Vekkelse eller frafall i endetiden?

Publisert: 06.12.2020

Lytt til aktuell og viktig bibelundervisning!


Nå mens skumringen seg senker over jorden

Publisert: 01.04.2020

Herren Jesus Messias, den levende Guds Sønn sier til sine disipler (= hvert frelst menneske):

Når dere ser disse ting begynner å  skje, da løft deres hode, for deres forløsning stunder til (=nærmer seg)!

 

Guds folk lengter etter - og ser fram til Jesus kommer igjen og henter sin menighet, sin brud - de frelste, troende. Dette kaller Jesus for forløsningen. Da blir de frelste frigjort - rykket opp - fra jorden, hjem til deres rette hjem i himmelen. Jf Joh. 14,1-6, Fil. 3,20.

Også Jesu frelsesverk på korset, på Golgata, benevnes som forløsningen. Der og da kjøpte Jesus menneskene fri fra sin syndeskyld, og fra Satans makt.

 

Et hjertens ønske hos en kristen - og enda mye mer hos Gud og Jesus selv - er at flere må bli frelst - og være rede, være klar - få sin sak i orden med Gud - før dette skjer. Du må vende om - og komme til Jesus med din synd i dag!

Jesus leiter etter deg, han kaller på deg i sin store kjærlighet.

Ta imot Jesus som frelser og Herre i hjertet ditt og i livet ditt nå! Jesus har deg kjær.

Gud har skapt deg, Gud gir deg livet og opprettholder deg, han har kjøpt deg ved å gi livet sitt på korset for deg og din synd på Golgata for snart 2000 år siden. Skal du la Han få eie deg også?

 

Disse ting: Det som Jesus nevner like foran i talen sin, Lukas 21, v 28. jf Matt. kap 24.

 

Mange hendelser har skjedd opp igjennom historien - likefullt er det i vår tid både stadig flere, hyppigere og sterkere, mer omfattende og nye hendelser som skjer av det som Jesus - og Bibelen i sin helhet - taler om. Vi kommer tilbake til dette.

 

Ett tydelig tegn er Fikentreets tegn. Fikentreet står for den jødiske nasjonen, landet og staten Israel. Israel ble gjenopprettet i 1948 - og Jerusalem ble Israels gjenforente hovedstad i 1967. Disse hendelser er varsler - begynnelse på Fikentreet som blomstrer! 

 

NÅ MENS SKUMRINGEN SEG SENKER...


Nå mens skumringen seg senker over stille dødstrett jord,
er det godt å være borger av hin stad.
hvor vår brudgom snart skal benke oss ved herlig bryllups bord.
Ja, Guds barn de kan i sannhet være glad!

 

Over: Sødalstrioen synger. Gordon Tobiassen er med. (Møte Ordet og Israel 2009) Opptak: Vasvik media.

 

Refreng og de to neste versene nedenfor!


Les mer

Aktuelt: Korona, virus, smitte, pest, endetid. Hva sier Bibelen?

Publisert: 12.03.2020

Koronaviruset og den omfattende smitten er eksempel på  det vi kaller sott, pest og pandemi - som er ett av flere endetidstegn som Bibelen taler om.

Tiden - historien fra skapelsen til slutten - går altså mot avslutning - enden på tiden. Etterpå kommer evigheten. Gud er evig, fra evighet og til evighet. Og Gud har lagt evigheten ned i hjertene til hvert menneske. (Pred. 3,11)

Et eksempel på tegn som varsler JESU GJENKOMST  - og beskriver endetiden gir Jesus i sine endetidstaler. Her er ett lite utdrag (les gjerne hele kapitlet selv i sammenheng!):

 

Så sier Herren Jesus Messias i sitt ord, Lukas 21,10-11:

Da sa han til dem: Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike.

Store jordskjelv skal det være, og hunger og pest mange steder. 

Fryktelige ting skal skje, og det skal vise seg veldige tegn fra himmelen.

(...)

Og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser26 Mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden. For himlenes krefter skal rokkes. Luk.21,25

LES HELE LUKAS KAPITTEL 21 her (Norsk Bibel 88/07)

Bibelundervisning om endetidstegn - se nedenfor og her!

 

Hva sier Bibelen, det profetiske ord,  sier om endetiden og endetidstegn -  sammenlignet det som vi ser og opplever i vår tid. Det behøves bibelsk, solid og trygg bibelundervisning og veiledning om dette emnet, slik at 

- Guds folk - de kristne, frelste mennesker - kan ved Guds Ord holde seg åndelig våkne i vår tid,

og

- at budskapet fra Bibelen kan være en alarmklokke og vekker for deg som er ufrelst. Slik at Gud ved sitt Ord og sin Hellige Ånd - kan tale til deg - og la deg skjønne og erkjenne at du må bli frelst. Jesus leter etter deg - i sin kjærlighet!

 Bibelen taler om Frelsens dag og Herrens dag.

 

 

 

 

Lytt til følgende  bibelundervisning om hva Gud sier/varsler om endetiden og endetidstegn.

Tale av prof. Carl Fr. Wisløff. Holdt i Stavanger 12.11.1967.  Endetiden, Jesu gjenkomst, tegn i tiden, Israel, antikrist m.m. :

Anbefales: Les først i din egen Bibel avsnitt Matteus kapittel 24. Talen er særlig knyttet til versene 35-44. Dessuten Luk. 21, 24 i forbindelse med Jerusalem som kom under Israels kontroll etter 6 dagers krigen i 1967 - og 1. Kor 15, 51 ifm opprykkelsen av de troende.

Bønn: Herre Jesus Kristus: Hjelp meg å høre Guds Ord, og ta vare på det i hjertet - og følge deg, ditt ord - i liv og lære. Hold meg våken, og rede til å bli med deg når du kommer igjen og henter dine, de frelste.

Salme 139,23-24

***

 

Bibelens viktigste budskap er de gode nyhetene - Evangeliet - om Jesus, Guds frelse og redning for menneskene, fra dom og fortapelse til evig liv i himmelen. 

Jesus Messias, Guds Sønn - Menneskesønnen, sier:

"Ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen.

Og liksom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. 

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv." Joh. 3,13 - 16.

Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Luk. 5,32

Menneskesønnen er komet for å søke - og frelse det som var fortapt. Luk. 19,10

 

De gode nyhetene er altså frelse/redning og tilgivelse for synd - som Jesus vil gi!

Gud, himmelens og jordens skaper kaller på deg - han vil tale til deg - og komme inn i ditt liv. Du har krenket og forbrutt deg mot Han - den Hellige, rene -  med din synd, dine overtredelser og misgjerninger mot hans bud.

Vend om til Jesus Kristus, den levende Guds Sønn! Guds kjærlighet mot deg vises ved at Jesus Kristus gav sitt liv for deg - da han tok på seg Guds vrede og straff for din synd, dine synder. For at du skal bli frelst, få syndenes forlatelse og evig liv.

Du kommer ikke utenom Jesus Kristus. Bibelen sier at en gang skal hvert kne bøyes for Han, og bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Fil 2,10-11. For noen blir dette for sent - de går fortapt. Vil du inn i himmelen, ha evig liv når du dør - må du være frelst, eie Jesus. Kom til Han nå!

Gud har deg kjær - Gud, din skaper - elsker deg. Ta imot Hans frelse - Jesus - nå - i hjertet ditt - i livet ditt! Det vil si: Ta imot Bibelens budskap om det Jesus er og har gjort for deg!

Les mer om dette her!

 

***

Mer undervisning, innhold om Bibelen, vår tid og endetiden kommer her. Følg med!

 


Les mer

Opprykkelsen

Publisert: 09.07.2018

Slik lyder Gud Herrens ord:

For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå.

Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren.

Trøst da hverandre med disse ord!

1. Tess. 4,16-18 

 

Hva sier Bibelen om opprykkelsen og Jesu gjenkomst?

Lytt til denne bibelundervisningen av Kristian Fagerli om opprykkelsen og Jesu gjenkomst!

 

Del 2 av timen finner du under/nedenfor.


Les mer
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer