En herlig forløser er Jesus for meg

Skrevet av: , publisert 07.08.2018

I ham (Herren Jesus Kristus) har vi forløsningen ved hans blod,

syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom. 

Efes. 1,7

Forløsning: Løskjøpelse, frelse, redning, utfrielse, Forløser: En som kjøper fri, betaler, befrier. 

I åndelig, bibelsk, kristen sammenheng betyr det at Herren Jesus Kristus, Guds Sønn, frelste, fridde oss mennesker ut av syndens skyld og Guds dom og straff. Dette gjorde Jesus på korset, på Golgata i Jerusalem i Israel ca år 30. Han sonte, gjorde opp, for menneskenes synd.

Jesus Kristus tok Guds straff på seg i steden for deg. Straffen og forbannelsen skulle du hatt, fordi det var du som er synder, har synd og krenket og forbrutt deg mot den Hellige Guds lov. For deg ville straffen betydd Guds dom til evig fortapelse, helvete.

Men fordi Jesus - den hellige, rene, ren, syndfrie, uskyldige - tok straffen på seg - så går du og jeg fri.

Ta imot dette budskapet i tro, dvs ta imot Jesus som frelser og Herre i hjertet og livet. Bekjennelse av synden og omvendelse til Jesus Kristus hører med til det å ta imot Forløseren og forløsningen, Jesus og Guds frelse. Jesus, Messias, den levende Guds Sønn kan fri nettopp deg ut fra mørke, løgn, satans makt og lenker til lyset, sannheten og til sitt evige himmelske rike! Slipp Jesus og himmelen inn i sjela og hjertet ditt i dag!

Jesu frelsergjerning, forløsning på korset var en oppfyllelse av Skriften, dvs av Guds løfter som var forutsagt/varslet i Bibelen. Les hva Gud gjennom profeten Jesaia forutsa om frelsen, forløsningen, Jesu stedfortredende soningsdød - ca 700 år før Jesus døde på korset:

5 Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.  Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham.

Jes. kap 53  

Efes. 1,13-14

Den som er blitt reddet, forløst fra Guds dom og evig fortapelse

til frelse, barnekår og evig liv i himmelen hos Gud,

kan takke, glede seg, vitne og synge ut dette:

 

En herlig forløser er Jesus for meg,

og derfor jeg prise ham vil.

Han søkte meg opp fra den villsomme vei;

for evig jeg hører ham til.

 

KOR

: /: Min sjel er forløst ved hans blod:/

 Han døde for alle, ja- også for meg,    

 Min sjel er forløst ved hans blod.

 

  1. Golgata kors mine piner han bar,

og derfor kan jeg slippe fri.

Jeg vet at mitt skyldbrev han utslettet har,

mitt sonoffer han ville bli.

 

 

****

13 Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilga oss alle våre overtredelser.

14 Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.

15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset.

Kol. 2,13-15

 

Alle har syndet og står uten ære for Gud, 24 og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. 

Rom.3,23-24

 

Sang vers 3 og 4:

  

KOR

:/: Min sjel er forløst ved hans blod:/

Han døde for alle, ja- også for meg,    

Min sjel er forløst ved hans blod.

 

 

3. Å, salige tilflukt ved korstreets fot,

når fristelsens stormer meg når.

Jeg seirer i kraft av det hellige blod,

som fløt fra hans vunder og sår.

 

4. Han kjempet og stred ved Getsemanes trær,

da lidelsens kalk ble ham rakt.

Til slutt vant han sei'r over fiendens hær.

Det lød ifra korset: Fullbrakt!

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer