Møter og arrangementer Norges Bibelkirke

Høsten 2018 - Søndagsmøter i Oslo

Løkkegangen 1-3 i Oslo sentrum (Vika v/Ruseløkkeveien) Lighthouse Coffee DISM

Søndag 9.september kl 11.00.

Tale v/ forkynner i Norges Samemisjon, Sigmund Fjære. Sang av Ida og Sigmund Fjære.

Søndag 14. oktober kl 11.00.

Tale v/ Curt Westman.

Søndag 11. november kl 11.00

Søndag 9. desember kl 11.00

Det blir forkynnelse av Guds Ord/bibelundervisning, sang, bønn og kollekt til misjonsarbeid. Informasjon v/ Arve Abelsen om Norges Bibelkirke.

Alle - DU er velkommen til møtene i et oppbyggelig kristent fellesskap i Norges Bibelkirke!

Vi anbefaler også møter i samme lokale hver torsdag koordinert/i regi av Den indre Sjømannsmisjon.

 

Bibel- og Israelmøter i Trøndelag:

Taler v/ Arve M. Abelsen. Odd Eivind Høyvik deltar. Info om Norges Bibelkirke, og kollekt på møtene.

Onsdag 9. mai: Trondheim sentrum, Havly DISM, E C Dahls gate 3

Kl 19.00: Israel, Bibelens profetier og Jesu gjenkomst. 

 Torsdag 10. mai, Kristi himmelfartsdag:  Namsos - Frelsesarmeens lokale:

Kl 11.00:  Israel – 70 års jubileum, et profetisk tegn i tiden.  Bevertning mellom møtene Sang, bevertning.

Kl 14.00: Israel i Bibelen - Guds øyensten. Frelsen, forløsningen og Jesu gjenkomst.

Fredag 11. mai. Skogn, Skjerve bedehus

kl 19.30: Israel - Guds øyensten og viseren på Guds klokke. 

Alle velkommen til møtene!

***

 

SHALOM ISRAEL !

 

19. april og 14. mai 2018: 70 års jubileum for gjenopprettelse av den jødiske staten Israel i 1948.

Vi gratulerer det jødiske folket og staten Israel! 

Guds velsignelse, fred og frelse over jødene og Israel!

Bibelske profetier oppfylles også i vår tid. Gud er trofast. Guds løfter holder!

 

NYTT: Reportasjeserie fra Israel våren 1948:

Sett fra Oljeberget, av Hilda Anderson

 

  

 

Gud kaller deg til frelse fra synden, dommen og fortapelsen:

La oss vende om til Jesus Kristus, tilbake til Bibelen - Guds Ord!

 

Norges Bibelkirke er et nytt kristent trossamfunn tilknyttet misjons- og bedehusbevegelsen i Norge.

Vi ønsker å være et  landsdekkende nettverk og kirkesamfunn for alle som tar Bibelen på alvor. Informasjonsbrosjyre.

 

Norges Bibelkirke vil være et bibeltro alternativ til Den norske kirke (Dnk, folkekirken) som - bl a ved sin godkjenning og velsignelse av sodomi (homofile forhold) - har forvrengt og forkastet Bibelen, Guds hellige, sanne, levende Ord, Herrens skaperordning, gode vilje og bud. 

 

***

Jesus sa da til de som var kommet til tro på ham (Joh.8,31-32):

Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. 

Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.

***

Tid for å våkne, vende om, våge og våge. Innlegg i Dagen, av forstander i Norges Bibelkirke

***

Dersom du vil bli medlem i trossamfunnet Norges Bibelkirke - og deler læregrunnlag og grunnsyn, må du først melde deg ut av Dnk/folkekirken. Utmelding kan du gjøre her 

INNMELDINGSSKJEMA for NORGES BIBELKIRKE HER

Alvorlig, aktuell og viktig bibelundervisning for Guds folk

Skrevet av: , publisert 02.04.2017

LES!

Ta fram Bibelen og les Nehemias bok! Her er 13 kapitler med mye lærdom for Guds folk - også i dag. Det gjelder arbeidet i Guds rike - tjenesten i lokal forsamling, organisasjon, trossamfunn og menighet - og for den enkelte kristne. 

LYTT!

Hør på bibelundervisningen fra Nehemias bok av Carl Fredrik Wisløff. 3 bibeltimer med lærdommer fra Nehemias bok.

LÆR!

Gjennom bibelundervisningen får du hjelp til å forstå budskapet - og anvende det på vår tid og vår situasjon - til veiledning i det kristne arbeidet generelt og lokalt i forsamlingen.

 ...

Hva sier Bibelen selv om betydningen av å lese, lære og la seg lede av Skriften - også Det gamle Testamentet?

"Hele Skriften er innåndet av Gud og nytig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet.." 2. Tim. 3,16

"Alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som Skriftene gir." Rom. 15,4

 

"Og de leste opp stykke for stykke av boken, av Guds lov, og de tolket den så folket skjønte det som ble lest." Nehemjas bok kap 8,8       

("Guds lov": Betyr her, og ofte ellers Toraen, dvs de 5 Mosebøkene. I betydningene undervisning, instruksjon, veiledning. Dessuten: Jesus Messias er Ordet. Hele Bibelen, også Mosebøkene taler om Jesus)

 

Anbefaling: Ta deg ei stille stund med Bibelen - ved Jesu føtter - og les først selv Nehemias bok! Helst i din egen papir-Bibel! Så blir du bedre kjent i din personlige Bibel!

Tidsperide som innholdet handler om, ca 450 - 400 f.Kr. Hjemkomsten til Jerusalem og Israels land for jødene som hadde vært bortført til Babylon av Nebudkadnesar ca 586 før Kristus. Der hadde de vært i 70 år. Nehemjas bok handler om å bygge Jerusalems murer, til vern for byen, forlket og tempelet. En annen bok i Bibelen, Esras bok, handler også om tiden da jødene fikk reise hjem til Israel og bygge opp templet i Jerusalem (ca 539 - 450 f. Kr).

.

.

.

BØNN før Bibel-lesingen:

Herre, Himmelske Gud og Far, Herre Jesus Kristus, Guds Sønn og min frelser, Gud, du Hellige Ånd:

Opplat mine øyne, så jeg kan få skue de underfulle ting i din lov    Sal 119,18

Lukk opp Skriftene -  Bibelen - og lukk opp mitt hjertes øyne, slik at jeg kan forstå, ta til meg og ta vare på det som står skrevet der!

Amen. 

*

*

*

Bibelundervisning fra Nehemjas bok.

Av Carl Fr. Wisløff, Bibelkurs i Danmark, Bornholm i 1990. Fra Lysetoglivet.dk

Time 1: Nehemias bok. Mannen og oppgaven. Om nedrevne murer, sannhet og løgn.

Time 2: Forsvar mot fiender. Guds folk skal bygge Guds rike slik Bibelen sier, ikke av eller sammen med ufrelste mennesker eller på verdslig vis.

Time 3: Mot svik i egne rekker