Evangeliet til det samiske folket

Skrevet av: , publisert 23.08.2017

Med Guds Ord til det samiske folket - på det samiske språket

Det er Guds vilje, Jesu kall og Bibelens budskap at evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag - og så det samiske folket.

Jesus Kristus leter etter og kaller på også deg som er same.

 

I februar - mars 2018: Alle er hjertelig velkommen til vintermøter i Kautokeino, Karasjok og Alta!

I perioden 1. – 25. feb. er det planlagt 75 samlinger om Guds ord.

Mange er med og åpner sine hjem for at Guds ord skal bli forkynt, at budskapet om Jesus, Frelseren skal bli gjort kjent. 

Vær med å be om at Bibelen - Guds Ord - må få virke og gjøre sin gjerning med predikant, tolk og tilhører.

Se detaljert informasjon om møtenenettsiden til Norges Samemisjon!

 

 

Er du frelst ? Blir du med i den store himmelske skaren av mennesker fra hvert folk og tungemål?

Norges Samemisjon driver misjonsarbeid i form av forkynnelse, møtevirksomhet og diakonalt arbeid særlig rettet mot det samiske folket.

Samemisjonen driver også med møter, leirer og samlinger rundt omkring i Norges land for å forkynne Guds Ord til vekkelse, frelse undervisning og oppbyggelse.

 

Samemisjonen forkynner også evangeliet - og har Bibelundervisning - gjennom egen radio. Dette radioarbeidet når lyttere i store deler av Finnmark - og som nettradio tilgjengelig for alle.

Lytt til Bibelen - Guds Ord og andre kristne program på samisk!

Se nettsiden til DSF radio, med nyheter, aktuelt og programmet Veien gjennom Bibelen på samisk!

 

DSF radio - sameradioen produseres av Norges Samemisjon.

 

 

 

 

Nettsiden til DSF  Be for denne viktige misjonsradioen! Be for medarbeiderne, sendingene og lytterne!

 

Be også for Samemisjonen - og støtt arbeidet økonomisk!

 

Jesus Kristus, den levende Guds Sønn,  elsker også hver enkelt same.  Han - den korsfestede og oppstandne Herre og gode hyrde - leter etter dem og kaller dem til omvendelse og syndenes forlatelse.