Skaperverket og Bibelen, Guds Ord, forkynner Guds eksistens, storhet, herlighet, sannhet, kjærlighet og frelse

Skrevet av: , publisert 01.07.2020

Hva sier Bibelen?
1. Mosebok kap. 1,1 og v 27:
I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.
 
Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det.
Til mann og kvinne skapte han dem. 
 
Romerbrevet kap. 1,19-20:
For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem.
For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av.
Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning.
 
Du som leser dette;du er også skapt av Gud- Han har gitt deg livet. Han er din skaper - og din dommer, - dette er noe du ikke kan komme bort ifra.
 
Men er han blitt din far og din frelser? Dvs; er du omvendt til Gud og Hans frelse, Jesus Kristus? Har du fått tilgivelse for din synd, dine synder mot Gud og mennesker?
 
Bibelen sier om Jesus, Ordet, Guds Sønn - som Gud gav, og som kom til oss og ble født av jomfru Maria i Betlehem i Israel:
Han kom til sit eget, og hans egne tok ikke imot ham.
Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Joh.1,11-12
 
Som et Guds barn, en frelst synder - på grunn av Jesu soningsdød på korset - så kan vi synge takk og pris til vår Far i himmelen: 
 
 
Er du ikke kristen? Lever du borte fra Jesus - i synd og fornektelse av Bibelen? Eller kaller du deg en kristen, men fornekter og forvrenger Bibelen - og tror på en selvlaget kristendom? Vend om til Gud og Hans hellige, sanne ord i dag! Se - og ta til deg det som Jesus Messias, Guds Sønn  - Guds lam - er og gjorde for deg på Golgata - på korset. Ta imot og takk - og be de siste versene i salmen nedenfor!
 
Salme 19:
Til sangmesteren. En salme av David.
Himlene forteller Guds ære, hvelvingen forkynner hans henders verk.
Den ene dagen lar sin tale strømme fram til den andre, og den ene natten forkynner den andre sin kunnskap.
Det er ikke tale, det lyder ingen ord, deres røst høres ikke. Men målesnoren deres er gått ut over hele jorden, deres ord til jorderikes ender. I dem har han reist et telt for solen. Den er lik en brudgom som kommer ut av sitt kammer, den gleder seg som en helt til å løpe sin bane. Fra himmelens ende går den ut, og til dens ende gjør den sitt omløp. Ingen ting er skjult for dens hete.
 
Herrens lov er fullkommen, den omvender sjelen. Herrens vitnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis.
Herrens forskrifter er rette, de gleder hjertet. Herrens bud er rent, det opplyser øynene.
10 Herrens frykt er ren, den varer til evig tid. Herrens lover er sanne, de er alle sammen rettferdige.
11 De er mer dyrebare enn gull, fint gull i mengde. De er søtere enn honning, ja, honning som drypper fra vokskakene.
 
12 Også din tjener blir påminnet ved dem. Den som holder dem, har stor lønn.
13 Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd!
14 Bevar også din tjener fra skammelige synder, la dem ikke herske over meg. Så blir jeg uklanderlig og uten skyld i store overtredelser.
15 La min munns ord og mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn, Herre, du min klippe og min gjenløser!
 
 
 

 

Guds vitnesbyrd: Hva Gud forkynner til oss mennesker:

1. Johannes brev kap 5,9: 

Tar vi imot menneskers vitnesbyrd, så er Guds vitnesbyrd større.

For dette er Guds vitnesbyrd, at han har vitnet om sin Sønn.

10 Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrdet Gud har vitnet om sin Sønn.

11 Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn.

12 Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.

 

Guds vitnesbyrd  gjennom profeten Jesaia - om Jesus Messias (ca 700 år før Jesu fødsel):

 

JESAJA 53

Hvem trodde det budskapet vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbart?
Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som fra en rot i tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham.
Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet.
 
Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig.
 
Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.
 
Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham.
 
Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn.
 
Ved trengsel og ved dom ble han revet bort. Men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham?
 
De ga ham hans grav blant ugudelige, men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det ikke var svik i hans munn.
 
10 Men det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans hånd.
 
11Fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det og mettes. Ved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære.
 
12 Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden og ble regnet blant overtredere - han som bar manges synd, og han ba for overtredere.
 
 
 
 
Bedehusenes sangbok nr 85: Jeg vil prise min gjenløser.
 
Jeg vil prise min gjenløser
For hans store kjærlighet.
All min skyld ble helt utslettet
Og gav sjelen liv og fred.
 

 

Refreng:

Syng, å syng om min gjenløser!
Med sitt blod han kjøpte meg.
Jeg ble fri da han frivillig
Tok min skyld og straff på seg.

 

Jeg vil synge om den sannhet,
For min sjel så dyrebar,
At for meg han hang på korset
Og et sonings-offer var.

 

Jeg vil prise min gjenløser
For hans underfulle makt,
Død og helved han beseiret,
All ting er ham underlagt.

 

Jeg vil takke min gjenløser
For den seier han meg gav,
Så min sjel kan triumfere
Over synd og død og grav.

 

Ja, jeg priser deg, o Jesus,
For din gang til Golgata.
Evig skal jeg med de frelste
Synge glad halleluja.

 

 

Tekst og melodi: P. Bliss, oversatt av E. Heede. 

Ref. salmebloggen

 

Hjelp til deg som vil vite mer om Jesus, om hva frelse er, og hvordan du blir frelst, får du under flere av meyene her på nettsiden til Norges Bibelkirke, blant annet her.  

Mer om Gud som skaper her.

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer