Israel i profetisk lys

Publisert: 26.05.2021

Lytt til denne bibelundervisningen om sentrale sannheter om Israel og det jødiske folk i Bibelen - og i historien - og i endetiden. 

 

Av Eivind Gjerde, holdt i april 2021.

Del 1 av 4

 

Del 2 av 4

 

 

 

 

 

 

 

Del 3 og del 4 under!


Les mer

Aktuelt mai 2021: Israel angripes av islamsk terror fra Gasa

Publisert: 16.05.2021

Over 2000 raketter er sendt ut fra Gasa mot Israel i perioden mandag 10. mai til 16. mai 2021.

Raketter har falt ned også i Tel Aviv og Jerusalem.

Over store deler av Israel er det nå frykt og uro. Dag og natt er det alarmer som varsler angrep.

Den islamske Terrorbevegelsen Hamas, som råder i Gasa, står bak angrepet mot den jødiske staten Israel.  De har - sammen med store deler av den islamske verden - mål og ønske om å utslette Israel.

 

Les hva Bibelen - Guds Ord - sier om dette, denne situasjonen - om Guds fiender:

Salme 83 sier noe om hat mot Israel og jødene - som også eksisterer i dag, som under 2. verdenskrig, antisemittisme og antisionisme.

Så sier Gud, Herren, Bibelens Gud - den ene sanne Gud, Abraham, Isaks og Jakobs Gud, Israels Gud - i Salme 83 - ved Asaf:

En sang. En salme av Asaf.

2 Gud, ti ikke! Vær ikke stille og hold deg ikke i ro, Gud!

For se, dine fiender larmer. De som hater deg, løfter hodet.

Med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner.

De sier: Kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn!

For med ett hjerte rådslår de med hverandre, mot deg inngår de pakt

 

Salme 83

***

 

UTTALELSE/AKTUELL OPPFORDRING fra styret i Norges Bibelkirke

BØNN FOR ISRAEL OG NORGE

Se under "Les mer"

 

***

Se video under (Les mer) som viser rakettangrep fra Gasa og nedslag i Jerusalem, intevju med norsk ektepar like ved, samt annet aktuelt - også i Bibelens lys.


Les mer

Jesus Messias - Han kommer snart igjen! הוא יבוא, הוא יבוא

Publisert: 08.01.2021

 Dette sier Herren Jesus Messias, den korsfestede, oppstandne, levende Guds Sønn:

7 Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne bok.

20 Han som vitner dette, sier: Ja, jeg kommer snart! Amen, ja kom, Herre Jesus!

21 Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle! Amen!

 

 

(Bibelen - Guds Ord, Joh.åp.22,7 og v20-21) Norsk Bibel

 

The one who is testifying to these things says, ‘Yes, I am coming soon!’”

Amen! Come, Lord Yeshua!

 

 

Lyrics

He’s coming soon, He’s coming soon!

With joy we welcome His returning

It may be morn, it may be night or noon.

We know He’s coming soon.

 

Joshua Aaron synger på hebraisk og engelsk

ved Genesaretsjøen i Galilea, Israel.

Hu yavo, hu yavo

הוא יבוא, הוא יבוא

 (He will come, He will come)

Bekarov hu yavo 

בקרוב הוא יבוא

 (Soon He will come)

Besimcha mechakim leshivato

בקרוב הוא יבו 

(With joy we await His return)

 

Lo yodim et hasha’a, lo yodim et hayom (We don’t know the hour, we don’t know the day)

Ach betuchim anu bazot hu yavo (But we are sure of this – He will come!)

 

 

Words by Thoro Harris, music by Queen Liliuokalani - "Alah Oeh". Hebrew translation by James Hilsden and Joshua Aaron

 

LYTT TIL TALE / Bibelundervisning nedenfor!


Les mer

Fikentreet - Bibelens betydning - Israel

Publisert: 13.07.2018

Så sier Herren Jesus Messias: Bibelen, Luk.21,29-30:

Og han sa en lignelse til dem:

Se på fikentreet og alle trær: 30 Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere av dere selv at nå er sommeren nær.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lær en lignelse av fikentreet: Så snart det kommer saft i dets grener, og dets blader springer ut, da vet dere at sommeren er nær;

slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at han er nær for døren.

Matt. 24,32-33.


Les mer

Gratulerer med 70 års jubileet Israel!

Publisert: 25.04.2018

70-års jubileum 1948-2018:  Gratulerer Israel!

Gratulerer til det jødiske folket!

I vår tid har Gud latt oss mennesker få se et sterkt og tydelig vitnesbyrd om at Han, Den Allmektige, Himmelens og jordens skaper, er historiens Herre.

Den jødiske staten Israel er blitt gjenopprettet, og jøder fra alle kanter av verden har reist hjem til sitt hjemland, løftets land, som Gud gav dem gjennom Abraham, Isak og Jakob, jf blant annet 1. Mos. 12,1-3, Jes.43,6, Esek. 36,24.

 

Dette forkynner med en veldig kraft at Bibelens profetier oppfylles. Gud holder sine løfter. Israels Gud, den ene, sanne er på tronen ennå,  og Han kommer sine i hu! Løftene kan ikke svikte, nei – de står evig fast.

 

Denne jødiske, demokratiske, fredssøkende staten – Israel - er den staten som i vår tid får mest fordømmelsesresolusjoner mot seg i FN. Israel lever under konstant trussel om terror, krig og utslettelse av de omkringliggende islamske statene. Kirkenes verdensråd, Den norske folkekirken, Kirkens nødhjelp og KFUM/KFUK bidrar med sine løgner og fordømmelser mot den jødiske staten om ”okkupasjon”. Disse antisionistiske, erstatningsteologiske sammenhengene har forkastet Bibelen. Men Herrens Ord står fast. Gud lar sitt hellige ord oppfylles foran alles øyne – også foran sine fiender.

 

David Ben Gurion leser opp deklarasjonen om Israels gjenopprettelse, i Tel Aviv, 14. mai 1948


Les mer

Israels kall og utvelgelse - og Jerusalem

Publisert: 08.05.2018

Lytt til disse bibeltimene om Israels kall og utvelgelse, ved Kristian Fagerli, kontakt for Ordet og Israel i Trøndelag forkynner og tidligere misjonær i NLM. 

 

 

Neste bibeltime:


Les mer

Bibeltimer fra 1959, 1967 og 1968 om Israel!

Publisert: 05.05.2018

Lytt til disse lærerike, trosstyrkende bibeltimene av bibelskoleforstander Frits Larsen (1898-1968), fra Dansk Luthersk Misjon

Emnene er knyttet til Israel, det jødiske folk og Guds frelsesplan for menneskene og Israels plass og betydning. Dette sees også i sammenheng med aktuell situasjon på den tiden!

Nå, over 50 år siden - så er Israel og Guds handlinger i vår tid enda mer aktuelt! Også i lys av at det i april-mai 2018 er 70 år siden den jødiske staten Israel ble gjenopprettet.

Her får du blant annet høre også om den nye tidshusholdning/tidsalder - slik Bibelen uttaler! Guds folk, de frelste venter nå at Jesus skal komme, om opprykkelsen. Og hva som skjer når Jesus Messias kommer igjen, tusenårsriket mv.

1959: Hva betyr Israel for deg? (Tale i Norge, Tryggheim skole, Nærbø)

1959: Forsoningen

1967: Når Israel frelses.

1968: Israel og dets særpreg

1968: Om Israel

1968: Linjer i tiden

1968: Mot verdens avslutning

 

Hentet fra Hørordet.dk  

og Lysetoglivet.dk

 


Les mer

Jerusalem - Guds by, den store konges by og den jødiske staten Israel sin hovedstad.

Publisert: 06.12.2017

Israels kong David (ca 1040 - ca 940 f.Kr) gjorde Jerusalem til kongssete og hovedstad under sin regjeringstid.

Jerusalem er jødenes historiske, bibelske åndelige og nasjonale sentrum og Israels hovedstad.

Jesus Kristus sa om Jerusalem at det er den store konges by, og sikter til seg selv. Han  er kongenes Konge

Verdenshistoriens viktigste hendelse skjedde i Jerusalem! 

I jødenes påskehøytid ca år 30: På Golgata - en høyde - like utenfor den daværende bymur - stod det tre kors. 

På det midterste korset ble Jesus fra Nasaret, jødenes konge, Guds Sønn - Messias, korsfestet. Der tok han på seg Guds dom og straff for alle menneskenes synder. Jesus døde en stedfortredende soningsdød, for at vi - du - skulle slippe Guds dom og straff - men ha evig liv, ved å tro/ ta imot Jesus i hjertet! Se mer HER og HER!

Ja, sannelig - Jerusalem er sentrum i verden - i følge Bibelen og Guds frelsesplan og handlinger i historien, i vår tid og i fremtiden!

 

Bibelens salme 122:

En sang ved festreisene. Av David.

Jeg gleder meg over dem som sier til meg: Vi vil gå til Herrens hus.

Våre føtter står i dine porter, Jerusalem!

Jerusalem, du velbygde! Du er lik en by som er tett sammenføyd

Dit drar stammene opp, Herrens stammer, som et vitnesbyrd for Israel, for å prise Herrens navn.

For der er dommerseter satt fram, troner for Davids hus.  

Be om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker deg!

Må det råde fred innenfor dine murer, ro i dine saler!

For mine brødres og mine venners skyld vil jeg si: Fred være i deg!

Fordi Herren vår Guds hus er der, vil jeg søke ditt beste.


Les mer
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer