Møter med Bibelen - møte med Jesus Kristus!

Velkommen på møter i regi av Norges Bibelkirke! Se her.

 

Se på fikentreet!

Forløsningen - opprykkelsen nærmer seg. Jesus står for døren - Han kommer snart - plutselig! Hør hva Han sier:

Lær en lignelse av fikentreet: Så snart det kommer saft i dets grener, og dets blader springer ut, da vet dere at sommeren er nær;

slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at han er nær for døren.

Matt. 24,32-33.

 

 

Shalom Israel!

19. april og 14. mai 2018: 70 års jubileum for gjenopprettelse av den jødiske staten Israel i 1948.

Vi gratulerer det jødiske folket og staten Israel! 

Guds velsignelse, fred og frelse over jødene og Israel!

Bibelske profetier oppfylles også i vår tid. Gud er trofast. Guds løfter holder!

 

Reportasjeserie fra Israel våren 1948:

Sett fra Oljeberget, av Hilda Anderson

 

Sannheten setter deg fri!
Kom til Jesus, Guds Sønn - han som er veien, sannheten og livet.

Gud kaller deg til frelse fra synden, dommen og fortapelsen:

La oss vende om til   Jesus Kristus, tilbake til Bibelen - Guds Ord!

 

Norges Bibelkirke er et nytt kristent trossamfunn tilknyttet misjons- og bedehusbevegelsen i Norge.

Vi ønsker å være et  landsdekkende nettverk og kirkesamfunn for alle som tar Bibelen på alvor. Informasjonsbrosjyre.

 

Norges Bibelkirke vil være et bibeltro alternativ til Den norske kirke (Dnk, folkekirken) som - bl a ved sin godkjenning og velsignelse av sodomi (homofile forhold) - har forvrengt og forkastet Bibelen, Guds hellige, sanne, levende Ord, Herrens skaperordning, gode vilje og bud. 

 

Vi kjenner på sorg, alvor og medfølelse med våre kristne, bibeltroende venner i Dnk over situasjonen. Særlig lokalt i de ulike menighetene. Den enkelte må nå vurdere situasjonen i bønn og i møte med Guds Ord. Gud veilede og velsigne dere til å ta riktig valg! Få råd her.

Vårt råd i korthet: Meld deg ut! 

***

Jesus sa da til de som var kommet til tro på ham (Joh.8,31-32):

Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. 

Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.

***

Tid for å våkne, vende om, våge og våge. Innlegg i Dagen, av forstander i Norges Bibelkirke

***

Dersom du har tro for å bli medlem i trossamfunnet Norges Bibelkirke - og deler læregrunnlag og grunnsyn, må du først melde deg ut av Dnk/folkekirken. Utmelding kan du gjøre her 

INNMELDINGSSKJEMA for NORGES BIBELKIRKE HER

Jesus sa til dem (Luk. 24,46-47:

Så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.

Så sier Herren (1. Kor.6,9-11):

Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike?

Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.

***

Hvem som helst kan bli frelst

som til Gud seg vender.

Dette bud Herren Gud

ut i verden sender.

 

Halt og blind byr han inn

syndere og fromme.

Hvem som vil lytte til

får til bryllup komme.

 

Se på ham, det Guds Lam!

Han vil gi oss livet!

Arme barn: Syndens garn

vil Han sønderrive!

Sangboken nr 172

Hva sier Skriften?

Dersom vi sier at i har samfunn med ham (Gud, Jesus), men vandrer i mørke (forsvarer synd og lever i synd) da lyver vi og gjør ikke sannheten.

Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. (1.Joh. 1,6-7)

 Bønn:

Herre, allmektige, hellige, nådige Gud, Bibelens Gud - himmelens og jordens skaper:

Omvend meg, du.

Så blir jeg omvendt! 

For Herren Jesu Kristi skyld.

Amen!  (Jer. 31,18)

Gud er hellig og straffer synden. Mennesket, Guds skapning, har en udødelig sjel

Skrevet av: , publisert 25.08.2018

Herren Jesus Kristus sier (Luk.19,10): For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.

 

Alt har Gud gjort vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt i deres hjerte, men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør, fra begynnelsen til enden. Pred.3,11

Du er en evighetsvandrer. Når du dør her på jorden, fortsetter du i evigheten. Du skal da møte Gud til dom. Til himmelen (evig frelst) eller til helvete (evig fortapt).

Falsk, ubibelsk, ufarlig og populær kristendom - eller sannheten slik Bibelen sier om dette:

Det er et menneskes lodd å dø, deretter dom. Hebr. 9,27

Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Hebr. 10,31.

Du vil gjøre dem som en brennende ovn når du kommer nær. Herren vil oppsluke dem i sin vrede, ilden vil fortære dem. Salme 21,10

Jesus sier:

Dere har hørt det er sagt til de gamle: Du skal ikke slå i hjel, men den som slår i hjel, skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere: (...) den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvetes ild. Matt.5,22  

 

Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen.

Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete! Matt. 10,28

 

Gud, vær meg synder nådig!  (Luk. 18,13)

Herre, frels oss, vi går under!  (Matt.8,25)

Å, Herre, frels min sjel!   (Salme 116,4)

 

...Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. 1. Tim.2,4 

LYTT TIL VIKTIG BIBELUNDERVISNING OM DISSE EMNENE/SANNHETENE!

Bibelundervisning av forkynner i Luthersk misjon i Danmark, Dan Hesselund, på sommermøte juni 2018 på Holmavatn, jæren, arrangert av Misjon Sarepta.

 

Du er en evighetsvandrer. Gud vil ikke miste deg. Han vil berge deg fra dommen og fortapelsen.

I steden for å møte den hellige Guds vrede på dommens dag - som et ufrelst menneske, og gå fortapt,

kan du heller nå i livet komme til Gud - gjennom/ved Jesus Guds Sønn , og bli frelst.

 

Gud viser sin kjærlighet til oss mennesker - til deg, på den måten at han sendte sin Sønn, Jesus, til soning for våre synder. Jesus tok din synd på seg på korset, og tok Guds straff og forbannelse på seg - i ditt sted, for at du skulle gå fri - og bli frelst/reddet!.

Les hva Bibelen sier om dette her:

1. Joh. 4,9-10

1. Joh. 5,10-13

Gal. 3,8-14

Kol.3,13-15

Jes. 53.Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger.

Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.

Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham.

 

 

Matt 10,28 Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete!

29 Selges ikke to spurver for en skilling? Men uten deres Far faller ikke én av dem til jorden.

30 Men endog hårene dere har på hodet, er talt alle sammen.

31 Frykt derfor ikke! Dere er mer verd enn mange spurver.

 

Tekst: Trygve Bjerkrheim    Musikk: Gunstein Draugedalen

Gud vil ikke miste en eneste en


Gud vil ikke miste en eneste en.
Han alle vil adle og eie.
For ham er hver sjel som en perlesten
hvis verd bare himlen kan veie.

Fra evige tider Gud tenkte på deg,
det beste av alt har i tanker.
Så må du ei si ham ditt harde nei
når han på din hjertedør banker.

Du evighetsvandrer i fremmed land
i tide du må deg besinne.
En skatt uten like du eie kan,
en vidåpen faderfavn finne.

 

For at Gud ikke ville miste en eneste en, men redde/frelse, tilgi og åpne himmelen for deg, måtte Jesus Kristus gå veien opp til Golgata, til korset - for å ta din synd og straff på seg.

På Golgata - en høyde i Jerusalem i Israel, på et kors der - måtte Jesus betale skylden din og min for våre synder og misgjerninger, overtredelser og lovbrudd mot den hellige Gud.

Jesus Messias, sann Gud og sant menneske, var Guds offerlam, som tok Guds vrede og forbannelse på seg selv. Jesus, den uskyldige, rene, rettferdige, hellige - gav seg selv, sitt liv for alle oss syndige, ugudelige, urettferdige mennesker. Jesus kjøpte oss fri, forløste oss ut av skyndeskylden. Vi går fri.

Den som tror/tar i mot dette budskapet, evangeliet, Guds Ord - Jesus selv, er frelst. Kom, la oss vende om til Herren! Kom til Jesus, og erkjenn, bekjenn syndene dine for ham - og takk ham for Golgata, at Jesus døde i ditt sted - og tok den straffen du skulle hatt!

Jesus forløste/frikjøpte oss på korset med å betale - ikke med sølv eller gull, men med sitt liv og blod. Han gikk veien mot Golgata til korset - han døde der for våre synder, og oppstod fra de døde tredje dag, etter Skriftene, slik Gud hadde forutsagt/gitt løfter om i Bibelen. 1. Kor.15,3-4. 

For deg.

Golgataveien

 
Golgataveien, smertenes vei
vandret min frelser lydig for meg.
Synderes død på korset han led,
skylden betalte. Han er min fred.
 
 
Refreng:
Dyre forløser, dyre forløser,
la meg få se hva du gjorde for meg!
Blodig og såret, av Gud utkåret.
Du har jo båret straffen for meg.
 
 
"Fader, forlat dem!" - Hør hvor han ber
mens han med tålmod ser hva som skjer.
Smertene øker, men Jesus ber.
Ingen, nei ingen elsket meg mer.
 
 
Jesus, min frelser - Jesus, min bror:
Hvordan skal takken formes med ord?
I evigheten sammen med ham
skal jeg lovprise Guds lam.