Land! Land! Land! Hør Herrens Ord!

Skrevet av: , publisert 01.02.2017

Det er bibellærer Øivind Andersen som forkynner Herrens Ord fra Jeremias 22,29: Land! Land! Land! Hør Herrens ord! Måtte vårt land og folk vende om til Bibelen - Guds Ord. Herrens bud, skaperordninger og evangeliet - budskapet om Jesus Kristus - den levende Guds Sønn, vår frelser.

 

Øivind Andersen (1905-1994) var forkynner, bibellærer og rektor på Fjellhaug, NLMs bibel- og misjonsskole.  Talen er trolig holdt på et offentlig møte på 1970-tallet eller tidlig 1980-tall.

Her løftes fram Guds fire myndigheter/autoriteter Herren har gitt et land og folk og at Guds dom vil komme over et land og folk når disse autoriteter forkastes eller misbrukes. Ser vi denne Guds dom i dag?

 

 

 

Om Norges Bibelkirke - grunnsyn - medlemskap