Naglet til et kors på jorden

Skrevet av: , publisert 31.03.2021

Se der Guds lam, som bærer verdens synd. (Joh. 1,29)

Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre. (Gal. 3,13)

 

Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger.

Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.

Vi fòr alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham. (Jes. 53,5-6)

 

Alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. (Rom.3,23-24.)

 ***

 

Naglet til et kors på jorden
henger under vredens torden
himlens herre og Guds Sønn.
Selv den evig gode Fader
ham i kvalene forlater,
hører taus hans angest bønn.

 

 

Det er Fossneskoret som synger. Se mer info, og resten av sangteksten og bibelundervisning her:

Sang: Naglet til et kors på jorden - vers nr 2:

Å, hvor engstet og bedrøvet,
inntil døden høyt bedrøvet,
er den ømme Frelsers sjel!
Vredens fulle beger drikke
må han, skal han, ellers ikke
blir hans frelseskalk min del!

 

Hvem kan tenke på den smerte
uten med et såret hjerte,
om endog en synder led!
Men her led den evig høye –
smelt mitt hjerte, gråt mitt øye,
se, her lider hellighet!

 

For all verdens syndebrøde
ville verdens Frelser bløde,
tåle spott og sår og bånd.
Og til sist all livets kilde
senket hodet mens han stille
segnet og oppgav sin ånd.

 

Gode Frelser, kan jeg tåle
kraften av en guddomstråle,
å, så send den fra deg ned!
Tenn meg, at jeg må, jeg arme,
full av ånd og hellig varme,
kjenne all din kjærlighet!

 

Å, la aldri noensinne
korsets tre meg gå av minne,
som deg, frelsens fyrste, bar!
Men la kors og død og smerte
tale, rope i mitt hjerte
hva min frelse kostet har!

 

Hjelp at jeg fra synden treder
og meg alltid varsom gleder
ved min salighet og fred!
Kjøpt jeg ble, ditt navn skje ære!
Dyrekjøpt – å, la det være
varsel for meg hvert et sted!

 

Ja, Forsoner, la meg være
ofret deg til takk og ære,
helliget ditt velbehag!
Sonet ved den død du døde,
skal jeg deg frimodig møte
på den siste store dag.

 

Sangboken nr 671.

tekst: Benjamin Georg Sporon 1777. Se mer info på Salmebloggen.

Fossneskoret har tilknytning til Lekmannsmisjonen sin Bibelskole på Fossnes.

 

Så sier Gud Herren gjennom profeten Jesaia (ca 700 år f Kr:) i kapittel 53, vers 5-6:

Men han ble såret for våre overtredelser,

knust for våre misgjerninger.

Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred,

og ved hans sår har vi fått legedom.

 

Vi fòr alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei.

Men Herren lot den skyld som lå på oss alle,

ramme ham.

 

 

1. Joh. 4,9-10:

Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, 

at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden,

for at vi skal leve ved ham.

 

I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud,

men at han har elsket oss og sendt sin Sønn

til soning for våre synder.

 

Slik lyder Herrens Ord.

Amen.

 

 

"Kristus døde for meg. Det er nok for meg å dø på."  (C.H. Spurgeon).

 

Lytt til tale av Øivind Andersen om Langfredagens budskap - Jesu lidelseshistorie - frelsens budskap:

Tale i Salem, Stavanger 1975, fra Bibelsk tro - talearkiv.

 

 

 

 

 

Lytt til bibelundervisning over emnet: Ordet om korset.

(Ved Ingar Gangås, redaktør i Lekmannsmisjonens blad Lov & Evangelium, Tørvikbygd bedehus 22.03.2019)

 

Så sier Gud Herren i Paulus` 1. brev til menigheten i Korint:

Kap. 1,18: For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt,

men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. 

 

Kap. 2,2: For jeg ville ikke vite av noe blant dere,

uten Jesus Kristus og ham korsfestet.

Tenk over budskapet - gjem frelsesordet i hjertt ditt - hva Jesus er og har gjort for deg!

 

SE: DET VAR ÈN SOM VAR VILLIG Å DØ I DITT STED - FOR AT DU SKAL FÅ EVIG LIV - ved omvendelse/tro og ta imot!

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer