Daniel ber Herren om frelse for folket
 
1I Darius’, Ahasverus’ sønns første regjeringsår - han som var av medisk ætt og var blitt konge over kaldeerriket -  i det første året av hans regjering gransket jeg, Daniel, i bøkene og la merke til tallet på de årene som Herren hadde talt om til profeten Jeremia - at han ville la fulle sytti år gå til ende mens Jerusalem lå i ruiner. 
 
Da vendte jeg mitt ansikt til Gud Herren for å søke ham med bønn og ydmyke begjæringer, med faste i sekk og aske. 
Jeg ba til Herren min Gud og bekjente og sa: Å Herre! Du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og bevarer miskunn mot dem som elsker deg og holder dine bud!
 
Vi har syndet og gjort ille, vært ugudelige og satt oss opp mot deg. Vi har veket av fra dine bud og dine lover. 
 
 Vi hørte ikke på dine tjenere, profetene, som talte i ditt navn til våre konger, våre høvdinger og fedre og til alt folket i landet. Du, Herre, er rettferdig, men vi må skamme oss. Slik er det på denne dag - Judas menn, Jerusalems innbyggere og hele Israel, både de som er nær, og de som er langt borte, i alle de landene som du har drevet dem bort til på grunn av den troløshet de hadde vist mot deg.  
 
Herre! Vi må skamme oss, våre konger, våre fyrster og våre fedre, fordi vi har syndet mot deg.  
 
Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og tilgivelse. For vi har satt oss opp mot ham,   10 og vi hørte ikke på Herren vår Guds røst og fulgte ikke hans lover, som han satte fram for oss ved sine tjenere profetene. 
 
11 Hele Israel har overtrådt din lov, er veket bort fra deg og hørte ikke på din røst. Derfor ble den forbannelsen han hadde sverget å sende, utøst over oss, den som står skrevet i Mose, Guds tjeners lov. For vi hadde syndet mot ham.   12 Han har stadfestet det ordet han har talt mot oss og mot våre dommere som dømte oss. Han førte over oss en ulykke så stor at det ikke under hele himmelen er hendt noe slikt som det som er skjedd i Jerusalem. 
 
13 Etter det som står skrevet i Mose lov, kom all denne ulykke over oss. Men vi søkte ikke å mildne Herren vår Guds åsyn. Vi omvendte oss ikke fra våre misgjerninger og aktet ikke på din sannhet. 14 Derfor hadde Herren stadig ulykken for øye og lot den komme over oss. For Herren vår Gud er rettferdig i alt det han gjør, men vi hørte ikke på hans røst.  
 
15 Og nå, Herre vår Gud, du som førte ditt folk ut av landet Egypt med sterk hånd og har vunnet deg et navn, som det er på denne dag! Vi har syndet og vært ugudelige. 16 Herre! Etter alle dine rettferdige gjerninger, la nå din vrede og harme vendes bort fra din by Jerusalem, ditt hellige berg! For på grunn av våre synder og våre fedres misgjerninger er Jerusalem og ditt folk blitt til spott for alle dem som bor omkring oss. 
17 Hør nå, vår Gud, på din tjeners bønn og hans ydmyke begjæringer! La ditt åsyn lyse over din ødelagte helligdom - for din egen skyld, Herre!
 
18 Min Gud, vend ditt øre hit og hør! Åpne dine øyne og se våre ruiner og byen som er nevnt ved ditt navn! Ikke våre egne rettferdige gjerninger legger vi til grunn for våre ydmyke bønner som vi bærer fram for ditt åsyn, men din store barmhjertighet. 
 
19 Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, gi akt og gjør det, dryg ikke - for din egen skyld, min Gud! For din by og ditt folk er kalt med ditt navn.

Utmelding av Den norske kirke

Skrevet av: , publisert 26.01.2017

Vi i Norges Bibelkirke vil først anbefale deg til å ta tid til å lese Guds Ord under bønn. Dessuten anbefales veiledningen og undervisningen nedenfor.

Med sorg og alvor må det konstanteres at den norske kirke (Dnk) har nå forkastet Bibelen og forlatt den kristne tro. Vedtaket i DnK sitt høyeste organ, Kirkemøtet, i april 2016 og nå januar 2017, der et stort flertall - inkludert alle biskopene, stemte for vigselsliturgi for å velsigne homofile "ekteskap" er opprør mot Gud og forakt mot Herrens skaperordning, befalinger og bud. Dette er et tegn på at man er overgitt av Gud. (Rom.1,25 flg)

Bibelens Jesus Kristus kom ikke for å velsigne synd, men for å tilgi synd hos dem som blir omvendt til Ham og bekjenner synden som en krenkelse av Gud og hans bud, som brudd mot hans gode lov og ordninger.

Dnk lærer og forkynner en annen Jesus, og et annet evangelium.(2. Kor.11,1 flg) Dette kan ikke de kristne - Guds folk -  inngå kompromiss med. Sannhet kan ikke forenes med løgn. 

 

Vi fortviler sammen med våre oppriktige, sanne bibeltroende kristne venner i Dnk, særlig i mange av lokalmenighetene rundt omkring i landet. Vi alle trenger å søke inn til Bibelen, til Gud og hans nådes ord (Apg.20,27 fl flg) , og be Herren om sann veiledning. Ugudeliges råd må vi vokte oss for (Sal.1).

I bønn til Gud og lesing i Bibelen, vil Herrens Ånd, sannhetens Ånd, lede og vise vei. 

Vi vil også anbefale følgende foredrag av tidligere prest i Dnk, nå bonde: Sølve Salte:

 

 

Se også mye informativt innhold på nettsiden morfarbarn.no .

Og bibelundervisningen til bibellærer Øivind Andersen om de 4 myndigheter/autoriteter som Gud har gitt: Land! Land! Land! Hør Herrens Ord!

 

Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen. Salme 119,89.

Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Salme 119,105 

***

 

UTMELDING AV TROSSAMFUNNET DEN NORSKE KIRKE

Du kan melde deg ut av Den norske kirken ved å gjøre det direkte elektronisk eller ved å fylle ut et utmeldingsskjema, skrive det ut, underskrive og sende/levere papiret til ditt lokale prestekonto/menighetskontor for Den norske kirke.

 

Utmelding av Dnk elektronisk her.

                                                                             Nynorsk  

Skjema for utmelding av voksne her: Bokmål   

Skjema for utmelding av barn under 15 år her: Bokmål  Nynorsk

 

***

***

***

Så vil vi igjen utrykke sorg og medfølelse med alle de oppriktige, bibeltroende kristne, både frivillige og ansatte innen menigheter i Dnk, som leser Bibelen, og bøyer seg for Guds Ords autoritet i alle ting - i liv og lære og har sin frelse i Herren Jesus Kristus. Dere er nå kommet i en svært vanskelig situasjon. Den enkelte må nå vurdere dette personlig og etter bønn og i møte med Guds Ord.

 

Måtte dere nå sette lydigheten til Gud, dvs til Bibelen - Guds Ord høyere enn medlemskap i en organisasjon/trossamfunn som har forlatt Bibelsk kristendom. Det er tid for å våkne, våke, våge og lyde!

 

Så sier Herren: "Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva har lys til felles med mørke?

Gå derfor ut fra dem og skill dere fra dem, sier Herren, og rør ikke noe urent! Da vil jeg ta imot dere." (2.Kor. 6,14, 17)

"Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! For at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager." (Åp. 18,4)

 

I denne situasjonen møter Herren sine troende og gir særlig hjelp gjennom Bibelen. For noen av dere kan det koste arbeid og lønn, for andre et fellesskap. Måtte Jesus vise dere veien også praktisk ved oppbrudd. 

Vi vil være med og be for de troende kristne søsken i Dnk. Ja, vi må be for alle, slik Herren oppfordrer oss til, jf 1. Tim. 2.

***

 

Vi i bedehus-Norge har slett ingen grunn til å hovere, eller rose oss selv. Bedehus- og misjonsfolket er også i åndelig nød, på mange vis ulydige, egenrettferdige og verdsligggjorte. Vi leser ikke Bibelen tilstrekkelig lenger, oppslutning til og hyppighet av vekkelsesmøter og bibelundervisning er redusert mange steder. Vi trenger å be Daniels bønn kap 9 (kolonnen til venstre)!

 

La hver av oss feste blikket på Herren Jesus Kristus (Hebr 12,1 flg)

og følge Ham!

"Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg" Joh.10,27

.

Bønn til vår Herre Jesus Kristus,

den gode hyrden,

som satte livet til

for oss:

 

Du som veien er og livet, deg vi har vårt håndslag givet.

Deg det er på hvem vi tror. Mellom alle verdens røster

bare din er den som trøster. Led oss i ditt hyrdespor!

 

Hjelp oss på de trange stier. Støtt oss i de bratte lier.

Sval oss under dagens brann! Vokt oss på de glatte stene,

trøst oss, skal vi gå alene, Du som alltid vil og kan!

 

Gi at deg vi følger efter! Styrk de små, de svake krefter.

Bøy vår vilje, smelt vår tross! La ditt navn i hjertet brennes,

så ved deg vi her må kjennes, og du hist må kjenne oss!

Christian Richard

 

Bibelhenvisningene er i hovedsak hentet fra Norsk Bibel 1988/2007 oversettelsen

****

Klikk på varselskiltet!

 

.

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer