1. Vår Gud han er så fast en borg, han er vårt skjold og verge.

Han frir oss ut av nød og sorg

og vet oss vel å berge.

Vår gamle fiende hård

til strid imot oss står.

Stor makt og arge list

han bruker mot oss visst.

På jord er ei hans like.

 

  1. Vår egen makt er intet verd,

snart fikk vi banesåret.

Men én går frem i denne ferd,

Som Herren selv har kåret.

Vil du hans navn få visst?

Han heter Jesus Krist,

den høvding for Guds hær,

I ham kun frelse er.

Han marken skal beholde!

 

  1. Om verden full av djevler var

som ville oss oppsluke,

vi frykter ei, vi med oss har

den som Guds sverd kan bruke.

Er verdens fyrste vred

og vil oss støte ned,

han ingenting formår,

fordi alt dømt han går.

Et Guds ord kan ham binde.

 

  1. Guds Ord det skal de nok la stå,  Og ingen takk de høster.

Gud selv vil mektig med oss gå,

Hans gode Ånd oss trøster.

Og tar de enn vårt liv,

gods, ære, barn og viv,

la fare hen, la gå!

Mer kan de ikke få.

Guds rike vi beholder.

 

Tekst: Martin Luther

 


 

Gud, la ditt ord i nåde lykkes

Og vokse både dag og natt,

Men kveles og med rot opprykkes Hver vekst du ikke selv har satt!

All Satans løgn og lærdom knus!

Med Ånd og sannhet fyll ditt hus. 

 

La ingen falsk profet forville

Oss bort i nattens bitre nød!

La ingen lærdom vrang forspille

Vår trøst av Jesu dyre død!

Jag bort hver ulv i fåreham!

Å hyrde god, vokt dine lam!  

 

Løs opp de tåkeslør som spinnes

Av uforstand og mannevidd!

Slå ned alt hovmod som her finnes, Gjør vantro stum, som volder strid! Driv hykleri til helvedbort!

Alt sant og godt la vokse stort.

 

Ditt ord så dyrt for oss er vunnet

Ved dine sterke vitners blod.

Det var som tapt, men er gjenfunnet, Vi har den skatt og perle god.

For denne gav de allting hen,

Gud, hjelp oss å bevare den! 

 

La Ordet gå i arv og eie

Til våre barn i tusen ledd,

Og vise oss de rette veier

Til liv i nåde, trøst og fred,

Og lede alle inn til Gud,

Så har det ført sin gjerning ut!

 

Tekst: Magnus Brostrup Landstad

Reformasjonen

Publisert: 20.09.2017

Hva er reformasjonen?

i 2017 er det 500 år siden reformasjonen startet. Man regner starten som tidspunktet da Martin Luther 31. oktober 1517 på bots og bededag, slo opp 95 teser (læresetninger/påstander) på kirkedøren i Wittenberg i Tyskland.

Hvem var Martin Luther?

Hva er evangelisk-luthersk kristendom?

Hva er ubibelsk med katolisismen?

På denne siden får du informasjon, undervisning og kunnskap om reformasjonen. Dessuten om kjennetegn og forskjeller på ulike kristne kirkesamfunn. 

 

Et menneske blir

frelst

av nåde alene

ved tro alene

på Jesus Messias alene

med grunnlag i Skriften (Bibelen) alene

til Guds ære alene

 

 

Bakgrunn:

Menneskets syndefall og synd mot Gud, overtredelser, misgjerninger og skyld:
I møte med den tre ganger hellige Gud, han som alle skal stå til regnskap for, som dommer - er hvert menneske skyldig til Guds vrede, dom, straff og evige fortapelse.
 
Rom.3,10 som det står skrevet: Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste.
11 Det er ikke én som er forstandig, det er ikke én som søker Gud. 
12 Alle er veket av, alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste.
 
23 alle har syndet og mangler Guds herlighet. 
 
24 Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus
 
 16 For jeg skammer meg ikke ved evangeliet,
for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror,
både for jøde først og så for greker.
 
17 For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro.
Som det står skrevet: Den rettferdige av tro, skal leve.
 
For av nåde er dere frelst, ved tro.
Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.
Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.

 

Jesus Kristus, Guds lam - vår stedfortreder - tok på seg den straff og forbannelse vi alle - også du - skulle hatt.

 


Les mer

Undervisning - hva er luthersk lære?

Publisert: 26.11.2017

Lytt til undervisning av professor og bibellærer Carl Fr. Wisløff

Tydelig og klar undervisning som lar deg forstå viktige bibelske sannheter!

Her finner du også Erik Pontoppidans forklaringer til Luthers katekisme, som norske skolebarn i flere generasjoner lærte/ble undervist i på den offentlige norske skolen for 100-200 år siden.

 


Les mer