Fordømt og fortapt - eller frifunnet og frelst, hva er du?

Skrevet av: , publisert 10.11.2020

Dette sier Gud, Herren:

Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. 

Bibelen, Den Hellige Skrift - Guds Ord, Romerbrevet kap. 8,1.

Tale av Steinar Malmin, forkynner og kretssekretær i Den indre Sjømannsmisjon, Nordland krets.

 

Når Jesus kommer inn...

 

Talen er fra et møte på Randaberg forsamlingshus. Der henger også bildet som vi ser.

 

Det viser en situasjon der Jesus kommer inn - på besøk i et hus - til et hjem... eller i et hjerte - eller til land.

Hvordan reagerer du når Herren Jesus Kristus kommer til deg - Han, Messias, den levende Guds Sønn, den korsfestede og oppstandne Frelseren og Herren.

 

Hvordan stiller du deg til Jesus? Hva vil du gjøre med Han?

 

Les og lytt til disse to sangene som handler om når Jesus får komme inn:

Du kommer, Jesus, til meg inn, 
Og så er solen tent, 
Så flykter skyggen fra mitt kinn, 
Og hvert et savn er endt. 

Du kommer som hin første natt, 
Da jeg på deg fikk tro, 
Og alle stormer tier bratt, 
Og tvilen går til ro. 

Du kommer, og så svinner alt 
Som ellers gjør meg redd. 
Da kan jeg stå hvor før jeg falt, 
Og smile hvor jeg gred. 

Du kommer, så er allting glemt 
Og godt hva enn som skjer. 
Og trengslene som har meg skremt, 
Er ikke trengsler mer. 

Du kommer, Jesus, slik som før, 
Når jeg skal gå herfra, 
Og lukker øyet når jeg dør
I deg, halleluja! 

Nils Petter Madsen 1905

 

Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse dt som var fortapt. Luk.19,10

 

Når Jesus kommer med sin nåde
Og legger den på hjertets sår,
Når synderen har sett sin våde,
Og med sin nød for Jesus står,
Da slukkes sorgen salig ut,
Da blir det glede stor i Gud!

 

Når Jesus kommer inn i huset,
Og hilser alle med sin fred,
Og den har hjertet gjennomsuset
Og senket seg i sjelen ned,
Da blir det stille, lyst og mildt,
Da enes det som før var skilt.

 

Når Jesus kommer inn i landet
Og fanger folket med sin makt,
Og hjerter fjernt og nćr har sannet
Hans ord og gjort med ham sin pakt,
Da blir det trygt og godt å bo
I Herrens fred og stille ro.

 

Han står for døren nå og banker,
Og når det lukkes opp med bønn,
Da går han inn og sjeler sanker
Og holder måltid der i lønn.
Tenk, under ditt det ringe tak!
Hvor ble det deg en salig dag!

 

Han står for døren nå og banker,
Å dyre sjel, gi akt derpå!
Fornekt ham ei i dine tanker,
Og la ham ikke ute stå!
Jeg sier i mitt stille sinn:
Du Guds velsignede, kom inn!

 

Kom inn til meg og alle mine,
Og bli vårt hjertes trøsteskatt!
Kom inn med lys til alle hine
Som ennå bor i dødens natt!
Jeg sier i mitt stille sinn:
Du Guds velsignede, kom inn!

 

T: Magnus B. Landstad

 

Menneskesønnen er ikke kommet for å tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv som en løsepenge for mange. Mark. 10,45

 

Kjære deg som leser denne nettsiden nå: Er du frelst? Er du beredt til å møte Gud nå? Plutselig så kommer Jesus igjen - eller plutselig så dør du, hjertet ditt stopper, livet her er slutt - så gjenstår evigheten for deg.

Hvordan går det da med deg når du skal møte den hellige Gud til regnskap og dom med dine synder, overtredelser og misgjerninger mot Han og hans bud og vilje?

Jesus kommer til deg og hjertet ditt nå - ved bibelordene du leste ovenfor - og sangene og talen.

Ta i mot Jesus nå som din Herre og frelser! Å tro - en frelsende, Bibelsk tro -  er nettopp å ta imot Jesus, og Bibelens ord/budskapet om hvem han er og hva han har gjort - for deg!

 

Fordømt og fortapt - eller frifunnet og frelst? Hva er du?

Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus.

 

Se hva Bibelen sier om hva Gud gjorde - hva Jesus Messias gjorde for deg:

Jes. 53,5-7: Men han er såret for våre overtredelser,

knust for våre misgjerninger; straffen lå på ham, forat vi skulle ha fred,

og ved hans sår har vi fått legedom.

6 Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei;

men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham.

7 Han ble mishandlet, enda han var elendig, og han opplot ikke sin munn,

lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det; han opplot ikke sin munn.

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer