Ut i all verden - med evangeliet

Skrevet av: , publisert 30.11.2017

Budskapet om Jesu frelsesverk må ut til alle. Dette er Guds ønske og vilje, og var Jesu beskjed til disiplene før han fòr opp til himmelen.

Kristne utsendinger finnes i dag blant annet i Peru i sør-Amerika. Dette er i stor grad et katolsk land, der evangeliet og Herren Jesus Kristus er ukjent for de fleste.

Norges Bibelkirke og våre medlemmer støtter misjonsvirksomhet i Peru, der Evangelisk Luthersk Misjonslag (ELM) har utsendinger.

Misjonslaget har dessuten samlinger, leirer og møtevirksomhet i Norge, som også en del medlemmer av Norges Bibelkirke er knyttet til.

Bli med på møtehelg 22. - 24. januar 2021:

https://www.facebook.com/misjonslaget/?fref=tag

 

Her på du også med en møtehelg i østre Kvelde bedehus:

Søndag 22.11.2020:

Andre møter og bibelundervisning: Her! Og her ELMs Youtubekanal og dybde.org

 

Bli også med på misjonsmøte (august 2019) med sang, andakt av misjonær Håkon Malerød og informasjonsfilm fra arbeidet i Peru! (Se rød tekst med lenke nedenfor!). Lytt også til bibelundervisning fra ELMs bibeluke på Norsjø leirsted oktober 2018 av bibellærer/forkynner Kjell Dahlene nedenfor.

Se denne informasjonfilmen som misjonærer i ELM har laget:

 

 

Vi ber

til himmelens og jordens skaper, Bibelens Gud, vår himmelske far -

og til vår frelser og Herre, Jesus Messias, den levende Guds Sønn - som er gitt all makt i himmelen og på jorden:

 

Vi ber for misjonærene - misjonærfamliene - som er reist ut til Peru. Be for dem om helse, Guds velsignelse og veledning og hjelp, i familie, ekteskap, vitnetjeneste og menighetsbygging.

 

Bli med på misjonsmøte i ELM med andakt og en informasjonsfilm fra arbeidet i Peru!

 

Vi ber for tjenesten til våre medlemmer og andre venner i misjonsfellesskapet i ELM, også arbeidet her i Norge på ulike bedehus, leirsteder og hjem, om Guds vilje, veiledning og velsignelse.

Be for de lokale kristne i Peru - om at de må bli grunnfestet i Bibelen, i troen og vokse i nåde og kjennskap til Jesus. Be om at mennesker må bli frelst, løst fra verdslighet, alkohol, den katolske forførelsen og annet som binder dem.

 

Matt. 28. 18 

Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa:

Meg er gitt all makt i himmel og på jord; 

19 gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler,

idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn,

20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.

Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!

 

**

BIBELTIME fra ELMs bibeluke Norsjø leirsted i Gvarv oktober 2018:

Bibeltekst 1. Joh.3,19-20:

18 Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet!

19 På dette skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal stille vårt hjerte til ro for hans åsyn.

20 For om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting.

FRIMODIGHET FOR GUD (21-24)

21 Mine kjære! Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud,

 

Undervisning over denne teksten v/ Kjell Dahlene her (ELMs åpne facebook-side)

Mer bibelundervisning her og her dybde.org

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer