Lær meg, Herre, din vei!

Skrevet av: , publisert 18.12.2019

En bønn fra Bibelen. Salme 86 vers 11. 

Lær meg, Herre, din vei!

Jeg vil vandre i din sannhet.

Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn!

 

Det er Israels konge, David, som har skrevet denne salmen - og som bad denne bønnen.

Den kan vi også be i dag!

Vil du be denne bønnen til Gud, himmelens og jordens skaper?

Les gjerne hele salme 86.

 

Lytt også til disse tre bibel-undervisningene  om det ene verset! Fra møter 1. adventshelga i Steinsdalen bedehus 2019. Kristian Fagerli underviser/forkynner Guds Ord.

Lær meg, Herre, din vei!

 

Jeg vil vandre i din sannhet.

Se/lytt:

 

 

Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn!

 

I tillegg kan du her lese et andaktstykke over salme 86 vers 11 her:

 

Lær meg, Herre, din vei!

Månedens andakt er hentet fra Carl Fr. Wisløffs andaktsbok «Daglig brød» for 1. sepember. Her tar Wisløff utgangspunkt i Salme 86,11:

«Lær meg, Herre, din vei! Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn!»

«David ville gjerne leve i overenstemmelse med Guds vilje. Men det var to vanskeligheter. For det første var det ikke alltid like lett å kjenne sikkert Guds vilje. Og selv om han var klar over hva Gud ville han skulle gjøre, så var det en annen vanskelighet som stod i veien. Og det var hans eget delte hjerte.

Å, hvor vi kan kjenne oss igjen i dette! Det er slett ikke alltid lett å vite hva som er rett å gjøre. En kan så ofte stå i en valgsituasjon og kjenne seg ganske opprådd. Hva er det rette, hvilken vei vil Gud jeg skal velge?

Da må vi si som David. Lær meg selv veien, kjære Gud. Lær meg å være stille fremfor den åpne bibel. Hjelp meg å søke deg i bønnen. Lær meg, Herre, din vei.

Guds egne bud er gitt oss som veivisere. Formaningene som hans vitner har etterlatt oss i Det nye Testamente, de er Guds viljes klare uttrykk. La oss ikke spørre våre egne tanker og innskytelser hva Guds vilje er. La oss heller ikke spørre tidens moteretninger hva de mener. La oss spørre Guds ord.

Den andre vanskeligheten er ikke den minste. For hjertet er så ofte delt. Den nye hjertets natur, som er Guds egen skapning, vil gjerne gjøre det Gud vil, 2. Pet. 1,3 f. Men kjødet, vår gamle onde natur, vil det motsatte. En veldig kamp blir kjempet i hjertet, slik apostelen Paulus sier i Gal. 5,16-23.

Derfor trenger vi å be Davids bønn: Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn. Gi meg Åndens kraft til å gjøre det du vil».

 

Fra Lys over Land, Kristen muslimmisjon.

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer