Rohkos

Publisert: 30.10.2020

Son lei máilmmis, ja máilbmi lei šaddan su bokte, muhto máilbmi ii dovdan su. Son bođii dasa mii gulai sutnje, ja su iežas olbmot eai váldán su vuostá.

Muhto buohkaide geat válde su vuostá, son attii vuoigatvuođa šaddat Ipmila mánnán, buohkaide geat oskot su nammii. 

Sii eai leat riegádan varas eaige rupmaša dáhtus eaige olbmá dáhtus, muhto Ipmilis. 

Joh 1:10-13.


Les mer

Frelsens budskap - et frelsende, forvandlende møte med Jesus

Publisert: 05.06.2020

SEM Skandinavia er en skandinavisk støtteforening for SEM Slovakia, som driver bibelsk forkynnelse, bibelopplæring og diakoniarbeid i Slovakia.

 

Curt Westman er sentral i opprettelsen av og tjenesten i SEM Skandinavia. Westman har hatt mange reiser og oppdrag i Slovakia for å hjelpe, støtte og veilede kristne ledere og menigheter i landet.

Han har også vært reiseleder for mange grupper av mennesker fra Sakndinavia på turer og bibelferie til Slovakia, for å møte lokale kristne der, medarbeidere i Slovakia og tjenesten som drives der.

Målet er at mennesker skal bli frelst, bevart og opplært i Bibelen, Guds Ord til tro og etterfølgelse av Jesus Messias.

 

Hvem blir frelst?

Gud har makt i dag til å reise deg opp og gjøre noe nytt i livet ditt.

Tale v/ bibellærer og forkynner Curt Westman: 

"Jeg er her for å tale til de menneskene som har en lengsel etter Gud." "Vil du tro Guds Ord, men får det ikke til, da er det håp!"

 

Sentrale bibeltekster i talen:

Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset.

Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike.

I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse.

Kol.1,12-14.

 

 

Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser

og la ned i oss ordet om forlikelsen.

Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss.

Vi ber i  Kristi sted: La dere forlike med Gud!

Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss,

for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.

2. Kor. 5,19-21.


Les mer

Bibelsk tro

Publisert: 05.06.2020

 

 

 

 

 

Tidsskriftet Bibelsk tro utgis av stiftelsen På Bibelens grunn.

Tidsskriftet kommer ut seks ganger i året, med oppbyggelig innhold, bibelundervisning, aktuelle kommentarer og åndelig veiledning ulike spørsmål og forlhold som møter oss i vår tid.

Bibelsk tro har også salg av mange gode bøker og CD-er med sanger, samt et rikholdig arkiv av taler - tilgjengelig på internett.

Abonnement på tidsskriftet Bibelsk tro anbefales!

Se lenke og mer nedenfor!


Les mer

Mannen med naglemerkene

Publisert: 02.04.2017

Les denne forunderlige beretningen om den iranske kvinnen som kom til tro på Jesus Kristus og ble frelst!

Det blir glede i himlen, når et menneske kommer til tro på Jesus, og i den kristne menighet gleder vi oss med. Hver omvendelse er en påmindelse til oss om, at det er mulig for vantro mennesker å bli frelst – også i dag. Gud har makt til å gjøre det. 

.

Les fortsettelsen lengre nede på siden!

 Kristen Muslimmisjon er en norsk evangelisk luthersk misjonsorganisasjon som særlig driver arbeid for å nå muslimer med evangeliet - det frigjørende og frelsende budskapet om den korsfestede og oppstandne Herre og frelser, Jesus Messias, den levende Guds Sønn.

 

زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی ابدی شود. 

John 3:16 Farsi og arabisk (under)

لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية

 

1. John. 4,14-18

14ونحن قد نظرنا ونشهد ان الآب قد ارسل الابن مخلّصا للعالم.

15من اعترف ان يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو في الله. 16ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي للّه فينا. الله محبة ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. 17بهذا تكملت المحبة فينا ان يكون لنا ثقة في يوم الدين لانه كما هو في هذا العالم هكذا نحن ايضا.  18لا خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج لان الخوف له عذاب واما من خاف فلم يتكمل في المحبة.

 

 


Les mer

Vi har vårt hjemland i himmelen

Publisert: 15.02.2020

«Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser» (Fil 3,20)

Som borger av denne verden er det ikke likegyldig hvilket land en kommer fra, heller ikke hvilke land en skal reise til. Her gjelder ulike lover både når det gjelder utreise fra sitt eget land og innreise til et annet. Hvor lenge en kan være borte fra sitt eget land uten å miste sine rettigheter som borger, og hvor lenge en kan oppholde seg i et fremmed land før en blir kastet ut.

De fleste som bor i Norge, har Norge som sitt hjemland. Selv er jeg borger av staten Norge, betaler skatt til staten Norge, har venner og familie her. Bor på et lite stykke av dette landet som jeg kaller hjem.

Men dette er ikke mitt egentlige hjemland.

Vi som tror på Jesus Kristus, må minne hverandre på at livet vi lever her i landet, ikke er vårt egentlige hjemland.

 

Andakten fortsetter under!


Les mer

En glede for alt folket - til alle folkeslag - også samene!

Publisert: 05.01.2019

Budskapet fra julehøytiden - om Gud som sendte sin Sønn, Jesus Messias, til jorda, for å frelse menneskene fra deres synder - skal forkynnes ut i hele verden - som en glede for alt folket. Evangelium er et gresk ord som betyr Gledelig budskap, gode nyheter. Oss er en evig frelser født!

Bibelens budskap om Guds frelse, Jesus, gjelder til verdens ender - også helt nord til Sameland, Sapmi!

I 2018 markerte Norges Samemisjon 130 år for misjon blant det samiske folket her i vårt nordlige land. Bibelundervisning, diakonalt omsorgsarbeid og respekt for samene, samisk språk og liv og kultur har gått hånd i hånd i dette arbeidet.

Det bibelske, kristne syn på menneskeverdet, nestekjærlighet og Guds frelsesvilje, evangeliet med budskapet om Jesus og hans frelse, Ordet om korset, har vært fundamentet og drivkraften i misjonen.

 

 

Evangeliet - det gode budskapet om Guds gave:

Jesus Kristus, Guds Sønn, en frelser for alt folket, for hver den som tror/tar i mot Ham:

 

Joh. 3,16nordsamisk:

Dasgo nu lea Ipmil ráhkistan máilmmi ahte son attii áidnoriegádan Bártnis, amas oktage guhte osku sutnje mannat gáđohussii, muhto vai son oažžu agálaš eallima.

 

Lulesamisk:

Dajna gå Jubmel väráldav iehtsij vattij ájnna Bárnes, vaj juohkkahasj guhti sunji jáhkká ij håhkkåna, ájnat ihkeven iellemav oadtju. 

 

Sørsamisk:

Nemhtie Jupmele eatnemem eahtseme guktie aajnehke baerniem vedtieji, guktie dah gïeh altasasse jaehkieh, eah galkh jaemedh vaallah ihkuven jielemem åadtjoeh

 

 

 

Så har Gud elsket verden,

at han gav sin Sønn, den enbårne,

for at hver den som tror på ham,

ikke skal gå fortapt,

men ha evig liv.

Joh. 3,16


Les mer

Ut i all verden - med evangeliet

Publisert: 30.11.2017

Budskapet om Jesu frelsesverk må ut til alle. Dette er Guds ønske og vilje, og var Jesu beskjed til disiplene før han fòr opp til himmelen.

Kristne utsendinger finnes i dag blant annet i Peru i sør-Amerika. Dette er i stor grad et katolsk land, der evangeliet og Herren Jesus Kristus er ukjent for de fleste.

Norges Bibelkirke og våre medlemmer støtter misjonsvirksomhet i Peru, der Evangelisk Luthersk Misjonslag (ELM) har utsendinger.

Misjonslaget har dessuten samlinger, leirer og møtevirksomhet i Norge, som også en del medlemmer av Norges Bibelkirke er knyttet til.

Bli med på misjonsmøte (august 2019) med sang, andakt av misjonær Håkon Malerød og informasjonsfilm fra arbeidet i Peru! (Se rød tekst med lenke nedenfor!). Lytt også til bibelundervisning fra ELMs bibeluke på Norsjø leirsted oktober 2018 av bibellærer/forkynner Kjell Dahlene nedenfor.

Se denne informasjonfilmen som misjonærer i ELM har laget:

 

 

Vi ber

til himmelens og jordens skaper, Bibelens Gud, vår himmelske far -

og til vår frelser og Herre, Jesus Messias, den levende Guds Sønn - som er gitt all makt i himmelen og på jorden:


Les mer

Havets folk - Herrens folk

Publisert: 01.02.2018

Følg meg!

Jesus Kristus kaller fiskere og sjøfolk i dag som før: 

 

Jesus kaller sine første disipler
 
Matt. 4, 18 Da han vandret langs Galilea-sjøen, fikk han se to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror, Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere
 
19 Han sier til dem: Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.
20 De forlot da straks garna sine og fulgte ham.
 
21 På veien videre derfra fikk han se to andre brødre, Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror, Johannes. De satt i båten sammen med sin far Sebedeus, i ferd med å bøte garn, og han kalte dem.
 
22 Og de forlot straks båten og sin far og fulgte ham. 
 
 
 
 
Den indre Sjømannsmisjon (DISM) driver evangelisk og diakonalt arbeid blant fiskere og sjømenn langs den norske kysten gjennom møter på bedehus, leirsted, fiskarheimer og på Betelskipet Elieser. Mottoet er "Havets folk - Herrens folk"
 
Betelskipet Elieser 
Se mer her
 
Fiskarheimene på Røst og i Stamsund i Lofoten:
Se mer her. 
 
Be for virksomheten ved fiskarheimene, og for bestyrerne:
På Røst:  Harjeet K. Jassal. Info på facebook.
 
I Stamsund: Anita Malmin og ektemannen, forkynner og kretssenkretær i DISM: Steinar Malmin. Info på facebook
 
Velkommen til kafè, sosialt samvær, andakter og møter på fiskarheimene!
 
Den indre Sjømannsmisjon har også lokale sentralt i Oslo, Vika, Løkkegangen 1-3. Lighthouse Coffee! Her er det også ofte ukentlig møter. (Begrenset/avlyst høst 2020 pga Cocid-19)
Lytt til denne talen fra møtet her torsdag 13. september 2018 v/ forkynner Dagfinn Sandal:
Talen er fra Lukas 24, 13-35 om Emmausvandrerne.    
Her synger Sandal også:
Kom til Golgata du trette sjel, der har Jesus alle ting gjort vel.
det var jo på Golgata han dine synder bar.
Ved hans blod du full forløsning har!
 
SEAMENS MISSION
Den indre Sjømannsmisjon driver også velferdsarbeid for utenlandske sjøfolk som jobber på cruise-skip som kommer til Norge - i Oslo, Stavanger, Bergen og Ålesund. Frivillige inviterer medarbeidere står på cruise-havnene og inviterer mannskapene til lokale der de får gratis internett - slik at de får kontakt med familien sin, de får gratis kaffe og noe å bite i og får møte kristen gjestfrihet. De tar også ofte imot evangeliske traktater, biber/NT og/eller bøker.
Vær med å be for arbeidet og at de får møte Jesus som frelser og Herre - og be om flere medarbeidere som kan være med i denne tjenesten! 
Under ser du en bildesamling fra dette arbeidet fra Stavanger. Vil du be konkret for jenta på bildet nederst til venstre, Heily Sola fra Cuba. Hun fikk en spansk utgave av andaktsboken Ett er nødvendig, av H.E.Nissen - Be om at hun får lese seg frelst og fri i tro og etterfølgelse av Herren Jesus Kristus.

 
 
Norges Bibelkirke og medlemmer hos oss er engasjert i - og støtter dette arbeidet. (Også forstander var med tre dager i Stavanger sommeren 2018, jf bildet).
 
 
 
Vi ber for denne tjenesten i Guds rike - for tjenerne/medarbeiderne og for fiskerne
Vi ber om frelse, Guds vilje, velsignelse, veileding og beskyttelse.
 
Gud vil det!
Mer info om DISM her  her  og her
.
 
Gud vil at alle mennesker skal bli frelst.
 
La Jesus Kristus bli kaptein på din båt/ i ditt liv - for deg på din reise på livets hav. La Herren føre deg trygt hjem til den himmelske havnen - hjemme hos Gud.

 

 

 


Les mer

Ha tro til Gud!

Publisert: 06.05.2018

Jesus svarte og sa til dem: Ha tro til Gud!

 

Ja, dette er et ord fra Herren Jesus Kristus til disiplene sine, også til de troende, kristne mennesker i dag!  Du som er frelst og tilhører Jesus, skal få ha tro til Gud!  

Hva betyr det? 

Ført og fremst at du skal sette din lit til og ta imot det Gud sier, altså Guds Ord, som er Bibelen.

Du skal få lese, høre, ta til deg og ta vare på Guds Ord! 

Salige er de som hører Guds Ord og tar vare på det, sier Jesus.

Det Gud sier er sant, rett og godt - og har autoritet og makt. Guds Ord er levende og livgivende!

Gud, himmelens og jordens skaper, er allmektig. Ingen ting er umulig, eller for vanskelig for Den Allmektige! Ha tro til Gud!

Gud vil ta seg av deg i ditt liv, din situasjon - Jesus vil komme inn i ditt liv, ditt hjerte - med sin frelse, sin tilgivelse, gjenopprettelse, lys og fred! 

Ordet om korset - om Jesu stedfortredende soningsdød - er Guds kraft til frelse. Dette er et frigjørende gledesbudskap til alle mennesker - som skal forkynnes for alle! Det gjelder også deg!

Misjon Sarepta er en ny, liten organisasjon som har som mål å skape møteplasser mellom Gud og mennesker, ved forkynnelsen av Guds Ord. De har også møter rundt omkring på bedehuser, samt i Spania. Sarepta har som motto: Ha tro til Gud.

 

Under kan du lese et stykke fra deres nettsted, som gjelder et sterkt eksempel på hvordan Gud handler i vår tid - hvordan Guds ord og løfter er til å stole på. 


Les mer

Lekmannsmisjonen

Publisert: 10.10.2018

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon har virksomhet i Norge og misjonsarbeid i Peru/Bolivia og Moldova.

NLL driver også Bibelskolen på Fossnes (lenke nedenfor).

 

Barnebladet Nøkkelen utgis av Lekmannsmisjonen.

 

Mer informasjon på nettsiden NLL.no

 

Lytt til en bibeltime fra NLLs sommerstevne 2018 v/ NLLs formann, Reidar Heian - tema:

Jesus, synderes venn.

Matteus 11,28: Jesus sier:

Kom til meg alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!

Reidar Heian - Jesus, syndres venn - Matt 11:28 from Norsk Luthersk Lekmannsmisjon on Vimeo.

 


Les mer

Evangeliet til det samiske folket

Publisert: 23.08.2017

Med Guds Ord til det samiske folket - på det samiske språket

Det er Guds vilje, Jesu kall og Bibelens budskap at evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag - og så det samiske folket.

Jesus Kristus leter etter og kaller på også deg som er same.

I 2018 markerte Norges Samemisjon 130 år siden oppstarten. Da under navn av Norges Finnemisjon.

På Samemisjonens nettside ser du en oversikt over Samemisjonens historie.

I filmen under får du også informasjon om det samiske folk og misjonsarbeidet. Filmen er fra 1985-86. 

Svein Solheim fra Kautokeino har etter avtale med Samemisjonen digitalisert filmer og bilder fra Samemisjonens arkiv, og gjort dem tilgjengelige for allmennheten på nettet, bl a youtube. Norges Bibelkirke takker han for dette omfattende og viktige arbeidet. Se mer info under "Les mer". 

 

Hvert år i februar - mars er alle hjertelig velkommen til vintermøter i Kautokeino, Karasjok og flere områder i Finnmark!

Det er flere samlinger både på husmøter, bedehus, kapell og kirker - med forkynnelse av Guds Ord, sang og salmer, på samisk med tolk. Barn, unge, voksne og eldre kommer og hører, og har fellesskap.

Mange er med og åpner sine hjem for at Guds ord skal bli forkynt, at budskapet om Jesus, Frelseren skal bli gjort kjent. 

Vær med å be om at Bibelen - Guds Ord - må få virke og gjøre sin gjerning med predikant, tolk og tilhører.

Se detaljert informasjon om møtenenettsiden til Norges Samemisjon!

 

 

Er du frelst ? Blir du med i den store himmelske skaren av mennesker fra hvert folk og tungemål?

Norges Samemisjon driver misjonsarbeid i form av forkynnelse, møtevirksomhet og diakonalt arbeid særlig rettet mot det samiske folket.

Samemisjonen driver også med møter, leirer og samlinger rundt omkring i Norges land for å forkynne Guds Ord til vekkelse, frelse undervisning og oppbyggelse.

 

I filmen Sami Varas (For samene) under ser du en historisk film, fra 1950-tallet, om samisk liv på finnmarksvidda og en orientering  om Samemisjonsarbeidet slik det var den gangen.

Samemisjonens arbeid er blitt redusert og endret siden den gang filmen ble laget.

Misjonen driver i dag ingen skoler, sykehjem eller andre diakonale institusjoner. Det offentlige helsevesen har overtatt dette arbeidet.

 

Samemisjonens hovedoppgave er forkynnelse av Bibelen, Guds frelsesbudskap for menneskene: Evangeliet, de gode nyhetene om Jesus Kristus, Guds Sønn - Ordet om korset: Jesu stedfortredende soningsdød for menneskenes synder på Golgata kors - i Jerusalem i Israel for snart 2000 år siden.

Budskapet om omvendelse og syndenes forlatelse, frelse og evig liv gjelder alle!

Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

Bibelundervisning, forkynnelse og sang av Evangeliet formidles av Samemisjonen også gjennom egen radio. Dette radioarbeidet når lyttere i store deler av Finnmark - og som nettradio tilgjengelig for alle.

Lytt til Bibelen - Guds Ord og andre kristne program på samisk!

Se nettsiden til DSF radio, med nyheter, aktuelt og programmet Veien gjennom Bibelen på samisk!

 

DSF radio - sameradioen produseres av Norges Samemisjon.

 

 

 


Les mer
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer