Vi - i Norge - og store deler av verden - opplever nå i våren 2020 spesielle tider.  

Koronaviruset som sprer seg raskt - og tiltak som myndighetene iverksetter for å stoppe spredning og smitte til flere mennesker, har medført store endringer og vanskelige situasjoner i dagliglivet for alle, for arbeidstakere, permitterte, arbeidsløse og bedrifer.

For Guds folk - Du som er frelst - er dette fortsatt sant: Ingen er så trygg i fare, som Guds lille barneskare.

Noen er syke og døde, og har det vondt som følge av dette. Vi ber for disse til Gud, Den Allmektige - i Jesu navn. 

Vi ber også for alt helsepersonell som hjelper og forbereder seg på å hjelpe de smittede og syke. Måtte Gud gi dem styrke, beskyttelse og veiledning.

Vi ber også for våre myndigheter, om at Gud må gi dem visdom til å ta riktige beslutninger i denne krisen.

Bibelen minner oss om å be for alle mennesker, også myndighetene.

Vi skal også huske: Gud - himmelens og jordens skaper - Bibelens Gud - har full kontroll!

Gud, den Allmektige, er på tronen - han er historiens Herre. Det er Han vi skal ærefrykte - og vende oss om til - med syndsbekjennelse - og ta imot Jesus, frelseren og hans tilgivelse - og leve i Hans nåde, kjærlighet - omsorg og ledelse!

Vi ber derfor også til Herren Jesus Kristus om at myndighetene, statsminister, regjering, storting, kongefamilie og øvrige myndigheter må vende om til Gud, og Bibelen - Guds Ord. At de må få gudsfrykt og bekjenne sin synd og bli frelst. At  ugudelige lover og livsførsel endres og at vårt folk omvendes fra synd - ved Guds  Ord og Ånd - og blir frelst ved tro på Jesus Kristus, Guds Sønn.

Land og folk har krenket, gjort opprør mot den Hellige Gud, hans Ord, lov og bud, og skaperordning.

Vi, vårt folk er i nød. Må Gud ved sitt Ord og sin Ånd vise oss dette, slik at vi ber Jesus om redning/ frelse.

Gud, Himmelske Far: Vi fortjener din vrede og dom over vår synd mot deg. Vi har krenket deg i tanker, ord, gjerninger og forsømmelser.

Se i nåde til hver og en av oss, for din barmhjertighets skyld.

Vend våre hjerter til deg og ditt ord. Tilgi vår synd for Jesu skyld, og frels oss - og gi oss det evige liv ved bibelsk tro på Jesus Kristus som Frelser og Herre i våre liv. 

Amen 

 

 

Så seier Herrens Ord i Joh. 3,36:

"Den som trur på Sonen, har evig liv. Men den som ikkje vil tru på Sonen, skal ikkje sjå livet, men Guds vreide vert verande over han."

Jesus Messias, den levande Guds Son seier: "Ja, sæle er dei som høyrer Guds ord og tek vare på det!" (Luk. 11,28)

 

Frelse - hva er det? Hvordan blir jeg frelst?

 

Jesus sier: Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!

Matt. 11,28

 

HØR HERRENS ORD!

Lytt til Bibelundervisning fra nettradio:

Info om Radio DSF

 

****

Også en god  kristen nettradio:

 

***

Aktuelt fra allmenne media, som supplement/alternativ:

dagen   timesofisrael israeltoday

document   foxnewslive foxnews

***

 

Land! Land! Land! Hør Herrens Ord!

Jer. 22,29

 

Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. 1. Tim. 1,15.

 

Det evige livet, frelsen - fra Guds dom og evig fortapelse - er derfor også for deg - Guds kjærlighet til deg!

 

Gud kaller deg nå til frelse!

Vend om og ta imot Jesus Kristus

som frelseren og Herren din

før det blir for sent!

*******

 

 

 

 ******

Se på fikentreet - Israel!

Forløsningen - opprykkelsen nærmer seg. Jesus står for døren - Han kommer snart - plutselig! Hør hva Han sier:

Lær en lignelse av fikentreet: Så snart det kommer saft i dets grener, og dets blader springer ut, da vet dere at sommeren er nær;

slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at han er nær for døren.

Matt. 24,32-33.

Shalom Israel!

 

 

Sannheten setter deg fri!
Kom til Jesus, Guds Sønn - han som er veien, sannheten og livet.

Gud kaller deg til frelse fra synden, dommen og fortapelsen:

La oss vende om til   Jesus Kristus, tilbake til Bibelen - Guds Ord!

 

Norges Bibelkirke  er et  landsdekkende nettverk og kirkesamfunn for alle som tar Bibelen på alvor. Informasjonsbrosjyre.

Norges Bibelkirke tilbyr et bibeltro alternativ til Den norske kirke (Dnk, folkekirken) som - bl a ved sin godkjenning og velsignelse av sodomi (homofile forhold) - har forvrengt og forkastet Bibelen, Guds hellige, sanne, levende Ord, Herrens skaperordning, gode vilje og bud. 

Vi kjenner på sorg, alvor og medfølelse med kristne, bibeltroende venner i Dnk over situasjonen. Særlig lokalt i de ulike menighetene.  Få råd her.

Vårt råd i korthet: Meld deg ut! 

***

Jesus sa da til de som var kommet til tro på ham (Joh.8,31-32):

Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. 

Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.

***

Tid for å våkne, vende om, våge og våge. Innlegg i Dagen, av forstander i Norges Bibelkirke

***

INNMELDINGSSKJEMA for NORGES BIBELKIRKE HER

Jesus sa til dem (Luk. 24,46-47:

Så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.

Så sier Herren (1. Kor.6,9-11):

Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike?

Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.

***

Hvem som helst kan bli frelst

som til Gud seg vender.

Dette bud Herren Gud

ut i verden sender.

 

Halt og blind byr han inn

syndere og fromme.

Hvem som vil lytte til

får til bryllup komme.

 

Se på ham, det Guds Lam!

Han vil gi oss livet!

Arme barn: Syndens garn

vil Han sønderrive!

Sangboken nr 172

Hva sier Skriften?

Dersom vi sier at i har samfunn med ham (Gud, Jesus), men vandrer i mørke (forsvarer synd og lever i synd) da lyver vi og gjør ikke sannheten.

Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. (1.Joh. 1,6-7)

 Bønn:

Herre, allmektige, hellige, nådige Gud, Bibelens Gud - himmelens og jordens skaper:

Omvend meg, du.

Så blir jeg omvendt! 

For Herren Jesu Kristi skyld.

Amen!  (Jer. 31,18)

Muslim ble frelst, møtte Jesus Kristus.

Skrevet av: , publisert 28.06.2020

Lytt til denne samtalen der Nabeel Qureshi forteller hvordan han som muslim ble frelst, fikk syndene tilgitt og evig liv ved tro på Jesus. 

 

Bible: John 11,25قال لها يسوع انا هو القيامة والحياة. من آمن بي ولو مات فسيحيا.

 

Jesus sa til henne: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve, om han enn dør.

Joh.11,25.

Nabeel Qureshi died in 2017 caused by stomach cancer.

Han døde i 2017 av kreft i magen, men som frelst synder av nåde for Jesu skyld - et Guds barn - gikk han hjem til Gud og frelser hjemme i himmelen.

 

Jesus sa til henne: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve, om han enn dør.

Joh.11,25.

1وكان انسان مريضا وهو لعارز من بيت عنيا من قرية مريم ومرثا اختها. 2وكانت مريم التي كان لعازر اخوها مريضا هي التي دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعرها. 3فارسلت الاختان اليه قائلتين يا سيد هوذا الذي تحبه مريض 4فلما سمع يسوع قال هذا المرض ليس للموت بل لاجل مجد الله ليتمجد ابن الله به. 5وكان يسوع يحب مرثا واختها ولعازر. 6فلما سمع انه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين. 7ثم بعد ذلك قال لتلاميذه لنذهب الى اليهودية ايضا. 8قال له التلاميذ يا معلّم الآن كان اليهود يطلبون ان يرجموك وتذهب ايضا الى هناك. 9اجاب يسوع أليست ساعات النهار اثنتي عشرة. ان كان احد يمشي في النهار لا يعثر لانه ينظر نور هذا العالم. 10ولكن ان كان احد يمشي في الليل يعثر لان النور ليس فيه. 11قال هذا وبعد ذلك قال لهم. لعازر حبيبنا قد نام. لكني اذهب لأوقظه.12فقال تلاميذه يا سيد ان كان قد نام فهو يشفى. 13وكان يسوع يقول عن موته. وهم ظنوا انه يقول عن رقاد النوم. 14فقال لهم يسوع حينئذ علانية لعازر مات.15وانا افرح لاجلكم اني لم اكن هناك لتؤمنوا. ولكن لنذهب اليه. 16فقال توما الذي يقال له التوأم للتلاميذ رفقائه لنذهب نحن ايضا لكي نموت معه

17فلما أتى يسوع وجد انه قد صار له اربعة ايام في القبر. 18وكانت بيت عنيا قريبة من اورشليم نحو خمس عشرة غلوة. 19وكان كثيرون من اليهود قد جاءوا الى مرثا ومريم ليعزوهما عن اخيهما. 20فلما سمعت مرثا ان يسوع آت لاقته. واما مريم فاستمرت جالسة في البيت. 21فقالت مرثا ليسوع يا سيد لو كنت ههنا لم يمت اخي. 22لكني الآن ايضا اعلم ان كل ما تطلب من الله يعطيك الله اياه. 23قال لها يسوع سيقوم اخوك. 24قالت له مرثا انا اعلم انه سيقوم في القيامة في اليوم الاخير.25قال لها يسوع انا هو القيامة والحياة. من آمن بي ولو مات فسيحيا. 26وكل من كان حيّا وآمن بي فلن يموت الى الابد. أتؤمنين بهذا. 27قالت له نعم يا سيد. انا قد آمنت انك انت المسيح ابن الله الآتي الى العالم

28ولما قالت هذا مضت ودعت مريم اختها سرّا قائلة المعلّم قد حضر وهو يدعوك. 29اما تلك فلما سمعت قامت سريعا وجاءت اليه.

30ولم يكن يسوع قد جاء الى القرية بل كان في المكان الذي لاقته فيه مرثا. 31ثم ان اليهود الذين كانوا معها في البيت يعزونها لما رأوا مريم قامت عاجلا وخرجت تبعوها قائلين انها تذهب الى القبر لتبكي هناك. 32فمريم لما أتت الى حيث كان يسوع ورأته خرّت عند رجليه قائلة له يا سيد لو كنت ههنا لم يمت اخي. 33فلما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح واضطرب 34وقال اين وضعتموه. قالوا له يا سيد تعال وانظر. 35بكى يسوع. 36فقال اليهود انظروا كيف كان يحبه. 37وقال بعض منهم ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الاعمى ان يجعل هذا ايضا لا يموت

38فانزعج يسوع ايضا في نفسه وجاء الى القبر. وكان مغارة وقد وضع عليه حجر. 39قال يسوع ارفعوا الحجر. قالت له مرثا اخت الميت يا سيد قد انتن لان له اربعة ايام. 40قال لها يسوع ألم اقل لك ان آمنت ترين مجد الله. 41فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا ورفع يسوع عينيه الى فوق وقال ايها الآب اشكرك لانك سمعت لي. 42وانا علمت انك في كل حين تسمع لي. ولكن لاجل هذا الجمع الواقف قلت. ليؤمنوا انك ارسلتني. 43ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا. 44فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات باقمطة ووجهه ملفوف بمنديل. فقال لهم يسوع حلّوه ودعوه يذهب

45فكثيرون من اليهود الذين جاءوا الى مريم ونظروا ما فعل يسوع آمنوا به. 46واما قوم منهم فمضوا الى الفريسيين وقالوا لهم عما فعل يسوع.

47فجمع رؤساء الكهنة والفريسيون مجمعا وقالوا ماذا نصنع فان هذا الانسان يعمل آيات كثيرة. 48ان تركناه هكذا يؤمن الجميع به فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وامّتنا. 49فقال لهم واحد منهم. وهو قيافا. كان رئيسا للكهنة في تلك السنة. انتم لستم تعرفون شيئا. 50ولا تفكرون انه خير لنا ان يموت انسان واحد عن الشعب ولا تهلك الامة كلها. 51ولم يقل هذا من نفسه بل اذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ ان يسوع مزمع ان يموت عن الامّة. 52وليس عن الامة فقط بل ليجمع ابناء الله المتفرقين الى واحد 53فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه.

54فلم يكن يسوع ايضا يمشي بين اليهود علانية بل مضى من هناك الى الكورة القريبة من البرية الى مدينة يقال لها افرايم ومكث هناك مع تلاميذه.

55وكان فصح اليهود قريبا. فصعد كثيرون من الكور الى اورشليم قبل الفصح ليطهروا انفسهم. 56فكانوا يطلبون يسوع ويقولون فيما بينهم وهم واقفون في الهيكل ماذا تظنون. هل هو لا يأتي الى العيد. 57وكان ايضا رؤساء الكهنة والفريسيون قد اصدروا امرا انه ان عرف احد اين هو فليدل عليه لكي يمسكوه

 

Les mer her!

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer