Daniel - profet og forbilde

Skrevet av: , publisert 11.04.2021

Her får du se og høre 5 bibeltimer med undervisning fra Daniels bok.

Bibelen er unik - ingen andre bøker gir oss profetier om framtiden som går i oppfyllelse. Dette er fordi Bibelen er Guds eget ord - Slik som Gud er sannheten, slik er også Hans Ord, Bibelen.

Daniels bok er en av de 37 bøkene i Det gamle testamentet. Boken er skrevet av Daniel på 500-tallet før Kr.

Daniel var en av de mange jødene som ble bortført til Babylon - da kong Nebudkadnesar med sin hær erobret Jerusalem og blant annet i år 586 f. Kr. ødela templet der, som Salomo hadde bygget

I sin tale om endetiden henviser Herren Jesus Kristus til det som er skrevet av Daniel. Også Bibelens siste bok - Johannes åpenbaring - har tydelige linjer fra, referanser til - og sammenheng med Daniels bok.

Bibelens profetier er historie skrevet på forhånd. Gud er historiens herre. Han er på tronen også i dag- og sørger for at Hans plan og vilje fullføres - slik Han har forutsagt i Bibelen.

Før du lytter til de 5 bibeltimene anbefales følgende:

Husk dette, som apostelen Paulus skriver til de kristne i Roma :  Alt som før er skrevet, (dvs Det gamle testamentet) det er skrevet oss til lærdom, forat vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. (Rom.15,4)

Lukk opp mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov!

Salme 119,18

Les gjerne først i sammenheng alle de 12 kapitlene i Daniels bok!

 

Første bibeltime (1 av 6) - av Johnn Hardang (Vasvik media, Remøy 2006).

VANSKELIGE TIDER

 

Sett deg for et hellig mål, åpent det bekjenn!
Stå i rekken fast som stål og kjemp som Daniels menn.

 

Kor: Våg å stå som Daniel, hjelp fra himlen vent!

Fatt som han et hellig forsett, Gjør det fritt bekjent.

 

Feige sjeler mistet har håp om himmelen.
De ei korsets banner bar og stred som Daniels menn.

 

Stolte kjemper styrtet om, falt i døden hen
om dem rett i møte kom en flokk av Daniels menn.

 

Tross da Satan og hans makt, løft ditt banner venn!
Seirens krone er henlagt til alle Daniels menn

 

Bibeltime 2-5 om Daniels bok: Ikke tilgjengelig.

 

Bibeltime 6:

 

Se mer om Bibelske lærdommer fra Daniels bok HER!

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer