Alvorlig, aktuell og viktig bibelundervisning for Guds folk

Skrevet av: , publisert 02.04.2017

LES!

Ta fram Bibelen og les Nehemias bok! Her er 13 kapitler med mye lærdom for Guds folk - også i dag. Det gjelder arbeidet i Guds rike - tjenesten i lokal forsamling, organisasjon, trossamfunn og menighet - og for den enkelte kristne. 

LYTT!

Hør på bibelundervisningen fra Nehemias bok av Carl Fredrik Wisløff. 3 bibeltimer med lærdommer fra Nehemias bok.

LÆR!

Gjennom bibelundervisningen får du hjelp til å forstå budskapet - og anvende det på vår tid og vår situasjon - til veiledning i det kristne arbeidet generelt og lokalt i forsamlingen.

 ...

Hva sier Bibelen selv om betydningen av å lese, lære og la seg lede av Skriften - også Det gamle Testamentet?

"Hele Skriften er innåndet av Gud og nytig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet.." 2. Tim. 3,16

"Alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som Skriftene gir." Rom. 15,4

 

"Og de leste opp stykke for stykke av boken, av Guds lov, og de tolket den så folket skjønte det som ble lest." Nehemjas bok kap 8,8       

("Guds lov": Betyr her, og ofte ellers Toraen, dvs de 5 Mosebøkene. I betydningene undervisning, instruksjon, veiledning. Dessuten: Jesus Messias er Ordet. Hele Bibelen, også Mosebøkene taler om Jesus)

 

Anbefaling: Ta deg ei stille stund med Bibelen - ved Jesu føtter - og les først selv Nehemias bok! Helst i din egen papir-Bibel! Så blir du bedre kjent i din personlige Bibel!

Tidsperide som innholdet handler om, ca 450 - 400 f.Kr. Hjemkomsten til Jerusalem og Israels land for jødene som hadde vært bortført til Babylon av Nebudkadnesar ca 586 før Kristus. Der hadde de vært i 70 år. Nehemjas bok handler om å bygge Jerusalems murer, til vern for byen, forlket og tempelet. En annen bok i Bibelen, Esras bok, handler også om tiden da jødene fikk reise hjem til Israel og bygge opp templet i Jerusalem (ca 539 - 450 f. Kr).

.

.

.

BØNN før Bibel-lesingen:

Herre, Himmelske Gud og Far, Herre Jesus Kristus, Guds Sønn og min frelser, Gud, du Hellige Ånd:

Opplat mine øyne, så jeg kan få skue de underfulle ting i din lov    Sal 119,18

Lukk opp Skriftene -  Bibelen - og lukk opp mitt hjertes øyne, slik at jeg kan forstå, ta til meg og ta vare på det som står skrevet der!

Amen. 

*

*

*

Bibelundervisning fra Nehemjas bok.

Av Carl Fr. Wisløff, Bibelkurs i Danmark, Bornholm i 1990. Fra Lysetoglivet.dk

Time 1: Nehemias bok. Mannen og oppgaven. Om nedrevne murer, sannhet og løgn.

Time 2: Forsvar mot fiender. Guds folk skal bygge Guds rike slik Bibelen sier, ikke av eller sammen med ufrelste mennesker eller på verdslig vis.

Time 3: Mot svik i egne rekker