Arrangementer, møter og informasjon

Publisert: 18.10.2017

Under denne "spalten" informeres løpende om arrangementer, bibelundervisning, informasjonsmøter osv som Norges Bibelkirke arrangerer eller deltar i /samarbeider om.

 

 


Les mer

En tjeneste i takknemlig lydighet - og frimodig tillit til Herrens sanne Ord og sikre løfter

Publisert: 11.10.2017

...han som vil

at alle mennesker

skal bli frelst

og komme til sannhets erkjennelse.

For det er èn Gud, og èn mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,

han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid. 1.Tim.2,5

 

1 Timoteus 1:15
Det er et troverdig ord og fullt verd å motta at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blandt dem er jeg den største

 

Jesus vil ha alle

Jesus vil ha alle.

Selv om ni og nitti var

Trygt i folden i forvar,

Mangler ett, ei nok han har.

Jesus vil ha alle.

 

2. Jesus vil ha alle.

Har vår Frelser hjerte til 

Glemme barnet som fòr vill?

Ikke ett han glemme vil.

Jesus vil ha alle.

 

3. Jesus vil ha alle.

Ikke én så ussel er

At ei Jesus har ham kjær.

Han kan frelse nå og her.

Jesus vil ha allle.

 

4. Når han barnet finner,

Kjærlig tar han det i favn,

Vennlig kaller det ved navn,

Stiller dets behov og savn.

Jesus vil ha alle.

 

Sangboken nr 192. Henry Albert Tandberg og Knut Aanestad


Les mer

Alvorlig, aktuell og viktig bibelundervisning for Guds folk

Publisert: 02.04.2017

LES!

Ta fram Bibelen og les Nehemias bok! Her er 13 kapitler med mye lærdom for Guds folk - også i dag. Det gjelder arbeidet i Guds rike - tjenesten i lokal forsamling, organisasjon, trossamfunn og menighet - og for den enkelte kristne. 

LYTT!

Hør på bibelundervisningen fra Nehemias bok av Carl Fredrik Wisløff. 3 bibeltimer med lærdommer fra Nehemias bok.

LÆR!

Gjennom bibelundervisningen får du hjelp til å forstå budskapet - og anvende det på vår tid og vår situasjon - til veiledning i det kristne arbeidet generelt og lokalt i forsamlingen.


Les mer

De helliges samfunn

Publisert: 09.02.2017

Dette sier vår frelser og Herre - Bibelens Jesus, Messias, den levende Guds Sønn: 

For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Matt.18,20

 

Dette sier Bibelen, Guds Ord om de første kristne - til etterfølgelse også i dag:

De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Apg.2,42

.

.

Gud elsker alle mennesker (Joh. 3,16) og han vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse (1. Tim. 2,4). Dette budskapet fra Herren må gjøres kjent for alle,

derfor sa Herren Jesus dette til sine disipler: (Misjonsbefalingen, Matt. 28,18-20)

18 Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord!   19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn,   20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! 


Les mer

Mannen med naglemerkene

Publisert: 02.04.2017

Les denne forunderlige beretningen om den iranske kvinnen som kom til tro på Jesus Kristus og ble frelst!

Det blir glede i himlen, når et menneske kommer til tro på Jesus, og i den kristne menighet gleder vi oss med. Hver omvendelse er en påmindelse til oss om, at det er mulig for vantro mennesker å bli frelst – også i dag. Gud har makt til å gjøre det. 

.

Stykket er fra det danske bladet Nyt Liv.

 

.

Kristen Muslimmisjon er en norsk evangelisk luthersk misjonsorganisasjon som særlig driver arbeid for å nå muslimer med evangeliet - det frigjørende og frelsende budskapet om den korsfestede og oppstandne Herre og frelser, Jesus Messias, den levende Guds Sønn.


Les mer

DSF Radio - samisk kristen radio

Publisert: 23.08.2017

Bibelundervisning, oppbyggelig kristen sang og forkynnelse til samene.

Lytt til Bibelen - Guds Ord og andre kristne program på samisk!

 

DSF radio - sameradioen produseres av Norges Samemisjon.

Nettsiden til DSF  Be for denne viktige misjonsradioen! Be for medarbeiderne, sendingene og lytterne!

 

Be også for Samemisjonen - og støtt arbeidet økonomisk.

 

Jesus Kristus, den levende Guds Sønn,  elsker også hver enkelt same - Han - den korsfestede og oppstandne Herre og gode hyrde - leter etter dem og kaller dem til omvendelse og syndenes forlatelse.