Velkommen til nettkirke!

Skrevet av: , publisert 03.01.2021

Bli med på nettmøte - nettkirke!

Påskemøter 2021:

Lytt til sendingene/ talene fra Evangelisk Luthersk Misjonslag  her:

 

 

 

Velkommen til møtehelg med Bibelen, Guds Ord -

Få et møte med Jesus Kristus!

Direktesendinger på nettet:

27. februar 2021: 

 Evangelisk luthersk misjonslag

 

DIREKTESENDTE SØNDAGSMØTER FRA Norsk Luthersk Lekmannsmisjon HER.

 

  

Tore Mangelrød fra Evangelisk Luthersk Misjonslag forkynner:

Fredag 22. januar 2021 kl 19.00 

HER

Lørdag 23. januar kl 19.00

HER

Søndag 24. januar kl 19.00

HER

 

***

NYTTÅRSMØTE DIREKTE, Søndag 3. januar 2021

Norges Samemisjon, Stavanger krets. Nordlys leirsted. Tale v/ Oddvar Dahl.

 

 

JULEN 2020

 

Lytt til taler direktesendte opptak, fra Norsk Luthersk Lekmannsmisjon:

 

1. juledag 25. desember 2020

 

 Live sending er ferdig.

 

Julaften, 24. desember 2020

Julens budskap i ord og toner fra Solhøy bedehus i Hurdal, Viken fylke.

 

***

 

24.12.2020 | Rami Seppälä | Julemøte from Norsk Luthersk Lekmannsmisjon on Vimeo.

 ***

 

Bibelhelg m/ Curt Westman,

Vestre Kvelde bedehus, Evangelisk Luthersk Misjonslag

November 2020: Tale Markus 4

*** 

 

Misjon Sarepta - julekonsert:

 

PINSEN 2020

Tale av Curt Westman

2. Pinsedag | Gud vil gi deg et nytt hjerte | Esek 36:26-27 from Norsk Luthersk Lekmannsmisjon on Vimeo.

 

Flere taler av Curt Westman.

 

HEBRAISK sang om Yeshua, Jesus som er Guds lam   Seh HaElohim

Se, der Guds lam som bærer verdens synd. (Joh. 1,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men Han er såret for våre overtredelser,

knust for våre mishjerninger.

Straffen ble lagt på Ham for at vi skulle ha fred,

og ved Hans sår har vi fått legedom.

 

Herren lot den skyld som lå på oss alle

ramme ham. 

Jes. 53

 

 

PÅSKEN 2020

Alle - du - er hjertelig velkommen til å bli med fremover og følge innholdet som kommer her etterhvert under denne nettkirke-menyen! Det vil i påsken - fra palmehelga - bli lagt ut forkynnelse av Guds Ord, bubelundervisning og sang her.

Målet er at vi alle - hver den som besøker siden - få et møte med Jesus Kristus - også du!

Velkommen til alle - fra hele landet - til deg som nå er på nettsiden til Norges Bibelkirke!

Se taler nedenfor for påskedagenes budskap! Guds velsignelse ønskes deg og dine - Jesu frelsesverk gjelder deg også - ta i mot budskapet - lukk Herren Jesus inn i hjertet ditt og livet ditt som frelser, Herre, hyrde og Konge!

 

Ellers er det mye innhold, bibeltekster, bibelundervisning, sanger mv under de andre menyene på nettsidene til Norges Bibelkirke. Måtte du få et møte med Bibelen, Guds levende Ord - Herren Jesus Kristus - til frelse, liv, håp, trøst, tukt, veiledning, oppmuntring, miskunnhet, glede, nåde og fred fra Gud.

 

Bibeltekster, bønn, taler og sang kommer her fremover! Mye godt, oppbyggelig, solid og klar undervisning! Her vil også komme innhold for barna og ungdom!

Allerede nå - Bibelens budskap til alle: Jesus elsker alle barna.

 

Egne barnesider.

 

UNGDOM - UNGE VOKSEN - ALLE:

Kom og se! Bibelblad for ungdom og unge voksne. Last opp her!

 

Følg med - velkommen!

Palmesøndag 5. april 2020

Sang: Dyp av nåde - er hos deg, Jesus, ennå rom for meg? Sangboken nr 423.

Opptak: Vasvik media. Sang: Forkynner, kunstmaler mv Odd Dubland.

Sang: Se hvor nu Jesus treder. Sangboken nr 674

Tale: Øivind Andersen: Bibeltekst: Joh. 12,12-36

Se stykket/artikkelen nedenfor.

Også innhold under Les mer.

 

 

 

 

 

Palmesøndag: Jesus rir på eselfolen - ned fra Oljeberget til Jerusalem.

 

 

Jesu endetidstaler:

Etter palmesøndag holdt Jesus sin endetidstale - han hadde også talt om dette tidligere, men nå underviste han mer/nærmere om dette. De neste to dagene leser vi Guds Ord om dette og lytter til bibelundervisningen! 

Den stille uke:

Mandag 6. april:

Lukas 21.

Frits Larsen: Luk. 21, 29-33. Mot verdens avslutning (1968)

Carl Fr. Wisløff: Endetidens forførelser (1995)

Fikentreets tegn!

 

 

Tirsdag 7. april:

Matt. 24.

Carl Fr. Wisløff: Endetidstegnene i lys av Matt. 24.

1. Tess. 5. Carl Fr. Wisløff:   Kristen i et endetidsperspektiv. (1989)

Se også nedenfor "Les mer" - for mer undervisning!

 

Onsdag 8. april:

 

Å, for et under at Gud har meg kjær!

 

Skjærtorsdag 9. april

Carl Fr. Wisløff forkynner Guds Ord:

1) Nattverden - et reisemåltid.

2) Minn meg om Getsemane

fra Dybde.org.

Sang: Hin time i Getsemane.

 

 

Langfredag 10. april

De tre korsene

Det var én som var villig å dø i ditt sted

 

Lørdag 11. april

Bibel og sang!

 

1. Påskedag: Jesus er oppstått! Halleluja!

Påskemorgen slukker sorgen! Sang og tale!

Deg være ære, Herre over dødens makt!

 

2. påskedag

 

Lytt til sangen om det fullbrakte verket på Golgata!

Leif Egil Karlstad og Magne Straumstein, fra bibelhelg Ordet og Israel, lyngmo 2012.

 

Mer bibelundervisning og sang under!

Palmesøndag:

Hosianna Davids Sønn . Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Israels konge!

Måtte Jesus Messias komme inn igjennom hjertets port og dør, med sin nåde og sannhet, lys, tilgivelse, frelse og fred!

La oss ære og prise Gud Herren, - Bibelens Gud JHVH - Israels Gud, himmelens og jordens skaper!

 

Sangboken nr 102: Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære!

Fremført under av ungdomskoret Jubilo.

 

Palmesøndag: Les også Salme 24 - om Kongen som kommer!

 

Vår tid i lys av Guds Ord:

Mandag 6. april:

Endetiden: Hva sier Bibelen  -  politiske tegn

Bibeltime ved Gunstein Nes, fra bibelhelg Lyngmo 2018 ved Ordet og Israel. 

Bibeltimen v/ Kjell Furnes om moralske tegn hører du her.

Vær rede, våk og be . se;  Jesus kommer snart igjen!

 

I den stille klare morgen

I den stille klare morgen som når dagen travlest er
Og ved soleglad med kveldens milde vind.
I den tause midnattstime, og ved månens bleke skjær.
Jeg vil lytte etter lyden av Hans trinn.

 


Kor: Se, Han Kommer ! Jesus Kommer ! Fikentreet varsler Sommer,
Vår forløsningstime kommer ! Jeg vi lytte etter lyden av Hans trinn.

 

Jeg har hørt Hans trette trinn på Galileas fjell og vang,

og ved Kedron da Han gikk i hagen inn,

Jeg har sett Ham sorgtung vandre opp til Golgata sin gang,

og følt sorgen under lyden av hans trinn.

 


Se, Han kommer, Han som alle verdens floker løse kan.

Fredens morgen uten skyer bryter inn !

JA, Han Kommer for å sette alle ting i rette stand !

Jeg vil lytte etter lyden av Hans trinn

 

Tekst: Henry Albert Tandberg 1928

Sangboken nr 870.

 

Tirsdag 7. april:

Matt. 24,7-8:   

6 Og dere skal høre krig og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme! for det må så skje, men enden er ikke enda.

7 For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der. 8 Men alt dette er begynnelsen til veene.

Mark. 13,8

Luk.21,11: 

Når dere hører om kriger og opprør, så la dere ikke skremme! For først må disse ting skje, men enden kommer ikke med det samme. 10 Da sa han til dem: Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. 11 Store jordskjelv skal det være, og hunger og pest mange steder. Fryktelige ting skal skje, og det skal vise seg veldige tegn fra himmelen.

Jesaia kap 24   

Tale v/ Carles Hansen, Bibelhelg 2018 v/ Ordet og Israel, Lyngmo.

 

Jesus Messias, den levende Guds Sønn sier: Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. 

 

Gud er på tronen ennå!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mer her!

 

 

 

 

 

 

 

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer