Møter og arrangementer Norges Bibelkirke

Våren 2019 - Søndagsmøter og bibellesing i Oslo

Løkkegangen 1-3 i Oslo sentrum (Vika v/Ruseløkkeveien) Lighthouse Coffee lokalet til Den indre Sjømannsmisjon, DISM.

  

Lørdag 9. mars kl 17.00: Bibellesing.

Søndag 10. mars kl 11.00: Møte. Tale v/ Per Haakonsen: Israel og landløftet.

 

 

Lørdag 13. april kl 17.00

Søndag 14. april kl 11.00: Tale v/ Per Bergene Holm

 

Lørdag 11. mai kl 17.00

Søndag 12. mai kl 11.00

Tale v/ Dagfinn Sandal

 

Lørdag 8. juni kl 17.00

Søndag 9. juni kl 11.00

 

Det blir forkynnelse av Guds Ord/bibelundervisning, sang, bønn og kollekt til misjonsarbeid. Informasjon v/ Arve Abelsen om Norges Bibelkirke.

Alle - DU er velkommen til møtene i et oppbyggelig kristent fellesskap i Norges Bibelkirke!

Vi anbefaler også møter i samme lokale hver torsdag koordinert/i regi av Den indre Sjømannsmisjon.

 

 

Møter høsten 2018:

Søndag 9. september 2018

Tale v/ forkynner i Norges Samemisjon, Sigmund Fjære. Sang av Ida og Sigmund Fjære.

Søndag 14. oktober kl 11.00.

Tale v/ Curt Westman.

Søndag 11. november kl 11.00

Tale v/ Arve M. Abelsen

Søndag 9. desember kl 11.00

Tale v/ Ole-Kristen Wastvedt, kretssekretær i Norges Samemisjon.

 

 

Vi anbefaler også møter i samme lokale hver torsdag koordinert/i regi av Den indre Sjømannsmisjon.

 

Bibel- og Israelmøter 2018 i Trøndelag:

Taler v/ Arve M. Abelsen. Odd Eivind Høyvik deltar. Info om Norges Bibelkirke, og kollekt på møtene.

Onsdag 9. mai: Trondheim sentrum, Havly DISM, E C Dahls gate 3

Kl 19.00: Israel, Bibelens profetier og Jesu gjenkomst. 

 Torsdag 10. mai, Kristi himmelfartsdag:  Namsos - Frelsesarmeens lokale:

Kl 11.00:  Israel – 70 års jubileum, et profetisk tegn i tiden.  Bevertning mellom møtene Sang, bevertning.

Kl 14.00: Israel i Bibelen - Guds øyensten. Frelsen, forløsningen og Jesu gjenkomst.

Fredag 11. mai. Skogn, Skjerve bedehus

kl 19.30: Israel - Guds øyensten og viseren på Guds klokke. 

Alle velkommen til møtene!

***

 

SHALOM ISRAEL !

 

19. april og 14. mai 2018: 70 års jubileum for gjenopprettelse av den jødiske staten Israel i 1948.

Vi gratulerer det jødiske folket og staten Israel! 

Guds velsignelse, fred og frelse over jødene og Israel!

Bibelske profetier oppfylles også i vår tid. Gud er trofast. Guds løfter holder!

 

NYTT: Reportasjeserie fra Israel våren 1948:

Sett fra Oljeberget, av Hilda Anderson

 

  

 

Gud kaller deg til frelse fra synden, dommen og fortapelsen:

La oss vende om til Jesus Kristus, tilbake til Bibelen - Guds Ord!

 

Norges Bibelkirke er et nytt kristent trossamfunn tilknyttet misjons- og bedehusbevegelsen i Norge.

Vi ønsker å være et  landsdekkende nettverk og kirkesamfunn for alle som tar Bibelen på alvor. Informasjonsbrosjyre.

 

Norges Bibelkirke vil være et bibeltro alternativ til Den norske kirke (Dnk, folkekirken) som - bl a ved sin godkjenning og velsignelse av sodomi (homofile forhold) - har forvrengt og forkastet Bibelen, Guds hellige, sanne, levende Ord, Herrens skaperordning, gode vilje og bud. 

 

***

Jesus sa da til de som var kommet til tro på ham (Joh.8,31-32):

Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. 

Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.

***

Tid for å våkne, vende om, våge og våge. Innlegg i Dagen, av forstander i Norges Bibelkirke

***

Dersom du vil bli medlem i trossamfunnet Norges Bibelkirke - og deler læregrunnlag og grunnsyn, må du først melde deg ut av Dnk/folkekirken. Utmelding kan du gjøre her 

INNMELDINGSSKJEMA for NORGES BIBELKIRKE HER

Havets folk - Herrens folk

Skrevet av: , publisert 01.02.2018

Følg meg!

Jesus Kristus kaller fiskere og sjøfolk i dag som før: 

 

Jesus kaller sine første disipler
 
Matt. 4, 18 Da han vandret langs Galilea-sjøen, fikk han se to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror, Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere
 
19 Han sier til dem: Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.
20 De forlot da straks garna sine og fulgte ham.
 
21 På veien videre derfra fikk han se to andre brødre, Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror, Johannes. De satt i båten sammen med sin far Sebedeus, i ferd med å bøte garn, og han kalte dem.
 
22 Og de forlot straks båten og sin far og fulgte ham. 
 
 
 
 
Den indre Sjømannsmisjon (DISM) driver evangelisk og diakonalt arbeid blant fiskere og sjømenn langs den norske kysten gjennom møter på bedehus, leirsted, fiskarheimer og på Betelskipet Elieser. Mottoet er "Havets folk - Herrens folk"
 
Betelskipet Elieser 
Se mer her
 
Fiskarheimene på Røst og i Stamsund i Lofoten:
Se mer her.
 
Velkommen til kafè, sosialt samvær, andakter og møter på fiskarheimene!
 
Velkommen til møter i Oslo - sentralt, Vika, Løkkegangen 1-3. Lighthouse Coffee!
Hver torsdag kl 19.00! 
Lytt til denne talen fra møtet her torsdag 13. september 2018 v/ forkynner Dagfinn Sandal:
Talen er fra Lukas 24, 13-35 om Emmausvandrerne.    
Her synger Sandal også:
Kom til Golgata du trette sjel, der har Jesus alle ting gjort vel.
det var jo på Golgata han dine synder bar.
Ved hans blod du full forløsning har!
 
SEAMENS MISSION
Den indre Sjømannsmisjon driver også velferdsarbeid for utenlandske sjøfolk som jobber på cruise-skip som kommer til Norge - i Oslo, Stavanger, Bergen og Ålesund. Frivillige inviterer medarbeidere står på cruise-havnene og inviterer mannskapene til lokale der de får gratis internett - slik at de får kontakt med familien sin, de får gratis kaffe og noe å bite i og får møte kristen gjestfrihet. De tar også ofte imot evangeliske traktater, biber/NT og/eller bøker.
Vær med å be for arbeidet og at de får møte Jesus som frelser og Herre - og be om flere medarbeidere som kan være med i denne tjenesten! 
Under ser du en bildesamling fra dette arbeidet fra Stavanger. Vil du be konkret for jenta på bildet nederst til venstre, Heily Sola fra Cuba. Hun fikk en spansk utgave av andaktsboken Ett er nødvendig, av H.E.Nissen - Be om at hun får lese seg frelst og fri i tro og etterfølgelse av Herren Jesus Kristus.

 
 
Norges Bibelkirke og medlemmer hos oss er engasjert i - og støtter dette arbeidet. (Også forstander var med tre dager i Stavanger sommeren 2018, jf bildet).
 
 
 
Vi ber for denne tjenesten i Guds rike - for tjenerne/medarbeiderne og for fiskerne
Vi ber om frelse, Guds vilje, velsignelse, veileding og beskyttelse.
 
Gud vil det!
Mer info om DISM her  her  og her
.
 
Gud vil at alle mennesker skal bli frelst.
 
La Jesus Kristus bli kaptein på din båt/ i ditt liv - for deg på din reise på livets hav. La Herren føre deg trygt hjem til den himmelske havnen - hjemme hos Gud.

 

 

 

 

 

Jeg er en seiler på livets hav, på tidens skiftende bølge.

Den Herre Jesus meg kursen gav, og denne kurs vil jeg følge.

Jeg stevner frem mot de lyse lande

med livsens trær på de skjønne strande,

hvor evig sol og sommer er.

 

Iblant jeg seiler for medvinds bør i andres kjølvann og følge

som just lik meg denne reise gjør hen over jordlivets bølge.

Og havet smiler, og solen skinner, min dag så stille og blid

henrinner, mens vinden fyller alle seil.

 

Men ofte ensom i brott og brann i uværsnetter jeg seiler,

da ingen kjenning jeg har av land, og intet fyrtårn jeg peiler.

Men når jeg nær tror mitt skip begravet,

da kommer Jesus på bølgehavet,

om først i siste nattevakt.

 

Mitt skip er lite og havet stort, det rommer tusene farer.

Men storm og bølge ei skyller bort det skip som Herren bevarer.

For ennå skjer det som før det gjorde,

når Jesus selv kommer innen borde:

da legger havet seg igjen.

 

Når siste storm er engang ridd av, og hjemmets kyster jeg skimter,

jeg ser i solglans et annet hav, krystall som funkler og glimter.

Jeg skuer portenes perlerader

og hører englenes myriader

som hilser meg velkommen hjem.

 

La ankret falle! Jeg er i havn i ly for brenningens vover!

Jeg kaster meg i min Frelsers favn, han som har hjulpet meg over.

Og kjente, elskede stemmer kaller,

mens ankret sakte og stille faller

i evighetens lyse land.

 

Tekst: Henry Albert Tandberg  Melodi: Klaus Østby

 

Har Jesus flyttet inn i hjertet ditt?

Skal Jesus få komme inn i livet ditt?

Han vil "omord i din båt" - i livet ditt- og frelse deg fra dette livets hav, farlige bølger, skjær og undergang, fra din synd og Guds dom. 

Til deg bekjennende kristne, som har sluppet Jesus som frelser inn i hjertet. La Jesus også få plass og rom - og får bo ved troen i hjertet ditt som Herre og hyrde! La Bibelen, Guds Ord, få plass, autoritet og makt i livet, tankene og hjertet.

 Lytt til Bibelundervisningen under av Knut Skårland (mangeårig fritidsforkynner for Den indre Sjømannsmisjon). 

Hør Herrens Ord:
Under er noen av bibeltekstene som leses i talen. (Bibeltekster fra Norsk Bibel 88/07)
 
 Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, 
15 han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden. 
 
16 Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom, ved sin Ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre menneske, 
 
17 at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, 
 
18 sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, 
19 og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. 
20 Men ham som kan gjøre mer enn alt, langt ut over det vi ber eller forstår, etter den kraften som er virksom i oss -
 
21 ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter! Amen.

 

Det kristne sinn og liv - avkle og ikle

Kol. 3, 4-17

Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. 
Så død da deres jordiske lemmer: Utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som er avgudsdyrkelse.
 
På grunn av disse tingene kommer Guds vrede over vantroens barn. 
 
Blant dem vandret også dere før, da dere levde i disse tingene. 
 
Men nå skal dere legge av alt slikt: vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk fra deres munn. 
Lyv ikke på hverandre! Dere har jo avkledd dere det gamle mennesket med dets gjerninger, 
10 og har ikledd dere det nye mennesket, det som blir fornyet til kunnskap etter sin Skapers bilde. 
 
11 Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri - Kristus er alt og i alle. 
12 Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede! Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, beskjedenhet og tålmodighet, 
13 så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. 
14 Men over alt dette, ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd. 
15 La Kristi fred råde i hjertene deres! Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. Og vær takknemlige!

16 La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. 

17 Og alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham!

 

2. Pet. 3,18:

Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus!

Ham tilhører æren, nå og til evighetens dag!

Amen!

 

1. Joh. 3,1-2:

Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi.
Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. 
 
Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli! Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. 

 

 

Himmelske Far:

Hellige oss i sannheten!

Ditt ord er sannhet!

 

Joh.17,17

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer