Hvem blir frelst?

Gud har makt i dag til å reise deg opp og gjøre noe nytt i livet ditt. Han har deg kjær. Han kan og vil redde deg fra mørkets makt til lyset, fra døden til Livet, fra satans makt til Gud! Apg 26,18

Frelsen er for deg - vend om og ta imot Jesus, Ordet om korset i dag!. Lytt til denne erfarne bibelforkynneren Erling Yrkje: Klikk på bildet!

 

På møte v/ Bibelsk tro - fra hernettsiden til NSM

 

Vend om til Jesus nå og si nei til verden og den brede veien til fortapelsen! Ta i mot Jesus, Guds Sønn, som frelser og Herre - og gå den smale veien til himmelen og det evige livet!

Jesus Kristus sier:

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Matteus 11:28 

 

Tale v/ bibellærer og forkynner Curt Westman: "Jeg er her for å tale til de menneskene som har en lengsel etter Gud." "

Vil du tro Guds Ord, men får det ikke til, da er det håp!"

 

Sentrale bibeltekster i talen:

Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset.

Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike.

I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse.

Kol.1,12-14.

 

 

Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser

og la ned i oss ordet om forlikelsen.

Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss.

Vi ber i  Kristi sted: La dere forlike med Gud!

Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss,

for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.

2. Kor. 5,19-21.

 

Hva er tro - Den bibelske, kristne tro?

Skrevet av: , publisert 17.06.2017

Menneskene er evighetsvandrere, som er skapt av Gud og har fått livet av Gud. Gud har også lagt evigheten ned i menneskenes hjerter (Forkynneren 3,11). Menneskene skal møte Gud og stå til regnskap for ham. Etter Guds dom blir det evig liv eller evig fortapelse.  

Gud vil at du skal bli frelst, få evig liv! (1. Tim. 2,4) Den som tror på Jesus blir frelst! Hva er frelsende tro?

Å tro er å komme til Jesus Kristus, den levende Guds Sønn med dine synder.

Jesus sier: "Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile" (Matt.11,28)

Denne videoundervisningen forklarer den kristne tro og gir deg hjelp til å bli kjent med Jesus som din frelser.

Hver del tar ca 15 minutter.

 

Det er Mikkel Vigilius, dansk bibellærer og redaktør i bladet Nyt Liv som underviser.

Del 1. Innledning. Om den kristne tro, Bibelens hovedbudskap.

 

Dette sier Jesus:

Den som tror på Sønnen, har evig liv. 

Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. (Joh. 3,36)

 

Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud,

og ham du utsendte, Jesus Kristus. (Joh. 17,3)

 

Del 2. Det finnes en Gud. Hør om det som vitner om Guds eksistens - om hvordan Gud har åpenbart/vist seg for menneskene. Og om  menneskene - og menneskenes verdi som Guds ypperste skapning. Et stort og sterkt budskap her - til deg! Her er noe du kan vite! Skaperverket - også du - er ikke tilfeldig, men har en plan og mening!

 

 

 

Romerbrevet kap 1,19 For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem.

20 For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning.

****

Før vi går videre i denne serien, anbefaler vi deg å lytte til denne andakten/undervisningen  (av bibellærer Øivind Andersen) som gir bibelsk svar og forklaring på spørsmålet: Hvoran blir man en kristen? Hvordan blir jeg frelst?

 

****

Del 3. 

Hva er religiøsitet og forskjellen mellom det å være religiøs og frelst? 

Den synlige virkeligheten og den usynlige virkeligheten. De ulike religioners måter for å komme i kontakt med en gud/guder eller en åndelig virkelighet. Hva sier Bibelen om sannheten og den ene, sanne Gud - og løgnen og onde åndsmakter. 

Det finnes mange falske veier til gud/guder - mange avveier. Men det er kun èn sann vei til Gud: Jesus Kristus, den levende Guds Sønn, Herre og Frelser. Han som tok på seg Guds straff for menneskenes synder, da han gav sitt liv på korset - på Golgata i Jerusalem i Israel, slik Gud hadde forutsagt gjennom Skriftene/det gamle testamentet i Bibelen.

 

 

Del 4.

Om Guds tale gjennom naturen/skaperverket og samvittigheten.

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer