Gud, vår frelser,

1. Tim. 2,4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

 

Romerbrevet 10, 13 For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

14 Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på?

Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om?

Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner?

15 Og hvordan kan de forkynne, uten at de blir utsendt?

Som skrevet står: Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap!

 ***

Mikkel Vigilius, bibellærer i Danmark for Nyt Liv og Bibelskolen i Hillerød, underviser om den kristne tro. Del 5 under er om nødvendigheten av misjon.

 

 Øvrige deler av serien den kristne tro.

***

Hvorfor dryger Herrens dag med Jesu gjenkomst? Les hva Bibelen sier:

2. Pet. 3,9 Herren er ikke sen med løftet, slik noen akter det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.

 

 Sang: Verda treng Kristus.

(Tekst: Trygve Bjerkrheim)

Sang v/ Sven Viste. Opptak: Vasvik media.

 

 

Bladet Evangelisten

Publisert: 26.04.2021

 

 

 

 

 

 

 

Bladet Evangelisten er et frittstående, upartisk evangelisk blad, på Bibelens grunn.

 

Mottoet og basisen er oppgitt i tilknytning til navnet/logoen:

Jeg tror ALT som er skrevet i loven og profetene. (Apg. 24,14)

Den HELE SKRIFT er innblest av Gud. (2. Tim. 3,16)

 

Mange bedehusvenner er kjent med - og abonnerer på Evangelisten, som er preget av bibelske, oppbyggelige stykker og bibelundervisning.

Lenke til nettsida til Bladet Evangelisten.

 

NYHET APRIL 2021:

 

Bladet Evangelisten med flere, planlegger å starte

TV12 Bedehuskanalen.

 

 

 

****

Her kan du høre tale av to som er medutgivere av Evangelisten: Johnn Hardang

Redaktør Kurt Urhaug:

 

 


Reddet fra fortapelsen, frelst og født på ny til evig liv!

Publisert: 30.08.2020

Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. 

Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn;

og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Joh 1:10-13


Les mer

Muslim ble frelst, møtte Jesus Kristus.

Publisert: 28.06.2020

Lytt til denne samtalen der Nabeel Qureshi forteller hvordan han som muslim ble frelst, fikk syndene tilgitt og evig liv ved tro på Jesus. 

 

Bible: John 11,25قال لها يسوع انا هو القيامة والحياة. من آمن بي ولو مات فسيحيا.

 

Jesus sa til henne: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve, om han enn dør.

Joh.11,25.


Les mer

Bibelsk tro

Publisert: 05.06.2020

 

 

 

 

 

Tidsskriftet Bibelsk tro utgis av stiftelsen På Bibelens grunn.

Tidsskriftet kommer ut seks ganger i året, med oppbyggelig innhold, bibelundervisning, aktuelle kommentarer og åndelig veiledning ulike spørsmål og forlhold som møter oss i vår tid.

Bibelsk tro har også salg av mange gode bøker og CD-er med sanger, samt et rikholdig arkiv av taler - tilgjengelig på internett.

Abonnement på tidsskriftet Bibelsk tro anbefales!

Se lenke og mer nedenfor!


Les mer

De helliges samfunn

Publisert: 09.02.2017

Dette sier vår frelser og Herre - Bibelens Jesus, Messias, den levende Guds Sønn: 

For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Matt.18,20

 

Dette sier Bibelen, Guds Ord om de første kristne - til etterfølgelse også i dag:

De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Apg.2,42

.

.

Gud elsker alle mennesker (Joh. 3,16) og han vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse (1. Tim. 2,4). Dette budskapet fra Herren må gjøres kjent for alle,

derfor sa Herren Jesus dette til sine disipler: (Misjonsbefalingen, Matt. 28,18-20)

18 Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord!   19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn,   20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! 


Les mer

Når Jesus Kristus setter hjertene i brann

Publisert: 09.02.2017

Det frivillige lekmannsarbeidet i Norge er et resultat av - og en frukt av at Bibelens Gud, himmelens og jordens skaper, ved sitt Ord og sin Hellige Ånd kommer inn i hjertene og livene til mennesker. (Lekmann: "Vanlige folk"/ ulærde, ikke fagutdannede teologer)

Da blir mennesker "vekket" opp av sin åndelige død/søvn, erkjenner sin egen synd og skyld overfor den hellige Gud.

Syndere blir omvendt til Jesus, tilgitt, frelst og født på ny ved evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. Han tok syndeskylden og Guds straff på seg på korset på Golgata, slik Gud på forhånd - gjennom sine profeter - hadde varslet i Skriften (Det gamle testamentet i Bibelen).

Tilgitte, frelste syndere blir satt i brann av takknemlighet, glede og iver. Vekkelsen sprer seg som en ild!

 

 

 

Den kristne vekkelsen, misjons- og bedehusvirksomheten som lekmannsbevegelsen forårsaket i Norge har i stor grad sitt utgangspunkt og forklaring i følgende:

A) Bibelen - Guds Ord. Gud sender sitt Ord, sin Hellige Ånd på en spesiell og sterk måte slik at mennesker blir "truffet"/rammet - og får et møte med den levende Guds Sønn, Herren Jesus Messias!

 

 

 

 

 

 

 

Les, se og hør mer nedenfor!

 

B) Hans Nielsen Hauge (1771-1824).

Les mer om og lytt til foredraget nedenfor av Odd Dubland, om Hans Nielsen Hauge - ein norsk bondegutt, brennende kristent vitne, gründer og martyr:

 


Les mer

Aktuell og viktig bibelundervisning for Guds folk

Publisert: 02.04.2017

Bibelen - Guds Ord - til oss mennesker er alltid aktuell og alltid levende, sann og virkekraftig.

Guds Ord gir også lærdomer for åndelig ledelse og menighetsarbeid, forsamlingsarbeid. 

Nehemias bok er aktuell også på dette området!

 

LES!

Ta fram Bibelen og les Nehemias bok! Her er 13 kapitler med mye lærdom for Guds folk - også i dag. Det gjelder arbeidet i Guds rike - tjenesten i lokal forsamling, organisasjon, trossamfunn og menighet - og for den enkelte kristne. 

LYTT!

Hør på bibelundervisningen fra Nehemias bok av Carl Fredrik Wisløff. 3 bibeltimer med lærdommer fra Nehemias bok.

LÆR!

Gjennom bibelundervisningen får du hjelp til å forstå budskapet - og anvende det på vår tid og vår situasjon - til veiledning i det kristne arbeidet generelt og lokalt i forsamlingen.


Les mer
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer