Bli med på ei sangstund!

Publisert: 13.06.2021

Lytt til kristne sanger - fremført av mangeårig forkynner og sangevangelist Dagfinn Sandal.

 

Dagfinn Sandal har i mange år reist rundt omkring i landet og forkynt Guds Ord.

Mange er takknemlige for det bibelske budskapet som Sandal har formidlet gjennom tale og sang.

Han har reist for Den indre Sjømannsmisjon.


Les mer

Velkommen til nettkirke!

Publisert: 03.01.2021

Bli med på nettmøte - nettkirke!

Påskemøter 2021:

Lytt til sendingene/ talene fra Evangelisk Luthersk Misjonslag  her:

 

 

 

Velkommen til møtehelg med Bibelen, Guds Ord -

Få et møte med Jesus Kristus!

Direktesendinger på nettet:

27. februar 2021: 

 Evangelisk luthersk misjonslag

 

DIREKTESENDTE SØNDAGSMØTER FRA Norsk Luthersk Lekmannsmisjon HER.

 

  

Tore Mangelrød fra Evangelisk Luthersk Misjonslag forkynner:

Fredag 22. januar 2021 kl 19.00 

HER

Lørdag 23. januar kl 19.00

HER

Søndag 24. januar kl 19.00

HER

 

***

NYTTÅRSMØTE DIREKTE, Søndag 3. januar 2021

Norges Samemisjon, Stavanger krets. Nordlys leirsted. Tale v/ Oddvar Dahl.

 

 

JULEN 2020

 

Lytt til taler direktesendte opptak, fra Norsk Luthersk Lekmannsmisjon:

 

1. juledag 25. desember 2020

 

 Live sending er ferdig.

 

Julaften, 24. desember 2020

Julens budskap i ord og toner fra Solhøy bedehus i Hurdal, Viken fylke.

 

***

 

24.12.2020 | Rami Seppälä | Julemøte from Norsk Luthersk Lekmannsmisjon on Vimeo.

 ***

 

Bibelhelg m/ Curt Westman,

Vestre Kvelde bedehus, Evangelisk Luthersk Misjonslag

November 2020: Tale Markus 4

*** 

 

Misjon Sarepta - julekonsert:

 

PINSEN 2020

Tale av Curt Westman

2. Pinsedag | Gud vil gi deg et nytt hjerte | Esek 36:26-27 from Norsk Luthersk Lekmannsmisjon on Vimeo.

 

Flere taler av Curt Westman.

 

HEBRAISK sang om Yeshua, Jesus som er Guds lam   Seh HaElohim

Se, der Guds lam som bærer verdens synd. (Joh. 1,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men Han er såret for våre overtredelser,

knust for våre mishjerninger.

Straffen ble lagt på Ham for at vi skulle ha fred,

og ved Hans sår har vi fått legedom.

 

Herren lot den skyld som lå på oss alle

ramme ham. 

Jes. 53

 

 

PÅSKEN 2020

Alle - du - er hjertelig velkommen til å bli med fremover og følge innholdet som kommer her etterhvert under denne nettkirke-menyen! Det vil i påsken - fra palmehelga - bli lagt ut forkynnelse av Guds Ord, bubelundervisning og sang her.

Målet er at vi alle - hver den som besøker siden - få et møte med Jesus Kristus - også du!

Velkommen til alle - fra hele landet - til deg som nå er på nettsiden til Norges Bibelkirke!

Se taler nedenfor for påskedagenes budskap! Guds velsignelse ønskes deg og dine - Jesu frelsesverk gjelder deg også - ta i mot budskapet - lukk Herren Jesus inn i hjertet ditt og livet ditt som frelser, Herre, hyrde og Konge!

 

Ellers er det mye innhold, bibeltekster, bibelundervisning, sanger mv under de andre menyene på nettsidene til Norges Bibelkirke. Måtte du få et møte med Bibelen, Guds levende Ord - Herren Jesus Kristus - til frelse, liv, håp, trøst, tukt, veiledning, oppmuntring, miskunnhet, glede, nåde og fred fra Gud.

 

Bibeltekster, bønn, taler og sang kommer her fremover! Mye godt, oppbyggelig, solid og klar undervisning! Her vil også komme innhold for barna og ungdom!

Allerede nå - Bibelens budskap til alle: Jesus elsker alle barna.

 

Egne barnesider.

 

UNGDOM - UNGE VOKSEN - ALLE:

Kom og se! Bibelblad for ungdom og unge voksne. Last opp her!

 

Følg med - velkommen!

Palmesøndag 5. april 2020

Sang: Dyp av nåde - er hos deg, Jesus, ennå rom for meg? Sangboken nr 423.

Opptak: Vasvik media. Sang: Forkynner, kunstmaler mv Odd Dubland.

Sang: Se hvor nu Jesus treder. Sangboken nr 674

Tale: Øivind Andersen: Bibeltekst: Joh. 12,12-36

Se stykket/artikkelen nedenfor.

Også innhold under Les mer.

 

 

 

 

 

Palmesøndag: Jesus rir på eselfolen - ned fra Oljeberget til Jerusalem.

 

 

Jesu endetidstaler:

Etter palmesøndag holdt Jesus sin endetidstale - han hadde også talt om dette tidligere, men nå underviste han mer/nærmere om dette. De neste to dagene leser vi Guds Ord om dette og lytter til bibelundervisningen! 

Den stille uke:

Mandag 6. april:

Lukas 21.

Frits Larsen: Luk. 21, 29-33. Mot verdens avslutning (1968)

Carl Fr. Wisløff: Endetidens forførelser (1995)

Fikentreets tegn!

 

 

Tirsdag 7. april:

Matt. 24.

Carl Fr. Wisløff: Endetidstegnene i lys av Matt. 24.

1. Tess. 5. Carl Fr. Wisløff:   Kristen i et endetidsperspektiv. (1989)

Se også nedenfor "Les mer" - for mer undervisning!

 

Onsdag 8. april:

 

Å, for et under at Gud har meg kjær!

 

Skjærtorsdag 9. april

Carl Fr. Wisløff forkynner Guds Ord:

1) Nattverden - et reisemåltid.

2) Minn meg om Getsemane

fra Dybde.org.

Sang: Hin time i Getsemane.

 

 

Langfredag 10. april

De tre korsene

Det var én som var villig å dø i ditt sted

 

Lørdag 11. april

Bibel og sang!

 

1. Påskedag: Jesus er oppstått! Halleluja!

Påskemorgen slukker sorgen! Sang og tale!

Deg være ære, Herre over dødens makt!

 

2. påskedag

 

Lytt til sangen om det fullbrakte verket på Golgata!

Leif Egil Karlstad og Magne Straumstein, fra bibelhelg Ordet og Israel, lyngmo 2012.

 

Mer bibelundervisning og sang under!


Les mer

Les og lytt: Bibelen, Johannes evangeliet kap 9,1-38

Publisert: 14.02.2021

 

Les bibelteksten HER 

Hør sangen og lytt på talen nedenfor!

 


Les mer

Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare. Vær frimodig, redde hjerte!

Publisert: 14.03.2017

Aktuelt - også nå i disse dager - denne tiden med koronavirus som en verdensomspennende pest / pandemi - som skaper en alvorlig og vanskelig situasjon:

Hva sier Skriften - Bibelen - når det er vanskelig - i anfektelse, trengsel og vonde tider?

Les under hva sier Gud gjennom profeten Jesaia til sine barn

(dvs til - deg som er frelst):

 

Esaias 41:10
Frykt ikke, for jeg er med deg!

Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud!

Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.

 

Sangboken nr 477:

Vær frimodig, redde hjerte,
dristig, du forsakte sinn!
Skynd deg nå med all din smerte
like til din Jesus inn!
Ja, jeg løper like til,
la kun spotte, hvem som vil!
Slikt jeg ei kan se og høre,
når jeg har med Gud å gjøre.

 

Jeg vil ikke tigge lenger
der hvor intet er å få.
Makt og ære, gods og penger,
si, hvor langt kan de vel nå?
Da jeg var i sjelenød,
var den hele verden død.
Ingen kunne, ingen ville
hjertets dype lengsel stille.

Jesus, Jesus, han alene,
han er den som kan og vil!
Hva så andre enn vil mene,
ham jeg trenger meg hen til.
Det er ham, min sjel, du må
ene, ene lite på!
Ham jeg også fast vil holde
inntil hendene er kolde!

 

Jesus, takk at alle steder
får jeg være deg så nær.
Du har milde ord som gleder,
sterke ord som frelser her.
Bort all synd og sorg og savn!
Se, jeg er i Jesu favn!
Det er ære her å ligge,
det er rikdom her å tigge!

 

Tekst: Hans Adolf Brorson

Mer info: Salmebloggen


Les mer

Hva er frelse? Hva er den bibelske, kristne tro?

Publisert: 17.06.2017

Menneskene er evighetsvandrere, som er skapt av Gud og har fått livet av Gud. Gud har også lagt evigheten ned i menneskenes hjerter (Forkynneren 3,11). Menneskene skal møte Gud og stå til regnskap for ham. Etter Guds dom blir det evig liv eller evig fortapelse.  

Gud vil at du skal bli frelst, få evig liv! (1. Tim. 2,4) Den som tror på Jesus blir frelst! Hva er frelsende tro?

Å tro er å komme til Jesus Kristus, den levende Guds Sønn med dine synder.

Jesus sier: "Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile" (Matt.11,28)

Denne videoundervisningen forklarer den kristne tro og gir deg hjelp til å bli kjent med Jesus som din frelser.

Hver del tar ca 15 minutter.


Les mer

Jesus ser deg nå og sier: Følg meg!

Publisert: 15.04.2022

Da Jesus gikk videre derfra, så han en mann ved navn Matteus sitte på tollboden. Han sa til ham: Følg meg! Og han sto opp og fulgte ham. Matteus 9,9

KORONA VIRUS PEST PANDEMI ENDETID BIBELEN JESUS KALLER TIL OMVENDELSE, SYNDENES FORLATELSE, FRELSE, REDNING FRA GUDS DOM


Les mer

A B C Fakta og aktuelt om islam og antikrist - hva sier Bibelen?

Publisert: 31.05.2022

Bibelen sier at en spesiell ond, løgnaktig person som skal stå fram på verdens arena i endens tid - Antikrist, også kalt Dyret. På Bibelens tid - mens apostelen Johannes levde og skrev sitt brev, var antikristens ånd allerede til stede. Men denne ånden, strømningen, ideologien blir stadig sterkere og mer utbredt. Likedan utgjør teknologiske muligheter og politiske system/tanker ytterligere grunnlag for antikrist sin fremtreden.

I vår tid er vi nærmere denne endetidsfasen enn noen gang.

Men Gud være takk og lov: Gud, Himmelens og jordens Skaper, Bibelens, Israels Gud JHVH,  er på tronen - Han har full kontroll! Bibelen, Guds Ord, går i oppfyllelse.

Jesus Kristus er seierherren - og er historiens, nåtidens og fremtidens Herre og Konge!

 

Guds folk bør kjenne til hva Bibelen sier om endetiden, herunder bl a antikrist, samt kjenne, forstå hva som rører seg i vår egen tid i lys av Bibelens budskap.

Norges Bibelkirke vil formidle sannferdig og troverdig informasjon og bibelundervisning om dette.

 

A. Lytt til bibelundervisningen under (på engelsk) av bibellærer John MacArthur om Antikrist.

B. Les fakta-informasjonen under, av informasjonsmedarbeider i Kristen muslimmisjon.

C. Les osgå den aktuelle artikkelen under om Islamismen, av lektor Eivind Gjerde.

 

Jesus Kristus, Guds Sønn sier:

JEG ER veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. (Joh. 14,6)

 

Så sier Gud Herren gjennom apostelen Johannes første brev kapittel 2, vers 22-23:

22 Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Dette er Antikristen, den som nekter Faderen og Sønnen.

23 Hver den som nekter Sønnen, har heller ikke Faderen; den som bekjenner Sønnen, har og Faderen.


Les mer

Vend om!

Publisert: 27.10.2022

Dette står skrevet i Bibelen, - så sier Herrens Ord (Matt.3,2):

Omvend dere,

for himlenes rike er kommet nær!

Er du omvendt til Gud?

Har din dåp, det at du hører Guds ord, at du er med i arbeidet for Guds rike, at du har bestemt deg for å være en kristen - 

har dette ført til at du er blitt omvendt til Gud?

 

Mange er meget aktive i kristelig virksomhet i dag. De har gått inn for å arbeide for Guds rike. De bekjenner seg som kristne. Og med sin forstand - så langt den rekker - tror de alt Bibelen sier.

Men de lever akkurat som alle andre mennesker. De kan gjøre ting som Guds Ord stempler som synd, og det gjør de uten å merke at det er i strid med bekjennelsen deres. De har ingen vanskeligheter med å tro Guds ord, ganske enkelt fordi deres tro bare består i å ha riktige meninger. De kan være med på alle denne verdens fornøyelser og noen ganger også dens utskeielser.

Derfor er det nødvendig å spørre: Er du omvendt til Gud?

 

Omvendelsen viser seg først og fremst i at synden er blitt synd  for deg. Du må ta avstand fra den. Og når synden bryter ut, blir den dømt og anklaget, og du får ingen fred før den er oppgjort med Gud.

Et menneske som er omvendt, går imot seg selv og sin egen natur. Den omvendte fornekter det gamle mennesket.

En omvendt kan heller ikke følge med strømmen og ferdes der de fleste er. Den omvendte går på en smal vei, en vei som er høyst upopulær. Der går en sann kristen fordi Jesus er blitt ham kjærere enn alle andre og alt annet.

Omvendelsen viser seg aller best i at Jesus er blitt den omvendtes liv! Den viser seg også i at en søker Jesu ære.

 

Prøv deg selv på dette!

Svar deg selv og Gud sannferdig på såørsmålet:

Er du omvendt til Gud?

 

 

Øivind Andersen

Fra andaktsboken Ved kilden, 27. oktober,

Lunde forlag

***

 

 

 

 

 

 

Se nedenfor!


Les mer

Jesus Kristus er oppstått fra de døde - Herren lever!

Publisert: 31.03.2024

Så sier Bibelen - Guds Ord (Markus kap 16):

Og da sabbaten var til ende, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham. 

Meget tidlig den første dagen i uken kom de til graven, da solen gikk opp. 

De sa til hverandre: Hvem skal rulle steinen bort fra gravåpningen for oss? 

Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet bort. Den var nemlig meget stor. 

Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte der på høyre side, kledd i en hvit, lang kappe, og de ble forferdet.

Men han sier til dem: Frykt ikke! Dere søker Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er blitt reist opp, han er ikke her! Se, der er stedet hvor de la ham. 

Men gå og si til disiplene hans og til Peter: Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham, slik han sa til dere. 


Les mer

Et møte med Jesus

Publisert: 04.04.2020

Et budskap til deg og oss alle!

Les denne hendelsen i Bibelen - om da Jesus - på sin gjennomreise gjennom Samaria

møtte den samaritanske kvinnen ved Jakobs brønn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes kap. 4, 1 - 26 (fra Norsk Bibel 88/07)
 
Da nå Herren visste at fariseerne hadde hørt at Jesus vant flere disipler og døpte flere enn Johannes 2- enda Jesus selv ikke døpte, men disiplene hans - da forlot han Judea og dro igjen til Galilea.
 
Han måtte da reise gjennom Samaria. Han kom da til en by i Samaria som heter Sykar. Den ligger i nærheten av det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. 6Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen, og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette time.
 
Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne: Gi meg å drikke!
Disiplene hans var gått inn i byen for å kjøpe mat.
 
Den samaritanske kvinnen sier til ham: Hvordan kan du som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere.
 
10 Jesus svarte og sa til henne: Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg: Gi meg å drikke - så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann!
 
11 Kvinnen sier til ham: Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da det levende vannet fra? 12Du er da vel ikke større enn vår far Jakob, som ga oss brønnen og selv drakk av den, og likeså hans sønner og buskapen hans?
 
13 Jesus svarte og sa til henne: Hver den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. 14 Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.
 
15 Kvinnen sier til ham: Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann!
 
16 Han sier til henne: Gå og rop på mannen din, og kom så hit.
 
17 Kvinnen svarte: Jeg har ingen mann.
 
Jesus sa til henne: Med rette sa du: Jeg har ingen mann!
18 For du har hatt fem menn, og den du nå har, er ikke din mann. Der talte du sant.
 
19 Kvinnen sier til ham: Herre, jeg ser at du er en profet! 20Våre fedre tilba på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem er stedet hvor en bør tilbe.
 
21 Jesus sier til henne: Tro meg, kvinne! Den time kommer da dere verken skal tilbe Faderen på dette fjell eller i Jerusalem. 22 Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. 23 Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha. 24 Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.
 
25 Kvinnen sier til ham: Jeg vet at Messias kommer - han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt.
 
26 Jesus sier til henne: Jeg er det, jeg som taler med deg.

 

 

 


Les mer
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer