Advent - Herren Jesus Messias kommer!

Skrevet av: , publisert 23.12.2022

Advent betyr ankomst - det er Herrens komme til jorden - til oss, som adentstiden skal minne oss om.

Guds Sønn, Jesus kom første gang til jorden som menneske, unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av en jomfru - i kong Davids by Betlehem i Juda, slik Gud hadde varslet og forutsagt gjennom sine profeter i det gamle testamentet i Bibelen. 

Bibelen sier også at Jesus skal komme igjen. Det blir for å hente, rykke opp,  de menneskene som er frelst, for at de skal vå være med Herren Jesus i himmelen. Les hva Skriften sier i Joh 14,3 og Fil.3,20

Så vil Herren også komme fra himmelen i luften - som kongenes konge, herrenes herre. Dette blir for å holde dom over de ufrelste menneskene, det blir regnskapets time - oppgjørets stund - den hellige Guds dom over de menneskene som ikke har sitt navn skrevet i livets bok. 2. Pet.3,7, 1. Kor.15, Matt. 24., Åp.20,12-15.

For det tredje - Jesus Kristus kommer til deg nå - til oss når vi leser og hører Guds Ord, Bibelen. Da kommer Jesus - ved sin Hellige Ånd - til hjertet ditt, samvittigheten og tankene.

Lytt til sangen: Du kommer, Jesus, til meg inn.

(Sang av Helge og Elisabeth Lindhjem, opptak Vassvik media)

***

Slipper du Ham inn? Har du tid og rom for Jesus nå, når han kommer til deg?

Jesus trenger seg ikke på, men banker stillferdig og vennlig på hjertedøra di, porten inn til livet ditt.

Slipp han inn. Han som er lyset, sannheten, frelseren, kongen. La Jesus få bli det for deg - nå i dag!

 

Lytt til denne adventstalen:

 

 

 

 

 
Les Salme 24 og lytt til forkynner Øyvind Samnøy, som har bibelundervisning over emnet: "Gjør døren høy, gjør porten vid!". Det handler også om Jesus, om deg, hjertet ditt, livet ditt og Guds frelse, soning og renselse for deg.
 
Les også stykket fra 1. søndag i advent fra Martin Luthers husandaktsbok, nederst.
 
Av David. En salme. Jorden hører Herren til - og alt det som fyller den, verden og de som bor der.
For han har grunnlagt den på hav og stilt den fast på strømmer.
Hvem skal stige opp på Herrens berg? Hvem skal stå på hans hellige sted?
Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hu til løgn og ikke sverger falskt.  
Han får velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud.  
Dette er deres ætt som spør etter ham - som søker ditt åsyn - Jakobs barn. Sela 
Løft hodene, dere porter! Og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn! 
Hvem er denne herlighetens konge? - Herren, sterk og veldig. Herren, mektig i strid.
Løft hodene, dere porter! Og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn!
10 Hvem er denne herlighetens konge?
- Herren, hærskarenes Gud, han er herlighetens konge. Sela.
 
 
 
 
Tekst: Georg Weissel 1642    Melodi: Etter Louis Bourgeois, Genève 1551    Oversettelse: Niels J. Holm 1829 / M.B. Landstad 1861
Gjør døren høy

Gjør døren høy, gjør porten vid! / Den ærens konge kommer hit! / Han hersker over alle land / og er all verdens Frelser sann.

Rettferdig kommer han her ned / og byder salighet og fred, / saktmodig fremmer han sin akt / og herske vil med miskunns makt.

Han roper ut et nådens år, / vår nød ved ham en ende får, / derfor av lengselsfulles tall / en gledesang ham møte skal.

 

Å, vel det land, det hus, den gård / hvor denne mann for styre står! / Å, vel det hjerte, sjel og sinn / hvor denne konge drager inn!

Han er den rette gledesol / som lyser fra Guds nådestol. / Ved ham, Guds Sønn, det lysne må / i våre hjerters mørke vrå.

Gjør døren høy, riv stengsel ned, / i hjertet rom for ham bered, / så kommer ærens konge sterk / og fremmer i deg alt Guds verk.

Mitt hjertes dør jeg åpner deg, / o Jesus, kom hit inn til meg, / og ved din nåde la det skje / at jeg din vennlighet må se.

Ja, ved din hellig Ånd det gjør / vi daglig åpner deg vår dør, / og deg oss kun til frelse vet, / velsignet i all evighet!

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer