Hva er frelse? Hva er den bibelske, kristne tro?

Skrevet av: , publisert 17.06.2017

Menneskene er evighetsvandrere, som er skapt av Gud og har fått livet av Gud. Gud har også lagt evigheten ned i menneskenes hjerter (Forkynneren 3,11). Menneskene skal møte Gud og stå til regnskap for ham. Etter Guds dom blir det evig liv eller evig fortapelse.  

Gud vil at du skal bli frelst, få evig liv! (1. Tim. 2,4) Den som tror på Jesus blir frelst! Hva er frelsende tro?

Å tro er å komme til Jesus Kristus, den levende Guds Sønn med dine synder.

Jesus sier: "Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile" (Matt.11,28)

Denne videoundervisningen forklarer den kristne tro og gir deg hjelp til å bli kjent med Jesus som din frelser.

Hver del tar ca 15 minutter.

 

Det er Mikkel Vigilius, dansk bibellærer og redaktør i bladet Nyt Liv som underviser.

Del 1. Innledning. Om den kristne tro, Bibelens hovedbudskap.

 

Dette sier Jesus:

Den som tror på Sønnen, har evig liv. 

Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. (Joh. 3,36)

 

Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud,

og ham du utsendte, Jesus Kristus. (Joh. 17,3)

 

Del 2. Det finnes en Gud. Hør om det som vitner om Guds eksistens - om hvordan Gud har åpenbart/vist seg for menneskene. Og om  menneskene - og menneskenes verdi som Guds ypperste skapning. Et stort og sterkt budskap her - til deg! Her er noe du kan vite! Skaperverket - også du - er ikke tilfeldig, men har en plan og mening!

 

 

 

Romerbrevet kap 1,19 For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem.

20 For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning.

****

Før vi går videre i denne serien, anbefaler vi deg å lytte til denne andakten/undervisningen  (av bibellærer Øivind Andersen) som gir bibelsk svar og forklaring på spørsmålet: Hvoran blir man en kristen? Hvordan blir jeg frelst?

 

****

Del 3. 

Hva er religiøsitet og forskjellen mellom det å være religiøs og frelst? 

Den synlige virkeligheten og den usynlige virkeligheten. De ulike religioners måter for å komme i kontakt med en gud/guder eller en åndelig virkelighet. Hva sier Bibelen om sannheten og den ene, sanne Gud - og løgnen og onde åndsmakter. 

Det finnes mange falske veier til gud/guder - mange avveier. Men det er kun èn sann vei til Gud: Jesus Kristus, den levende Guds Sønn, Herre og Frelser. Han som tok på seg Guds straff for menneskenes synder, da han gav sitt liv på korset - på Golgata i Jerusalem i Israel, slik Gud hadde forutsagt gjennom Skriftene/det gamle testamentet i Bibelen.

 

 

Del 4.

Om Guds tale gjennom naturen/skaperverket og samvittigheten.

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer