SHALOM ISRAEL !

 

Live-kamera fra Kotel - tempelmuren (vest-muren/klagemuren) i Jerusalem. Oljeberget i bakgrunnen.

 

 

 

19. april og 14. mai 2018:

70 års jubileum for gjenopprettelse av den jødiske staten Israel i 1948.

Vi gratulerer det jødiske folket og staten Israel! 

Guds velsignelse, fred og frelse over jødene og Israel!

Bibelske profetier oppfylles også i vår tid. Gud er trofast. Guds løfter holder!

 

Informativt:

Reportasjeserie fra Israel våren 1948:

Sett fra Oljeberget, av Hilda Anderson

 

***

Jerusalem 

Israels hovedstad. Jødenes hellige by.

Mai 2017: 50 år siden Jerusalem ble gjenforent. Les dette stykket! (Fra tidsskriftet Bibelsk tro)

 

Bibelen beskriver Jerusalem blant annet som jordens navle. (Esekiel 38,12). Hebraisk:  טַבּ֥וּר   ta-bur

Navlen - er i sentrum, midten på menneskekroppen og vitner dessuten om livsforbindelsen mellom barnet og mor- der liv, mat og næring blir tilført fra mor til barnet - og spredes derfra rundt i barnets kropp.

 

Fra himmelens og jordens skaper, Bibelens Gud er det et geografisk kontaktpunkt og en livsforbindelse til menneskene på jorden - via Jerusalem.

I Jerusalem ble Jesus Kristus, Guds Sønn - etter /som en oppfyllelse av Skriftene - korsfestet på Golgata, tok på seg Guds straff og døde for menneskenes synd.

 

I Jerusalem stod Herren Jesus Messias opp fra død og grav, fòr opp til himmelen og skal komme igjen - og sette sine føtter på Oljeberget - og dømme verdens nasjoner og folkeslag.

Jerusalem er den store konges by. Jesus er denne kongen. Han er kong Davids rotskudd og kongenes Konge og herrenes Herre.

Jerusalem skal være sentrum i det tusenårige riket for Israel.

 

Slik Bibelen forutsier er Jerusalem nå i endens tid blitt stadig mer i fokus - og et "problem" for de ugudelige folk, nasjoner og religioner.

 

For jødene vil Jerusalem alltid være Byen i deres liv, historie, hjerte og ånd. 

På dine murer, Jerusalem, setter jeg vektere. Aldri skal de tie, ikke hele dagen og ikke hele natten. Dere som minner Herren, unn dere ingen ro!   Og gi ham ikke ro før han bygger Jerusalem opp igjen, og før han gjør henne til en lovsang på jorden! Jes.62,6-7

I Bibelen er Jerusalem også brukt som betegnelse for evigheten - slik det er der. "Det nye Jerusalem" omtales som bruden, dvs de frelste menneskene, som er hjemme hos Gud i himmelen for evig.

 

 

Gratulerer med 70 års jubileet Israel!

Skrevet av: , publisert 25.04.2018

70-års jubileum 1948-2018:  Gratulerer Israel!

Gratulerer til det jødiske folket!

I vår tid har Gud latt oss mennesker få se et sterkt og tydelig vitnesbyrd om at Han, Den Allmektige, Himmelens og jordens skaper, er historiens Herre.

Den jødiske staten Israel er blitt gjenopprettet, og jøder fra alle kanter av verden har reist hjem til sitt hjemland, løftets land, som Gud gav dem gjennom Abraham, Isak og Jakob, jf blant annet 1. Mos. 12,1-3, Jes.43,6, Esek. 36,24.

 

Dette forkynner med en veldig kraft at Bibelens profetier oppfylles. Gud holder sine løfter. Israels Gud, den ene, sanne er på tronen ennå,  og Han kommer sine i hu! Løftene kan ikke svikte, nei – de står evig fast.

 

Denne jødiske, demokratiske, fredssøkende staten – Israel - er den staten som i vår tid får mest fordømmelsesresolusjoner mot seg i FN. Israel lever under konstant trussel om terror, krig og utslettelse av de omkringliggende islamske statene. Kirkenes verdensråd, Den norske folkekirken, Kirkens nødhjelp og KFUM/KFUK bidrar med sine løgner og fordømmelser mot den jødiske staten om ”okkupasjon”. Disse antisionistiske, erstatningsteologiske sammenhengene har forkastet Bibelen. Men Herrens Ord står fast. Gud lar sitt hellige ord oppfylles foran alles øyne – også foran sine fiender.

 

David Ben Gurion leser opp deklarasjonen om Israels gjenopprettelse, i Tel Aviv, 14. mai 1948

Norges Bibelkirke gratulerer staten Israel med 70-årsjubileumet den 19. April (etter den jødiske kalender) og 14. Mai 2018 etter vår kalender.

Vi ber om Guds frelse og velsignelse over landet og jødene.

Shalom – Guds fred over Jerusalem, Den store Konges By og Israels hovedstad!

Frelsen kommer fra jødene, Herren Jesus Messias, den levende Guds Sønn.

 

 

 

Det er et land som Herren din Gud bærer omsorg for.

Alltid hviler Herrens, din Guds øye på det,

fra årets begynnelse til dets ende.

5. Mos. 11,12

 

 

 

 

Bibelens profetier oppfylles – og mer vil skje i Herrens fastsatte tidsplan. Fikentreet knoppes, forløsningen nærmer seg!

Den korsfestede og oppstandne Jesus kommer snart og henter sin frelste menighet. Guds folk – den frelste skare av alle nasjoner – har sitt hjemland i himmelen, derfra venter vi Jesus som frelser (Joh.14,3, Fil.3,20). Vi må være edrue, våkne og be!

 

Kjære deg som leser dette: Er du frelst? Har du fått din sak i orden med Gud? Jesus kaller på deg i dag!

 

 

Arve M. Abelsen

Forstander Norges Bibelkirke

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer