Hvem blir frelst?

Gud har makt i dag til å reise deg opp og gjøre noe nytt i livet ditt. Han har deg kjær. Han kan og vil redde deg fra mørkets makt til lyset, fra døden til Livet, fra satans makt til Gud! Apg 26,18

Vend om til Jesus nå og si nei til verden og den brede veien til fortapelsen! Ta i mot Jesus, Guds Sønn, som frelser og Herre - og gå den smale veien til himmelen og det evige livet!

Jesus Kristus sier:

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Matteus 11:28 

 

Tale v/ bibellærer og forkynner Curt Westman: "Jeg er her for å tale til de menneskene som har en lengsel etter Gud." "

Vil du tro Guds Ord, men får det ikke til, da er det håp!"

 

Sentrale bibeltekster i talen:

Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset.

Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike.

I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse.

Kol.1,12-14.

 

 

Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser

og la ned i oss ordet om forlikelsen.

Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss.

Vi ber i  Kristi sted: La dere forlike med Gud!

Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss,

for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.

2. Kor. 5,19-21.

 

Jesus ser deg nå og sier: Følg meg!

Skrevet av: , publisert 15.10.2017

Da Jesus gikk videre derfra, så han en mann ved navn Matteus sitte på tollboden. Han sa til ham: Følg meg! Og han sto opp og fulgte ham. Matteus 9,9

 

Den gamle hollandske maleren Terbrugghen har gitt verden et herlig bilde av Matteus da han ble kalt av Jesus.

Vi ser Matteus sitte midt på bildet, med et stort bord foran seg.

På bordet ligger det penger og regnskapsbøker. Ved begge sider av Matteus er noen andre ivrig opptatt med regnskaper. Hendene deres strekker seg ut over bordet, de fingrer med pengene og peker i bøkene.

Inn fra den ene siden ser vi Jesus komme. Han strekker hånden ut mot Matteus - det er som om vi hører ham si: Følg meg!

Det mest gripende på bildet er ansiktsuttrykket til Matteus. Han tror nesten ikke sine egne ører, og mens han peker innover mot sitt eget bryst, sier han: Meg? Mener du virkelig meg?

Er det jeg som skal få lov til å følge deg, Jesus?

Vi synes formelig at vi hører ham si det - så levende er bildet.

Den gamle maleren har skjønt noe meget vesentlig:

Det er uendelig stort å få lov til å følge Jesus. Det er en nåde så stor at en nesten ikke tør tro det.

Tenk at Jesus vil ha meg med seg - en toller, en som har mistet bra folks tillit og som vanskelig tør tenke på Gud i det hele tatt!

De fleste tenker ikke slik. For dem er pengene og regnskapene så viktige at Jesus får vente. Og om de i det hele tenker seg muligheten av å følge Jesus, så synes de at Jesus må være takknemlig om de beslutter seg for å velge kristendommen.

Da er du selv veldig stor, og Jesus bare en mulighet blant mange - du kan velge ham hvis du finner det for godt.

Imens går det noen omkring som har sett sin egen fortapte stilling og sitt mislykkede liv. De ville gjerne være kristne, men kirke og kristendom er da for skikkelige folk - ikke for meg.

Hør - du tar feil. Jesus er kommet for å kalle de mislykkede, de fortapte, dem som livet gikk i stykker for.

Du fortjener ikke mer enn Matteus gjorde, men nå står Jesus der likevel og sier til deg:

Følg meg!

Reis deg straks og følg ham.

Carl Fr. Wisløff

(Fra andaktsboken Daglig brød. Lunde forlag. Anbefales!)

 

 

Mitt liv vil jeg leve i samfunn med Jesus,

som en av de mange som er i hans skare.

Jeg hørte hans stemme. Den bød meg å følge:

Jeg følger deg, Jesus. Jeg følger deg.

 

Og skulle jeg tvile og se meg tilbake,

så ber jeg der, Herre, å ta meg ved hånden.

Og varme mitt hjerte, til atter jeg sier:

Jeg følger deg, Jesus. Jeg følger deg.

 

Hva livet enn byr meg, av glede og smerte,

jeg lever det tryggest i samfunn med Jesus.

I lys og i mørke, i medgang og motgang:

Jeg følger deg, Jesus. Jeg følger deg.

 

Gôte Strandsjö / Trygve Bjerkrheim

Sangboken nr 533 (lunde forlag)