Gud har vist sin kjærlighet til menneskene - det er håp, nåde og frelse for syndere!

Skrevet av: , publisert 23.04.2017

Hva bygger vi - du - livet på?

Hva er grunnvollen, fundamentet du har i livet - og i døden når du skal gå inn i evigheten - til møtet med dommen, regnskapsdagen, Guds dom?

Har du en fast og sikker grunn å bygge livet ditt på?

Har du et fast og sikkert HÅP?

Hva er din tilflukt i livets skiftende forhold?

Hva har du - hvor går du i glede og sorg, i storm og i stille? I gode dager og i vonde, tunge og usikre tider? 

 

Hør noe befriende, noe sant og troverdig - fullt verd å ta imot:

Bygg på, lev i evangeliet! Budskapet og løftet fra Gud - Bibelen, Guds Ord - om Guds kjærlighet og frelse: Jesus Kristus, Guds Sønn, synderes venn!

Evangeliet - er det gode budskapet. Lytt til denne korte, sentrale talen med emnet

"Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss" - Bibeltekst 1. Joh. 4,7-11.

Tale av Svein Mangelrød, Evangelisk Luthersk Misjonslag, ELM.  

 

Bibelteksten lyder slik: (Norsk Bibel 88/07)

1. Joh. 4,

Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud.

Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.

Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved ham.

10 I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

11 Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre.

 

 

Legg merke til hva Gud sier i sitt ord: Bibelen, Romerbrevet kap. 5,6-9: 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.

For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig - skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø.

Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.

Hvor mye mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden.

 

Lytt til sangene under!

Kvelde musikklag. (fra ELM - misjonslaget)

 

Det gjorde Gud!

1 Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus;

2 for livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov.

3 For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet,

det gjorde Gud,

idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet,

4 forat lovens krav skulde bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden. 5 For de som er etter kjødet, attrår det som hører kjødet til, men de som er efter Ånden, attrår det som hører Ånden til. 6 For kjødets attrå er død, men Åndens attrå er liv og fred, 7 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud - for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det - 8 og de som er i kjødet, kan ikke tekkes Gud.

9 Men dere er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i dere; men har noen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til. 10 Men er Kristus i dere, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. 11 Men dersom hans Ånd som oppvakte Jesus fra de døde, bor i dere, da skal han som oppvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i dere.

 

Flere sanger på Bibel og sang-siden her!

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer