Skapelsen - I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden

Publisert: 01.07.2020

Gud, Herren JHVH, han som ER. Gud er den som var, er og forblir - fra evighet og til evighet.

 

Begynnelsen av Bibelen beskriver altså begynnelsen av tiden og vår virkelighet.

 

Det første Gud Herren vil si oss mennesker gjennom sitt ord, Bibelen, er altså at Han som ER, han skapte i begynnelsen himmelen og jorden.

 

Hør bibelundervisning om skapelsen, begynnelsen (Hebraisk: Bereshit), Opprinnelsen (Genesis), 1 Mosebok!  (Kristian Fagerli i Steinsdalen bedehus 28.8 - 2.9.2012.)

1) I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden 

 

  2) Til mann og kvinne skapte han dem  

 

 

 

3) Vokt din "hage"  

 

4) Har Gud virkelig sagt...? 

 

 

5) "Adam, hvor er du?"

 

 

Mer innhold med artikler, bibelundervisning etc om emnet kommer her! Se nå bl a her og her! Se også her  Skaper.no og  bbif.no

ÆRE, LOV, TAKK og PRIS til Gud, vår Far i himmelen!

 

Mer fra Steinsdalen bedehus.

Ytterligere sannferdig info om Bibelen, vitenskapen og skapelsen HER og HER (Fra Norges kommentar-avis)

 


Les mer

Livet - gitt av Gud. Mennesket - skapt av Gud, livets Skaper og opprettholder.

Publisert: 30.03.2020

Menneskets verdi - uendelig stort, fordi det er skapt av Gud, i Guds bilde, med en evig, udødelig sjel.

1 Til sangmesteren. Av David. En salme. Herre, du ransaker meg og kjenner meg.

2 Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt bortefra forstår du min tanke.

3 Enten jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner nøye alle mine veier.

4 For det er ikke et ord på min tunge - se, Herre, du vet det alt sammen.

5 Bakfra og forfra omgir du meg, du legger din hånd på meg.

6 Å forstå dette er for underlig for meg, det er for høyt, jeg makter det ikke.

7 Hvor skal jeg gå fra din Ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn?

8 Farer jeg opp til himmelen, så er du der. Og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der.

9 Tar jeg morgenrødens vinger*, og vil jeg bo ved havets ytterste grense**,

10 så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd holder meg fast

 

11 Og sier jeg: La mørket skjule meg, og lyset omkring meg bli natt -

12 så gjør heller ikke mørket det mørkt for deg, natten lyser som dagen, og mørket er som lyset.

13 Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv.

14 Jeg priser deg fordi jeg er virket på forferdelig underfullt vis. Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel.

15 Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp*.

16 Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet.

 


Les mer

Lær meg, Herre, din vei!

Publisert: 18.12.2019

En bønn fra Bibelen. Salme 86 vers 11. 

Lær meg, Herre, din vei!

Jeg vil vandre i din sannhet.

Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn!

 

Det er Israels konge, David, som har skrevet denne salmen - og som bad denne bønnen.

Den kan vi også be i dag!

Vil du be denne bønnen til Gud, himmelens og jordens skaper?

Les gjerne hele salme 86.

 

Lytt også til disse tre bibel-undervisningene  om det ene verset! Fra møter 1. adventshelga i Steinsdalen bedehus 2019. Kristian Fagerli underviser/forkynner Guds Ord.

Lær meg, Herre, din vei!

 

Jeg vil vandre i din sannhet.

Se/lytt:


Les mer

Blott en dag - et øyeblikk om gangen

Publisert: 20.04.2019

Slik lyder Bibelen, Herrens ord til sitt folk - de frelste som har omvendt seg og tatt sin tilflukt til Jesus Kristus, og fått syndenes forlatelse:

Frykt ikke, for jeg er med deg!

Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud!

Jeg styrker deg

og hjelper deg

og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.

Jes. 41,10

 

Som dine dager er, skal din styrke være. 

5. Mos. 33,25. Norsk Bibel-88/07

 

Blott en dag, et øyeblikk om gangen, 
Hvilken trøst for min forsakte ånd!
Skulle da bekymring ta meg fangen?
Allting hviler i min Faders hånd.
Han som har for meg et faderhjerte,
Av sitt rike forråd vil han gi
Hver en dag dens del av fryd og smerte,
Hva jeg trenger all min tid.


Tekst: Lina Sandell

Øvrige vers under!


Les mer

Med Herren Jesus gjennom livet: Fra fødsel til grav og til evig liv hjemme i himmelen.

Publisert: 18.06.2018

Som mennesker er vi alle på vei gjennom livet. Fra unnfangelse til død strekker reisen seg her på jorden, deretter Guds dom og evigheten.

 

Noen hendelser, noen dager er mer spesielle og viktige merkedager for oss:

Fødsel, dåp, konfirmasjon, eksteskapsinngåelse, død/gravferd.

 

Som kristent trossamfunn vil Norges Bibelkirke være en hjelp og støtte ved disse ulike hendelsene, om det er ønskelig, men også ellers, - i andre situasjoner - vil vi være til hjelp for deg om det er ønskelig og mulig.

 

Husk: At for deg som er kristen, et frelst menneske, et Guds barn som tar vare på Guds Ord, Bibelen:

Jesus Kristus går med deg hele veien. Han er selv Veien, Sannheten og Livet.  

 

På din reise gjennom livets hav, - gjennom både gode og onde dager og tider -

skal du få be Jesus, den levende Guds Sønn - din frelser, Herre og hyrde -

om å lede og lose deg hjem til det evige livet hjemme hos Gud i himmelen.

 

 

Sanboken nr 448. Teksten er under - syng med!

 


Les mer

Norge, folk og fedreland: Vend om til Jesus Kristus - tilbake til Bibelen, Guds Ord - Sannheten, Guds lys og Guds frelse!

Publisert: 08.06.2022

Søndag 17. mai 2020: Grunnlovsdagen, Norges nasjonaldag.

La oss takke himmelens Guds, vår skaper og frelser for frihet og fred, selvstendighet i vårt eget land.

La oss be om gudsfrykt og omvendelse til Gud, til Bibelen og til Jesus Kristus for folk og land.

 

8. mai 1945 - 2020: 75 år siden frigjøringen fra nasistenes og Tysklands okkupasjon.

 

FEDRELANDSSALMEN

Gud signe vårt dyre fedreland

 

Gud signe vårt dyre fedreland

og lat det som hagen bløma.
Lat lysa din fred frå fjell til strand
og vetter for vårsol røma.
Lat folket som brøder saman bu,
som kristne det kan seg søma.

Vårt heimland i myrker lenge låg,
og vankunna ljoset gøymde.
Men, Gud du i nåde til oss såg,
Din kjærleik oss ikkje gløymde;
Du sende ditt ord til Noregs fjell,
Og ljos over landet strøymde.

Og Noreg det ligg vel langt mot nord,
Og vinteren varer lenge;
Men ljoset og livet i ditt ord
Det ingen kan setja stenge.
Om fjellet er høgt og dalen trong,
Ditt ord heve då sitt gjenge.

So blømde vårt land i ljos og fred,
Det grodde so grønt i lider,
Men atter seig natt på landet ned
Med trældom og tunge tider.
Og folket det sukka etter ljos,
Og du lyste opp omsider.

 

 

Og morgonen rann, og mørkret kvarv,
Som lenge vår lukka skygde.
Du atter oss gav vår fridomsarv
Og honom i trengsla trygde.
Du verna vårt folk og gav oss fred
Og landet med lov me bygde.

Vil Gud ikkje vera bygningsmann,
Me fåfengt på huset byggja.
Vil Gud ikkje verja by og land,
Kan vaktmann oss ikkje tryggja.
Så vakta oss Gud så me kan bu
I heimen med fred og hyggja.

No er det i Noreg atter dag
med vårsol og song i skogen.
Om sædet enn gror på ymist lag,
det brydder då etter plogen.
Så signe då Gud det gode såd
til groren ein gong er mogen.

 

Tekst: Elias Blix

 

Lytt til viktig budskap i de 3 talene nedenfor!

 


Les mer
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer