Undervisning - hva er luthersk lære?

Skrevet av: , publisert 26.11.2017

Lytt til undervisning av professor og bibellærer Carl Fr. Wisløff

Tydelig og klar undervisning som lar deg forstå viktige bibelske sannheter!

Her finner du også Erik Pontoppidans forklaringer til Luthers katekisme, som norske skolebarn i flere generasjoner lærte/ble undervist i på den offentlige norske skolen for 100-200 år siden.

 

Undervisning om bibelsk tro, lære og liv, om de ulike bibelske sannheter og hvordan de skal forstås etter evangelisk-luthersk bekjennelse. Også vurdert og sammenlignet med informasjon om andre forskjellige oppfatninger og forståelser om bibelske, kristne sannheter.

Bibelen alene - Guds Ord - skal fastsette trosartikler og bestemme hva som er sannhet og hva vi skal tro.

 

Luthers husandaktsbok: Denne andaktsboken av Martin Luther anbefales. Da får du hver dag lese Bibel-tekster, samt Luthers utlegninger og forklaringer. Boken er ny-utgitt og oppdatert på norsk språk, samtidig som den er nært knyttet til originalutgivelsen.

Den luthersk-læstadianske menighet er utgiver, og bestilles her.

 

Erik Pontoppidans forklaring til Martin Luthers katekisme. Eller sagt på en annen måte: Bibelske spørsmål og svar -spørsmål og svar på hva bibelsk kristendom er, og hvordan man personlig kan bli frelst, spørsmål om bibelsk tro, lære og liv.

Nettside Pontoppidans forklaring      pdf-dokument

 

Vår lutherske arv 

Hovedpunkter i evangelisk-luthersk bekjennelse. I motsetning til katolsk lære, liberal teologi, bl a innen Den norske kirke DnK), bibelkritikk etc.

Undervisningstime HER av professor Carl Fr. Wisløff, ca år 1995. (Fra AKF/ kommentar-avisa)

 

 

Hva lærer Bibelen om forsoningen og rettferdiggjørelsen, dåpen mv?

 

Undervisning av professor Carl Fr. Wisløff:

Ordet og sakramentene

Dåpen, omvendelsen og troen

hentet fra dybde.org

 

Fra tidsskriftet Bibelsk tro anbefales dette stykket om dåpen i Bibelens lys.

 

1. Pet.3,18-22: 18. For også Kristus led én gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss fram til Gud, han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i Ånden.  

19 I denne gikk han også bort og prekte for åndene som var i varetekt,  

20 de som tidligere var ulydige, den gang da Guds langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken ble bygd.

I den ble noen få, det er åtte sjeler, frelst ved vann, 1Mos 6:3,14. Rom 2:4. 2Pet 2:5. 3:9. 

21 det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen.

Den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud, ved Jesu Kristi oppstandelse, Mark 16:16. Ef 5:26. Tit 3:5.

22 han som er fart opp til himmelen og er ved Guds høyre hånd, hvor engler og myndigheter og makter er ham underlagt.

 

Se også Luthers katekisme og Pontoppidans forklaring

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer