En glede for alt folket - til alle folkeslag - også samene!

Skrevet av: , publisert 05.01.2019

Budskapet fra julehøytiden - om Gud som sendte sin Sønn, Jesus Messias, til jorda, for å frelse menneskene fra deres synder - skal forkynnes ut i hele verden - som en glede for alt folket. Evangelium er et gresk ord som betyr Gledelig budskap, gode nyheter. Oss er en evig frelser født!

Bibelens budskap om Guds frelse, Jesus, gjelder til verdens ender - også helt nord til Sameland, Sapmi!

I 2018 markerte Norges Samemisjon 130 år for misjon blant det samiske folket her i vårt nordlige land. Bibelundervisning, diakonalt omsorgsarbeid og respekt for samene, samisk språk og liv og kultur har gått hånd i hånd i dette arbeidet.

Det bibelske, kristne syn på menneskeverdet, nestekjærlighet og Guds frelsesvilje, evangeliet med budskapet om Jesus og hans frelse, Ordet om korset, har vært fundamentet og drivkraften i misjonen.

 

 

Evangeliet - det gode budskapet om Guds gave:

Jesus Kristus, Guds Sønn, en frelser for alt folket, for hver den som tror/tar i mot Ham:

 

Joh. 3,16nordsamisk:

Dasgo nu lea Ipmil ráhkistan máilmmi ahte son attii áidnoriegádan Bártnis, amas oktage guhte osku sutnje mannat gáđohussii, muhto vai son oažžu agálaš eallima.

 

Lulesamisk:

Dajna gå Jubmel väráldav iehtsij vattij ájnna Bárnes, vaj juohkkahasj guhti sunji jáhkká ij håhkkåna, ájnat ihkeven iellemav oadtju. 

 

Sørsamisk:

Nemhtie Jupmele eatnemem eahtseme guktie aajnehke baerniem vedtieji, guktie dah gïeh altasasse jaehkieh, eah galkh jaemedh vaallah ihkuven jielemem åadtjoeh

 

 

 

Så har Gud elsket verden,

at han gav sin Sønn, den enbårne,

for at hver den som tror på ham,

ikke skal gå fortapt,

men ha evig liv.

Joh. 3,16

 

 

Les mer om Samemisjonen HER.

Gi gjerne en god gave til Samemisjonen, og be til Herren for dette arbeidet og det samiske folket. Jesus elsker samene. Les mer om dette ved å klikke HER!

 

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer