HØR HERRENS ORD!

Lytt til Bibelundervisning fra nettradio! 

Radio DSF gavekonto: 4932.63.30026

Vipps-nr: 133935   Info om R-DSF.

***
Møter og arrangementer Norges Bibelkirke

Våren 2019 - Søndagsmøter og bibellesing i Oslo

Løkkegangen 1-3 i Oslo sentrum (Vika v/Ruseløkkeveien) Lighthouse Coffee lokalet til Den indre Sjømannsmisjon, DISM.

   

Lørdag 8. juni kl 17.00. Møte v/ Den indre Sjømannsmisjon. Tale Einar Kristoffersen.

1. pinsedag/søndag 9. juni kl 11.00. Møte.

 

Det blir forkynnelse av Guds Ord/bibelundervisning, sang, bønn og kollekt til misjonsarbeid. Informasjon v/ Arve Abelsen om Norges Bibelkirke.

Alle - DU er velkommen til møtene i et oppbyggelig kristent fellesskap i Norges Bibelkirke!

Vi anbefaler også møter i samme lokale hver torsdag koordinert/i regi av Den indre Sjømannsmisjon.

 

 

Møter høsten 2018:

Søndag 9. september 2018

Tale v/ forkynner i Norges Samemisjon, Sigmund Fjære. Sang av Ida og Sigmund Fjære.

Søndag 14. oktober kl 11.00.

Tale v/ Curt Westman.

Søndag 11. november kl 11.00

Tale v/ Arve M. Abelsen

Søndag 9. desember kl 11.00

Tale v/ Ole-Kristen Wastvedt, kretssekretær i Norges Samemisjon.

 

 

Vi anbefaler også møter i samme lokale hver torsdag koordinert/i regi av Den indre Sjømannsmisjon.

 

Bibel- og Israelmøter 2018 i Trøndelag:

Taler v/ Arve M. Abelsen. Odd Eivind Høyvik deltar. Info om Norges Bibelkirke, og kollekt på møtene.

Onsdag 9. mai: Trondheim sentrum, Havly DISM, E C Dahls gate 3

Kl 19.00: Israel, Bibelens profetier og Jesu gjenkomst. 

 Torsdag 10. mai, Kristi himmelfartsdag:  Namsos - Frelsesarmeens lokale:

Kl 11.00:  Israel – 70 års jubileum, et profetisk tegn i tiden.  Bevertning mellom møtene Sang, bevertning.

Kl 14.00: Israel i Bibelen - Guds øyensten. Frelsen, forløsningen og Jesu gjenkomst.

Fredag 11. mai. Skogn, Skjerve bedehus

kl 19.30: Israel - Guds øyensten og viseren på Guds klokke. 

Alle velkommen til møtene!

***

 

SHALOM ISRAEL !

 

19. april og 14. mai 2018: 70 års jubileum for gjenopprettelse av den jødiske staten Israel i 1948.

Vi gratulerer det jødiske folket og staten Israel! 

Guds velsignelse, fred og frelse over jødene og Israel!

Bibelske profetier oppfylles også i vår tid. Gud er trofast. Guds løfter holder!

 

NYTT: Reportasjeserie fra Israel våren 1948:

Sett fra Oljeberget, av Hilda Anderson

 

  

 

Gud kaller deg til frelse fra synden, dommen og fortapelsen:

La oss vende om til Jesus Kristus, tilbake til Bibelen - Guds Ord!

 

Norges Bibelkirke er et nytt kristent trossamfunn tilknyttet misjons- og bedehusbevegelsen i Norge.

Vi ønsker å være et  landsdekkende nettverk og kirkesamfunn for alle som tar Bibelen på alvor. Informasjonsbrosjyre.

 

Norges Bibelkirke vil være et bibeltro alternativ til Den norske kirke (Dnk, folkekirken) som - bl a ved sin godkjenning og velsignelse av sodomi (homofile forhold) - har forvrengt og forkastet Bibelen, Guds hellige, sanne, levende Ord, Herrens skaperordning, gode vilje og bud. 

 

***

Jesus sa da til de som var kommet til tro på ham (Joh.8,31-32):

Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. 

Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.

***

Tid for å våkne, vende om, våge og våge. Innlegg i Dagen, av forstander i Norges Bibelkirke

***

Dersom du vil bli medlem i trossamfunnet Norges Bibelkirke - og deler læregrunnlag og grunnsyn, må du først melde deg ut av Dnk/folkekirken. Utmelding kan du gjøre her 

INNMELDINGSSKJEMA for NORGES BIBELKIRKE HER

Evangeliet til det samiske folket

Skrevet av: , publisert 23.08.2017

Med Guds Ord til det samiske folket - på det samiske språket

Det er Guds vilje, Jesu kall og Bibelens budskap at evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag - og så det samiske folket.

Jesus Kristus leter etter og kaller på også deg som er same.

I 2018 markerte Norges Samemisjon 130 år siden oppstarten. Da under navn av Norges Finnemisjon.

På Samemisjonens nettside ser du en oversikt over Samemisjonens historie.

I filmen under får du også informasjon om det samiske folk og misjonsarbeidet. Filmen er fra 1985-86. 

Svein Solheim fra Kautokeino har etter avtale med Samemisjonen digitalisert filmer og bilder fra Samemisjonens arkiv, og gjort dem tilgjengelige for allmennheten på nettet, bl a youtube. Norges Bibelkirke takker han for dette omfattende og viktige arbeidet. Se mer info under "Les mer". 

 

Hvert år i februar - mars er alle hjertelig velkommen til vintermøter i Kautokeino, Karasjok og flere områder i Finnmark!

Det er flere samlinger både på husmøter, bedehus, kapell og kirker - med forkynnelse av Guds Ord, sang og salmer, på samisk med tolk. Barn, unge, voksne og eldre kommer og hører, og har fellesskap.

Mange er med og åpner sine hjem for at Guds ord skal bli forkynt, at budskapet om Jesus, Frelseren skal bli gjort kjent. 

Vær med å be om at Bibelen - Guds Ord - må få virke og gjøre sin gjerning med predikant, tolk og tilhører.

Se detaljert informasjon om møtenenettsiden til Norges Samemisjon!

 

 

Er du frelst ? Blir du med i den store himmelske skaren av mennesker fra hvert folk og tungemål?

Norges Samemisjon driver misjonsarbeid i form av forkynnelse, møtevirksomhet og diakonalt arbeid særlig rettet mot det samiske folket.

Samemisjonen driver også med møter, leirer og samlinger rundt omkring i Norges land for å forkynne Guds Ord til vekkelse, frelse undervisning og oppbyggelse.

 

I filmen Sami Varas (For samene) under ser du en historisk film, fra 1950-tallet, om samisk liv på finnmarksvidda og en orientering  om Samemisjonsarbeidet slik det var den gangen.

Samemisjonens arbeid er blitt redusert og endret siden den gang filmen ble laget.

Misjonen driver i dag ingen skoler, sykehjem eller andre diakonale institusjoner. Det offentlige helsevesen har overtatt dette arbeidet.

 

Samemisjonens hovedoppgave er forkynnelse av Bibelen, Guds frelsesbudskap for menneskene: Evangeliet, de gode nyhetene om Jesus Kristus, Guds Sønn - Ordet om korset: Jesu stedfortredende soningsdød for menneskenes synder på Golgata kors - i Jerusalem i Israel for snart 2000 år siden.

Budskapet om omvendelse og syndenes forlatelse, frelse og evig liv gjelder alle!

Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

Bibelundervisning, forkynnelse og sang av Evangeliet formidles av Samemisjonen også gjennom egen radio. Dette radioarbeidet når lyttere i store deler av Finnmark - og som nettradio tilgjengelig for alle.

Lytt til Bibelen - Guds Ord og andre kristne program på samisk!

Se nettsiden til DSF radio, med nyheter, aktuelt og programmet Veien gjennom Bibelen på samisk!

 

DSF radio - sameradioen produseres av Norges Samemisjon.

 

 

 

 

LYTT TIL SOLID; TRYGG BIBELUNDERVISNING fra Radio DSF:

Støtt denne radioen som sender både på nett, FM og DAB. Gi din støtte nå til Radio DSF! Konto

Kontonr: 4932.63.30026  Vipps-nr: 133935

 

Nettsiden til DSF  Be for denne viktige misjonsradioen! Be for medarbeiderne, sendingene og lytterne!

 

Radio DSF eies og drives av Norges Samemisjon. Arbeidet er helt avhengig av gaver fra lyttere og misjonsvenner.

Be også for Samemisjonen - og støtt arbeidet økonomisk!

VIPPS # 600500

Bankkonto til Norges Samemisjon: 3000.15.18530 

 

Jesus Kristus, den levende Guds Sønn,  elsker også hver enkelt same.  Han - den korsfestede og oppstandne Herre og gode hyrde - leter etter dem og kaller dem - og oss alle -  til omvendelse og syndenes forlatelse, frelse og evig liv, frelst fra Guds dom og en evig fortapelse.

 

***     ***    ***    ***

 

OM HISTORISKE BILDER OG FILMER FRA SAMEMISJONENS ARKIV:

Les mer om det viktige arbeidet med å samle og digitalisere og gjøre tilgjengelig Samemisjonens unike historiske materiale, som Svein Solheim fra Kautokeino har gjort HERHER og HER og her:

http://digitalisering.no/tryggdigitalisering/unike-samiske-filmer-frem-fra-arkivet/

 

Samemisjonen skriver om dette:

VIKTIGE FILMER OM SAMISK KULTUR OG TRADISJON VISES I KAUTOKEINO I DAG OG I MORGEN.

Norges Samemisjon er takknemlig for det initiativ som Svein Solheim i Kautokeino har vist for å ta vare på det viktige historisk materiale, som Norges Samemisjon har hatt stående på lager i mange år. Kun ved digitalisering vil disse filmene og dette billedmaterialet kunne nå ut til et bredt publikum. Samemisjonen vil også gi honnør til Finnmark Rein og Videoverkstedet AS for deres viktige bidrag i denne sammenhengen.
I følge artikkelen på nrk.no/sapmi skal deler av filmmaterialet vises i Kautokeino i dag og i morgen. Vi anbefaler interesserte å få med seg denne begivenheten.

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer