Jerusalem - Guds by, den store konges by og den jødiske staten Israel sin hovedstad.

Publisert: 06.12.2017

Israels kong David (ca 1040 - ca 940 f.Kr) gjorde Jerusalem til kongssete og hovedstad under sin regjeringstid.

Jerusalem er jødenes historiske, bibelske åndelige og nasjonale sentrum og Israels hovedstad.

Jesus Kristus sa om Jerusalem at det er den store konges by, og sikter til seg selv. Han  er kongenes Konge

Verdenshistoriens viktigste hendelse skjedde i Jerusalem! 

I jødenes påskehøytid ca år 30: På Golgata - en høyde - like utenfor den daværende bymur - stod det tre kors. 

På det midterste korset ble Jesus fra Nasaret, jødenes konge, Guds Sønn - Messias, korsfestet. Der tok han på seg Guds dom og straff for alle menneskenes synder. Jesus døde en stedfortredende soningsdød, for at vi - du - skulle slippe Guds dom og straff - men ha evig liv, ved å tro/ ta imot Jesus i hjertet! Se mer HER og HER!

Ja, sannelig - Jerusalem er sentrum i verden - i følge Bibelen og Guds frelsesplan og handlinger i historien, i vår tid og i fremtiden!

 

Bibelens salme 122:

En sang ved festreisene. Av David.

Jeg gleder meg over dem som sier til meg: Vi vil gå til Herrens hus.

Våre føtter står i dine porter, Jerusalem!

Jerusalem, du velbygde! Du er lik en by som er tett sammenføyd

Dit drar stammene opp, Herrens stammer, som et vitnesbyrd for Israel, for å prise Herrens navn.

For der er dommerseter satt fram, troner for Davids hus.  

Be om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker deg!

Må det råde fred innenfor dine murer, ro i dine saler!

For mine brødres og mine venners skyld vil jeg si: Fred være i deg!

Fordi Herren vår Guds hus er der, vil jeg søke ditt beste.


Les mer

Israel og jødene - hva sier Bibelen?

Publisert: 07.10.2017

Her vil du få veiledning i hva Guds Ord sier om Israel og jødene.

Dessuten får du informasjon, forklaringer og bakgrunns-stoff og lenker knyttet til både Bibelen, historien og den aktuell situasjonen.

Bibelen - det profetiske ord - gir oss lys og forstand til å forstå/kjenne tiden riktig, slik at vi kan våke, være åndelig edrue og beredt - til Jesus Kristus kommer igjen, til å vurdere/skille mellom sannhet og løgn og til å leve, tenke og handle riktig. Ref Rom.13,11 flg , Hebr.5,14, Joh.åp.1,3

Et eksempel på ubibelsk lære er erstatningsteologien, se videoforedrag under.

Innholdet bygges ut etterhvert.


Les mer