Sannheter om mann, kvinne - ekteskap og samliv

Skrevet av: , publisert 10.10.2018

I 2017 kom det en ny erklæring i USA fra «Council of Biblical Manhood and Womanhood» («Rådet for bibelsk mannlighet og kvinnelighet»). Erklæringen er kalt «The Nashville Statement» («Nashville-erklæringen»), fra byen Nashville i Tennessee hvor erklæringen ble forfattet.

Erklæringens 14 punkter omhandler den bibelske forståelse av sex og seksualitet. Den bekrefter det bibelske og biologiske forhold angående de to kjønn, for Guds intensjon med seksualitet og for hensikten med ekteskapet.

Denne erklæring kom i rett tid, for motstanden mot Bibelens lære om ekteskapet og seksualitet er urovekkende intens og sjokkerende. Derfor er det viktig at vi reflekterer over erklæringens innhold og gjør det kjent for andre. Over 150 fremtredende bibeltro teologer, forfattere, lærere og ledere har underskrevet erklæringen. Blant dem vil vi nevne: John Piper, J. I. Packer, Tony Perkins, John MacArthur, R. Albert Mohler, D. A. Carson, R. C. Sproul, Wayne Grudem, Randy Alcorn og Kevin De-Young.

Nashville-erklæringen ble publisert på norsk i Bibelsk Tro nr 5/2018. Vi ønsker at flere skal få lese erklæringen i sin helhet med innledning.

 

Innledning

«Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, ikke vi selv, til sitt folk og til den hjord han før.» (Salme 100,3)

 

Ved begynnelsen av det tjueførste århundre befinner evangeliske kristne seg i en periode med historiske forandringer. Fordi den vestlige kulturen har stadig blitt mer avkristnet, har den gitt seg i kast med en massiv revisjon av hva det innebærer å være menneske. I det store og hele ser vi at tidsånden verken kan skjelne eller glede seg over Guds plan for menneskelivet.

 

Mange benekter at Gud skapte mennesker for sin herlighet, og at hans gode formål for oss inkluderer vår personlige og fysiske utrustning som mann og kvinne. Det er vanlig å tro at menneskelig identitet som mann og kvinne ikke er en del av Guds vakre plan, men snarere er et uttrykk for individets autonome preferanser. Veien til full og varig glede gjennom Guds gode plan for hans skapninger erstattes dermed av kortsiktige alternativer som før eller senere ruinerer menneskelivet og vanærer Gud.

Denne sekulære tidsånden innebærer en stor utfordring for den kristne kirke. Vil den Herre Jesus Kristi kirke miste sin bibelske overbevisning, klarhet og mot, og blande seg med tidsånden? Eller vil den holde fast på livets ord, få frimodighet fra Jesus, og forkynne uten å skjemmes over at hans vei er livets vei? Vil den opprettholde sitt klare, motkulturelle vitnemål til en verden som synes å gå mot sin undergang?

 

Vi er overbeviste om at trofasthet i vår generasjon medfører at vi igjen proklamerer den sanne historien om verden og vår plass i den - spesielt som mann og kvinne. Skriften lærer at det er bare en Gud som alene er Skaper og Herre over alle. Til ham alene skylder hver person en hjertelig takknemlighet, ros og total troskap. Dette er veien, ikke bare til å forherlige Gud, men også til å kjenne oss selv. Å glemme vår Skaper er å glemme hvem vi er, for han skapte oss for seg selv. Og vi kan virkelig ikke kjenne oss selv uten oppriktig å kjenne ham som skapte oss. Vi skapte ikke oss selv. Vi tilhører ikke oss selv. Vår sanne identitet, som mannlige og kvinnelige individer, er gitt av Gud. Det er ikke bare tåpelig, men direkte håpløst å forsøke å gjøre oss selv til noe som Gud ikke skapte oss til å være.

 

Vi tror at Guds plan for skaperverket og vår frelse gir ham den største ære og oss det største gode. Guds gode plan gir oss den største frihet. Jesus sa at han kom for at vi kunne få liv, ja liv i overflod. Han er for oss og ikke mot oss. Derfor, i håp om å tjene Kristi kirke og vitne offentlig om Guds gode hensikter for menneskelig seksualitet som er åpenbart i Skriften, fremsetter vi følgende høytidelige erklæring om hva som er riktig og galt på dette området.

 

Artikkel 1

Vi bekrefter at Gud har utformet ekteskapet som en gjensidig pakt karakterisert ved seksuell, reproduktiv, livslang forening av en mann og en kvinne, som ektemann og hustru. Modellen for ekteskapet er kjærlighetspakten mellom Kristus og hans brud, menigheten.

 

Vi benekter at Gud har utformet ekteskapet til også å være et homoseksuelt, polygamt eller polyamorøst forhold. Vi benekter også at ekteskapet er en ren menneskelig kontrakt i stedet for en pakt som er gjort overfor Gud.

 

Artikkel 2

Vi bekrefter at Guds åpenbare vilje for alle mennesker er kyskhet utenfor ekteskapet og troskap i ekteskapet.

 

Vi benekter at noen følelser, ønsker eller forpliktelser noensinne rettferdiggjør samleie før eller utenfor ekteskapet, heller ikke rettferdiggjør de noen form for seksuell umoral.

 

Artikkel 3

Vi bekrefter at Gud skapte Adam og Eva, de første menneskene, i sitt eget bilde, like overfor Gud som mennesker og tydelig som mann og kvinne.

 

Vi benekter at de guddommelig fastsatte forskjellene mellom mann og kvinne gjør dem ulike i verdighet eller verdi.

 

Artikkel 4

Vi bekrefter at guddommelig fastsatte forskjeller mellom mann og kvinne gjenspeiler Guds opprinnelige skapelsesplan, noe som er godt og tjenelig for menneskene.

 

Vi benekter at slike forskjeller er et resultat av syndefallet eller er en tragedie som skal overvinnes.

 

Artikkel 5

Vi bekrefter at forskjellene mellom mannlig og kvinnelig reproduktiv oppbygning er integrert i Guds plan hvordan mann og kvinne oppfatter seg selv.

 

Vi benekter at fysiske anomalier eller psykologiske forhold opphever den gudgitte linken mellom biologisk kjønn og selvoppfattelsen som mann eller kvinne.

 

Artikkel 6

Vi bekrefter at de som er født med en fysisk lidelse, herunder avvikende kjønnsutvikling, er skapt i Guds bilde og har verdighet og verdi lik alle andre mennesker. De er anerkjent av vår Herre Jesus i hans ord om «gjeldinger som er født slik fra mors liv.» Sammen med alle andre er de velkomne som trofaste etterfølgere av Jesus Kristus og vi vil ta imot deres biologiske kjønn slik det fremstår.

 

Vi benekter at tvetydigheter knyttet til en persons biologiske kjønn gjør vedkommende ute av stand til å leve et fruktbart liv i glad lydighet mot Kristus.

 

Artikkel 7

Vi bekrefter at selvoppfattelsen som mann eller kvinne, skal defineres av Guds hellige formål med skaperverket og forløsningen som er åpenbart i Skriften.

 

Vi benekter at en homoseksuell eller transseksuell selvoppfattelse er i samsvar med Guds hellige formål for skapelsen og forløsningen.

 

Artikkel 8

Vi bekrefter at folk som opplever seksuell tiltrekning overfor samme kjønn, kan leve et rikt og fruktbart liv som er til glede for Gud ved troen på Jesus Kristus, ved at de, som andre kristne, vandrer i renhet gjennom livet.

 

Vi benekter at seksuell tiltrekning mot det samme kjønn er en del av den naturlige godhet ved Guds opprinnelige skaperverk, eller at den setter en person utenfor det håp som evangeliet gir.

 

Artikkel 9

Vi bekrefter at synden forvrenger seksuelle lyster ved å lede dem bort fra ekteskapspakten og mot seksuell umoral - en forvrengning som inkluderer både heteroseksuell og homoseksuell umoral.

 

Vi benekter at et vedvarende mønster av lyst til seksuell umoral rettferdiggjør seksuelt umoralsk oppførsel.

 

Artikkel 10

Vi bekrefter at det er synd å godkjenne homoseksuell umoral eller transgenderisme (det å forandre kjønn), og at slik godkjenning utgjør et alvorlig avvik fra kristen trofasthet og livsstil.

 

Vi benekter at godkjenning av homoseksuell umoral eller transgenderisme (det å forandre kjønn) er et likegyldig moralsk spørsmål som ellers trofaste kristne kan være enige eller uenige om.

 

Artikkel 11

Vi bekrefter vår plikt til å si sannheten i kjærlighet til enhver tid, inkludert når vi snakker til eller om hverandre som mann eller kvinne.

 

Vi benekter enhver forpliktelse til å snakke på en slik måte at Guds plan for menneskene, som mann og kvinne, vanæres.

 

Artikkel 12

Vi bekrefter at Guds nåde i Kristus gir både barmhjertig tilgivelse og har kraft til å endre menneske, og at denne tilgivelsen og kraften gjør det mulig for en Jesu etterfølger å bli fri fra syndig begjær og vandre på en måte som er verdig for Herren.

 

Vi benekter at Guds nåde i Kristus ikke er tilstrekkelig til å tilgi alle seksuelle synder og gi kraft til hellighet for enhver troende som føler seg trukket inn i seksuell synd.

 

Artikkel 13

Vi bekrefter at Guds nåde i Kristus gjør det mulig for syndere å forsake transseksuell opplevelse av seg selv ved guddommelig overbærenhet, godta den guddommelige sammenhengen mellom ens biologiske kjønn og ens oppfattelse av seg selv som mann eller kvinne.

 

Vi benekter at Guds nåde i Kristus sanksjonerer selvoppfatninger som er i strid med Guds åpenbarte vilje.

 

Artikkel 14

Vi bekrefter at Kristus Jesus er kommet til verden for å frelse syndere og at ved Kristi død og oppstandelse er tilgivelse for synder og evig liv tilgjengelig for alle som omvender seg fra synd og stoler på Kristus alene som Frelser, Herre og øverste myndighet.

 

Vi benekter at Herrens arm er for kort til å frelse, eller at noen syndere er utenfor hans rekkevidde.

 

Norsk versjon formidlet i tidsskriftet Bibelsk tro nr 5-2018.

 

VIKTIGE SANNHETER! Hør disse tre talene om ekteskapet, Guds skaperordninger og dagens aktuelle opprør, synd, frafall og forførelse mot Gud, himmelens og jordens skaper og Herre - og om dom og frelse.

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer