SHALOM ISRAEL !

 

Live-kamera fra Kotel - tempelmuren (vest-muren/klagemuren) i Jerusalem. Oljeberget i bakgrunnen.

7. desember 2023: Hanukka-feiring.

Se: Ordet og Israel  Her

og fra Bladet EVANGELISTEN HER

 2023: ISRAEL 75 år siden gjenopprettelsen som egen selvstendig jødisk stat.

Vi gratulerer!

Se disse innslagene!

Se også

HER

HER!

HER

 

 

19. april og 14. mai 2018:

70 års jubileum for gjenopprettelse av den jødiske staten Israel i 1948.

Vi gratulerer det jødiske folket og staten Israel! 

Guds velsignelse, fred og frelse over jødene og Israel!

Bibelske profetier oppfylles også i vår tid. Gud er trofast. Guds løfter holder!

 

Informativt:

Reportasjeserie fra Israel våren 1948:

Sett fra Oljeberget, av Hilda Anderson

 

***

Jerusalem 

Israels hovedstad. Jødenes hellige by.

Mai 2017: 50 år siden Jerusalem ble gjenforent. Les dette stykket! (Fra tidsskriftet Bibelsk tro)

 

Bibelen beskriver Jerusalem blant annet som jordens navle. (Esekiel 38,12). Hebraisk:  טַבּ֥וּר   ta-bur

Navlen - er i sentrum, midten på menneskekroppen og vitner dessuten om livsforbindelsen mellom barnet og mor- der liv, mat og næring blir tilført fra mor til barnet - og spredes derfra rundt i barnets kropp.

 

Fra himmelens og jordens skaper, Bibelens Gud er det et geografisk kontaktpunkt og en livsforbindelse til menneskene på jorden - via Jerusalem.

I Jerusalem ble Jesus Kristus, Guds Sønn - etter /som en oppfyllelse av Skriftene - korsfestet på Golgata, tok på seg Guds straff og døde for menneskenes synd.

 

I Jerusalem stod Herren Jesus Messias opp fra død og grav, fòr opp til himmelen og skal komme igjen - og sette sine føtter på Oljeberget - og dømme verdens nasjoner og folkeslag.

Jerusalem er den store konges by. Jesus er denne kongen. Han er kong Davids rotskudd og kongenes Konge og herrenes Herre.

Jerusalem skal være sentrum i det tusenårige riket for Israel.

 

Slik Bibelen forutsier er Jerusalem nå i endens tid blitt stadig mer i fokus - og et "problem" for de ugudelige folk, nasjoner og religioner.

 

For jødene vil Jerusalem alltid være Byen i deres liv, historie, hjerte og ånd. 

På dine murer, Jerusalem, setter jeg vektere. Aldri skal de tie, ikke hele dagen og ikke hele natten. Dere som minner Herren, unn dere ingen ro!   Og gi ham ikke ro før han bygger Jerusalem opp igjen, og før han gjør henne til en lovsang på jorden! Jes.62,6-7

I Bibelen er Jerusalem også brukt som betegnelse for evigheten - slik det er der. "Det nye Jerusalem" omtales som bruden, dvs de frelste menneskene, som er hjemme hos Gud i himmelen for evig.

 

 

Israel i profetisk lys

Publisert: 26.05.2021

Lytt til denne bibelundervisningen om sentrale sannheter om Israel og det jødiske folk i Bibelen - og i historien - og i endetiden. 

 

Av Eivind Gjerde, holdt i april 2021.

Del 1 av 4

 

Del 2 av 4

 

 

 

 

 

 

 

Del 3 og del 4 under!


Les mer

Vi ber for - og sørger sammen med Israel og det jødiske folk

Publisert: 11.10.2023

Israel ble angrepet lørdag 7. oktober 2023 av den islamske terror-organisasjonen Hamas som styrer i Gaza. Tusenvis av raketter og muslimske terrorister fra Gaza brøt gjennom Israels sikkerhetsgjerde og infilterte jødiske landsbyer og slaktet ned over 1300 jøder, familier, barn unge og eldre, og bortførte over 200 mennesker som gisler til Gaza. Israelerne er i sjokk, sorg og frykt. Israels forsvar skal nå stoppe/få slutt på terrorveldet Hamas utøver i og fra Gaza.

I store byer i London, Paris, Sidney og mange andre land, Tyskland, Norge, Sverige og Danmark jublet og feiret muslimske folkemengder og andre Israel- og jødehatere, over massakrene som Hamas utførte. FN fremmer stadig press og fordømmelse mot Israel, som ble angrepet av de som vil utslette Israel og jødene. Mediakrigen mot Israel er sterk og skaper hat, trusler og vold mot jøder i hele verden.

Også blant "kristenheten" er det enten motstand mot Israel og jødene, eller likegyldighet - som under Holocaust i 2. verdenskrig.

 

 

 

 

 

 

Vi ber Herren, Gud vår Far og Herren Jesus Messias om frelse, sann fred, legedom og trøst til de rammede, sørgende og lidende jødene som bor i sitt hjemland, Israel. Vi ber for Israels statsmiister Benjamin Netanjahu, regjeringern og IDF-israels forsvar og soldatene, som nå står overfor vanskelige og farlige, men nødvendige beslutninger og handlinger.

Les under - inkludert beskrivelsen til slutt (under les mer)

 

 

 

 

 

Vi velsigner Israel. Vi ber om fred for Jerusalem.

 

 

Vi ber om at menneskene som er fylt av hat, islams antikristlige demoniske ånd, - menneskene i Gaza - må bli satt fri og frelst av Herren Jesus Messias, Guds frelse, han som er full av nåde og sannhet. Jesus - Sannheten - kan sette dem i frihet!

SALME 83:

1 En sang, en salme av Asaf. (2) Gud, ti ikke! Vær ikke stille og hold dig ikke rolig, Gud!

2 For se, dine fiender larmer, og de som hater dig, løfter hodet.

3 Mot ditt folk legger de med svik hemmelige råd, og de rådslår mot dem du verner.

4 De sier: Kom og la oss utslette dem, så de ikke mere er et folk, og Israels navn skal ikke mere kommes i hu.

5 For de har av hjertet rådslått med hverandre; mot dig inngår de pakt,


Les mer

Satan, islam og Hamas

Publisert: 20.11.2020

Hva åpenbarer Bibelen om Satan? Den viser at Satan er en åndspersonlighet. Jesus Kristus sier om ham: «Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far (Johannes 8,44).. Han er en drapsmann fra begynnelsen av. Han er en løgner og løgnens far. Han er åndelig far til alle dem som står Jesus Kristus imot

Satan er Guds og menneskers fiende. Dette åndsvesenet er besatt av et grenseløst hat. Han har et klart mål for øye, nemlig å stjele, myrde og ødelegge, sier Jesus Kristus (Johannes 10,10). Denne onde personen møter vi med en rekke ulike navn i Bibelen. Hans vanligste navn er Satan,som kommer fra hebraisk som betyr motstander. Dernest kalles han Djevelen som kommer fragresk, og betyr baktaler eller anklager. Andre navn er dragen og den gamle slangen (Åpenbaringen 12,9). Betegnelsen den gamle slangen er viktig. Den viser at det er samme åndspersonen vi har å gjøre med i syndefallsfortellingen i 1 Mosebok 3 og i Johannes Åpenbaring kapitel 12. Det gamle- og det nye testamentet åpenbarer for oss den samme onde vesenet.

 

Det var Satan som førte synden inn i verden og som ledet Adam og Eva til å handle i strid med Guds ord. Satan bruker en slange som et redskap til å tale til og forføre Adam og Eva. Satan var ikke denne slangen, men han brukte den som en kledning for å forføre.

LES HELE ARTIKKELEN av lektor og forfatter Eivind Gjerde: (Fra Dagen, 20.11.2023)


Les mer

Aktuelt mai 2021: Israel angripes av islamsk terror fra Gasa

Publisert: 16.05.2021

Over 2000 raketter er sendt ut fra Gasa mot Israel i perioden mandag 10. mai til 16. mai 2021.

Raketter har falt ned også i Tel Aviv og Jerusalem.

Over store deler av Israel er det nå frykt og uro. Dag og natt er det alarmer som varsler angrep.

Den islamske Terrorbevegelsen Hamas, som råder i Gasa, står bak angrepet mot den jødiske staten Israel.  De har - sammen med store deler av den islamske verden - mål og ønske om å utslette Israel.

 

Les hva Bibelen - Guds Ord - sier om dette, denne situasjonen - om Guds fiender:

Salme 83 sier noe om hat mot Israel og jødene - som også eksisterer i dag, som under 2. verdenskrig, antisemittisme og antisionisme.

Så sier Gud, Herren, Bibelens Gud - den ene sanne Gud, Abraham, Isaks og Jakobs Gud, Israels Gud - i Salme 83 - ved Asaf:

En sang. En salme av Asaf.

2 Gud, ti ikke! Vær ikke stille og hold deg ikke i ro, Gud!

For se, dine fiender larmer. De som hater deg, løfter hodet.

Med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner.

De sier: Kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn!

For med ett hjerte rådslår de med hverandre, mot deg inngår de pakt

 

Salme 83

***

 

UTTALELSE/AKTUELL OPPFORDRING fra styret i Norges Bibelkirke

BØNN FOR ISRAEL OG NORGE

Se under "Les mer"

 

***

Se video under (Les mer) som viser rakettangrep fra Gasa og nedslag i Jerusalem, intevju med norsk ektepar like ved, samt annet aktuelt - også i Bibelens lys.


Les mer

Jesus Messias - Han kommer snart igjen! הוא יבוא, הוא יבוא

Publisert: 08.01.2021

 Dette sier Herren Jesus Messias, den korsfestede, oppstandne, levende Guds Sønn:

7 Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne bok.

20 Han som vitner dette, sier: Ja, jeg kommer snart! Amen, ja kom, Herre Jesus!

21 Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle! Amen!

 

 

(Bibelen - Guds Ord, Joh.åp.22,7 og v20-21) Norsk Bibel

 

The one who is testifying to these things says, ‘Yes, I am coming soon!’”

Amen! Come, Lord Yeshua!

 

 

Lyrics

He’s coming soon, He’s coming soon!

With joy we welcome His returning

It may be morn, it may be night or noon.

We know He’s coming soon.

 

Joshua Aaron synger på hebraisk og engelsk

ved Genesaretsjøen i Galilea, Israel.

Hu yavo, hu yavo

הוא יבוא, הוא יבוא

 (He will come, He will come)

Bekarov hu yavo 

בקרוב הוא יבוא

 (Soon He will come)

Besimcha mechakim leshivato

בקרוב הוא יבו 

(With joy we await His return)

 

Lo yodim et hasha’a, lo yodim et hayom (We don’t know the hour, we don’t know the day)

Ach betuchim anu bazot hu yavo (But we are sure of this – He will come!)

 

 

Words by Thoro Harris, music by Queen Liliuokalani - "Alah Oeh". Hebrew translation by James Hilsden and Joshua Aaron

 

LYTT TIL TALE / Bibelundervisning nedenfor!


Les mer

Israels kall og utvelgelse - og Jerusalem

Publisert: 08.05.2018

Lytt til disse bibeltimene om Israels kall og utvelgelse, ved Kristian Fagerli, kontakt for Ordet og Israel i Trøndelag forkynner og tidligere misjonær i NLM. 

 

 

Neste bibeltime:


Les mer

Bibeltimer fra 1959, 1967 og 1968 om Israel!

Publisert: 05.05.2018

Lytt til disse lærerike, trosstyrkende bibeltimene av bibelskoleforstander Frits Larsen (1898-1968), fra Dansk Luthersk Misjon

Emnene er knyttet til Israel, det jødiske folk og Guds frelsesplan for menneskene og Israels plass og betydning. Dette sees også i sammenheng med aktuell situasjon på den tiden!

Nå, over 50 år siden - så er Israel og Guds handlinger i vår tid enda mer aktuelt! Også i lys av at det i 2023 er 75 år siden den jødiske staten Israel ble gjenopprettet.

Her får du blant annet høre også om den nye tidshusholdning/tidsalder - slik Bibelen uttaler! Guds folk, de frelste venter nå at Jesus skal komme, om opprykkelsen. Og hva som skjer når Jesus Messias kommer igjen, tusenårsriket mv.

1959: Hva betyr Israel for deg? (Tale i Norge, Tryggheim skole, Nærbø)

1959: Forsoningen

1967: Når Israel frelses.

1968: Israel og dets særpreg

1968: Om Israel

1968: Linjer i tiden

1968: Mot verdens avslutning

 

Hentet fra Hørordet.dk  

og Lysetoglivet.dk

 


Les mer

Glem aldri Holocaust - men lær!

Publisert: 27.01.2018

Historien og fakta om holocaust - antisemittismen, jødehatet og jødeutryddelsene under 2. verdenskrig - de uhyrlige ondskapsfulle massemordene, de hjerteskjærende lidelsene og de mange sterke hendelsene må ikke glemmes.

Vi må lære - formidle det som skjedde - og la kunnskapen om dette få oss til å bry oss - ikke akseptere at dette (krenkelse av menneskeverdet, mobbing, forfølgelse og drap på uskyldige menneskesker) skjer igjen. For det skjer igjen, i vår tid på blant annet disse måtene: Jødehat, Antisionisme/Israelhat, drap på menneskeliv - forsterdrap/abort.

Mennesket er skapt av Gud, livet er gitt oss av Herren, Bibelens Gud, den ene, sanne Gud, himmelens og jordens skaper. Guds bud sier: Du skal ikke slå ihel.

Derfor trenger vi å minnes og lære hvorfor og hvrdan holocaust (Shoah/"det store brennofferet") skjedde, slik at vi kan være våkne for at slik ondskap og løgn ikke får skje igjen.

 

27. januar er den internasjonale minnedagen for Holocaust. La oss ikke glemme - men lære.

Se disse fakta:

 

Dessverre ser vi i vår tid en gjentakelse av det som skjedde før verdenskrigen - med løgner, diskriminering og hat mot jødene - og i dag også mot den jødiske staten Israel. Også trusler om utslettelse, utførte terroraksjoner og gjentagende, utvalgte løgnaktige nyheter, ord og uttrykk som henger ut, mobber og lyver mot Israel og/eller jødene.

Under krigen var det i hovedsak nazismen som var den rådende ideologien som forårsaket ondskapen. I vår tid er det en avkristnet vestlig verden, en falsk ubibelsk kristenhet og en muslimsk/islamsk ideologi som står for mye av antisionismen og antisemittismen. Dette kan vi ikke godta, tolerere eller innføre.

Jødeutryddelsen under 2. verdenskrig kan heller ikke fornektes eller bortforklares. Holocaust er et uhyggelig faktum - godt dokumentert.

Det hendte: Holocaust - tilintetgjørelsen - Shoa.

 

Holocaust 1.JPG

 

 

 

Stopp! Tenk! Minnes - se på og les bildene over en gang til!

Vil du lære av dette?

Vil du bry deg om jødehatet og Israelhatet som vi ser i dag?

Vil du være med å informere og advare mot dette?

 

 Alt som behøves for at ondskapen skal lykkes,

er at gode mennesker ikke gjør noe.

 


Les mer

Jerusalem - Guds by, den store konges by og den jødiske staten Israel sin hovedstad.

Publisert: 06.12.2017

Israels kong David (ca 1040 - ca 940 f.Kr) gjorde Jerusalem til kongssete og hovedstad under sin regjeringstid.

Jerusalem er jødenes historiske, bibelske åndelige og nasjonale sentrum og Israels hovedstad.

Jesus Kristus sa om Jerusalem at det er den store konges by, og sikter til seg selv. Han  er kongenes Konge

Verdenshistoriens viktigste hendelse skjedde i Jerusalem! 

I jødenes påskehøytid ca år 30: På Golgata - en høyde - like utenfor den daværende bymur - stod det tre kors. 

På det midterste korset ble Jesus fra Nasaret, jødenes konge, Guds Sønn - Messias, korsfestet. Der tok han på seg Guds dom og straff for alle menneskenes synder. Jesus døde en stedfortredende soningsdød, for at vi - du - skulle slippe Guds dom og straff - men ha evig liv, ved å tro/ ta imot Jesus i hjertet! Se mer HER og HER!

Ja, sannelig - Jerusalem er sentrum i verden - i følge Bibelen og Guds frelsesplan og handlinger i historien, i vår tid og i fremtiden!

 

Bibelens salme 122:

En sang ved festreisene. Av David.

Jeg gleder meg over dem som sier til meg: Vi vil gå til Herrens hus.

Våre føtter står i dine porter, Jerusalem!

Jerusalem, du velbygde! Du er lik en by som er tett sammenføyd

Dit drar stammene opp, Herrens stammer, som et vitnesbyrd for Israel, for å prise Herrens navn.

For der er dommerseter satt fram, troner for Davids hus.  

Be om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker deg!

Må det råde fred innenfor dine murer, ro i dine saler!

For mine brødres og mine venners skyld vil jeg si: Fred være i deg!

Fordi Herren vår Guds hus er der, vil jeg søke ditt beste.


Les mer

Israel og jødene - hva sier Bibelen?

Publisert: 07.10.2017

Her vil du få veiledning i hva Guds Ord sier om Israel og jødene.

Dessuten får du informasjon, forklaringer og bakgrunns-stoff og lenker knyttet til både Bibelen, historien og den aktuell situasjonen.

Bibelen - det profetiske ord - gir oss lys og forstand til å forstå/kjenne tiden riktig, slik at vi kan våke, være åndelig edrue og beredt - til Jesus Kristus kommer igjen, til å vurdere/skille mellom sannhet og løgn og til å leve, tenke og handle riktig. Ref Rom.13,11 flg , Hebr.5,14, Joh.åp.1,3

Et eksempel på ubibelsk lære er erstatningsteologien, se videoforedrag under.

 


Les mer
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer