Opprør mot Gud, skaperverket og mennesket: Normløshet, løgn, forførelse og overgrep i norsk skoleverk

Publisert: 13.10.2019

VARSKO:  En farlig, løgnaktig ideologi (lære, tankesett, aktiviteter) som foreldre, besteforeldre, lærere og alle andre advare og kjempe mot:

Radikal kjønnsteori - flytende kjønnsidentitet - hva er det? Hva gjør myndighetene, skolene og skolebøker med barna og med resten av befolkningen?

Fornuftige og normale mennesker som har omsorg for barna sine, bør nå tre fram i protest mot den menneskefiendtlige og irrasjonelle ideologien som radikal kjønnsteori representerer.

 

Les denne artikkelen, av mangeårig lærer i videregående skole og grunnskole, teolog og forfatter, Eivind Gjerde.

Fra Dagen 7.9.2021. Gjengitt med tillatelse fra forfatter.

 

Radikal kjønnsteori inntar i disse dagene det norske skoleverket. Den viktigste årsaken er de nye lærebøkene som blir tatt i bruk i forbindelse med den nye skolereformen kalt Kunnskapsløftet, som gjelder for grunnskolen og videregående opplæring.

I den forbindelse er alle læreplanene for fagene i grunnskolen og videregående opplæring blitt fornyet. Lærebøkene begynner å komme fra forlagene nå i 2021. Hva lærer disse om samliv og seksualitet?

Vi begrenser oss til læreverket «Arena» som er Aschehoug Undervisning sitt læreverk i samfunnsfag for Grunnskolen. Boka for 5. klasse har et siste kapitel som er sterkt preget av radikal og nedbrytende kjønnsteori, som her skal pådyttes små barn på 10–11 år!

 

Les mer under!


Les mer

Sannheter om mann, kvinne - ekteskap og samliv

Publisert: 10.10.2018

I 2017 kom det en ny erklæring i USA fra «Council of Biblical Manhood and Womanhood» («Rådet for bibelsk mannlighet og kvinnelighet»). Erklæringen er kalt «The Nashville Statement» («Nashville-erklæringen»), fra byen Nashville i Tennessee hvor erklæringen ble forfattet.

Erklæringens 14 punkter omhandler den bibelske forståelse av sex og seksualitet. Den bekrefter det bibelske og biologiske forhold angående de to kjønn, for Guds intensjon med seksualitet og for hensikten med ekteskapet.

Denne erklæring kom i rett tid, for motstanden mot Bibelens lære om ekteskapet og seksualitet er urovekkende intens og sjokkerende. Derfor er det viktig at vi reflekterer over erklæringens innhold og gjør det kjent for andre. Over 150 fremtredende bibeltro teologer, forfattere, lærere og ledere har underskrevet erklæringen. Blant dem vil vi nevne: John Piper, J. I. Packer, Tony Perkins, John MacArthur, R. Albert Mohler, D. A. Carson, R. C. Sproul, Wayne Grudem, Randy Alcorn og Kevin De-Young.

Nashville-erklæringen ble publisert på norsk i Bibelsk Tro nr 5/2018. Vi ønsker at flere skal få lese erklæringen i sin helhet med innledning.

 

Innledning

«Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, ikke vi selv, til sitt folk og til den hjord han før.» (Salme 100,3)

 

Ved begynnelsen av det tjueførste århundre befinner evangeliske kristne seg i en periode med historiske forandringer. Fordi den vestlige kulturen har stadig blitt mer avkristnet, har den gitt seg i kast med en massiv revisjon av hva det innebærer å være menneske. I det store og hele ser vi at tidsånden verken kan skjelne eller glede seg over Guds plan for menneskelivet.


Les mer

Gud skapte mennesket, i sitt bilde, til mann og kvinne

Publisert: 05.05.2018

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 1.Mosebok kap 1,1.

Gud skapte mennesket i sitt bilde, til mann og kvinne skapte han dem.

 

Hva er Guds hensikt med å skape mennesket til mann og kvinne?

 

Dette sier Herren Jesus Kristus om mennesket, mann og kvinne, ekteskap:

Jesus svarte og sa: 

Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne,

og sa: Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde seg til sin hustru,

og de to skal være ett kjød?

Matt.19,4-5

 

På denne siden vil det komme bibelundervisning om mennesket, om Guds plan og vilje med menneskene, om mann og kvinne - om ekteskapet.

Om hva som er det rette forholdet mellom Gud og menneskene, og mellom menneskene, og forholdet mellom mann og kvinne.

 

Hva er SANNHET? Hva er fakta om menneskelivet, mann og kvinne? Hva er ekteskap, familie? Les bibelordet ovenfor!

 

Hva er LØGN? Hva er ondskap, opprør, forførelse, forvrengning? Hvor, hvem kommer dette fra?

GUD, Jesus, Ordet er sannhet, åpenbart i BIBELEN. Djevelen er Løgneren, forføreren som gjør opprør mot Gud og hans skaperverk, skaperordning, menneskelivet, ekteskapet.  Gud skal dømme - overgi menneskene til dom - for menneskenes opprør. (Sodomi, homoseksualitet, LBTQ, Pride osv). Dette som vi ser i dag er eksempel på dette. Les dette! Rom 1, v 16-32.

Lytt til alvorlig, viktig og aktuell, bibelbasert tale fra pastor John MacArthur her. Må høres!

 

 

We will not bow!  Vi - Guds folk - vil ikk bøye oss for løgnen og forførelsen fra myndigheter og ideologier som strider mot Gud og hans ord. Se også her - om Daniel. 

Om ekteskap og foreldrekall: Se under.


Les mer

Guds bud verner om mennesket: Du skal ikke slå i hel.

Publisert: 30.05.2018

Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. 1.Mos.1,27.

Det 5. budet lyder slik:

Du skal ikke slå i hel. 2. Mosebok kap 20, v 13.

 

Gud, den ene, sanne, hellige Gud. Himmelens og jordens skaper, Bibelens Gud sier dette.

Han har skapt menneskene - og gitt hver av oss livet i gave. Hjertet slår, vi puster, lever og er til. Se f.eks Salme 139,13

Gud har også lagt evigheten ned i hvert menneske. Fork.3,11. Vi er evighetsvandrere - med en udødelig sjel.

 

Guds vilje er å verne og beskytte menneskelivet her på jorden - og frelse menneskene for evigheten, dvs berge/redde hvert menneske fra dommen over synden, og straffen - den evige fortapelsen.

Du og jeg har ikke lov å drepe, skade eller såre mennesker, ikke mobbe eller baktale. Det er synd, og urett mot Gud.

Har du syndet mot dette budet, dvs krenket Gud og mennesker?

 

Har du mobbet andre mennesker? Har du tatt abort eller vært delaktig i dette?

Da vil Jesus Kristus møte deg nå - tale med deg. Han er veien, sannheten og livet.

Les mer under!

 

Abort er å ta livet av et menneske. Et menneske som ikke er født enda. Det er fosterdrap, og et brudd på Guds bud. Abort betyr at det svakeste av alle mennesker, barnet i mors liv blir drept.

30. mai 2018 er det 40 år siden en grusom, ond, menneskefiendtlig og Gud-fiendtlig lov ble vedtatt i Norge. Lov om selvbestemt abort. Ca 15 000 mennesker er hvert år blitt drept lovlig på norske sykehus siden 1978. Tillatt etter norsk lov, men forbudt etter Guds bud og vilje. 

Totalt over 600 000 mennesker er drept i Norge. De ufødte menneskene fikk ikke se livet utenfor livmoren, sine foreldre - far og mor.

De fikk ikke vokse opp, bli ungdom, voksne og kanskje bli foreldre, mamma eller pappa - og besteforeldre. 

Vi minnes disse drepte barna - Gud kjenner hvert enkelt av alle disse - og vi ber for de som er involvert. Barnets mor og far, sykehusleger, sykepleiere og andre. Storting og regjering. Måtte de erkjenne og bekjenne sin synd og vende seg om til Gud, og frelseren Jesus Kristus.

Jesus kaller deg til frelse - omvendelse og tilgivelse! Kom til han! Bli kjent med Jesus Messias, den levende Guds Sønn!  Les mer under - og her


Les mer
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer