Kriser: Norge og store deler av verden opplever nå i 2020 spesielle tider.  Men det er også flere - og større kriser. Les nedenfor også om den største krisen.

Koronaviruset - og tiltak som myndighetene iverksetter for å stoppe spredning og smitte til flere mennesker, har medført store endringer og vanskelige situasjoner i dagliglivet.

For Guds folk - Du som er frelst - er dette fortsatt sant: Ingen er så trygg i fare, som Guds lille barneskare.

Noen er syke og døde, og har det vondt som følge av dette. Vi ber for disse til Gud, Den Allmektige - i Jesu navn. 

Vi ber også for helsepersonell som hjelper de smittede og syke. Måtte Gud gi dem styrke, beskyttelse og veiledning.

Vi ber også for myndighetene, om at Gud må gi dem visdom til å ta riktige beslutninger i denne krisen.

Husk: Gud - himmelens og jordens skaper - Bibelens Gud - har full kontroll!

Gud, den Allmektige, er på tronen - han er historiens Herre. Det er Han vi skal ærefrykte - og vende oss om til - med syndsbekjennelse - og ta imot Jesus, frelseren og hans tilgivelse!

Vi ber derfor også til Herren Jesus Kristus om at myndighetene, statsminister, regjering, storting, kongefamilie og øvrige myndigheter må vende om til Gud, og Bibelen - Guds Ord. At de må få gudsfrykt og bekjenne sin synd og bli frelst. At  ugudelige lover og livsførsel endres og at vårt folk omvendes fra synd - ved Guds  Ord og Ånd - og blir frelst ved tro på Jesus Kristus, Guds Sønn.

Land og folk har krenket, gjort opprør mot den Hellige Gud, hans Ord, lov og bud, og skaperordning.

En mye større krise enn korona-pesten i Norge er de tusenvis av drap av ufødte menneskeliv i mors mage.

 

Gud, Himmelske Far: Vi fortjener din vrede og dom over vår synd mot deg. Vi har krenket deg i tanker, ord, gjerninger og forsømmelser.

Se i nåde til hver og en av oss, for din barmhjertighets skyld.

Vend våre hjerter til deg og ditt ord. Tilgi vår synd for Jesu skyld, og frels oss - og gi oss det evige liv ved bibelsk tro på Jesus Kristus som Frelser og Herre i våre liv. 

Amen 

 

DEN STØRSTE KRISEN: 

Så seier Herrens Ord i Joh. 3,36:

"Den som trur på Sonen, har evig liv.

 Men den som ikkje vil tru på Sonen, skal ikkje sjå livet, men Guds vreide vert verande over han."

 

Å forkaste og forvrenge Bibelen, Guds Ord og stå imot sannheten, Jesus Kristus,

være ufrelst og gå evig fortapt er den største krisen og ulykken for mennesket, for land og folk.

 

Frelse - hva er det? Hvordan blir jeg frelst?

Jesus sier: Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Matt. 11,28

 

HØR HERRENS ORD!

Lytt til Bibelundervisning fra nettradio:

Info om Radio DSF   

Rohkos

****

Også en god  kristen nettradio:

 

***

Aktuelt fra allmenne media, som supplement/alternativ:

dagen   timesofisrael israeltoday

document   foxnewslive foxnews

***

 

Land! Land! Land! Hør Herrens Ord!

Jer. 22,29

Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. 1. Tim. 1,15.

 

Det evige livet, frelsen - fra Guds dom og evig fortapelse - er derfor også for deg - Guds kjærlighet til deg!

Gud kaller deg nå til frelse!

Vend om og ta imot Jesus Kristus

som frelseren og Herren din

før det blir for sent!

*******

 

 

 ******

Se på fikentreet - Israel!

Forløsningen - opprykkelsen nærmer seg. Jesus står for døren - Han kommer snart - plutselig! Hør hva Han sier:

Lær en lignelse av fikentreet: Så snart det kommer saft i dets grener, og dets blader springer ut, da vet dere at sommeren er nær;

slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at han er nær for døren.

Matt. 24,32-33.

Shalom Israel!

 

 

Sannheten setter deg fri!
Kom til Jesus, Guds Sønn - han som er veien, sannheten og livet.

Gud kaller deg til frelse fra synden, dommen og fortapelsen:

La oss vende om til   Jesus Kristus, tilbake til Bibelen - Guds Ord!

 

Norges Bibelkirke  er et  landsdekkende nettverk og kirkesamfunn for alle som tar Bibelen på alvor.

Norges Bibelkirke tilbyr et bibeltro alternativ til Den norske kirke (Dnk, folkekirken) som - bl a ved sin godkjenning og velsignelse av sodomi (homofile forhold) - har forvrengt og forkastet Bibelen, Guds hellige, sanne, levende Ord, Herrens skaperordning, gode vilje og bud.   Få råd her.

Vårt råd i korthet: Meld deg ut! 

***

Jesus sa da til de som var kommet til tro på ham (Joh.8,31-32):

Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. 

Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.

***

Tid for å våkne, vende om, våge og våge. Innlegg i Dagen, av forstander i Norges Bibelkirke

***

INNMELDINGSSKJEMA for NORGES BIBELKIRKE HER

Jesus sa til dem (Luk. 24,46-47:

Så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.

Så sier Herren (1. Kor.6,9-11):

Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike?

Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.

***

Hvem som helst kan bli frelst

som til Gud seg vender.

Dette bud Herren Gud

ut i verden sender.

 

Halt og blind byr han inn

syndere og fromme.

Hvem som vil lytte til

får til bryllup komme.

 

Se på ham, det Guds Lam!

Han vil gi oss livet!

Arme barn: Syndens garn

vil Han sønderrive!

Sangboken nr 172

Hva sier Skriften?

Dersom vi sier at i har samfunn med ham (Gud, Jesus), men vandrer i mørke (forsvarer synd og lever i synd) da lyver vi og gjør ikke sannheten.

Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. (1.Joh. 1,6-7)

 Bønn:

Herre, allmektige, hellige, nådige Gud, Bibelens Gud - himmelens og jordens skaper:

Omvend meg, du.

Så blir jeg omvendt! 

For Herren Jesu Kristi skyld.

Amen!  (Jer. 31,18)

Fordømt og fortapt - eller frifunnet og frelst, hva er du?

Skrevet av: , publisert 10.11.2020

Dette sier Gud, Herren:

Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. 

Bibelen, Den Hellige Skrift - Guds Ord, Romerbrevet kap. 8,1.

Tale av Steinar Malmin, forkynner og kretssekretær i Den indre Sjømannsmisjon, Nordland krets.

 

Når Jesus kommer inn...

 

Talen er fra et møte på Randaberg forsamlingshus. Der henger også bildet som vi ser.

 

Det viser en situasjon der Jesus kommer inn - på besøk i et hus - til et hjem... eller i et hjerte - eller til land.

Hvordan reagerer du når Herren Jesus Kristus kommer til deg - Han, Messias, den levende Guds Sønn, den korsfestede og oppstandne Frelseren og Herren.

 

Hvordan stiller du deg til Jesus? Hva vil du gjøre med Han?

 

Les og lytt til disse to sangene som handler om når Jesus får komme inn:

Du kommer, Jesus, til meg inn, 
Og så er solen tent, 
Så flykter skyggen fra mitt kinn, 
Og hvert et savn er endt. 

Du kommer som hin første natt, 
Da jeg på deg fikk tro, 
Og alle stormer tier bratt, 
Og tvilen går til ro. 

Du kommer, og så svinner alt 
Som ellers gjør meg redd. 
Da kan jeg stå hvor før jeg falt, 
Og smile hvor jeg gred. 

Du kommer, så er allting glemt 
Og godt hva enn som skjer. 
Og trengslene som har meg skremt, 
Er ikke trengsler mer. 

Du kommer, Jesus, slik som før, 
Når jeg skal gå herfra, 
Og lukker øyet når jeg dør
I deg, halleluja! 

Nils Petter Madsen 1905

 

Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse dt som var fortapt. Luk.19,10

 

Når Jesus kommer med sin nåde
Og legger den på hjertets sår,
Når synderen har sett sin våde,
Og med sin nød for Jesus står,
Da slukkes sorgen salig ut,
Da blir det glede stor i Gud!

 

Når Jesus kommer inn i huset,
Og hilser alle med sin fred,
Og den har hjertet gjennomsuset
Og senket seg i sjelen ned,
Da blir det stille, lyst og mildt,
Da enes det som før var skilt.

 

Når Jesus kommer inn i landet
Og fanger folket med sin makt,
Og hjerter fjernt og nćr har sannet
Hans ord og gjort med ham sin pakt,
Da blir det trygt og godt å bo
I Herrens fred og stille ro.

 

Han står for døren nå og banker,
Og når det lukkes opp med bønn,
Da går han inn og sjeler sanker
Og holder måltid der i lønn.
Tenk, under ditt det ringe tak!
Hvor ble det deg en salig dag!

 

Han står for døren nå og banker,
Å dyre sjel, gi akt derpå!
Fornekt ham ei i dine tanker,
Og la ham ikke ute stå!
Jeg sier i mitt stille sinn:
Du Guds velsignede, kom inn!

 

Kom inn til meg og alle mine,
Og bli vårt hjertes trøsteskatt!
Kom inn med lys til alle hine
Som ennå bor i dødens natt!
Jeg sier i mitt stille sinn:
Du Guds velsignede, kom inn!

 

T: Magnus B. Landstad

 

Menneskesønnen er ikke kommet for å tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv som en løsepenge for mange. Mark. 10,45

 

Kjære deg som leser denne nettsiden nå: Er du frelst? Er du beredt til å møte Gud nå? Plutselig så kommer Jesus igjen - eller plutselig så dør du, hjertet ditt stopper, livet her er slutt - så gjenstår evigheten for deg.

Hvordan går det da med deg når du skal møte den hellige Gud til regnskap og dom med dine synder, overtredelser og misgjerninger mot Han og hans bud og vilje?

Jesus kommer til deg og hjertet ditt nå - ved bibelordene du leste ovenfor - og sangene og talen.

Ta i mot Jesus nå som din Herre og frelser! Å tro - en frelsende, Bibelsk tro -  er nettopp å ta imot Jesus, og Bibelens ord/budskapet om hvem han er og hva han har gjort - for deg!

 

Fordømt og fortapt - eller frifunnet og frelst? Hva er du?

Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus.

 

Se hva Bibelen sier om hva Gud gjorde - hva Jesus Messias gjorde for deg:

Jes. 53,5-7: Men han er såret for våre overtredelser,

knust for våre misgjerninger; straffen lå på ham, forat vi skulle ha fred,

og ved hans sår har vi fått legedom.

6 Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei;

men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham.

7 Han ble mishandlet, enda han var elendig, og han opplot ikke sin munn,

lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det; han opplot ikke sin munn.

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer