Hvem blir frelst?

Gud har makt i dag til å reise deg opp og gjøre noe nytt i livet ditt. Han har deg kjær. Han kan og vil redde deg fra mørkets makt til lyset, fra døden til Livet, fra satans makt til Gud! Apg 26,18

Frelsen er for deg - vend om og ta imot Jesus, Ordet om korset i dag!. Lytt til denne erfarne bibelforkynneren Erling Yrkje: Klikk på bildet!

 

På møte v/ Bibelsk tro - fra hernettsiden til NSM

 

Vend om til Jesus nå og si nei til verden og den brede veien til fortapelsen! Ta i mot Jesus, Guds Sønn, som frelser og Herre - og gå den smale veien til himmelen og det evige livet!

Jesus Kristus sier:

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Matteus 11:28 

 

Tale v/ bibellærer og forkynner Curt Westman: "Jeg er her for å tale til de menneskene som har en lengsel etter Gud." "

Vil du tro Guds Ord, men får det ikke til, da er det håp!"

 

Sentrale bibeltekster i talen:

Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset.

Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike.

I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse.

Kol.1,12-14.

 

 

Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser

og la ned i oss ordet om forlikelsen.

Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss.

Vi ber i  Kristi sted: La dere forlike med Gud!

Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss,

for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.

2. Kor. 5,19-21.

 

Hvordan blir jeg en kristen? Hvordan blir jeg frelst?

Publisert: 18.06.2018

Hvordan blir det å møte den hellige Gud på dommens dag? Frelse og evig liv eller Guds dom til den evige fortapelse?

Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. 1. Tim.2,4

Alle dem som tok imot ham (Jesus) gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. (Joh.1,12)

Salig (frelst) er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult. Salme 32,1

Men Han (Jesus Messias, Guds Sønn) er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Jes. 53,5

Lytt til denne bibelske veiledningen (med tekst nedenfor) av bibellærer Øivind Andersen (1905-94).

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.  Joh.3,16 ("Den lille bibel" / Bibelens kjerne/hovedpoeng)


Les mer

Jesus ser deg nå og sier: Følg meg!

Publisert: 15.10.2017

Da Jesus gikk videre derfra, så han en mann ved navn Matteus sitte på tollboden. Han sa til ham: Følg meg! Og han sto opp og fulgte ham. Matteus 9,9


Les mer

Hva er tro - Den bibelske, kristne tro?

Publisert: 17.06.2017

Menneskene er evighetsvandrere, som er skapt av Gud og har fått livet av Gud. Gud har også lagt evigheten ned i menneskenes hjerter (Forkynneren 3,11). Menneskene skal møte Gud og stå til regnskap for ham. Etter Guds dom blir det evig liv eller evig fortapelse.  

Gud vil at du skal bli frelst, få evig liv! (1. Tim. 2,4) Den som tror på Jesus blir frelst! Hva er frelsende tro?

Å tro er å komme til Jesus Kristus, den levende Guds Sønn med dine synder.

Jesus sier: "Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile" (Matt.11,28)

Denne videoundervisningen forklarer den kristne tro og gir deg hjelp til å bli kjent med Jesus som din frelser.

Hver del tar ca 15 minutter.


Les mer
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer