Gud er hellig og straffer synden. Mennesket, Guds skapning, har en udødelig sjel

Skrevet av: , publisert 25.08.2018

Herren Jesus Kristus sier (Luk.19,10): For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.

 

Alt har Gud gjort vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt i deres hjerte, men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør, fra begynnelsen til enden. Pred.3,11

Du er en evighetsvandrer. Når du dør her på jorden, fortsetter du i evigheten. Du skal da møte Gud til dom. Til himmelen (evig frelst) eller til helvete (evig fortapt).

Falsk, ubibelsk, ufarlig og populær kristendom - eller sannheten slik Bibelen sier om dette:

Det er et menneskes lodd å dø, deretter dom. Hebr. 9,27

Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Hebr. 10,31.

Du vil gjøre dem som en brennende ovn når du kommer nær. Herren vil oppsluke dem i sin vrede, ilden vil fortære dem. Salme 21,10

Jesus sier:

Dere har hørt det er sagt til de gamle: Du skal ikke slå i hjel, men den som slår i hjel, skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere: (...) den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvetes ild. Matt.5,22  

 

Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen.

Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete! Matt. 10,28

 

Gud, vær meg synder nådig!  (Luk. 18,13)

Herre, frels oss, vi går under!  (Matt.8,25)

Å, Herre, frels min sjel!   (Salme 116,4)

 

...Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. 1. Tim.2,4 

LYTT TIL VIKTIG BIBELUNDERVISNING OM DISSE EMNENE/SANNHETENE!

Bibelundervisning av forkynner i Luthersk misjon i Danmark, Dan Hesselund, på sommermøte juni 2018 på Holmavatn, jæren, arrangert av Misjon Sarepta.

 

Du er en evighetsvandrer. Gud vil ikke miste deg. Han vil berge deg fra dommen og fortapelsen.

I steden for å møte den hellige Guds vrede på dommens dag - som et ufrelst menneske, og gå fortapt,

kan du heller nå i livet komme til Gud - gjennom/ved Jesus Guds Sønn , og bli frelst.

 

Gud viser sin kjærlighet til oss mennesker - til deg, på den måten at han sendte sin Sønn, Jesus, til soning for våre synder. Jesus tok din synd på seg på korset, og tok Guds straff og forbannelse på seg - i ditt sted, for at du skulle gå fri - og bli frelst/reddet!.

Les hva Bibelen sier om dette her:

1. Joh. 4,9-10

1. Joh. 5,10-13

Gal. 3,8-14

Kol.3,13-15

Jes. 53.Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger.

Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.

Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham.

 

 

Matt 10,28 Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete!

29 Selges ikke to spurver for en skilling? Men uten deres Far faller ikke én av dem til jorden.

30 Men endog hårene dere har på hodet, er talt alle sammen.

31 Frykt derfor ikke! Dere er mer verd enn mange spurver.

 

Tekst: Trygve Bjerkrheim    Musikk: Gunstein Draugedalen

Gud vil ikke miste en eneste en


Gud vil ikke miste en eneste en.
Han alle vil adle og eie.
For ham er hver sjel som en perlesten
hvis verd bare himlen kan veie.

Fra evige tider Gud tenkte på deg,
det beste av alt har i tanker.
Så må du ei si ham ditt harde nei
når han på din hjertedør banker.

Du evighetsvandrer i fremmed land
i tide du må deg besinne.
En skatt uten like du eie kan,
en vidåpen faderfavn finne.

 

For at Gud ikke ville miste en eneste en, men redde/frelse, tilgi og åpne himmelen for deg, måtte Jesus Kristus gå veien opp til Golgata, til korset - for å ta din synd og straff på seg.

På Golgata - en høyde i Jerusalem i Israel, på et kors der - måtte Jesus betale skylden din og min for våre synder og misgjerninger, overtredelser og lovbrudd mot den hellige Gud.

Jesus Messias, sann Gud og sant menneske, var Guds offerlam, som tok Guds vrede og forbannelse på seg selv. Jesus, den uskyldige, rene, rettferdige, hellige - gav seg selv, sitt liv for alle oss syndige, ugudelige, urettferdige mennesker. Jesus kjøpte oss fri, forløste oss ut av skyndeskylden. Vi går fri.

Den som tror/tar i mot dette budskapet, evangeliet, Guds Ord - Jesus selv, er frelst. Kom, la oss vende om til Herren! Kom til Jesus, og erkjenn, bekjenn syndene dine for ham - og takk ham for Golgata, at Jesus døde i ditt sted - og tok den straffen du skulle hatt!

Jesus forløste/frikjøpte oss på korset med å betale - ikke med sølv eller gull, men med sitt liv og blod. Han gikk veien mot Golgata til korset - han døde der for våre synder, og oppstod fra de døde tredje dag, etter Skriftene, slik Gud hadde forutsagt/gitt løfter om i Bibelen. 1. Kor.15,3-4. 

For deg.

Golgataveien

 
Golgataveien, smertenes vei
vandret min frelser lydig for meg.
Synderes død på korset han led,
skylden betalte. Han er min fred.
 
 
Refreng:
Dyre forløser, dyre forløser,
la meg få se hva du gjorde for meg!
Blodig og såret, av Gud utkåret.
Du har jo båret straffen for meg.
 
 
"Fader, forlat dem!" - Hør hvor han ber
mens han med tålmod ser hva som skjer.
Smertene øker, men Jesus ber.
Ingen, nei ingen elsket meg mer.
 
 
Jesus, min frelser - Jesus, min bror:
Hvordan skal takken formes med ord?
I evigheten sammen med ham
skal jeg lovprise Guds lam.
 
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer