En tjeneste i takknemlig lydighet - og frimodig tillit til Herrens sanne Ord og sikre løfter

Publisert: 11.10.2017

...han som vil

at alle mennesker

skal bli frelst

og komme til sannhets erkjennelse.

For det er èn Gud, og èn mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,

han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid. 1.Tim.2,5

 

Norges Bibelkirkes medlemmer har i stor grad sitt åndelige hjem på bedehus spredt rundt omkring i hele landet. Der samles venneflokken i Herren Jesu navn om Bibelen, Guds Ord. Guds folk lytter til, ledes av og lever av Bibelen, Guds Ord. Dette har de troende kristne gjort siden starten: Apg 2,42:

 De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. 

 

Bedehusvennene - også de som er medlemmer i Norges Bibelkirke, er med i misjonsarbeidet i ulike misjonsforeninger og organisasjoner. Misjon er å vitne om Herren Jesus Kristus og forkynne Guds Ord - lære, undervise i Bibelen. Slik at andre mennesker også kan bli frelst og berget for himmelen - fra Guds dom og den evige fortapelse.

Det er stort, sant og godt å bli frelst, få sin sak med Gud i orden, bli omvendt, født på ny og å eie fred med Gud i en god samvittighet - eie syndenes forlatelse, det evige livet og ha Jesus Kristus som Herre og hyrde i livet.

 

1 Timoteus 1:15
Det er et troverdig ord og fullt verd å motta at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blandt dem er jeg den største

 

Jesus vil ha alle

Jesus vil ha alle.

Selv om ni og nitti var

Trygt i folden i forvar,

Mangler ett, ei nok han har.

Jesus vil ha alle.

 

2. Jesus vil ha alle.

Har vår Frelser hjerte til 

Glemme barnet som fòr vill?

Ikke ett han glemme vil.

Jesus vil ha alle.

 

3. Jesus vil ha alle.

Ikke én så ussel er

At ei Jesus har ham kjær.

Han kan frelse nå og her.

Jesus vil ha allle.

 

4. Når han barnet finner,

Kjærlig tar han det i favn,

Vennlig kaller det ved navn,

Stiller dets behov og savn.

Jesus vil ha alle.

 

Sangboken nr 192. Henry Albert Tandberg og Knut Aanestad


Les mer

De helliges samfunn

Publisert: 09.02.2017

Dette sier vår frelser og Herre - Bibelens Jesus, Messias, den levende Guds Sønn: 

For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Matt.18,20

 

Dette sier Bibelen, Guds Ord om de første kristne - til etterfølgelse også i dag:

De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Apg.2,42

.

.

Gud elsker alle mennesker (Joh. 3,16) og han vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse (1. Tim. 2,4). Dette budskapet fra Herren må gjøres kjent for alle,

derfor sa Herren Jesus dette til sine disipler: (Misjonsbefalingen, Matt. 28,18-20)

18 Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord!   19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn,   20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! 


Les mer

Ut i all verden - med evangeliet

Publisert: 30.11.2017

Budskapet om Jesu frelsesverk må ut til alle. Dette er Guds ønske og vilje, og var Jesu beskjed til disiplene før han fòr opp til himmelen.

Kristne utsendinger finnes i dag blant annet i Peru i sør-Amerika. Dette er i stor grad et katolsk land, der evangeliet og Herren Jesus Kristus er ukjent for de fleste.

Norges Bibelkirke og våre medlemmer støtter misjonsvirksomhet i Peru, der Evangelisk Luthersk Misjonslag (ELM) har utsendinger.

Misjonslaget har dessuten samlinger, leirer og møtevirksomhet i Norge, som også medlemmer av Norges Bibelkirke er knyttet til

Se denne informasjonfilmen som misjonærer i ELM har laget:

 

 

Vi ber

til himmelens og jordens skaper, Bibelens Gud, vår himmelske far -

og til vår frelser og Herre, Jesus Messias, den levende Guds Sønn - som er gitt all makt i himmelen og på jorden:


Les mer

Alvorlig, aktuell og viktig bibelundervisning for Guds folk

Publisert: 02.04.2017

LES!

Ta fram Bibelen og les Nehemias bok! Her er 13 kapitler med mye lærdom for Guds folk - også i dag. Det gjelder arbeidet i Guds rike - tjenesten i lokal forsamling, organisasjon, trossamfunn og menighet - og for den enkelte kristne. 

LYTT!

Hør på bibelundervisningen fra Nehemias bok av Carl Fredrik Wisløff. 3 bibeltimer med lærdommer fra Nehemias bok.

LÆR!

Gjennom bibelundervisningen får du hjelp til å forstå budskapet - og anvende det på vår tid og vår situasjon - til veiledning i det kristne arbeidet generelt og lokalt i forsamlingen.


Les mer

Havets folk - Herrens folk

Publisert: 01.02.2018

Følg meg!

Jesus Kristus kaller fiskere i dag som før:

 

Jesus kaller sine første disipler
 
Matt. 4, 18 Da han vandret langs Galilea-sjøen, fikk han se to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror, Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. 
 
19 Han sier til dem: Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.
20 De forlot da straks garna sine og fulgte ham.
 
21 På veien videre derfra fikk han se to andre brødre, Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror, Johannes. De satt i båten sammen med sin far Sebedeus, i ferd med å bøte garn, og han kalte dem.
 
22 Og de forlot straks båten og sin far og fulgte ham. 
 
 
 
 
Den indre Sjømannsmisjon (DISM) driver evangelisk og diakonalt arbeid blant fiskere og sjømenn langs den norske kysten gjennom møter på bedehus, leirsted, fiskarheimer og på Betelskipet Elieser.
 
Fiskerisesongen vinteren 2018
 
Betelskipet Elieser ligger i Henningsvær og Bodø i mars 2018.
Se mer her
Fiskarheimen i Stamsund i Lofoten er åpen fra 1. mars 2018!
Se mer her.
 
Velkommen til kafè, sosialt samvær, andakter og møter. 
 
Norges Bibelkirke og medlemmer hos oss er engasjert i - og støtter dette arbeidet.
Vi ber for denne tjenesten i Guds rike - for tjenerne/medarbeiderne og for fiskerne
Vi ber om frelse, Guds vilje, velsignelse, veileding og beskyttelse.
 
Gud vil det!
Mer info om DISM her og her.
 
Gud vil at alle mennesker skal bli frelst.
 
La Jesus Kristus bli kaptein på din båt/ i ditt liv - for deg på din reise på livets hav. La Herren føre deg trygt hjem til den himmelske havnen - hjemme hos Gud.

 

 

 


Les mer

Evangeliet til det samiske folket

Publisert: 23.08.2017

Med Guds Ord til det samiske folket - på det samiske språket

Det er Guds vilje, Jesu kall og Bibelens budskap at evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag - og så det samiske folket.

Jesus Kristus leter etter og kaller på også deg som er same.

 

I februar - mars 2018: Alle er hjertelig velkommen til vintermøter i Kautokeino, Karasjok og Alta!

I perioden 1. – 25. feb. er det planlagt 75 samlinger om Guds ord.

Mange er med og åpner sine hjem for at Guds ord skal bli forkynt, at budskapet om Jesus, Frelseren skal bli gjort kjent. 

Vær med å be om at Bibelen - Guds Ord - må få virke og gjøre sin gjerning med predikant, tolk og tilhører.

Se detaljert informasjon om møtenenettsiden til Norges Samemisjon!

 

 

Er du frelst ? Blir du med i den store himmelske skaren av mennesker fra hvert folk og tungemål?

Norges Samemisjon driver misjonsarbeid i form av forkynnelse, møtevirksomhet og diakonalt arbeid særlig rettet mot det samiske folket.

Samemisjonen driver også med møter, leirer og samlinger rundt omkring i Norges land for å forkynne Guds Ord til vekkelse, frelse undervisning og oppbyggelse.

 

Samemisjonen forkynner også evangeliet - og har Bibelundervisning - gjennom egen radio. Dette radioarbeidet når lyttere i store deler av Finnmark - og som nettradio tilgjengelig for alle.

Lytt til Bibelen - Guds Ord og andre kristne program på samisk!

Se nettsiden til DSF radio, med nyheter, aktuelt og programmet Veien gjennom Bibelen på samisk!

 

DSF radio - sameradioen produseres av Norges Samemisjon.

 

 

 


Les mer

Mannen med naglemerkene

Publisert: 02.04.2017

Les denne forunderlige beretningen om den iranske kvinnen som kom til tro på Jesus Kristus og ble frelst!

Det blir glede i himlen, når et menneske kommer til tro på Jesus, og i den kristne menighet gleder vi oss med. Hver omvendelse er en påmindelse til oss om, at det er mulig for vantro mennesker å bli frelst – også i dag. Gud har makt til å gjøre det. 

.

Les fortsettelsen lengre nede på siden!

 Kristen Muslimmisjon er en norsk evangelisk luthersk misjonsorganisasjon som særlig driver arbeid for å nå muslimer med evangeliet - det frigjørende og frelsende budskapet om den korsfestede og oppstandne Herre og frelser, Jesus Messias, den levende Guds Sønn.

 

زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی ابدی شود. 

John 3:16 Farsi og arabisk (under)

لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية

 

1. John. 4,14-18

14ونحن قد نظرنا ونشهد ان الآب قد ارسل الابن مخلّصا للعالم.

15من اعترف ان يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو في الله. 16ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي للّه فينا. الله محبة ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. 17بهذا تكملت المحبة فينا ان يكون لنا ثقة في يوم الدين لانه كما هو في هذا العالم هكذا نحن ايضا.  18لا خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج لان الخوف له عذاب واما من خاف فلم يتكمل في المحبة.

 

 


Les mer