Daniel ber Herren om frelse for folket
 
1I Darius’, Ahasverus’ sønns første regjeringsår - han som var av medisk ætt og var blitt konge over kaldeerriket -  i det første året av hans regjering gransket jeg, Daniel, i bøkene og la merke til tallet på de årene som Herren hadde talt om til profeten Jeremia - at han ville la fulle sytti år gå til ende mens Jerusalem lå i ruiner. 
 
Da vendte jeg mitt ansikt til Gud Herren for å søke ham med bønn og ydmyke begjæringer, med faste i sekk og aske. 
Jeg ba til Herren min Gud og bekjente og sa: Å Herre! Du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og bevarer miskunn mot dem som elsker deg og holder dine bud!
 
Vi har syndet og gjort ille, vært ugudelige og satt oss opp mot deg. Vi har veket av fra dine bud og dine lover. 
 
 Vi hørte ikke på dine tjenere, profetene, som talte i ditt navn til våre konger, våre høvdinger og fedre og til alt folket i landet. Du, Herre, er rettferdig, men vi må skamme oss. Slik er det på denne dag - Judas menn, Jerusalems innbyggere og hele Israel, både de som er nær, og de som er langt borte, i alle de landene som du har drevet dem bort til på grunn av den troløshet de hadde vist mot deg.  
 
Herre! Vi må skamme oss, våre konger, våre fyrster og våre fedre, fordi vi har syndet mot deg.  
 
Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og tilgivelse. For vi har satt oss opp mot ham,   10 og vi hørte ikke på Herren vår Guds røst og fulgte ikke hans lover, som han satte fram for oss ved sine tjenere profetene. 
 
11 Hele Israel har overtrådt din lov, er veket bort fra deg og hørte ikke på din røst. Derfor ble den forbannelsen han hadde sverget å sende, utøst over oss, den som står skrevet i Mose, Guds tjeners lov. For vi hadde syndet mot ham.   12 Han har stadfestet det ordet han har talt mot oss og mot våre dommere som dømte oss. Han førte over oss en ulykke så stor at det ikke under hele himmelen er hendt noe slikt som det som er skjedd i Jerusalem. 
 
13 Etter det som står skrevet i Mose lov, kom all denne ulykke over oss. Men vi søkte ikke å mildne Herren vår Guds åsyn. Vi omvendte oss ikke fra våre misgjerninger og aktet ikke på din sannhet. 14 Derfor hadde Herren stadig ulykken for øye og lot den komme over oss. For Herren vår Gud er rettferdig i alt det han gjør, men vi hørte ikke på hans røst.  
 
15 Og nå, Herre vår Gud, du som førte ditt folk ut av landet Egypt med sterk hånd og har vunnet deg et navn, som det er på denne dag! Vi har syndet og vært ugudelige. 16 Herre! Etter alle dine rettferdige gjerninger, la nå din vrede og harme vendes bort fra din by Jerusalem, ditt hellige berg! For på grunn av våre synder og våre fedres misgjerninger er Jerusalem og ditt folk blitt til spott for alle dem som bor omkring oss. 
17 Hør nå, vår Gud, på din tjeners bønn og hans ydmyke begjæringer! La ditt åsyn lyse over din ødelagte helligdom - for din egen skyld, Herre!
 
18 Min Gud, vend ditt øre hit og hør! Åpne dine øyne og se våre ruiner og byen som er nevnt ved ditt navn! Ikke våre egne rettferdige gjerninger legger vi til grunn for våre ydmyke bønner som vi bærer fram for ditt åsyn, men din store barmhjertighet. 
 
19 Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, gi akt og gjør det, dryg ikke - for din egen skyld, min Gud! For din by og ditt folk er kalt med ditt navn.

Velkommen til Norges Bibelkirke

Skrevet av: , publisert 26.01.2017

Norges Bibelkirke er et kristent trossamfunn, et kirkesamfunn som ble opprettet 22. oktober 2016 og offentlig godkjent og registrert som trossamfunn 16. januar 2017.

Alle er hjertelig velkommen som medlem - dersom du deler vårt trosgrunnlag og grunnsyn.

Norges Bibelkirke er i stor grad knyttet til den bibeltroende evangelisk-lutherske vekkelses- og lekmannsbevegelsen og den kristne virksomheten i misjonsorganisasjonene og på bedehusene. 

Les informasjonen på disse nettsidene, og skriv ut Innmeldingsskjema - og meld deg / dere inn!

 

 

 

Om det er ønskelig og aktuelt for deg, kan du melde deg inn i Norges Bibelkirke ved å skrive ut, underskrive og sende inn innmeldingsskjemaet til postadressen til Norges Bibelkirke.

Husk at du da først må ha meldt deg ut av Den norske kirke (eller andre trossamfunn) og fått bekreftet utmeldingen, før du melder deg inn i Norges Bibelkirke.

Dersom du er usikker på om du er registrert som medlem i et trossamfunn, kan du ringe til Brønnøysundregistrene, tlf 75 00 75 00. Det er en tjeneste som gjør det mulig å be om innsyn i hvilket tros- eller livsynsamfunn,(inkl. Den norske kirke), du som enkeltperson eventuelt står oppført som medlem i. En utskrift av dette vil da bli sent pr brev til deg. 

 

Innmeldingsskjema for voksne (alle fra 15 år og eldre), til Norges Bibelkirke

Norges Bibelkirke innmeldingsskjema for voksne.pdf

 

Innmeldingsskjema for barn under 15 år, til Norges Bibelkirke.

Norges Bibelkirke innmeldingsskjema for barn under 15 år.pdf

 

 

 

 

 Alle som deler tros- og læregrunnlag og grunnsyn er hjertelig velkommen som medlem!

 

Vi vil samtidig understreke: Ingen blir kristen, frelst og kommer til himmelen ved å melde seg inn som medlem eller deltager i noe som helst "jordisk" tros- og kirkesamfunn, organisasjon, forening etc. Å tro slikt er selvbedrag. 

Det som er avgjørende, er at alle som bekjenner seg som kristne - uavhengig av menneskelagde strukturer, trossamfunn,  konfesjoner og menigheter - vender seg til Bibelen, Guds Ord og har den som rettesnor for lære og liv. Det ene som virkelig betyr noe er å være frelst, født på ny ved Guds Ord (1. Pet.1,23) og Guds Hellige Ånd , og dermed bli og være et lem på Herren Jesu Kristi ene legeme (1. Kor.12,12-13). Da får en del i - og er med i Guds rike, og har sitt borgerskap og hjemland i himmelen. (Fil.3,20)

Og avgjørende: Guds folk, Jesu disipler, Jesu "får/sauer" hører Herrens røst og følger Guds Ord, slik det står skrevet i Bibelen. (Joh.10,27). Da blir de ikke ført vill.

Skulle du lese dette, som vet med deg selv at du ikke er frelst/ikke-kristen, eller at kristen-navnet ditt bare er et tomt ytre skall, uten åndelig liv:

Hør! Les: Du får komme til Bibelens Jesus Kristus, den levende Guds Sønn!  I dag - Nå!  - Jesus står ved hjertedøren din og banker. Vil du slippe han inn? 

Han kom for å søke og frelse det som var fortapt, tilgi og frelse syndere. Han vil ta i mot deg. Han vil løse deg fri, ta deg i favn som sitt gjenfunnede får.

Jesus har deg kjær, han er glad i deg. Kom til ham i dag! Slipp han inn i hjertet ditt - i livet ditt!  Da blir det glede i himmelen.

Si det til ham i bønn. For eksempel: "Herre, Frels!" , "Gud, vær meg synder nådig!"

"Kom inn, Herre Jesus, i hjertet mitt, tilgi min synd, mine synder - du ser alt, Herre. Takk for du kom for å frelse syndere - også en som meg". 

***

Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder.

Du med Amen, jeg med bønn, du med nåden, jeg med skammen

å, hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede, Guds Sønn!

***

***

Jesus vil ha alle. Selv om ni og nitti var

trygt i folden i forvar.

Mangler ett, ei nok han har.

Jesus vil ha alle.

 

Jesus vil ha alle. Har vår frelser hjerte til

glemme barnet som for vill?

Ikke ett han glemme vil.

Jesus vil ha alle.

 

Jesus vil ha alle. Ikke èn så ussel er

at ei Jesus har ham kjær.

Han kan frelse nå og her.

Jesus vil ha alle.

 

Når han barnet finner, kjærlig tar han det i favn,

vennlig kaller det ved navn.

Stiller dets behov og savn.

Jesus vil ha alle.

Sangboken nr 192. Tekst: Henry Albert Tandberg

Bibeltekst til sangen. (Norsk Bibel 88/07). 

                       JESUS SIER: Følg meg!

 

****** 

 

Styreformann: Eivind Gjerde

Forstander/styrets kontaktperson: Arve M. Abelsen (Rogaland). 

(Arbeidet for Norges Bibelkirke er ulønnet fritidsvirksomhet)

 

Postadresse:

Norges Bibelkirke

Postboks 167 

4295 Veavågen

E-post (kontaktperson): amabel(at)online.no        erstatt (at) med @

 

Norges Bibelkirke er takknemlig for gaver til virksomheten. Vi ønsker å være til hjelp for mennesker og kristne venneflokker, bedehusforsamlinger - og andre - over hele landet.

 

Gavekonto: Bankkonto nr: 1503.83.60873     VIPPS # 79072

Videre til neste side 

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer