Velkommen på møter i regi av Norges Bibelkirke! Se her.

Møter med Bibelen, Guds Ord, Jesus Messias, den levende Guds Sønn. Vår frelser.

Julebudskapet: Et barn er oss født, en Sønn er oss gitt! (Jes. 9,6)

Gud gav sin Sønn til jorden. Ordet ble kjød, og tok bolig i blant oss. (Joh.1,14)

 

Hvem er Antikrist? Den som fornekter Sønnen, Jesus Kristus, og fornekter Jesu stedfortredende soningsdød på korset for våre synder. (1. Joh.2,22, 4,3).

MERK: Islam fornekter Jesus som Guds Sønn, og fornekter at Jesus døde på korset. Aktuelt/info om islam.

 

Se på fikentreet - Israel!

Forløsningen - opprykkelsen nærmer seg. Jesus står for døren - Han kommer snart - plutselig! Hør hva Han sier:

Lær en lignelse av fikentreet: Så snart det kommer saft i dets grener, og dets blader springer ut, da vet dere at sommeren er nær;

slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at han er nær for døren.

Matt. 24,32-33.

 

 

Shalom Israel!

19. april og 14. mai 2018: 70 års jubileum for gjenopprettelse av den jødiske staten Israel i 1948.

Vi gratulerer det jødiske folket og staten Israel! Guds velsignelse, fred og frelse over jødene og Israel!

Bibelske profetier oppfylles også i vår tid. Gud er trofast. Guds løfter holder!

 

Reportasjeserie fra Israel våren 1948:

Sett fra Oljeberget, av Hilda Anderson

 

Sannheten setter deg fri!
Kom til Jesus, Guds Sønn - han som er veien, sannheten og livet.

Gud kaller deg til frelse fra synden, dommen og fortapelsen:

La oss vende om til   Jesus Kristus, tilbake til Bibelen - Guds Ord!

 

Norges Bibelkirke er et nytt kristent trossamfunn tilknyttet misjons- og bedehusbevegelsen i Norge.

Vi ønsker å være et  landsdekkende nettverk og kirkesamfunn for alle som tar Bibelen på alvor. Informasjonsbrosjyre.

 

Norges Bibelkirke vil være et bibeltro alternativ til Den norske kirke (Dnk, folkekirken) som - bl a ved sin godkjenning og velsignelse av sodomi (homofile forhold) - har forvrengt og forkastet Bibelen, Guds hellige, sanne, levende Ord, Herrens skaperordning, gode vilje og bud. 

 

Vi kjenner på sorg, alvor og medfølelse med våre kristne, bibeltroende venner i Dnk over situasjonen. Særlig lokalt i de ulike menighetene. Den enkelte må nå vurdere situasjonen i bønn og i møte med Guds Ord. Gud veilede og velsigne dere til å ta riktig valg! Få råd her.

Vårt råd i korthet: Meld deg ut! 

***

Jesus sa da til de som var kommet til tro på ham (Joh.8,31-32):

Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. 

Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.

***

Tid for å våkne, vende om, våge og våge. Innlegg i Dagen, av forstander i Norges Bibelkirke

***

Dersom du har tro for å bli medlem i trossamfunnet Norges Bibelkirke - og deler læregrunnlag og grunnsyn, må du først melde deg ut av Dnk/folkekirken. Utmelding kan du gjøre her 

INNMELDINGSSKJEMA for NORGES BIBELKIRKE HER

Jesus sa til dem (Luk. 24,46-47:

Så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.

Så sier Herren (1. Kor.6,9-11):

Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike?

Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.

***

Hvem som helst kan bli frelst

som til Gud seg vender.

Dette bud Herren Gud

ut i verden sender.

 

Halt og blind byr han inn

syndere og fromme.

Hvem som vil lytte til

får til bryllup komme.

 

Se på ham, det Guds Lam!

Han vil gi oss livet!

Arme barn: Syndens garn

vil Han sønderrive!

Sangboken nr 172

Hva sier Skriften?

Dersom vi sier at i har samfunn med ham (Gud, Jesus), men vandrer i mørke (forsvarer synd og lever i synd) da lyver vi og gjør ikke sannheten.

Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. (1.Joh. 1,6-7)

 Bønn:

Herre, allmektige, hellige, nådige Gud, Bibelens Gud - himmelens og jordens skaper:

Omvend meg, du.

Så blir jeg omvendt! 

For Herren Jesu Kristi skyld.

Amen!  (Jer. 31,18)

Jesus ser deg nå og sier: Følg meg!

Skrevet av: , publisert 15.10.2017

Da Jesus gikk videre derfra, så han en mann ved navn Matteus sitte på tollboden. Han sa til ham: Følg meg! Og han sto opp og fulgte ham. Matteus 9,9

 

Den gamle hollandske maleren Terbrugghen har gitt verden et herlig bilde av Matteus da han ble kalt av Jesus.

Vi ser Matteus sitte midt på bildet, med et stort bord foran seg.

På bordet ligger det penger og regnskapsbøker. Ved begge sider av Matteus er noen andre ivrig opptatt med regnskaper. Hendene deres strekker seg ut over bordet, de fingrer med pengene og peker i bøkene.

Inn fra den ene siden ser vi Jesus komme. Han strekker hånden ut mot Matteus - det er som om vi hører ham si: Følg meg!

Det mest gripende på bildet er ansiktsuttrykket til Matteus. Han tror nesten ikke sine egne ører, og mens han peker innover mot sitt eget bryst, sier han: Meg? Mener du virkelig meg?

Er det jeg som skal få lov til å følge deg, Jesus?

Vi synes formelig at vi hører ham si det - så levende er bildet.

Den gamle maleren har skjønt noe meget vesentlig:

Det er uendelig stort å få lov til å følge Jesus. Det er en nåde så stor at en nesten ikke tør tro det.

Tenk at Jesus vil ha meg med seg - en toller, en som har mistet bra folks tillit og som vanskelig tør tenke på Gud i det hele tatt!

De fleste tenker ikke slik. For dem er pengene og regnskapene så viktige at Jesus får vente. Og om de i det hele tenker seg muligheten av å følge Jesus, så synes de at Jesus må være takknemlig om de beslutter seg for å velge kristendommen.

Da er du selv veldig stor, og Jesus bare en mulighet blant mange - du kan velge ham hvis du finner det for godt.

Imens går det noen omkring som har sett sin egen fortapte stilling og sitt mislykkede liv. De ville gjerne være kristne, men kirke og kristendom er da for skikkelige folk - ikke for meg.

Hør - du tar feil. Jesus er kommet for å kalle de mislykkede, de fortapte, dem som livet gikk i stykker for.

Du fortjener ikke mer enn Matteus gjorde, men nå står Jesus der likevel og sier til deg:

Følg meg!

Reis deg straks og følg ham.

Carl Fr. Wisløff

(Fra andaktsboken Daglig brød. Lunde forlag. Anbefales!)

 

 

Mitt liv vil jeg leve i samfunn med Jesus,

som en av de mange som er i hans skare.

Jeg hørte hans stemme. Den bød meg å følge:

Jeg følger deg, Jesus. Jeg følger deg.

 

Og skulle jeg tvile og se meg tilbake,

så ber jeg der, Herre, å ta meg ved hånden.

Og varme mitt hjerte, til atter jeg sier:

Jeg følger deg, Jesus. Jeg følger deg.

 

Hva livet enn byr meg, av glede og smerte,

jeg lever det tryggest i samfunn med Jesus.

I lys og i mørke, i medgang og motgang:

Jeg følger deg, Jesus. Jeg følger deg.

 

Gôte Strandsjö / Trygve Bjerkrheim

Sangboken nr 533 (lunde forlag)

 

LYTT TIL FORKYNNELSE v/Carl Fr. Wisløff, MED BIBELUNDERVISNING OVER DENNE BIBELTEKSTEN: JESUS KALLER MATTEUS (Matt. 9,9-13).

Slik lyder Guds Ord:

9 Da Jesus gikk videre derfra, så han en mann ved navn Matteus sitte på tollboden. Han sa til ham: Følg meg! Og han sto opp og fulgte ham.

10 Og det skjedde ved måltidet i hans hus, se, da kom mange tollere og syndere og spiste sammen med Jesus og disiplene hans.

11 Da fariseerne så det, sa de til disiplene hans: Hvorfor eter deres mester sammen med tollere og syndere?

12 Men da Jesus hørte det, sa han: Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt.

13 Gå bort og lær hva dette betyr: Barmhjertighet er det jeg vil ha, ikke offer! Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere.

............ hentet fra Bibelsk tro)

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer