Skapelsen - I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden

Publisert: 01.07.2020

Gud, Herren JHVH, han som ER. Gud er den som var, er og forblir - fra evighet og til evighet.

 

Begynnelsen av Bibelen beskriver altså begynnelsen av tiden og vår virkelighet.

 

Det første Gud Herren vil si oss mennesker gjennom sitt ord, Bibelen, er altså at Han som ER, han skapte i begynnelsen himmelen og jorden.

 

Hør bibelundervisning om skapelsen, begynnelsen (Hebraisk: Bereshit), Opprinnelsen (Genesis), 1 Mosebok!  (Kristian Fagerli i Steinsdalen bedehus 28.8 - 2.9.2012.)

1) I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden 

 

  2) Til mann og kvinne skapte han dem  

 

 

 

3) Vokt din "hage"  

 

4) Har Gud virkelig sagt...? 

 

 

5) "Adam, hvor er du?"

 

 

Mer innhold med artikler, bibelundervisning etc om emnet kommer her! Se nå bl a her og her! Se også her  Skaper.no og  bbif.no

ÆRE, LOV, TAKK og PRIS til Gud, vår Far i himmelen!

 

Mer fra Steinsdalen bedehus.

Ytterligere sannferdig info om Bibelen, vitenskapen og skapelsen HER og HER (Fra Norges kommentar-avis)

 


Les mer

Livet - gitt av Gud. Mennesket - skapt av Gud, livets Skaper og opprettholder.

Publisert: 30.03.2020

Menneskets verdi - uendelig stort, fordi det er skapt av Gud, i Guds bilde, med en evig, udødelig sjel.

1 Til sangmesteren. Av David. En salme. Herre, du ransaker meg og kjenner meg.

2 Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt bortefra forstår du min tanke.

3 Enten jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner nøye alle mine veier.

4 For det er ikke et ord på min tunge - se, Herre, du vet det alt sammen.

5 Bakfra og forfra omgir du meg, du legger din hånd på meg.

6 Å forstå dette er for underlig for meg, det er for høyt, jeg makter det ikke.

7 Hvor skal jeg gå fra din Ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn?

8 Farer jeg opp til himmelen, så er du der. Og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der.

9 Tar jeg morgenrødens vinger*, og vil jeg bo ved havets ytterste grense**,

10 så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd holder meg fast

 

11 Og sier jeg: La mørket skjule meg, og lyset omkring meg bli natt -

12 så gjør heller ikke mørket det mørkt for deg, natten lyser som dagen, og mørket er som lyset.

13 Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv.

14 Jeg priser deg fordi jeg er virket på forferdelig underfullt vis. Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel.

15 Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp*.

16 Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet.

 


Les mer

Lær meg, Herre, din vei!

Publisert: 18.12.2019

En bønn fra Bibelen. Salme 86 vers 11. 

Lær meg, Herre, din vei!

Jeg vil vandre i din sannhet.

Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn!

 

Det er Israels konge, David, som har skrevet denne salmen - og som bad denne bønnen.

Den kan vi også be i dag!

Vil du be denne bønnen til Gud, himmelens og jordens skaper?

Les gjerne hele salme 86.

 

Lytt også til disse tre bibel-undervisningene  om det ene verset! Fra møter 1. adventshelga i Steinsdalen bedehus 2019. Kristian Fagerli underviser/forkynner Guds Ord.

Lær meg, Herre, din vei!

 

Jeg vil vandre i din sannhet.

Se/lytt:


Les mer

Med Herren Jesus gjennom livet: Fra fødsel til grav og til evig liv hjemme i himmelen.

Publisert: 18.06.2018

Som mennesker er vi alle på vei gjennom livet. Fra unnfangelse til død strekker reisen seg her på jorden, deretter Guds dom og evigheten.

 

Noen hendelser, noen dager er mer spesielle og viktige merkedager for oss:

Fødsel, dåp, konfirmasjon, eksteskapsinngåelse, død/gravferd.

 

Som kristent trossamfunn vil Norges Bibelkirke være en hjelp og støtte ved disse ulike hendelsene, om det er ønskelig, men også ellers, - i andre situasjoner - vil vi være til hjelp for deg om det er ønskelig og mulig.

 

Husk: At for deg som er kristen, et frelst menneske, et Guds barn som tar vare på Guds Ord, Bibelen:

Jesus Kristus går med deg hele veien. Han er selv Veien, Sannheten og Livet.  

 

På din reise gjennom livets hav, - gjennom både gode og onde dager og tider -

skal du få be Jesus, den levende Guds Sønn - din frelser, Herre og hyrde -

om å lede og lose deg hjem til det evige livet hjemme hos Gud i himmelen.

 

 

Sanboken nr 448. Teksten er under - syng med!

 


Les mer

Et LEVENDE HÅP! Jesus Messias - den levende Guds Sønn!

Publisert: 31.03.2024

Et levende og sikkert håp!

...Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Fil.3:20 

Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, 1.Pet.1:3

 

Jesus kommer igjen, snart - plutselig:

1. Tess. 4, v 14 flg:

14 For så sant Vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal og Gud ved Jesus føre de hensovede sammen med ham.

15 For dette sier vi eder med et ord av Herren at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovede;

16 for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå;

17 deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren.

18 Trøst da hverandre med disse ord!

LES ANDAKT og HØR TALE under "Les mer"!


Les mer
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer