SHALOM ISRAEL !

 

Live-kamera fra Kotel - tempelmuren (vest-muren/klagemuren) i Jerusalem. Oljeberget i bakgrunnen.

 

 

 

19. april og 14. mai 2018:

70 års jubileum for gjenopprettelse av den jødiske staten Israel i 1948.

Vi gratulerer det jødiske folket og staten Israel! 

Guds velsignelse, fred og frelse over jødene og Israel!

Bibelske profetier oppfylles også i vår tid. Gud er trofast. Guds løfter holder!

 

Informativt:

Reportasjeserie fra Israel våren 1948:

Sett fra Oljeberget, av Hilda Anderson

 

***

Jerusalem 

Israels hovedstad. Jødenes hellige by.

Mai 2017: 50 år siden Jerusalem ble gjenforent. Les dette stykket! (Fra tidsskriftet Bibelsk tro)

 

Bibelen beskriver Jerusalem blant annet som jordens navle. (Esekiel 38,12). Hebraisk:  טַבּ֥וּר   ta-bur

Navlen - er i sentrum, midten på menneskekroppen og vitner dessuten om livsforbindelsen mellom barnet og mor- der liv, mat og næring blir tilført fra mor til barnet - og spredes derfra rundt i barnets kropp.

 

Fra himmelens og jordens skaper, Bibelens Gud er det et geografisk kontaktpunkt og en livsforbindelse til menneskene på jorden - via Jerusalem.

I Jerusalem ble Jesus Kristus, Guds Sønn - etter /som en oppfyllelse av Skriftene - korsfestet på Golgata, tok på seg Guds straff og døde for menneskenes synd.

 

I Jerusalem stod Herren Jesus Messias opp fra død og grav, fòr opp til himmelen og skal komme igjen - og sette sine føtter på Oljeberget - og dømme verdens nasjoner og folkeslag.

Jerusalem er den store konges by. Jesus er denne kongen. Han er kong Davids rotskudd og kongenes Konge og herrenes Herre.

Jerusalem skal være sentrum i det tusenårige riket for Israel.

 

Slik Bibelen forutsier er Jerusalem nå i endens tid blitt stadig mer i fokus - og et "problem" for de ugudelige folk, nasjoner og religioner.

 

For jødene vil Jerusalem alltid være Byen i deres liv, historie, hjerte og ånd. 

På dine murer, Jerusalem, setter jeg vektere. Aldri skal de tie, ikke hele dagen og ikke hele natten. Dere som minner Herren, unn dere ingen ro!   Og gi ham ikke ro før han bygger Jerusalem opp igjen, og før han gjør henne til en lovsang på jorden! Jes.62,6-7

I Bibelen er Jerusalem også brukt som betegnelse for evigheten - slik det er der. "Det nye Jerusalem" omtales som bruden, dvs de frelste menneskene, som er hjemme hos Gud i himmelen for evig.

 

 

Aktuelt mai 2021: Israel angripes av islamsk terror fra Gasa

Skrevet av: , publisert 16.05.2021

Over 2000 raketter er sendt ut fra Gasa mot Israel i perioden mandag 10. mai til 16. mai 2021.

Raketter har falt ned også i Tel Aviv og Jerusalem.

Over store deler av Israel er det nå frykt og uro. Dag og natt er det alarmer som varsler angrep.

Den islamske Terrorbevegelsen Hamas, som råder i Gasa, står bak angrepet mot den jødiske staten Israel.  De har - sammen med store deler av den islamske verden - mål og ønske om å utslette Israel.

 

Les hva Bibelen - Guds Ord - sier om dette, denne situasjonen - om Guds fiender:

Salme 83 sier noe om hat mot Israel og jødene - som også eksisterer i dag, som under 2. verdenskrig, antisemittisme og antisionisme.

Så sier Gud, Herren, Bibelens Gud - den ene sanne Gud, Abraham, Isaks og Jakobs Gud, Israels Gud - i Salme 83 - ved Asaf:

En sang. En salme av Asaf.

2 Gud, ti ikke! Vær ikke stille og hold deg ikke i ro, Gud!

For se, dine fiender larmer. De som hater deg, løfter hodet.

Med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner.

De sier: Kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn!

For med ett hjerte rådslår de med hverandre, mot deg inngår de pakt

 

Salme 83

***

 

UTTALELSE/AKTUELL OPPFORDRING fra styret i Norges Bibelkirke

BØNN FOR ISRAEL OG NORGE

Se under "Les mer"

 

***

Se video under (Les mer) som viser rakettangrep fra Gasa og nedslag i Jerusalem, intevju med norsk ektepar like ved, samt annet aktuelt - også i Bibelens lys.

 

Les hele salme 83 HER (Norsk Bibel 88/05)

 

21. mai 2021: Uttalelse - aktuell kommentar og oppfordring fra Norges Bibelkirke v/styret.

BØNN FOR ISRAEL OG NORGE

Mandag 10. mai feiret Israel Jerusalem-dagen for gjenforeningen av hovedstaden sin i 1967.

Samtidig startet den islamske terrororganisasjonen Hamas omfattende rakettangrep fra Gasa mot Israel. Raketter nådde både Jerusalem og Tel Aviv. Pr 20. mai er det på 10 dager sendt over 4000 raketter mot Israel. Alarmen har gått konstant og mange Israelere har vært i bomberom denne tiden. Hatet fra Hamas og Islamsk Jihad i Gasa, og fra mange muslimske arabere som bor i selve Israel, har resultert i terror og vold.

Kjernen til terroren er at de muslimske terroristene og ekstremistene ikke aksepterer eksistensen av den jødiske staten Israel.

 

Det pågår i tillegg en informasjonskrig mot Israel. Media formidler ubalanserte nyheter og halvsannheter om den pågående konflikten. Den rammer Israel. Politisk er Norge aktiv i å fordømme Israel og sympatisere med Hamas, og bruker sin plass i FNs sikkerhetsråd til dette. I Norge var det i år forbud mot barnetog på 17. mai, men i mai var det i Oslo et stort demonstrasjonstog til støtte for Hamas. Mange innvandrere fra islamske land, deltok. På Karl Johansgate ljomet det med allah-rop og hatefulle ytringer mot Israel. Dette skrives det lite og ingenting om i mediene. Oslobiskopen ber om boikott av den jødiske staten Israel.

 

Israel har rett til å både eksistere og forsvare seg. Vi ber til vår frelser Jesus Messias om beskyttelse og vern for Israels land og folk i denne situasjonen, og om at det det kan komme en sann fred for både jøder og arabere.

 

Bibelen sier at Guds øyne hviler på Israels land, for Gud har omsorg for Israel (5. Mos. 11,12). Gud har gitt landet til jødene, og Han er Israels vokter (Sal.121,4).

Den 14. mai 1948 ble den jødiske staten Israel gjenopprettet etter over 2000 år under fremmed styre. Det ble med rette tolket som et tegn på at løftene til jødene begynner å bli oppfylt. Jødene skulle få sitt land tilbake og de skal aldri mer drives bort derfra.

De muslimske terrorgruppene som Hamas og Hizbollah og terrorstaten fremfor noen, Iran, vil ikke lykkes med å fordrive jødene fra Israel.

 

I Norge har vi nettopp feiret 17. mai som er vår nasjonaldag. Vi minnes at Grunnloven ble undertegnet på Eidsvoll i 1814. Vi er takknemlige for landet vårt på mange måter. Vi er velsignet med fred, frihet og god velstand.

 

Men land og folk, myndigheter, folkekirken og lovgivningen har vendt seg bort fra Bibelen og Israels Gud - og gjort opprør mot Ham og hans bud og skaperordninger. Ugudelighet, gudløshet og falsk religion florerer. Guds dom er over landet (Romerbrevet kapitel 1, Salme 127,1-3).

Vi må vende om, og be Daniels botsbønn for oss og vårt kjære folk og fedreland (Daniel kap. 9).

 

Jesus Messias kommer snart! Vi må være åndelig våkne og være rede til å bli med når Han kommer og henter sin brud! Vi må be og virke for at flere må bli frelst ved et møte med Bibelens Jesus, han som skaper levende tro.

 

Gud er på tronen ennå! Han har oversikt og kontroll. Guds ord og løfter står fast! Derfor taper vi ikke motet. Heller ikke i en ond tid som vår.

 

Informasjon om den aktuelle situasjonen - Bibelens løfter, profetiske tegn og annen Bibelundervisning finnes på norgesbibelkirke.no. Norges Bibelkirke er et bibeltro, landsdekkende trossamfunn på evangelisk-luthersk grunn, med basis i misjons- og bedehusbevegelsen.

 

Styret i Norges Bibelkirke, 21.05.2021

Eivind Gjerde (formann), Ole Kristen Wastvedt, Arve M. Abelsen (forstander).

 

***

***

Se raketter fra Gasa som lander i vest Jerusalem, mandag 10. mai 2021. Dette var Jerusalem-dagen, som dette året markerer 52 år siden gjenforeningen av Jerusalem i 1967 (etter 6-dagers krigen, der Israel forsvarte seg mot de angripende arabiske/muslimske nabolandene). Deretter se intervu med et norsk ektepar som arbeider for "Hjerte for Israel" i Israel, Jerusalem.

 

Se intervju fra et norsk ektepar som arbeider i Israel, i vest-Jerusalem på Eitanim og Kfar Shaul - sykehus/institusjon for voksne og ungdom/barn. Ailen og Frode Myrli Wisnæs - fra Hjerte for Israel (norske pinsevenners arbeid i Israel). Innslag fra Norge i Dag.

 

 

På lenken under ser du avstanden fra Kfar Shaul (der ekteparet befant seg) og nedslagsområdet for rakettene, som vises i klippet ovenfor.

Kart vest Jerusalem

 ***

Jerusalem er Israels hovedstad. Det er byen som Bibelen betegner som jordens sentrum og navle. Byen som Gud sier han har utvalgt til bolig for sitt navn. 2. Krøn. 6,6.

Herren Jesus Kristus, Messias, den levende Guds Sønn, og Kong Davids etterkommer, Jesus, kongenes konge og Herrenes Herre,

kaller Jerusalem som den store kongens by. Matt. 5,34-35

 ***

Les Israel today. Jødiske, Jesus-troendes nyhets og aktualitetsmagasin og nettside på engelsk. De almenne nyhetsformidlerne i Norge (og ellers i verden) er svært ubalanserte, selektive - ja også løgnaktige, og vinkler meldinger og situasjonen feilaktig, full av feil, halvsannheter - og fremstiller Israel negativt, og den muslimske, palestinaarabiske siden  i et positivt, sympatisk lys.

Den norske organiasjonen Med Israel for fred (MIFF) gjør en viktig jobb for å påpeke disse uriktige nyhetene/situasjonsbeskrivelsene.

Se også info/kommentarer fra nyhets- og kommentarsiden Document.no her og nedenfor:

 

Se også lenke til Karmel - Israel - nytt!  HER

*** 

STØTT ARBEID I ISRAEL BLANDT TERROR-OFRE! GI DIN GAVE TIL HANDS OF MERCY NÅ!

Norges Bibelkirke støtter omsorgsarbeid som Jesus-troende jøder driver i Israel, særlig blant jødiske terror-ofre.

VIPPS # 19168  Hands of Mercy Norge. 

Hjertelig takk!

***

Lytt til bibelundervisning

 

***

Informasjon 11. mai 2021, fra Gro Faye-Hansen Wenske, som bor i Israel, Haifa.:

 

OPPROP  OM BØNN FOR ISRAEL.

Ikke tro noe fra norske nyheter. De har sine nyheter fra Hamas. Alt de sier er løgn.

Hamas kommer stadig med nye trusler og nye ultimatum. Nå vil de angripe Tel-Aviv  -  Alt kommer fra IRAN

SPENNINGEN I Jerusalem har spredt seg. Israel er i fullt alarm-beredskap. Mange veier i syd og særlig nær Sderot stengt pga brannene.

Striden ved Sheik Jarrah-området. Området gjelder et gammelt gravsted til en rabiner  Shimon  Hazadik (Simon den rettferdige) grav. Men da Israel mistet stedet i  1948 overtok muslimene det og omdøpte det til navnet Sheikh Jarrah. De arabiske muslimer som okkuperte område og bosatte seg der  har ikke betalt verken leie , vann eller strøm siden 1948. Nahalat Companiet (som har kjøpt stedet av den jødiske eieren)  ønsker å utvikle  området for jødiske familier. Og Israel har hatt rettsak mot muslimene som har okkupert stedet og vil nå ha ut muslimene og selv bo der. Fire palestinske familier kjemper for ikke å li kastet ut, men høyeserett har dømt dem til utkastelse da området eies av jøder. Og igjen har EU og FN blandes seg inn. De vil som alltid "hjelpe paleestinerne , selv om de vet at araberne her ikke har noen rettighet.

 

JERUSALEMDAGEN i den 10 mai. Da var det 54 år siden 6-dagerkrigen i 1967, og siden det har da Israel feiret gjenforening av hele Jeruslem hvert år. –Det var i 6-dagers-krigen i 1967 at  Israel ble angrepet . For 54 år siden  i 6-dagerskrigen i 1967 ble Israel  angrepet og fikk Jerusalem tilbake, det vil si sin del av Gamle Jerusalem, som fra gammelt av alltid har vært jødisk. Men dagen endte i  kaos og sorg. Igjen nye sammenstøt fordi araberne angrep Israels politi. Det arabiske opprøret som plutselig kom, kom slett ikke spontant. Det var forberedt godt fra Iran Den kom ikke som respons på noen israelske handlinger , men som en intensiv og konsentrert oppmuntring til vold og terror fra de palestinske selvstyremyndighetene (PA). 3000 israelske politier var på vakt for å beskytte jødene som ville feire Jerusalem-dagen - for Jerusalems enhet. Hamas truet og kom med fordringer og ultimatum. 250 arabiske palestinere ble såret og 21 israelske politier. Jerusalem-marsen med flagg gjennom Damaskusporten  ned til Klagemuren ble omdirigert og forkortet  pga truseler fra Hamas. Israel var tydelig redd og handlet i angst pga truslene til Hamas. De omdirigerte Jerusalemmarsjen og  Flagg dansen Men det var ikke nok for Hamas, Det synes som araberne ikke tåler synet av jøder i Jerusalem i det hele tatt. Araberne er glade for mange sårede for da får de medlidenhet og støtte fra media,  FN og EU. Gledesdagen for mange ble til sorg og gråt for flere, for araerne prøver å ødelegge alle dager der jødene kan glede seg. Arabernes helligdager, f.eks Ramadan betyr for palestinerne mord og død av jøder. Araberne fløy på jødene med kjempesteiner, fyrverkeri og brannbomber.  Jerusalem så ut som en krigs-sone. 250 palestinere og 21 israelske politifolk såret. I forkant av dagen hadde arabisk TV og media hisset opp til opprør mot jødene både i TV og andre media.. Særlig på Tempelplassen herjet araberne med kjempesteiner, fyrverkeri og branner. Bedende jøder ved Klagemuren måtte vekk fordi palestinerne opp på Tempelplassen sto klare med brennende trær og store steiner for å kaste ned på dem. Politiet reddet og beskyttet en israelsk sjåfør fra å bli drept.  Knesset ble evakueert. Alle skoler syd i Israel ble stengt den 11. mai. To gamle i Askalon ble drept av rakett fra Gaza

 BILDE- Araberne feier dagen som en stor seier for palestinerne.

 

FULL KRIG I ISRAEL.

 Opprør på Tempelplassen-  KAOS I JERUSALEM

Vi ber om bønn for FRED for Jerusalem,  etter Salme 122,5

 

 Sju raketter kom fra Gaza over Jerusalem den 10. mai (Jerusalemdagen. Knesset ble evakuert. Flere såret. Jerusalem så ut som en krigssone. Palestina-araberne gjorde det de kunne for å ødelegge gledesdagen for jødene –"Jerusalem-dagen" ble feiret for å minnes at det nå var 54 år siden Jerusalem ble frigjort – ble igjen EN hel by. – etter å ha vært delt i 19 år.

Det som nå foregår i Jerusalem og på Tempelplassen minner oss om at vi må BE mer. I går var det to store branner satt i gang av palestinerne midt på Tempelplassen.

Men dette er en ÅNDSKAMP. Det er en kamp mot Israels Gud. Araberne satt fyr på to trær oppe på Tempelplassen, og  prøvde  å kaste brennende trær og stor steiner ned på de bedende jødene som sto ved Klagemuren og ba.  I store deler av syd-Israel er skolene stengt, tusenvis i tilfluktsrom, to døde og mange såret. Askalon og Ashdod har fått  de fleste raketter – i alt over 600 nå i alt sies det på TV-nyhetene.

 Situasjonen er veldig alvorlig. Ja, farlig! Det er en åpen kamp mot Israels GUD! Vær med i bønn.

Mange takk. Gud velsigne dere alle i forbønnens tjeneste. Hilsen med Salme 83 og 85   fra

Gro Wenske – 11.5. 2021 Vi vet dog at Herren har kontrollen.

 

 

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer