Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær! 

Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. (Jes. 55, 6-7)

 

Aktuelt: 1) Koronapandemien og restriksjoner er i hovedsak over. Norges Bibelkirke starter i 2023 opp igjen med flere møter og helgesamlinger på bedehuser og leirsteder, Hold av pinse-helga! Info kommer!

Vi anbefaler våre medlemmer å samles i hjemmene lokalt til bibelgrupper, sangkvelder og delekvelder, med bønn, bibellesing, sang og vitnesbyrd. Inviter gjerne naboer og venner. Kontakt gjerne oss i styret for mulighet til besøk!

2) I de to-tre pandemiårene har styret i Norges Bibelkirke arbeidet med ny sangbok. Flere andre har også bidratt. Sangboka vil trolig bli lansert i løpet av våren 2023. Medlemmer og alle andre som er glad i den kristne sang- og salmeskatten kan glede seg!

Mer info kommer senere!

3) Bedehuskanalen anbefales. Her vil Norges Bibelkirke også etterhvert bidra med programinnslag, trolig fra 2023.

4) Mennesket er skapt av Gud - i Guds bilde - til mann og kvinne, gutt og jente. Guds bud sier Du skal ikke slå ihel. 

I Norge i vår tid gjør myndigheter og pressgrupper opprør mot Guds skaperordning og Guds bud. Onde, forførerske ideologier presser på, i tillegg til pandemier. (Korona m.m)

Les nedenfor, og nederst høyre spalte.

***

Også i 2022 har Israel blitr rammet av raketter og terroraksjoner fra muslimske palestina-arabere i Gaza. FN, inkludert Norge fordømmer Israel, når Israel tar igjen for å stoppe terroren. Norge støtter de palestinske myndigheter med mange millioner kroner årlig.

Mai 2021: Israel angripes av raketter fra Gaza - sendt av den islamske terror-organisasjonen Hamas.  SE HER. 

Be om frelse for dem som drives av Islams ånd og hat - at de må få møte Jesus Kristus.

Juni 2021: Ugudelighet, Israel-hat og sodomi i Norge. Guds dom og kall til omvendelse og frelse. Bønn for Israel og Norge!

 

Bladet Evangelisten m.fl starter Bedehuskanalen TV. Norges Bibelkirke er med som en av samarbeidspartnerne!

 

Vær med å be for dette initiativet - at Guds vilje må skje, at Bibelen, Guds Ord, må nå ut til mennesker - og skape Gudsfrykt, syndenød, vekkelse, frelse, oppbyggelse, undervisning!

***

Oppbyggelige sanger! 

***

Kriser: Norge og store deler av verden opplevde i 2020 og i 2021 spesielle tider.  Men det er også flere - og større kriser. Les nedenfor også om den største krisen.

Koronaviruset - pandemien - har påvirket dagliglivet for mange.

For Guds folk - Du som er frelst - er dette fortsatt sant: Ingen er så trygg i fare, som Guds lille barneskare.

 

Husk: Gud - himmelens og jordens skaper - Bibelens Gud - har full kontroll!

Gud, den Allmektige, er på tronen - han er historiens Herre. Det er Han vi skal ærefrykte - og vende oss om til - med syndsbekjennelse - og ta imot Jesus, frelseren og hans tilgivelse!

Vi ber til Herren Jesus Kristus om at myndighetene, statsminister, regjering, storting, kongefamilie og øvrige myndigheter må vende om til Gud, og Bibelen - Guds Ord. At de må få gudsfrykt og bekjenne sin synd og bli frelst. At  ugudelige lover og livsførsel endres og at vårt folk omvendes fra synd - ved Guds  Ord og Ånd - og blir frelst ved tro på Jesus Kristus, Guds Sønn.

Land og folk har krenket, gjort opprør mot den Hellige Gud, hans Ord, lov og bud, og skaperordning.

En mye større krise enn korona-pesten i Norge er de tusenvis av drap av ufødte menneskeliv i mors mage.

Dessuten myndighetenes opprør mot Guds skaperordning:  Gud skapte mennesket i sitt bilde - til mann og kvinne. I de offentlige skolene, i skolebøker, i direktorater, departementer og politiske miljøer formidles og fremholdes en ideologi om "flytende kjønnsidentitet" som forvirrer og forfører  mennesker, spesielt barn og unge. 

Gud, Himmelske Far: Vi fortjener din vrede og dom over vår synd mot deg. Vi har krenket deg i tanker, ord, gjerninger og forsømmelser.

Se i nåde til hver og en av oss, for din barmhjertighets skyld.

Vend våre hjerter til deg og ditt ord. Tilgi vår synd for Jesu skyld, og frels oss - og gi oss det evige liv ved bibelsk tro på Jesus Kristus som Frelser og Herre i våre liv. 

Amen 

 

DEN STØRSTE KRISEN: 

Så seier Herrens Ord i Joh. 3,36:

"Den som trur på Sonen, har evig liv.

 Men den som ikkje vil tru på Sonen, skal ikkje sjå livet, men Guds vreide vert verande over han."

 

Å forkaste og forvrenge Bibelen, Guds Ord og stå imot sannheten, Jesus Kristus,

være ufrelst og gå evig fortapt er den største krisen og ulykken for mennesket, for land og folk.

 

Frelse - hva er det? Hvordan blir jeg frelst?

Jesus sier: Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Matt. 11,28

 

HØR HERRENS ORD!

Lytt til Bibelundervisning fra nettradio:

Info om Radio DSF   

Rohkos

****

Også en god  kristen nettradio:

 

***

Aktuelt fra allmenne media, som supplement/alternativ:

dagen   timesofisrael israeltoday

document   foxnewslive foxnews

***

 

Land! Land! Land! Hør Herrens Ord!

Jer. 22,29

Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. 1. Tim. 1,15.

 

Det evige livet, frelsen - fra Guds dom og evig fortapelse - er derfor også for deg - Guds kjærlighet til deg!

Gud kaller deg nå til frelse!

Vend om og ta imot Jesus Kristus

som frelseren og Herren din

før det blir for sent!

*******

 

 

 ******

Se på fikentreet - Israel!

Forløsningen - opprykkelsen nærmer seg. Jesus står for døren - Han kommer snart - plutselig! Hør hva Han sier:

Lær en lignelse av fikentreet: Så snart det kommer saft i dets grener, og dets blader springer ut, da vet dere at sommeren er nær;

slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at han er nær for døren.

Matt. 24,32-33.

 

 

Sannheten setter deg fri!
Kom til Jesus, Guds Sønn - han som er veien, sannheten og livet.

Gud kaller deg til frelse fra synden, dommen og fortapelsen:

La oss vende om til   Jesus Kristus, tilbake til Bibelen - Guds Ord!

 

Norges Bibelkirke  er et  landsdekkende nettverk og kirkesamfunn for alle som tar Bibelen på alvor.

Norges Bibelkirke tilbyr et bibeltro alternativ til Den norske kirke (Dnk, folkekirken) som - bl a ved sin godkjenning og velsignelse av sodomi (homofile forhold) - har forvrengt og forkastet Bibelen, Guds hellige, sanne, levende Ord, Herrens skaperordning, gode vilje og bud.   Få råd her.

Vårt råd i korthet: Meld deg ut! 

***

Jesus sa da til de som var kommet til tro på ham (Joh.8,31-32):

Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. 

Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.

 

***

INNMELDINGSSKJEMA for NORGES BIBELKIRKE HER

Jesus ser deg nå og sier: Følg meg!

Skrevet av: , publisert 15.04.2022

Da Jesus gikk videre derfra, så han en mann ved navn Matteus sitte på tollboden. Han sa til ham: Følg meg! Og han sto opp og fulgte ham. Matteus 9,9

KORONA VIRUS PEST PANDEMI ENDETID BIBELEN JESUS KALLER TIL OMVENDELSE, SYNDENES FORLATELSE, FRELSE, REDNING FRA GUDS DOM

 

Den gamle hollandske maleren Terbrugghen har gitt verden et herlig bilde av Matteus da han ble kalt av Jesus.

Vi ser Matteus sitte midt på bildet, med et stort bord foran seg.

På bordet ligger det penger og regnskapsbøker. Ved begge sider av Matteus er noen andre ivrig opptatt med regnskaper. Hendene deres strekker seg ut over bordet, de fingrer med pengene og peker i bøkene.

Inn fra den ene siden ser vi Jesus komme. Han strekker hånden ut mot Matteus - det er som om vi hører ham si: Følg meg!

Det mest gripende på bildet er ansiktsuttrykket til Matteus. Han tror nesten ikke sine egne ører, og mens han peker innover mot sitt eget bryst, sier han: Meg? Mener du virkelig meg?

Er det jeg som skal få lov til å følge deg, Jesus?

Vi synes formelig at vi hører ham si det - så levende er bildet.

Den gamle maleren har skjønt noe meget vesentlig:

Det er uendelig stort å få lov til å følge Jesus. Det er en nåde så stor at en nesten ikke tør tro det.

Tenk at Jesus vil ha meg med seg - en toller, en som har mistet bra folks tillit og som vanskelig tør tenke på Gud i det hele tatt!

De fleste tenker ikke slik. For dem er pengene og regnskapene så viktige at Jesus får vente. Og om de i det hele tenker seg muligheten av å følge Jesus, så synes de at Jesus må være takknemlig om de beslutter seg for å velge kristendommen.

Da er du selv veldig stor, og Jesus bare en mulighet blant mange - du kan velge ham hvis du finner det for godt.

Imens går det noen omkring som har sett sin egen fortapte stilling og sitt mislykkede liv. De ville gjerne være kristne, men kirke og kristendom er da for skikkelige folk - ikke for meg.

Hør - du tar feil. Jesus er kommet for å kalle de mislykkede, de fortapte, dem som livet gikk i stykker for.

Du fortjener ikke mer enn Matteus gjorde, men nå står Jesus der likevel og sier til deg:

Følg meg!

Reis deg straks og følg ham.

Carl Fr. Wisløff

(Fra andaktsboken Daglig brød. Lunde forlag. Anbefales!)

 

 

Mitt liv vil jeg leve i samfunn med Jesus,

som en av de mange som er i hans skare.

Jeg hørte hans stemme. Den bød meg å følge:

Jeg følger deg, Jesus. Jeg følger deg.

 

Og skulle jeg tvile og se meg tilbake,

så ber jeg der, Herre, å ta meg ved hånden.

Og varme mitt hjerte, til atter jeg sier:

Jeg følger deg, Jesus. Jeg følger deg.

 

Hva livet enn byr meg, av glede og smerte,

jeg lever det tryggest i samfunn med Jesus.

I lys og i mørke, i medgang og motgang:

Jeg følger deg, Jesus. Jeg følger deg.

 

Gôte Strandsjö / Trygve Bjerkrheim

Sangboken nr 533 (lunde forlag)

 

LYTT TIL FORKYNNELSE v/Carl Fr. Wisløff, MED BIBELUNDERVISNING OVER DENNE BIBELTEKSTEN: JESUS KALLER MATTEUS (Matt. 9,9-13).

Slik lyder Guds Ord:

9 Da Jesus gikk videre derfra, så han en mann ved navn Matteus sitte på tollboden. Han sa til ham: Følg meg! Og han sto opp og fulgte ham.

10 Og det skjedde ved måltidet i hans hus, se, da kom mange tollere og syndere og spiste sammen med Jesus og disiplene hans.

11 Da fariseerne så det, sa de til disiplene hans: Hvorfor eter deres mester sammen med tollere og syndere?

12 Men da Jesus hørte det, sa han: Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt.

13 Gå bort og lær hva dette betyr: Barmhjertighet er det jeg vil ha, ikke offer! Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere.

............ hentet fra Bibelsk tro)

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer