Bønn: Fader vår

Skrevet av: , publisert 08.05.2019

Denne bønnen lærte disiplene av Herren Jesus Messias, den kostfestede, oppstandne og levende Guds Sønn: (Matt. 6, 8-13)

Fader vår, du som er i himmelen!

Helliget vorde ditt navn.

Komme ditt rike.

Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden.

Gi oss i dag vårt daglige brød.

Og forlat oss vår skyld,

som vi òg forlater våre skyldnere.

Og led oss ikke inn i fristelse,

men fri oss fra det onde.

For riket er ditt,

og makten og æren i evighet.

Amen

 

****

Lytt til sangen Fader vår" fra ungdomskoret Gledesbud:

Vi anbefaler denne CD-en og andre utgivelser på Basunen forlag.

 

Anbefales: Forklaring og bibelundervisning om Herrens bønn - Fader vår:

 

Herrens bønn - også kalt Fadervår

Noen ganger finner vi best uttrykk for lengselen i sjelen ved å be med egne ord. Det kalles frie bønner.
Andre ganger kan et salmevers eller en lært bønn ligge til rette. Alt det vi trenger å be om, kan vi samle i den bønn Jesus selv lærte oss å be:

Tiltalen:

Fader vår, du som er i himmelen.

Det vil si:
Gud innbyr oss her kjærlig til å tro at han er vår rette Far, og at vi er hans rette barn, for at vi skal be frimodig og med full tillit til ham, slik som gode barn ber sine kjære foreldre om noe.

Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn. 1Joh.3,1.Den første bønn:

Helliget vorde ditt navn.

Det vil si:
Guds navn er hellig i seg selv. Men vi ber i denne bønn at det også må bli hellig hos oss.
Dette skjer når Guds ord blir lært rett og rent, og når vi lever etter det i et hellig liv.
Hjelp oss til det, kjære Far i himmelen!
Men den som lærer og lever annerledes enn Guds ord lærer, han vanhelliger Guds navn iblant oss.
Bevar oss fra det, himmelske Far!

Jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, liksom vannet som dekker havets bunn. Hab.2,14.


Den annen bønn:

Komme ditt rike.

Det vil si:
Vi ber i denne bønn at Guds rike må komme til oss.
Dette skjer når vår himmelske Far gir oss sin Hellige Ånd, så vi ved hans nåde tror hans hellige ord og lever med Gud her på jorden og hos ham i evigheten.

Guds rike kan forklares slik: Guds herrevelde, Guds kongedømme. Når Gud ved sin Hellige Ånd får makt over hjertene våre kommer hans rike til oss. For Guds rike er der hvor Gud har fått makt i et menneskehjerte.
Når vi ber, tenker vi ikke bare på oss selv. Vi ber også om at Gud må få makt i alle menneskehjerter, utover hele jorden. Misjonsvirksomhet.


Den tredje bønn:

Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden.

Det vil si:
Vi ber i denne bønn at Guds gode og nådige vilje må skje på jorden som i himmelen.
Dette skjer når Gud bøyer vår egenvilje, og hindrer alle vonde råd fra djevelen, verden og vårt eget kjød, som vil få oss fra å hellige Guds navn, og ikke la hans rike komme til oss.
Og dette skjer når han styrker oss og holder oss fast i sitt ord og i troen inntil vår siste stund.

Skje ikke min vilje, men din. Luk.22,42.

Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. 1Tim.2-4.

Når Gud får bøye vår egenvilje, blir det vår lyst og glede å gjøre Guds vilje.

Før jeg ble ydmyket for jeg vill. Men nå holder jeg ditt ord. Salme 119,67.


Den fjerde bønn:

Gi oss i dag vårt daglige brød.

Det vil si:
Vi ber i denne bønn at Gud må gi oss vårt daglige brød, og at han må lære oss å skjønne på denne gave, så vi tar imot vårt daglige brød med takk.
Med daglig brød mener vi alt vi trenger til opphold for vårt legemlige liv.

Vår himmelske Far vil at vi ikke skal være bekymret for noe, men gå til ham og be om alt, også det vi trenger til vårt legemlige liv.


Den femte bønn:

Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere.

Det vil si:
Vi ber i denne bønn at vår himmelske Far ikke vil dømme oss etter våre synder, og ikke for deres skyld si nei til vår bønn.
For vi er ikke verdige til noe av det vi ber om, og har ikke fortjent det. Men vi ber at han vil gi oss alt av nåde, for vi synder daglig, og fortjener ikke annet enn straff.
På samme måten sier vi oss villige til av hjertet å tilgi og gjøre vel imot dem som synder imot oss.

Synden er for Guds barn en byrde. Vi føler dette mer og mer dess lenger vi lever som hans barn. Men denne byrden kan vi daglig få legge fra oss, når vi går til Gud og ber om at han vil forlate oss vår synd. Og det gjør han for Jesu Kristi skyld.

Dersom vi bekjenner vår synder er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. 1Joh.1,9.


Den sjette bønn:

Og led oss ikke inn i fristelse.

Det vil si:
Vi ber i denne bønn at Gud vil verge oss og holde oss oppe, så ikke djevelen, verden og vårt eget kjød skal få forføre oss til vantro, fortvilelse eller andre synder.
Og at vi til sist må få seier når vi blir fristet, og få holde fast på seieren.

Stå djevelen imot, og han skal fly fra dere. Hold dere nær til Gud, og han skal holde seg nær til dere. Jak.4,7-8.

Ta Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og stå etter å ha overvunnet alt. Ef.6,13.


Den sjuende bønn.

Men fri oss fra det onde.

Det vil si:
Vi ber i denne bønn som i en sum at vår Far i himmelen må frelse oss fra alt vondt på legeme og sjel, eiendom og ære, - og til sist, når vår time kommer, gi oss å dø salig bort fra denne verden, og i nåde ta oss til seg i himmelen.

Trengselen virker tålmod, og tålmodet et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Rom.5,3-4.

Jesus sier:
Vil noen komme etter meg, da må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. Matt.16,24.


Lovprisningen og Amen:

For riket er ditt, og makten og æren, i evighet. Amen.

Vi slutter Fadervår med en lovprisning og med ordet amen.
Amen betyr: visst og sant. Når Jesus har lært oss å slutte bønnen med amen, så vil han med det hjelpe oss til å tro at Gud vil høre vår bønn.

 

(Ovennevnte er hentet fra minbibel.no

 

***

TRYGG, SOLID BIBELUNDERVISNING:

HØR UNDERVISNING - til lærdom og oppbyggelse!

To undervisningstimer av Øivind Andersen om Fader vår:

Matt. 6.7-12

Matt. 6,12-13

 

Hentet fra Forkynn.no

 

***

Her får du en grundig gjennomgang av hvert ledd i bønnen Fader vår:

LESE-innhold. Av C.O. Rosenius. Arven.net

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer