Møter og arrangementer Norges Bibelkirke

Høsten 2018 - Søndagsmøter i Oslo

Løkkegangen 1-3 i Oslo sentrum (Vika v/Ruseløkkeveien) Lighthouse Coffee DISM

Søndag 9.september kl 11.00.

Tale v/ forkynner i Norges Samemisjon, Sigmund Fjære. Sang av Ida og Sigmund Fjære.

Søndag 14. oktober kl 11.00.

Tale v/ Curt Westman.

Søndag 11. november kl 11.00

Søndag 9. desember kl 11.00

Det blir forkynnelse av Guds Ord/bibelundervisning, sang, bønn og kollekt til misjonsarbeid. Informasjon v/ Arve Abelsen om Norges Bibelkirke.

Alle - DU er velkommen til møtene i et oppbyggelig kristent fellesskap i Norges Bibelkirke!

Vi anbefaler også møter i samme lokale hver torsdag koordinert/i regi av Den indre Sjømannsmisjon.

 

Bibel- og Israelmøter i Trøndelag:

Taler v/ Arve M. Abelsen. Odd Eivind Høyvik deltar. Info om Norges Bibelkirke, og kollekt på møtene.

Onsdag 9. mai: Trondheim sentrum, Havly DISM, E C Dahls gate 3

Kl 19.00: Israel, Bibelens profetier og Jesu gjenkomst. 

 Torsdag 10. mai, Kristi himmelfartsdag:  Namsos - Frelsesarmeens lokale:

Kl 11.00:  Israel – 70 års jubileum, et profetisk tegn i tiden.  Bevertning mellom møtene Sang, bevertning.

Kl 14.00: Israel i Bibelen - Guds øyensten. Frelsen, forløsningen og Jesu gjenkomst.

Fredag 11. mai. Skogn, Skjerve bedehus

kl 19.30: Israel - Guds øyensten og viseren på Guds klokke. 

Alle velkommen til møtene!

***

 

SHALOM ISRAEL !

 

19. april og 14. mai 2018: 70 års jubileum for gjenopprettelse av den jødiske staten Israel i 1948.

Vi gratulerer det jødiske folket og staten Israel! 

Guds velsignelse, fred og frelse over jødene og Israel!

Bibelske profetier oppfylles også i vår tid. Gud er trofast. Guds løfter holder!

 

NYTT: Reportasjeserie fra Israel våren 1948:

Sett fra Oljeberget, av Hilda Anderson

 

  

 

Gud kaller deg til frelse fra synden, dommen og fortapelsen:

La oss vende om til Jesus Kristus, tilbake til Bibelen - Guds Ord!

 

Norges Bibelkirke er et nytt kristent trossamfunn tilknyttet misjons- og bedehusbevegelsen i Norge.

Vi ønsker å være et  landsdekkende nettverk og kirkesamfunn for alle som tar Bibelen på alvor. Informasjonsbrosjyre.

 

Norges Bibelkirke vil være et bibeltro alternativ til Den norske kirke (Dnk, folkekirken) som - bl a ved sin godkjenning og velsignelse av sodomi (homofile forhold) - har forvrengt og forkastet Bibelen, Guds hellige, sanne, levende Ord, Herrens skaperordning, gode vilje og bud. 

 

***

Jesus sa da til de som var kommet til tro på ham (Joh.8,31-32):

Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. 

Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.

***

Tid for å våkne, vende om, våge og våge. Innlegg i Dagen, av forstander i Norges Bibelkirke

***

Dersom du vil bli medlem i trossamfunnet Norges Bibelkirke - og deler læregrunnlag og grunnsyn, må du først melde deg ut av Dnk/folkekirken. Utmelding kan du gjøre her 

INNMELDINGSSKJEMA for NORGES BIBELKIRKE HER

Ut i all verden - med evangeliet

Skrevet av: , publisert 30.11.2017

Budskapet om Jesu frelsesverk må ut til alle. Dette er Guds ønske og vilje, og var Jesu beskjed til disiplene før han fòr opp til himmelen.

Kristne utsendinger finnes i dag blant annet i Peru i sør-Amerika. Dette er i stor grad et katolsk land, der evangeliet og Herren Jesus Kristus er ukjent for de fleste.

Norges Bibelkirke og våre medlemmer støtter misjonsvirksomhet i Peru, der Evangelisk Luthersk Misjonslag (ELM) har utsendinger.

Misjonslaget har dessuten samlinger, leirer og møtevirksomhet i Norge, som også medlemmer av Norges Bibelkirke er knyttet til. Lytt til bibelundervisning fra ELMs bibeluke på Norsjø leirsted oktober 2018 av bibellærer/forkynner Kjell Dahlene nedenfor.

Se denne informasjonfilmen som misjonærer i ELM har laget:

 

 

Vi ber

til himmelens og jordens skaper, Bibelens Gud, vår himmelske far -

og til vår frelser og Herre, Jesus Messias, den levende Guds Sønn - som er gitt all makt i himmelen og på jorden:

 

Vi ber for misjonærene - misjonærfamliene - som er reist ut til Peru. Be for dem om helse, Guds velsignelse og veledning og hjelp, i familie, ekteskap, vitnetjeneste og menighetsbygging.

Vi ber for tjenesten til våre medlemmer og andre venner i misjonsfellesskapet i ELM, også arbeidet her i Norge på ulike bedehus, leirsteder og hjem, om Guds vilje, veiledning og velsignelse.

Be for de lokale kristne i Peru - om at de må bli grunnfestet i Bibelen, i troen og vokse i nåde og kjennskap til Jesus. Be om at mennesker må bli frelst, løst fra verdslighet, alkohol, den katolske forførelsen og annet som binder dem.

 

Matt. 28. 18 

Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa:

Meg er gitt all makt i himmel og på jord; 

19 gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler,

idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn,

20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.

Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!

 

**

BIBELTIME fra ELMs bibeluke Norsjø leirsted i Gvarv oktober 2018:

Bibeltekst 1. Joh.3,19-20:

18 Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet!

19 På dette skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal stille vårt hjerte til ro for hans åsyn.

20 For om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting.

FRIMODIGHET FOR GUD (21-24)

21 Mine kjære! Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud,

 

Undervisning over denne teksten v/ Kjell Dahlene her (ELMs åpne facebook-side)

Mer bibelundervisning her og her dybde.org