Ut i all verden - med evangeliet

Skrevet av: , publisert 30.11.2017

Budskapet om Jesu frelsesverk må ut til alle. Dette er Guds ønske og vilje, og var Jesu beskjed til disiplene før han fòr opp til himmelen.

Kristne utsendinger finnes i dag blant annet i Peru i sør-Amerika. Dette er i stor grad et katolsk land, der evangeliet og Herren Jesus Kristus er ukjent for de fleste.

Norges Bibelkirke og våre medlemmer støtter misjonsvirksomhet i Peru, der Evangelisk Luthersk Misjonslag (ELM) har utsendinger.

Misjonslaget har dessuten samlinger, leirer og møtevirksomhet i Norge, som også medlemmer av Norges Bibelkirke er knyttet til

Se denne informasjonfilmen som misjonærer i ELM har laget:

 

 

Vi ber

til himmelens og jordens skaper, Bibelens Gud, vår himmelske far -

og til vår frelser og Herre, Jesus Messias, den levende Guds Sønn - som er gitt all makt i himmelen og på jorden:

 

Vi ber for misjonærene - misjonærfamliene - som er reist ut til Peru. Be for dem om helse, Guds velsignelse og veledning og hjelp, i familie, ekteskap, vitnetjeneste og menighetsbygging.

Vi ber for tjenesten til våre medlemmer og andre venner i misjonsfellesskapet i ELM, også arbeidet her i Norge på ulike bedehus, leirsteder og hjem, om Guds vilje, veiledning og velsignelse.

Be for de lokale kristne i Peru - om at de må bli grunnfestet i Bibelen, i troen og vokse i nåde og kjennskap til Jesus. Be om at mennesker må bli frelst, løst fra verdslighet, alkohol, den katolske forførelsen og annet som binder dem.

 

Matt. 28. 18 

Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa:

Meg er gitt all makt i himmel og på jord; 

19 gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler,

idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn,

20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.

Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!