Naglet til korset

Skrevet av: , publisert 26.11.2017

Du - og alle vi mennesker - har et skyldbrev. Vi har gjeld, dvs skyld, vi er skyldige overfor Gud.

Fordi: Vi - du har krenket den hellige, rene Gud og brutt, overtrådt hans bud. Du har misgjerninger og syndet mot Gud i tankene, ordene og gjerningene dine. Det som Gud har forbudt, har du gjort. Det som han krever har du ikke gjort.

Jesus sier hva som kommer fra hjertet ditt:  

For fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. Matt.15,19
 
Gal.5,19-21: Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet,  
20 avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, .
21 misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt.
Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere:
De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.
 

 

Hvordan skal det gå med deg når du skal møte Gud på dommens dag? 

Gud er rettferdig, Skyld må betales. Klarer du det? Nei, det klarer du ikke. Hvordan går det da?

Da går du fortapt - om du ikke her i livet blir frelst, bekjenner synda di og tar imot evangeliet, Jesus - Guds frelse. I din ufrelste tilstand er du død, åndelig sett, du er skyldig og fortapt nå, under Guds vrede. Men du kan be Gud om frelse, om at han må redde, berge deg og din sjel! Gud er hellig og rettferdig, men - takk og lov - også kjærlig, barmhjertig og nådig!

Gud, vær meg synder nådig! Luk.18,13  

 

Les og hør de gode nyhetene - evangeliet: 

Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilga oss alle våre overtredelser.

14 Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.

15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Kol. 2,14-15

Les disse versene fra Kolosserbrevet en - to - ganger til!

Tenk: Jesus ble naglet til korset. Også skyldbrevet ditt ble naglet til korset, ja - betalt, oppgjort, utslettet! Jesus Kristus slettet ut skyldbrevet ditt på korset. Han betalte - Han tok straffen på seg.

Du går fri!

Ta i mot - det gjelder deg også - det er ditt!

Takk Jesus, DIN frelser og redningsmann!

Og hør - og syng med på denne sangen:

Naglet til korset ble skyldbrevet mitt utslettet

Sangen fremføres av Arild, Ingibjørg og Eirikur Melberg. Opptak av Vassvik media

 

 

Sangen over synges også av de samme sangerne på en CD som Misjon Sarepta har gitt ut. Vi kan anbefale denne CD-en, som også går til å støtte Misjon Sarepta.

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer