Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær! 

Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. (Jes. 55, 6-7) 

 

***

 Shalom over Israel!

VI STÅR MED ISRAEL

Norges Bibelkirke har dyp forståelse for at Israel, jødenes eget land, nå - siden 7. oktober 2023 - kjemper for å stoppe/eliminere den islamske terror-organisasjonen Hamas, og frigi gisler og sikre Israels befolkning mot terror og utslettelse, som Guds fiender, heriblandt islam har som mål.

Vi ber Salme 83, og minner om Jesaia 62:1 flg og Salme 2.

Anbefaler også artiklene på nettsida til Misjon Sarepta HER og HER

Med Israel for Fred

Ordet og Israel

Israel today

Document

Bibelsk tro

Bladet Evangelisten

LES OGSÅ HER!

***

PÅSKEN 2023

Prøv å få tid til stillhet, ro med Bibel-lesing og bønn i tiden før påske og i påskeuka! La Bibelen - Guds Ord - få tale til deg.

Fokuser på Jesus Kristus.

 

Les Jesaia kap 53, de 2-3 siste kapitlene i de 4 evangeliene, Romerbrevet kap 1 og 2, 1.Kor. kap 15.

Be - Les - Tenk - Takk 

 

Og ta deg tid til noen sang-stunder!

***

 

Norges Bibelkirke har i pandemiårene 2020-2022 hatt begrenset virksomhet, som de fleste andre. 

Nå i 2023 samles våre medlemmer stort sett som vanlig lokalt på de ulike bedehus og i hjemmene.

Så godt å samles normalt igjen i fellesskap lokalt sammen med andre Jesu etterfølgere, om Bibelen, Guds Ord - forkynnelse, sang, vitnesbyrd, bønn, brødsbrytelse/nattverd!

 

I de to-tre pandemiårene har styret i Norges Bibelkirke arbeidet med ny sangbok. Se annen artikkel om dette!

 

Bedehuskanalen anbefales. Her vil Norges Bibelkirke også etterhvert bidra med programinnslag, trolig fra høsten 2023.

 

Mennesket er skapt av Gud - i Guds bilde - til mann og kvinne, gutt og jente. Guds bud sier Du skal ikke slå ihel. 

I Norge i vår tid gjør myndigheter og pressgrupper opprør mot Guds skaperordning og Guds bud. Onde, forførerske ideologier presser på, i tillegg til pandemier, krig og naturkatastrofer. (Korona, jordskjelv m.m) Jesus er nær! Herrens gjenkomst er nær! Løft hodet, vær ved godt mot, Guds folk, du frelste menneske!

Les nedenfor, og nederst høyre spalte.

***

Israel blitr rammet av raketter og terroraksjoner fra muslimske palestina-arabere i Gaza. FN, inkludert Norge fordømmer Israel, når Israel tar igjen for å stoppe terroren. Norge støtter de palestinske myndigheter med mange millioner kroner årlig.

Israel angripes av raketter fra Gaza - sendt av den islamske terror-organisasjonen Hamas.  SE HER. 

Be om frelse for dem som drives av Islams ånd og hat - at de må få møte Jesus Kristus.

Ugudelighet, Israel-hat og sodomi i Norge. Guds dom og kall til omvendelse og frelse. Bønn for Israel og Norge!

 

Bladet Evangelisten m.fl starter Bedehuskanalen TV. Norges Bibelkirke er med som en av samarbeidspartnerne!

 

Vær med å be for dette initiativet - at Guds vilje må skje, at Bibelen, Guds Ord, må nå ut til mennesker - og skape Gudsfrykt, syndenød, vekkelse, frelse, oppbyggelse, undervisning!

***

Oppbyggelige sanger! 

***

Kriser: Norge og store deler av verden opplevde i 2020 og i 2021 spesielle tider.  Men det er også flere - og større kriser. Les nedenfor også om den største krisen.

Koronaviruset - pandemien - har påvirket dagliglivet for mange.

For Guds folk - Du som er frelst - er dette fortsatt sant: Ingen er så trygg i fare, som Guds lille barneskare.

 

Husk: Gud - himmelens og jordens skaper - Bibelens Gud - har full kontroll!

Gud, den Allmektige, er på tronen - han er historiens Herre. Det er Han vi skal ærefrykte - og vende oss om til - med syndsbekjennelse - og ta imot Jesus, frelseren og hans tilgivelse!

Vi ber til Herren Jesus Kristus om at myndighetene, statsminister, regjering, storting, kongefamilie og øvrige myndigheter må vende om til Gud, og Bibelen - Guds Ord. At de må få gudsfrykt og bekjenne sin synd og bli frelst. At  ugudelige lover og livsførsel endres og at vårt folk omvendes fra synd - ved Guds  Ord og Ånd - og blir frelst ved tro på Jesus Kristus, Guds Sønn.

Land og folk har krenket, gjort opprør mot den Hellige Gud, hans Ord, lov og bud, og skaperordning.

En mye større krise enn korona-pesten i Norge er de tusenvis av drap av ufødte menneskeliv i mors mage.

Dessuten myndighetenes opprør mot Guds skaperordning:  Gud skapte mennesket i sitt bilde - til mann og kvinne. I de offentlige skolene, i skolebøker, i direktorater, departementer og politiske miljøer formidles og fremholdes en ideologi om "flytende kjønnsidentitet" som forvirrer og forfører  mennesker, spesielt barn og unge. 

Gud, Himmelske Far: Vi fortjener din vrede og dom over vår synd mot deg. Vi har krenket deg i tanker, ord, gjerninger og forsømmelser.

Se i nåde til hver og en av oss, for din barmhjertighets skyld.

Vend våre hjerter til deg og ditt ord. Tilgi vår synd for Jesu skyld, og frels oss - og gi oss det evige liv ved bibelsk tro på Jesus Kristus som Frelser og Herre i våre liv. 

Amen 

 

DEN STØRSTE KRISEN: 

Så seier Herrens Ord i Joh. 3,36:

"Den som trur på Sonen, har evig liv.

 Men den som ikkje vil tru på Sonen, skal ikkje sjå livet, men Guds vreide vert verande over han."

 

Å forkaste og forvrenge Bibelen, Guds Ord og stå imot sannheten, Jesus Kristus,

være ufrelst og gå evig fortapt er den største krisen og ulykken for mennesket, for land og folk.

 

Frelse - hva er det? Hvordan blir jeg frelst?

Jesus sier: Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Matt. 11,28

 

HØR HERRENS ORD!

Lytt til Bibelundervisning fra nettradio:

Info om Radio DSF   

Rohkos

****

Også en god  kristen nettradio:

 

***

Aktuelt fra allmenne media, som supplement/alternativ:

dagen   timesofisrael israeltoday

document   foxnewslive foxnews

***

 

Land! Land! Land! Hør Herrens Ord!

Jer. 22,29

Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. 1. Tim. 1,15.

 

Det evige livet, frelsen - fra Guds dom og evig fortapelse - er derfor også for deg - Guds kjærlighet til deg!

Gud kaller deg nå til frelse!

Vend om og ta imot Jesus Kristus

som frelseren og Herren din

før det blir for sent!

*******

 

 

 ******

Se på fikentreet - Israel!

Forløsningen - opprykkelsen nærmer seg. Jesus står for døren - Han kommer snart - plutselig! Hør hva Han sier:

Lær en lignelse av fikentreet: Så snart det kommer saft i dets grener, og dets blader springer ut, da vet dere at sommeren er nær;

slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at han er nær for døren.

Matt. 24,32-33.

 

 

Sannheten setter deg fri!
Kom til Jesus, Guds Sønn - han som er veien, sannheten og livet.

Gud kaller deg til frelse fra synden, dommen og fortapelsen:

La oss vende om til   Jesus Kristus, tilbake til Bibelen - Guds Ord!

 

Norges Bibelkirke  er et  landsdekkende nettverk og kirkesamfunn for alle som tar Bibelen på alvor.

Norges Bibelkirke tilbyr et bibeltro alternativ til Den norske kirke (Dnk, folkekirken) som - bl a ved sin godkjenning og velsignelse av sodomi (homofile forhold) - har forvrengt og forkastet Bibelen, Guds hellige, sanne, levende Ord, Herrens skaperordning, gode vilje og bud.   Få råd her.

Vårt råd i korthet: Meld deg ut! 

***

Jesus sa da til de som var kommet til tro på ham (Joh.8,31-32):

Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. 

Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.

 

***

INNMELDINGSSKJEMA for NORGES BIBELKIRKE HER

Satan, islam og Hamas

Skrevet av: Eivind Gjerde, publisert 20.11.2023

Hva åpenbarer Bibelen om Satan? Den viser at Satan er en åndspersonlighet. Jesus Kristus sier om ham: «Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far (Johannes 8,44).. Han er en drapsmann fra begynnelsen av. Han er en løgner og løgnens far. Han er åndelig far til alle dem som står Jesus Kristus imot

Satan er Guds og menneskers fiende. Dette åndsvesenet er besatt av et grenseløst hat. Han har et klart mål for øye, nemlig å stjele, myrde og ødelegge, sier Jesus Kristus (Johannes 10,10). Denne onde personen møter vi med en rekke ulike navn i Bibelen. Hans vanligste navn er Satan,som kommer fra hebraisk som betyr motstander. Dernest kalles han Djevelen som kommer fragresk, og betyr baktaler eller anklager. Andre navn er dragen og den gamle slangen (Åpenbaringen 12,9). Betegnelsen den gamle slangen er viktig. Den viser at det er samme åndspersonen vi har å gjøre med i syndefallsfortellingen i 1 Mosebok 3 og i Johannes Åpenbaring kapitel 12. Det gamle- og det nye testamentet åpenbarer for oss den samme onde vesenet.

 

Det var Satan som førte synden inn i verden og som ledet Adam og Eva til å handle i strid med Guds ord. Satan bruker en slange som et redskap til å tale til og forføre Adam og Eva. Satan var ikke denne slangen, men han brukte den som en kledning for å forføre.

LES HELE ARTIKKELEN av lektor og forfatter Eivind Gjerde: (Fra Dagen, 20.11.2023)

Satan og Hamas

Hjertelig takk til Olof Eidsinger for hans klargjørende artikkel (I Dagen 3.11.2023) om den åndskraften som står bak Hamas og Putin. Jeg deler de synspunktene han bærer frem. Jeg har lyst til å utdype det Olof Eidsinger skriver. Fokuset mitt er Hamas.

Hamas er en grusom og menneskefiendtlig islamsk terrororganisasjon som tjener ondskapen og hatet mot jødene og de kristne. Det er Hamas ene og alene som har ansvar for alle som blir drept i krigen på Gaza. De har ansvaret for alle arabiske og jødiske liv som går tapt. Hamas har ikke den minste medfølelse med at sivile liv går tapt i Gaza. Disse blir jo martyrer og kommer rett til Paradishagen. De bruker sivile som skjold, for de vet at en ondsinnet og fordreid presse vil gi Israel skylden når de sivile mister livet som følge av de rettferdige israelske angrepene. Sannheten blir snudd på hodet. Løgnens stygge ansikt står frem. Bak står mørkets fyrste. Han er den som er virksom i de vantros sinn.

 

Den åndspersonligheten som står bak Hamas og islam, er Satan selv. Guds Ord viser at bak de ulike religionene som finnes i verden, står det onde åndsmakter. Disse åndsmaktene er alle underlagt sin onde fyrste, Satan. I menigheten i Korint var spørsmålet oppe om det var lov for kristne å delta i hedenske offermåltider. Apostelen Paulus avviser først at det finnes noe avgudsoffer og noen avgud, men så skriver han: «Nei, men det som hedningene ofrer, det ofrer de til de onde åndene og ikke til Gud. Men jegvil ikke at dere skal komme i samfunn med onde ånder. Dere kan ikke drikke av Herrens beger og onde ånders beger. Dere kan ikke ha del i Herrens bord og i onde ånders bord.» 1 Korinter brev 10,20-21   

Hva åpenbarer Bibelen om Satan? Den viser at Satan er en åndspersonlighet. Jesus Kristus sier om ham: «Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far (Johannes 8,44).. Han er en drapsmann fra begynnelsen av. Han er en løgner og løgnens far. Han er åndelig far til alle dem som står Jesus Kristus imot

Satan er Guds og menneskers fiende. Dette åndsvesenet er besatt av et grenseløst hat. Han har et klart mål for øye, nemlig å stjele, myrde og ødelegge, sier Jesus Kristus (Johannes 10,10). Denne onde personen møter vi med en rekke ulike navn i Bibelen. Hans vanligste navn er Satan,som kommer fra hebraisk som betyr motstander. Dernest kalles han Djevelen som kommer fragresk, og betyr baktaler eller anklager. Andre navn er dragen og den gamle slangen (Åpenbaringen 12,9). Betegnelsen den gamle slangen er viktig. Den viser at det er samme åndspersonen vi har å gjøre med i syndefallsfortellingen i 1 Mosebok 3 og i Johannes Åpenbaring kapitel 12. Det gamle- og det nye testamentet åpenbarer for oss den samme onde vesenet.

 

Det var Satan som førte synden inn i verden og som ledet Adam og Eva til å handle i strid med Guds ord. Satan bruker en slange som et redskap til å tale til og forføre Adam og Eva. Satan var ikke denne slangen, men han brukte den som en kledning for å forføre.

 

Satan må i begynnelsen ha vært en god englefyrste. Gud har nemlig ikke skapt noen andre åndspersoner enn mennesker og engler. Alt han skapte var i begynnelsen godt, og det gjaldt også Satan. Satan var antagelig en av de aller øverste av Guds engler. Men det var ikke nok for ham å være mellom englenes fyrste. Han ville bli som Gud eller som Guds Sønn, Jesus Kristus (Jesaja 14,11-15 og Esekiel 28,11-17). I Bibelen ser vi hele tiden at Satan er ute etter Jesus. Vi kan undres på om det er denne sjalue holdningen til Jesus som kommer frem på denne måten. Gjennom å ville opphøye seg til å bli Guds Sønn lik, dro Satan ned over seg en evig forbannelse. Han ble ikke en god Gud, men den onde! Sammen med ham falt antagelig minst en tredjedel av Guds engler (2 Peters brev 2, 4 og Åpenbaringen 12,3).

 

Satan er lederen for de falne englene som utgjør ondskapens åndehær i himmelrommet (Efeserbrevet 6,12). Det er disse som kalles de onde åndene eller demonene. Satan har en fryktelig makt over alle ufrelste mennesker og derfor kalles han denne verdens gud (2 Korinter brev 4,4) og denne verdens fyrste (Johannes 12,31).

 

Han prøver å stjele fra Jesus Kristus de menneskene som han har gitt sitt liv for på korset, og som ble skapt til ham som en gave til Gud Far.  Han prøver videre å forderve livet for det enkelte menneske, og om mulig drive det i døden og inn i den evige fortapelsen.

 

Satan har forført verdens muslimer og medlemmene i Hamas gjennom den falske læren som står i Koranen. Koranen fornekter Jesu Kristi person og hans frelsesverk på korset. Det kommer tydelig frem i sure 4: «… og for deres påstand (som de sier skrytende): «Vi har drept Allahs sendebud, Messias, Jesus, sønn av Maria!», enda de ikke drepte ham og heller ikke korsfestet ham, men det var en person som ble gjort lik (Jesus) utseendemessig for dem. Og sannelig, de som er uenige om ham, de er visselig i tvil (basert på denne drapspåstanden). De har ingen kunnskap (om hva sannheten er), men følger kun antakelser. Og de har visselig ikke drept Jesus!Tvert imot, Allah løftet ham opp til Seg (i himmelen), og Allah er allmektig,mest vis. Og det vil (rett før den siste timen på tiden for Jesu nedstigning fra himmelen) ikke være noen som helst (enkeltperson eller sekt) blant skriftfolkene som ikke visselig vil tro på Jesus (på rett vis) før hans død. Og Jesus vil være vitne overfor dem på oppstandelsens dag.»

                                               Sure 4, 157-159, sitert fra: Les Surah An-Nisa (norskkoran.no)

 

Jesus Kristus døde etter islams villfarne lære ikke på korset for å sone straffen for verdens synd. Jesus Kristus ingen forsoner, mellommann mellom Gud og mennesker og heller ikke er han Gud lik. Tvert imot vil Jesus Kristus fordømme de kristne på dommedag fordi de har guddommeliggjort ham, påstår Koranen.

Islam er en antikristelig religion som fornekter Faderen og Sønnen og den eneste veien til frelse.

 

I hele menneskehetens historie har Satan holdt på med sin onde virksomhet. Satan prøvde å hindre frelsesverket ved å friste Jesus til å tilbe seg (Matteus 4,1-11). Men Jesus Kristus seiret i den åndelige tvekampen ved å møte Satan med Guds Ord. Jesus Kristus seiret over Satan som menneskehetens representant. Han gjorde godt igjen for Adam som ikke seiret i fristelse.

 

Jesus Kristus kom for å gjøre ende på Djevelens gjerning (1 Johannes 3,8). Ved sin soningsdød på korset vant Jesus over djevelen (Kol 2,13-15) og ved det, dødens makt (Hebreerbrevet 2,14). Satan har lidd et totalt nederlag. Alle som tar sin tilflukt til Jesus og blir frelst, er befridd fra Satans kontroll.

 

En dag skal denne frelse også bli mange muslimer til del. Det er allerede vekkelse på gang i flere islamske land. Den store vekkelsen vil komme som en følge av at Jesus Messias vil komme igjenog frelse både jøder og arabere i riket for Israel (Profeten Sakarias kap 12-14 og Romerbrevet kap 11). Da skal også islam falle. For godt.

 

Eivind Gjerde – Lektor og forfatter

Kilder: Bibelen, Koranen og Omid Pasbakhsh: Islam och kristen tro. Brytpunkt 2018.

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer