Aktuelt: Korona, virus, smitte, pest, endetid. Hva sier Bibelen?

Skrevet av: , publisert 12.03.2020

Koronaviruset og den omfattende smitten er eksempel på  det vi kaller sott, pest og pandemi - som er ett av flere endetidstegn som Bibelen taler om.

Tiden - historien fra skapelsen til slutten - går altså mot avslutning - enden på tiden. Etterpå kommer evigheten. Gud er evig, fra evighet og til evighet. Og Gud har lagt evigheten ned i hjertene til hvert menneske. (Pred. 3,11)

Et eksempel på tegn som varsler JESU GJENKOMST  - og beskriver endetiden gir Jesus i sine endetidstaler. Her er ett lite utdrag (les gjerne hele kapitlet selv i sammenheng!):

 

Så sier Herren Jesus Messias i sitt ord, Lukas 21,10-11:

Da sa han til dem: Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike.

Store jordskjelv skal det være, og hunger og pest mange steder. 

Fryktelige ting skal skje, og det skal vise seg veldige tegn fra himmelen.

(...)

Og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser26 Mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden. For himlenes krefter skal rokkes. Luk.21,25

LES HELE LUKAS KAPITTEL 21 her (Norsk Bibel 88/07)

Bibelundervisning om endetidstegn - se nedenfor og her!

 

Hva sier Bibelen, det profetiske ord,  sier om endetiden og endetidstegn -  sammenlignet det som vi ser og opplever i vår tid. Det behøves bibelsk, solid og trygg bibelundervisning og veiledning om dette emnet, slik at 

- Guds folk - de kristne, frelste mennesker - kan ved Guds Ord holde seg åndelig våkne i vår tid,

og

- at budskapet fra Bibelen kan være en alarmklokke og vekker for deg som er ufrelst. Slik at Gud ved sitt Ord og sin Hellige Ånd - kan tale til deg - og la deg skjønne og erkjenne at du må bli frelst. Jesus leter etter deg - i sin kjærlighet!

 Bibelen taler om Frelsens dag og Herrens dag.

 

 

 

 

Lytt til følgende  bibelundervisning om hva Gud sier/varsler om endetiden og endetidstegn.

Tale av prof. Carl Fr. Wisløff. Holdt i Stavanger 12.11.1967.  Endetiden, Jesu gjenkomst, tegn i tiden, Israel, antikrist m.m. :

Anbefales: Les først i din egen Bibel avsnitt Matteus kapittel 24. Talen er særlig knyttet til versene 35-44. Dessuten Luk. 21, 24 i forbindelse med Jerusalem som kom under Israels kontroll etter 6 dagers krigen i 1967 - og 1. Kor 15, 51 ifm opprykkelsen av de troende.

Bønn: Herre Jesus Kristus: Hjelp meg å høre Guds Ord, og ta vare på det i hjertet - og følge deg, ditt ord - i liv og lære. Hold meg våken, og rede til å bli med deg når du kommer igjen og henter dine, de frelste.

Salme 139,23-24

***

 

Bibelens viktigste budskap er de gode nyhetene - Evangeliet - om Jesus, Guds frelse og redning for menneskene, fra dom og fortapelse til evig liv i himmelen. 

Jesus Messias, Guds Sønn - Menneskesønnen, sier:

"Ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen.

Og liksom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. 

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv." Joh. 3,13 - 16.

Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Luk. 5,32

Menneskesønnen er komet for å søke - og frelse det som var fortapt. Luk. 19,10

 

De gode nyhetene er altså frelse/redning og tilgivelse for synd - som Jesus vil gi!

Gud, himmelens og jordens skaper kaller på deg - han vil tale til deg - og komme inn i ditt liv. Du har krenket og forbrutt deg mot Han - den Hellige, rene -  med din synd, dine overtredelser og misgjerninger mot hans bud.

Vend om til Jesus Kristus, den levende Guds Sønn! Guds kjærlighet mot deg vises ved at Jesus Kristus gav sitt liv for deg - da han tok på seg Guds vrede og straff for din synd, dine synder. For at du skal bli frelst, få syndenes forlatelse og evig liv.

Du kommer ikke utenom Jesus Kristus. Bibelen sier at en gang skal hvert kne bøyes for Han, og bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Fil 2,10-11. For noen blir dette for sent - de går fortapt. Vil du inn i himmelen, ha evig liv når du dør - må du være frelst, eie Jesus. Kom til Han nå!

Gud har deg kjær - Gud, din skaper - elsker deg. Ta imot Hans frelse - Jesus - nå - i hjertet ditt - i livet ditt! Det vil si: Ta imot Bibelens budskap om det Jesus er og har gjort for deg!

Les mer om dette her!

 

***

Mer undervisning, innhold om Bibelen, vår tid og endetiden kommer her. Følg med!

 

 

Bibelen er èn samlet bok - Guds Ord - og består av to hoved-deler. Det gamle testamentet (GT) og det nye testamentet (NT), i alt 66 bøker.

På Jesu tid var det bare Det gamle testamentet som var nedskrevet og samlet. Dette var bibelen til Jesus og de første kristne. NTs ulike bøker ble skrevet og samlet i perioden fra ca år 60 til år 100, alle av mennesker som hadde levd sammen med Jesus, som apostler/disipler og etterfølgere som Jesus hadde åpenbart seg for, inkludert apostelen Paulus.

I det nye testamentet skriver apostelen Paulus - om GT :

Alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som Skriftene gir. Rom.15.4.

 

Der skal dere søke Herren din Gud, og du skal finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og av hele din sjel. 30 Når du er i trengsel, og alle disse ting kommer over deg, i de siste dager, da skal du omvende deg til Herren din Gud og høre på hans røst.

For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne. Han skal ikke glemme pakten med dine fedre som han stadfestet med ed. 5. Mos. 4,29 flg.

 

Lytt til undervisningen av bibellærer Øivind Andersen om bibelversett ovenfor.

Se og hør bibelundervisning og aktuelle emner i bibelens lys under følgende lenker:

Om endetiden

 

 

Også anbefalt innhold her:

Taler/bibelundervisning også om endetiden.  Også her og  her.

Mer om endetiden.   

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer