Omvend dere - snu!

Skrevet av: , publisert 27.10.2018

Dette står skrevet i Bibelen, - så sier Herrens Ord (Matt.3,2):

Omvend dere,

for himlenes rike er kommet nær!

Er du omvendt til Gud?

Har din dåp, det at du hører Guds ord, at du er med i arbeidet for Guds rike, at du har bestemt deg for å være en kristen - 

har dette ført til at du er blitt omvendt til Gud?

 

Mange er meget aktive i kristelig virksomhet i dag. De har gått inn for å arbeide for Guds rike. De bekjenner seg som kristne. Og med sin forstand - så langt den rekker - tror de alt Bibelen sier.

Men de lever akkurat som alle andre mennesker. De kan gjøre ting som Guds Ord stempler som synd, og det gjør de uten å merke at det er i strid med bekjennelsen deres. De har ingen vanskeligheter med å tro Guds ord, ganske enkelt fordi deres tro bare består i å ha riktige meninger. De kan være med på alle denne verdens fornøyelser og noen ganger også dens utskeielser.

Derfor er det nødvendig å spørre: Er du omvendt til Gud?

 

Omvendelsen viser seg først og fremst i at synden er blitt synd  for deg. Du må ta avstand fra den. Og når synden bryter ut, blir den dømt og anklaget, og du får ingen fred før den er oppgjort med Gud.

Et menneske som er omvendt, går imot seg selv og sin egen natur. Den omvendte fornekter det gamle mennesket.

En omvendt kan heller ikke følge med strømmen og ferdes der de fleste er. Den omvendte går på en smal vei, en vei som er høyst upopulær. Der går en sann kristen fordi Jesus er blitt ham kjærere enn alle andre og alt annet.

Omvendelsen viser seg aller best i at Jesus er blitt den omvendtes liv! Den viser seg også i at en søker Jesu ære.

 

Prøv deg selv på dette!

Svar deg selv og Gud sannferdig på såørsmålet:

Er du omvendt til Gud?

 

 

Øivind Andersen

Fra andaktsboken Ved kilden, 27. oktober,

Lunde forlag

Himmelens Gud, Herre Jesus Kristus:

Omvend meg du, så blir jeg omvendt, du er jo Herren min Gud. (Jerem.31,18)

 

Hvordan takker vi vår Herre?

 

Hvordan takker vi vår Herre,
han som gav sin Sønn til jord?
Mange skjønner ei dessverre
på en kjærlighet så stor.
Fritt de følger syndens røst,
dekker seg med nådens trøst,
vil av Jesus intet lære,
og dog sanne kristne være.

 

Ingen sjel av Gud fordømmes
som på Jesus Kristus tror.
Nådens kilde aldri tømmes,
nåden den er alltid stor.
Men det er en avsagt dom:
Siden Jesus til oss kom,
skal vi bort fra synden vike,
eller aldri se Guds rike!

 

Lyset ser du mot deg skinne –
vet du også om du tror?
Har du merket noensinne
at din Jesus i deg bor?
Har hans nådestrålers kraft
i din sjel sin virkning hatt?
Kan du i ditt hjerte finne
at et lys er tent der inne?

 

Hvordan går man dog og drømmer
i en sådan viktig sak
og i sikkerhet  forsømmer
nådens dyrebare dag!
Det er tid å sanse vel
og å sørge for din sjel.
Nå er tid før Jesus kommer,
før hans strenge vredes dommer.

 

Gud som lot sitt lys fremstråle
i sin nådes blide vår,
for sin trone ei vil tåle
den som dette lys forsmår.
Vil du vende ryggen til,
Gud deg fra seg støte vil.
Den som ei vil lyset kjenne,
han skal seg på lyset brenne.

 

La din nådes glans opprinne,
Herre Jesus, at jeg må
alltid himmelveien finne
som jeg trygt kan vandre på!
Gå du foran, så jeg ei
havner på den brede vei!
La ditt fotspor vei meg vise
til jeg kan deg evig prise!

 

 

Hans Adolph Brorson

Sangboken nr 174

Omvendelse -

å gi Guds Hellige, sanne Ord rett - Guds Hellige Ånd rett

og erkjenne og bekjenne for Gud - for Jesus - sine synder, sin synd mot Gud

og vende seg fra synden til Jesus Kristus - til syndenes forlatelse, for Jesu skyld,

han som - i ditt sted - betalte syndeskylda di, tok påseg Guds straff og fobannelse over synden.

 

Herren Jesus Kristus, den hellige, rene, sanne, barmhjertige,  korsfestede og oppstandne, levende Guds Sønn, synderes venn

  tar i mot 

  tilgir

  tar seg av

  trøster

  og frelser hver en skyldig, fortapt synder

  som kommer til ham med sin synd - sine tomme hender, sin  

  urene sjel og sitt onde hjerte og ber om nåde, tilgivelse, frelse  

                                                                            og redning for livet, døden, dommen og evigheten.

Utsnitt fra maleri av Reidar Kolbrek.

Jesus - som tar imot syndere som omvender

seg til ham/kommer til ham -

og tilgir, gir dem nåde, frelse og fred med Gud.

 

Åpne hjertet ditt for Herren Jesus Kristus - slipp ham inn i livet ditt!

Si farvel til synden og verden.

Vend om - snu - inn gjennom døren - Jesus -

og bli med på den smale veien - Jesus - 

som fører til himmelen og

frelse for din sjel - deg 

og det evige livet sammen med Gud og Jesus!

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer