Skapelsen - I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden

Publisert: 01.07.2020

Gud, Herren JHVH, han som ER. Gud er den som var, er og forblir - fra evighet og til evighet.

 

Begynnelsen av Bibelen beskriver altså begynnelsen av tiden og vår virkelighet.

 

Det første Gud Herren vil si oss mennesker gjennom sitt ord, Bibelen, er altså at Han som ER, han skapte i begynnelsen himmelen og jorden.

 

Hør bibelundervisning om skapelsen, begynnelsen (Hebraisk: Bereshit), Opprinnelsen (Genesis), 1 Mosebok!  (Kristian Fagerli i Steinsdalen bedehus 28.8 - 2.9.2012.)

1) I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden 

 

  2) Til mann og kvinne skapte han dem  

 

 

 

3) Vokt din "hage"  

 

4) Har Gud virkelig sagt...? 

 

 

5) "Adam, hvor er du?"

 

 

Mer innhold med artikler, bibelundervisning etc om emnet kommer her! Se nå bl a her og her! Se også her  Skaper.no og  bbif.no

ÆRE, LOV, TAKK og PRIS til Gud, vår Far i himmelen!

 

Mer fra Steinsdalen bedehus.

Ytterligere sannferdig info om Bibelen, vitenskapen og skapelsen HER og HER (Fra Norges kommentar-avis)

 


Les mer

Skaperverket og Bibelen, Guds Ord, forkynner Guds eksistens, storhet, herlighet, sannhet, kjærlighet og frelse

Publisert: 01.07.2020

Hva sier Bibelen?
1. Mosebok kap. 1,1 og v 27:
I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.
 
Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det.
Til mann og kvinne skapte han dem. 
 
Romerbrevet kap. 1,19-20:
For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem.
For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av.
Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning.
 
Du som leser dette;du er også skapt av Gud- Han har gitt deg livet. Han er din skaper - og din dommer, - dette er noe du ikke kan komme bort ifra.
 
Men er han blitt din far og din frelser? Dvs; er du omvendt til Gud og Hans frelse, Jesus Kristus? Har du fått tilgivelse for din synd, dine synder mot Gud og mennesker?
 
Bibelen sier om Jesus, Ordet, Guds Sønn - som Gud gav, og som kom til oss og ble født av jomfru Maria i Betlehem i Israel:
Han kom til sit eget, og hans egne tok ikke imot ham.
Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Joh.1,11-12
 
Som et Guds barn, en frelst synder - på grunn av Jesu soningsdød på korset - så kan vi synge takk og pris til vår Far i himmelen: 
 
 
Er du ikke kristen? Lever du borte fra Jesus - i synd og fornektelse av Bibelen? Eller kaller du deg en kristen, men fornekter og forvrenger Bibelen - og tror på en selvlaget kristendom? Vend om til Gud og Hans hellige, sanne ord i dag! Se - og ta til deg det som Jesus Messias, Guds Sønn  - Guds lam - er og gjorde for deg på Golgata - på korset. Ta imot og takk - og be de siste versene i salmen nedenfor!
 
Salme 19:
Til sangmesteren. En salme av David.
Himlene forteller Guds ære, hvelvingen forkynner hans henders verk.
Den ene dagen lar sin tale strømme fram til den andre, og den ene natten forkynner den andre sin kunnskap.
Det er ikke tale, det lyder ingen ord, deres røst høres ikke. Men målesnoren deres er gått ut over hele jorden, deres ord til jorderikes ender. I dem har han reist et telt for solen. Den er lik en brudgom som kommer ut av sitt kammer, den gleder seg som en helt til å løpe sin bane. Fra himmelens ende går den ut, og til dens ende gjør den sitt omløp. Ingen ting er skjult for dens hete.
 
Herrens lov er fullkommen, den omvender sjelen. Herrens vitnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis.
Herrens forskrifter er rette, de gleder hjertet. Herrens bud er rent, det opplyser øynene.
10 Herrens frykt er ren, den varer til evig tid. Herrens lover er sanne, de er alle sammen rettferdige.
11 De er mer dyrebare enn gull, fint gull i mengde. De er søtere enn honning, ja, honning som drypper fra vokskakene.
 
12 Også din tjener blir påminnet ved dem. Den som holder dem, har stor lønn.
13 Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd!
14 Bevar også din tjener fra skammelige synder, la dem ikke herske over meg. Så blir jeg uklanderlig og uten skyld i store overtredelser.
15 La min munns ord og mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn, Herre, du min klippe og min gjenløser!
 
 
 

Les mer
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer