SHALOM ISRAEL !

 

Live-kamera fra Kotel - tempelmuren (vest-muren/klagemuren) i Jerusalem. Oljeberget i bakgrunnen.

 

 

 

19. april og 14. mai 2018:

70 års jubileum for gjenopprettelse av den jødiske staten Israel i 1948.

Vi gratulerer det jødiske folket og staten Israel! 

Guds velsignelse, fred og frelse over jødene og Israel!

Bibelske profetier oppfylles også i vår tid. Gud er trofast. Guds løfter holder!

 

Informativt:

Reportasjeserie fra Israel våren 1948:

Sett fra Oljeberget, av Hilda Anderson

 

***

Jerusalem 

Israels hovedstad. Jødenes hellige by.

Mai 2017: 50 år siden Jerusalem ble gjenforent. Les dette stykket! (Fra tidsskriftet Bibelsk tro)

 

Bibelen beskriver Jerusalem blant annet som jordens navle. (Esekiel 38,12). Hebraisk:  טַבּ֥וּר   ta-bur

Navlen - er i sentrum, midten på menneskekroppen og vitner dessuten om livsforbindelsen mellom barnet og mor- der liv, mat og næring blir tilført fra mor til barnet - og spredes derfra rundt i barnets kropp.

 

Fra himmelens og jordens skaper, Bibelens Gud er det et geografisk kontaktpunkt og en livsforbindelse til menneskene på jorden - via Jerusalem.

I Jerusalem ble Jesus Kristus, Guds Sønn - etter /som en oppfyllelse av Skriftene - korsfestet på Golgata, tok på seg Guds straff og døde for menneskenes synd.

 

I Jerusalem stod Herren Jesus Messias opp fra død og grav, fòr opp til himmelen og skal komme igjen - og sette sine føtter på Oljeberget - og dømme verdens nasjoner og folkeslag.

Jerusalem er den store konges by. Jesus er denne kongen. Han er kong Davids rotskudd og kongenes Konge og herrenes Herre.

Jerusalem skal være sentrum i det tusenårige riket for Israel.

 

Slik Bibelen forutsier er Jerusalem nå i endens tid blitt stadig mer i fokus - og et "problem" for de ugudelige folk, nasjoner og religioner.

 

For jødene vil Jerusalem alltid være Byen i deres liv, historie, hjerte og ånd. 

På dine murer, Jerusalem, setter jeg vektere. Aldri skal de tie, ikke hele dagen og ikke hele natten. Dere som minner Herren, unn dere ingen ro!   Og gi ham ikke ro før han bygger Jerusalem opp igjen, og før han gjør henne til en lovsang på jorden! Jes.62,6-7

I Bibelen er Jerusalem også brukt som betegnelse for evigheten - slik det er der. "Det nye Jerusalem" omtales som bruden, dvs de frelste menneskene, som er hjemme hos Gud i himmelen for evig.

 

 

Jerusalem - Guds by, den store konges by og den jødiske staten Israel sin hovedstad.

Skrevet av: , publisert 06.12.2017

Israels kong David (ca 1040 - ca 940 f.Kr) gjorde Jerusalem til kongssete og hovedstad under sin regjeringstid.

Jerusalem er jødenes historiske, bibelske åndelige og nasjonale sentrum og Israels hovedstad.

Jesus Kristus sa om Jerusalem at det er den store konges by, og sikter til seg selv. Han  er kongenes Konge

Verdenshistoriens viktigste hendelse skjedde i Jerusalem! 

I jødenes påskehøytid ca år 30: På Golgata - en høyde - like utenfor den daværende bymur - stod det tre kors. 

På det midterste korset ble Jesus fra Nasaret, jødenes konge, Guds Sønn - Messias, korsfestet. Der tok han på seg Guds dom og straff for alle menneskenes synder. Jesus døde en stedfortredende soningsdød, for at vi - du - skulle slippe Guds dom og straff - men ha evig liv, ved å tro/ ta imot Jesus i hjertet! Se mer HER og HER!

Ja, sannelig - Jerusalem er sentrum i verden - i følge Bibelen og Guds frelsesplan og handlinger i historien, i vår tid og i fremtiden!

 

Bibelens salme 122:

En sang ved festreisene. Av David.

Jeg gleder meg over dem som sier til meg: Vi vil gå til Herrens hus.

Våre føtter står i dine porter, Jerusalem!

Jerusalem, du velbygde! Du er lik en by som er tett sammenføyd

Dit drar stammene opp, Herrens stammer, som et vitnesbyrd for Israel, for å prise Herrens navn.

For der er dommerseter satt fram, troner for Davids hus.  

Be om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker deg!

Må det råde fred innenfor dine murer, ro i dine saler!

For mine brødres og mine venners skyld vil jeg si: Fred være i deg!

Fordi Herren vår Guds hus er der, vil jeg søke ditt beste.

 

Jesus sier: (Matt. 5, 34Men jeg sier dere: Dere skal i det hele ikke sverge, verken ved

himmelen, for den er Guds trone,

35 eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved

Jerusalem - for det er den store konges by. 

 

Jerusalem, inkludert tempelet, ble ødelagt av romerne i år 70 e.Kr. 

Dette hadde Jesus forutsagt ca 30 år tidligere.

Jerusalems ødeleggelse blir varslet
Luk.21, 20 Men når dere ser Jerusalem omringet av krigshærer, da skal dere vite at byens ødeleggelse er nær.  
21 Da må de som er i Judea, flykte til fjells. De som er inne i byen, må gå ut, og de som er ute på landet, må ikke gå inn i byen.   
22 For dette er gjengjeldelsens dager, da alt det som står skrevet, skal bli oppfylt. 
23 Stakkars dem som er med barn og dem som gir die i de dager! For stor nød skal det være på jorden, og vrede over dette folket.  
24 De skal falle for sverds egg og føres som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningefolkenes tider er til ende.

 

Mange jøder ble i år 70 - 73 spredt rundt omkring i romerriket - og videre rundt omkring i verden. Fra da ble Jerusalem overtatt av hedninger (ikke-jøder).

I 1948 ble den jødiske staten Israel gjenopprettet - med Jerusalem som hovedstad, men dette inkluderte ikke gamlebyen/Jerusalems østre del - det bibelske området, med bl a tempelområdet.

Les en informativ artikkel av Johannes Kleppa om Israels gjennopprettelse, markeringen av 100-årsdagen siden Balfour-erklæringen mv på nettsiden til misjonsorganisasjonen Sarepta HER.

I juni 1967 ble også Jerusalems østre del gjenforent/innlemmet i Israel. Jerusalem tilhører rettmessig jødene og den jødiske staten Israel. Lytt til sangen "Jerusalem av gull", som ble skrevet i 1967, like før gjenforeningen:

 

 

Jødene og den jødiske staten Israel, er et vitnesbyrd i vår tid om Gud, om at Bibelens profetier, Guds Ord og løfter er sannhet, og går i opplyllelse. Jødene okkuperer ikke landet. Israel er deres historiske, juridiske og bibelske hjemland - det lovede landet. "Palestinere" er ikke et eget folk, de er arabere - som har fått mange land - over 20. Judea og Samaria er kjerneområdet i Israel, og er det bibelske og historiske navnet, ikke "vestbredden", som er en forvrengning og feilbetegnelse. Se mer HER!

Norges Bibelkirke tar avstand fra erstatningsteologien. Norges Bibelkirke vil framholde Bibelens og den kristne troens jødiske røtter, Bibelens profetiske ord, Guds utvelgelse av – og løfter til det jødiske folk og Israels land.

Frelsen kommer fra jødene. Vi advarer mot antisemittisme, herunder antisionisme og jødehat (herunder også "kristen palestinisme"). Vi vil be om Guds velsignelse over jødene, den jødiske staten Israel og be om fred for Jerusalem, Israels hovedstad og Guds by.

Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøder og ikke-jøder.

(Fra pkt 9 i grunnsynet til Norges Bibelkirke)

 

Salme 147Lov Herren! For det er godt å lovsynge vår Gud, det er herlig, lovsang sømmer seg.

 2 Herren bygger Jerusalem, de bortdrevne av Israel samler han.

Han helbreder dem som har et nedbrutt hjerte, og forbinder deres smertefulle sår. 

Han fastsetter stjernenes tall, han gir dem alle navn. 

Stor er vår Herre, han er rik på kraft, hans forstand er uten mål.

Herren holder de nedbøyde oppe, men de ugudelige bøyer han til jorden.

Svar Herren med takk, lovsyng vår Gud til sitar.

Han er den som dekker himmelen med skyer, som sørger for at jorden får regn, som lar gress spire fram på fjellene. 

Dyrene gir han føde, ravnunger som skriker. 

10 Han har ingen glede av hestens styrke, han har ikke behag i mannens ben.

11 Herren har behag i dem som frykter ham, som venter på hans miskunn.

12 Pris Herren, Jerusalem! Lov din Gud, Sion!

13 For han har gjort dine portbommer sterke, og han har velsignet dine barn inne hos deg.

14 Han er den som gir dine grenser fred. Han metter deg med den beste hvete.   

15 Han er den som sender sitt budskap til jorden, hurtig løper hans ord.

16 Han er den som gir snø som ull, han som strør ut rim som aske.  

17 Sine hagl kaster han ut som smuler, hvem kan stå seg mot hans kulde?

18 Han sender sitt ord og smelter dem, han lar sin vind blåse og vannet renner.

19 Han kunngjorde for Jakob sitt ord, for Israel sine bud og sine lover.

20 Slik har han ikke gjort mot noe hedningefolk, hans lover kjenner de ikke. Halleluja!  

 

Jesus fòr opp til himmelen fra Oljeberget, øst i Jerusalem - Les Apg. 1. Dette minnes vi på Kristi himmelfartsdag, les Apg. 1

Jesus Kristus skal snart/plutselig komme igjen og rykke opp de mennesker som er frelst (Joh.14). De skal få bli med hjem til himmelen der Jesus er.

Han skal også komme igjen og sette sine føtter på Oljeberget og holde dom over hedningenasjonene - som betrakter Jerusalem og Israel som et problem.

Da skal Jesus også bli tatt imot som frelser av det jødiske folket. 

Les profeten Sakarias kap 12 og 14!

 

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer