Daniel ber Herren om frelse for folket
 
1I Darius’, Ahasverus’ sønns første regjeringsår - han som var av medisk ætt og var blitt konge over kaldeerriket -  i det første året av hans regjering gransket jeg, Daniel, i bøkene og la merke til tallet på de årene som Herren hadde talt om til profeten Jeremia - at han ville la fulle sytti år gå til ende mens Jerusalem lå i ruiner. 
 
Da vendte jeg mitt ansikt til Gud Herren for å søke ham med bønn og ydmyke begjæringer, med faste i sekk og aske. 
Jeg ba til Herren min Gud og bekjente og sa: Å Herre! Du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og bevarer miskunn mot dem som elsker deg og holder dine bud!
 
Vi har syndet og gjort ille, vært ugudelige og satt oss opp mot deg. Vi har veket av fra dine bud og dine lover. 
 
 Vi hørte ikke på dine tjenere, profetene, som talte i ditt navn til våre konger, våre høvdinger og fedre og til alt folket i landet. Du, Herre, er rettferdig, men vi må skamme oss. Slik er det på denne dag - Judas menn, Jerusalems innbyggere og hele Israel, både de som er nær, og de som er langt borte, i alle de landene som du har drevet dem bort til på grunn av den troløshet de hadde vist mot deg.  
 
Herre! Vi må skamme oss, våre konger, våre fyrster og våre fedre, fordi vi har syndet mot deg.  
 
Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og tilgivelse. For vi har satt oss opp mot ham,   10 og vi hørte ikke på Herren vår Guds røst og fulgte ikke hans lover, som han satte fram for oss ved sine tjenere profetene. 
 
11 Hele Israel har overtrådt din lov, er veket bort fra deg og hørte ikke på din røst. Derfor ble den forbannelsen han hadde sverget å sende, utøst over oss, den som står skrevet i Mose, Guds tjeners lov. For vi hadde syndet mot ham.   12 Han har stadfestet det ordet han har talt mot oss og mot våre dommere som dømte oss. Han førte over oss en ulykke så stor at det ikke under hele himmelen er hendt noe slikt som det som er skjedd i Jerusalem. 
 
13 Etter det som står skrevet i Mose lov, kom all denne ulykke over oss. Men vi søkte ikke å mildne Herren vår Guds åsyn. Vi omvendte oss ikke fra våre misgjerninger og aktet ikke på din sannhet. 14 Derfor hadde Herren stadig ulykken for øye og lot den komme over oss. For Herren vår Gud er rettferdig i alt det han gjør, men vi hørte ikke på hans røst.  
 
15 Og nå, Herre vår Gud, du som førte ditt folk ut av landet Egypt med sterk hånd og har vunnet deg et navn, som det er på denne dag! Vi har syndet og vært ugudelige. 16 Herre! Etter alle dine rettferdige gjerninger, la nå din vrede og harme vendes bort fra din by Jerusalem, ditt hellige berg! For på grunn av våre synder og våre fedres misgjerninger er Jerusalem og ditt folk blitt til spott for alle dem som bor omkring oss. 
17 Hør nå, vår Gud, på din tjeners bønn og hans ydmyke begjæringer! La ditt åsyn lyse over din ødelagte helligdom - for din egen skyld, Herre!
 
18 Min Gud, vend ditt øre hit og hør! Åpne dine øyne og se våre ruiner og byen som er nevnt ved ditt navn! Ikke våre egne rettferdige gjerninger legger vi til grunn for våre ydmyke bønner som vi bærer fram for ditt åsyn, men din store barmhjertighet. 
 
19 Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, gi akt og gjør det, dryg ikke - for din egen skyld, min Gud! For din by og ditt folk er kalt med ditt navn.

Velkommen til Norges Bibelkirke

Publisert: 26.01.2017

Norges Bibelkirke er et kristent trossamfunn, et kirkesamfunn som ble opprettet 22. oktober 2016 og offentlig godkjent og registrert som trossamfunn 16. januar 2017.

Alle er hjertelig velkommen som medlem - dersom du deler vårt trosgrunnlag og grunnsyn.

Norges Bibelkirke er i stor grad knyttet til den bibeltroende evangelisk-lutherske vekkelses- og lekmannsbevegelsen og den kristne virksomheten i misjonsorganisasjonene og på bedehusene. 

Les informasjonen på disse nettsidene, og skriv ut Innmeldingsskjema - og meld deg / dere inn!

 


Les mer

Hva er Norges Bibelkirke?

Publisert: 02.02.2017

Her er informasjon om Norges Bibelkirke, organisering og bakgrunn.


Les mer

Norges Bibelkirke - trosgrunnlag og grunnsyn

Publisert: 02.02.2017

Bibelen, Den Hellige Skrift - Guds Ord alene er trosgrunnlaget og fundamentet for Norges Bibelkirke.

Bibelen kan gjøre oss vis til frelse ved troen på Jesus Kristus.

Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,

for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.. (2. Tim. 3,4) 

***

Les om trosgrunnlag, læregrunnlag og grunnsyn her. (Utdypning og undervisning knyttet til de ulike punktene vil komme etterhvert). 


Les mer

Salige er de som hører Guds Ord og tar vare på det!

Publisert: 10.12.2016

Lukas 11,28.

 

Kom, la oss vende om til Herren!

Hosea 6,1 a

 

Gleden i Herren - Guds frelse - Jesus er min glede

Jesaia kap 12,1. På den dagen skal du si: Jeg takker deg, Herre! For du var vred på meg, men din vrede hørte opp, og du trøstet meg.

2 Se, Gud er min frelse! Jeg er trygg og frykter ikke. For Herren Herren er min styrke og lovsang. Han ble meg til frelse.

3 Dere skal øse vann med glede av frelsens kilder.

4 Og dere skal si på den dagen: Takk Herren! Påkall hans navn! Kunngjør hans gjerninger blant folkene, forkynn at hans navn er opphøyet!

5 Syng Herrens pris, for herlige ting har han gjort! La hele jorden få vite det!

6 Rop høyt og juble, dere som bor på Sion! Stor er Israels Hellige midt iblant dere!

 

 

Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen.

Salme 119,89

 

Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå.

Lukas 21,33


Les mer

Medlemskap, tilbud og tjenester

Publisert: 02.02.2017

Les om hvem som kan bli medlem, hvorfor og hvordan - og informasjon om Norges Bibelkirke sin virksomhet, tilbud og tjenester.


Les mer

Utmelding av Den norske kirke

Publisert: 26.01.2017

Vi i Norges Bibelkirke vil først anbefale deg til å ta tid til å lese Guds Ord under bønn. Dessuten anbefales veiledningen og undervisningen nedenfor.


Les mer
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer