Guds etterfølgere - i Jesu fotspor. O Fader, la ditt Ord, din Ånd hos oss få overhånd!

Skrevet av: , publisert 16.06.2018

Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn

og vandre i kjærlighet, likesom Kristus elsket oss og gav seg selv for oss og gav seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud.

Men hor og all slags urenhet eller pengegriskhet må ikke engang nevnes blant dere - som det sømmer seg for hellige - 

og heller ikke skamløshet og dumt snakk eller lettsindig skjemt, som er usømmelig. Tvert imot, la det heller bringes takkebønn!

For dette vet og skjønner dere at ingen som driver hor eller lever i urenhet, heller ikke noen som er pengegrisk - han er jo en avgudsdyrker - har arv i Kristi og Guds rike.

La ingen bedra dere med tomme ord! For det er jo på grunn av disse ting at Guds vrede kommer over vantroens barn.

Dere selv var jo en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vande som lysets barn!

For lysets frukt består i all godhet og rettferdighet og sannhet.

 

Slik lyder Herrens Ord i brevet til menigheten i Efesus, kap 5,1-9. (Norsk Bibel 88/07)

 

Teksten over er Herrens Ord - gjennom apostelen Paulus - til de troende i Efesus. Samtidig er det et budskap fra Gud til de troende, kristne - de frelste Guds barn til alle tider.

 

Dette Guds Ord er en formaning, veiledning og påminning til de menneskene som allerede er frelst, til de hellige som tror på Jesus Kristus - til Guds folk.

Teksten er altså ikke en oppskrift for hvordan et menneske skal bli frelst fra Guds dom og fortapelse.

Frelsen er av nåde ved tro - uforskyldt og ufortjent, som en Guds gave - uten gjerninger for at ingen skal rose seg. Jf Efes. 2,8-9. Rom.3,23-26.

Men et sant, ekte kristent liv i et menneske som er frelst/født på ny - skal vise seg som Åndens frukter i et nytt hjerte, sinn, tanker, liv og livsførsel. Guds Hellige Ånd bor i en kristen, i et Guds barn. Samtidig har en kristen fortsatt den gamle menneskenaturen (kjødet) i hjertet sitt. Denne gamle, onde naturen - kjødet - skal ikke få råde, få plass - eller få næring, men skal undertrykkes, korsfestes.

Det er jo også derfor en kristen sørger over sine synder i tanker, ord, gjerninger og forsømmelser - og trenger å be om tilgivelse, jf bønnen Fader vår. Derfor er en kristens glede og fokus også Herren Jesu Kristi frelsesverk og stedfortredende soningsdød på Golgatas kors - det kjæreste og viktigste budskap. Jesus tok mine synders straff på seg - jeg går fri, og frelst - han betalte og kjøpte meg til Gud. Dette er en gave jeg får gratis, ufortjent og uforskyldt, dvs av Guds nåde, kjærlighet og barmhjertighet.

Kjødets gjerninger er det som fyller menneskene, slik vi er av naturen etter syndefallet.

Åndens frukter - er noe som et Guds barn har - og som vises og skal vokse i Guds barn. Gal.5,13-26.

Et frelst menneske som blir værende i/hos Jesus - dvs blir i Ordet, bøyer seg for/holder/tar vare på Bibelens Ord, er en levende grein på Jesus - og bærer frukt, ikke egen frukt men Åndens frukter, jf Joh.15.

 

Lytt til denne andakten over Bibelteksten i Efes. 5, 1-9, med sanger og bønn!

Hentet fra Samlinga.net  Nettstedet til Den luthersk-læstadianske menighet.

 

Sangen O Fader, la ditt ord, din Ånd - har nr 42 i bedehusenes sangbok, Sangboken.

O Fader, la ditt Ord, din Ånd
Hos oss få overhånd!
Og se hvor full din urtegård
av torn og tistel står!
Din vekst du har vel her,
men, akk, hvor tynn den er!
Hvor lite er dog kraften kjent
av ord og sakrament!
 
2. O Jesus, Jesus, kom dog snart
å se din vingårds art!
Av døpte vrimler stad og land,
men hvor er troens brann?
Hva hjelper det vi vet,
du døden for oss led,
når vi ei står mot satans verk
i troen frisk og sterk?
 
3. O Hellig Ånd, til deg vår skatt,
vi sukker dag og natt.
Kom, gi oss samme lys og kraft,
som fedrene har hatt,
da kristendommen stod
som tre med sterkest rot,
med frukt som purpur og som sne -
Ja, Herre, la det skje!og purpur! 
 
Hans Adolph Brorson, 1765
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer