Gud, vår frelser,

1. Tim. 2,4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

 

Romerbrevet 10, 13 For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

14 Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på?

Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om?

Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner?

15 Og hvordan kan de forkynne, uten at de blir utsendt?

Som skrevet står: Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap!

 ***

Mikkel Vigilius, bibellærer i Danmark for Nyt Liv og Bibelskolen i Hillerød, underviser om den kristne tro. Del 5 under er om nødvendigheten av misjon.

 

 Øvrige deler av serien den kristne tro.

***

Hvorfor dryger Herrens dag med Jesu gjenkomst? Les hva Bibelen sier:

2. Pet. 3,9 Herren er ikke sen med løftet, slik noen akter det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.

 

 Sang: Verda treng Kristus.

(Tekst: Trygve Bjerkrheim)

Sang v/ Sven Viste. Opptak: Vasvik media.

 

 

Reddet fra fortapelsen, frelst og født på ny til evig liv!

Skrevet av: , publisert 30.08.2020

Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. 

Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn;

og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Joh 1:10-13

 

Hvem er det som det tales om her? Det svaret får vi om vi også leser 1 vers i samme kapittel.  

I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 

Han var i begynnelsen hos Gud.  

Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Joh 1:1-3

 

Ordet er et annet navn på Han som kom for å frelse verden – Jesus. Han har mange navn, som hver for seg har en betydning, men her kalles Han altså for Ordet. Og for en kraft der er i hans ord, det er helt ufattelig. Når Gud skapte verden, så var det ved Ordet, altså ved Jesus.              

La all jorden frykte for Herren, og alle dem som bor i verden, beve for ham!  

For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Sal 33:8f

 

De ord som går ut av Jesu munn, er helt annerledes enn våre. De er ikke preget av syndige tanker, fordi han er fullkomment ren og uten synd. Han taler ikke om vær og vind eller uvesentlige ting; alt Han sier har en mening. Og fordi dette Ordet er levende, skaper det også liv.

Når Ordet taler, så er det altså Jesus som taler. Derfor er det så viktig å høre og lese hva Ordet sier.

Og hva sier så Ordet?

Jo, det sier at når det første mennesket – Adam – falt i synd, så kom det til å gjelde for alle mennesker – fordi alle mennesker stammer fra Adam og Eva og dermed fikk den syndig natur som arv. Vi blir ikke syndere når vi begynner å synde, men vi synder fordi vi har den syndige natur i oss.

 

Vi er født som syndere og derfor kan vi ikke annet enn å synde. Og Gud er en fortærende ild mot all synd. Altså er vi fortapt og under Guds vrede og dom.

Så dette er vår stilling. Allikevel er det ikke håpløst. Allerede fra evighet av visste Gud om syndefallet, og derfor hadde Han også en plan for hvordan Han kunne berge oss.

 

Gud er fullkommen og uten synd, så ingenting syndig kan overleve i hans nærhet. Og fordi Han er rettferdig, kan Han heller ikke overse synden; den må få sin dom. Det var bare en eneste måte Han kunne berge oss på. Han måtte på en måte starte på nytt, med en ny slekt uten arvesynd - en ny Adam. Så Ordet (som er Jesus) steg altså ned til oss og ble en av oss. Men Hans blod kom ikke fra Adam, men fra Gud selv. Derfor var Han også uten synd.

Så la Gud all verdens synd på Ham og lot Ham bli pint og plaget og til sist drept på et kors. Gud gav sin eneste Sønn som et syndoffer, og dermed fikk synden sin rettferdige dom og straff.

Guds plan for å frelse oss er altså utført, og frelsen er fullbrakt. Derfor heter det i   Jes 55:3: Vend øret hit og kom til meg! Hør! Så skal deres sjel leve. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere, og gi dere Davids rike nåde, den visse.

Når du hører disse ord forkynt og du innser at dette er din eneste redning, så kan du bli frelst der du sitter ved å si takk Jesus for det du har gjort for meg. Jeg vil være din.

Da blir du født på ny av Gud. Selv om du fortsatt lever i det gamle mennesket, så får du et nytt liv. I et øyeblikk er alle dine synder og misgjerninger borte, og du står fullkommen ren for Gud – i Jesus.

 

Utdrag av tale fra vinterstevne, fra bladet Samenes Venn, andakt av Tor Magne Haraldseid, kretssekretær i Norges Samemisjon . Oversettelse til samisk her .

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer