Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær! 

Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. (Jes. 55, 6-7) 

 

***

 Shalom over Israel!

VI STÅR MED ISRAEL

Norges Bibelkirke har dyp forståelse for at Israel, jødenes eget land, nå - siden 7. oktober 2023 - kjemper for å stoppe/eliminere den islamske terror-organisasjonen Hamas, og frigi gisler og sikre Israels befolkning mot terror og utslettelse, som Guds fiender, heriblandt islam har som mål.

Vi ber Salme 83, og minner om Jesaia 62:1 flg og Salme 2.

Anbefaler også artiklene HER HER og HER  (fra Misjon Sarepta)

Med Israel for Fred

Ordet og Israel

Israel today  

Behold Israel Amir Tsarfati

Document

Bibelsk tro

Bladet Evangelisten

LES OGSÅ HER!

***

FASTETID
PÅSKE 

Prøv å få tid til stillhet, ro med Bibel-lesing og bønn i tiden før påske og i påskeuka! La Bibelen - Guds Ord - få tale til deg.

Fokuser på Jesus Kristus.

 

Les Jesaia kap 53, de 2-3 siste kapitlene i de 4 evangeliene, Romerbrevet kap 1 og 2, 1.Kor. kap 15.

Be - Les - Tenk - Takk 

 

Og ta deg tid til noen sang-stunder!

***

 

Norges Bibelkirke har i pandemiårene 2020-2022 hatt begrenset virksomhet, som de fleste andre. 

Fra 2023 samles våre medlemmer stort sett som vanlig lokalt på de ulike bedehus og i hjemmene.

Så godt å samles normalt igjen i fellesskap lokalt sammen med andre Jesu etterfølgere, om Bibelen, Guds Ord - forkynnelse, sang, vitnesbyrd, bønn, brødsbrytelse/nattverd!

 

I de to-tre pandemiårene har styret i Norges Bibelkirke arbeidet med ny sangbok. Se annen artikkel om dette!

 

Bedehuskanalen anbefales. Her vil Norges Bibelkirke trolig også etterhvert bidra med programinnslag.

Se også innslag i Bedehuskanalen om Sangboka i programmet Akkurat NÅ

 

Mennesket er skapt av Gud - i Guds bilde - til mann og kvinne, gutt og jente. Guds bud sier Du skal ikke slå ihel. 

I Norge i vår tid gjør myndigheter og pressgrupper opprør mot Guds skaperordning og Guds bud. Onde, forførerske ideologier presser på, i tillegg til pandemier, krig og naturkatastrofer. (Korona, jordskjelv m.m) Jesus er nær! Herrens gjenkomst er nær! Løft hodet, vær ved godt mot, Guds folk, du frelste menneske!

Les nedenfor, og nederst høyre spalte.

***

Israel blitr rammet av raketter og terroraksjoner fra muslimske palestina-arabere i Gaza. FN, inkludert Norge fordømmer Israel, når Israel tar igjen for å stoppe terroren. Norge støtter de palestinske myndigheter med mange millioner kroner årlig.

Israel angripes av raketter fra Gaza - sendt av den islamske terror-organisasjonen Hamas.  SE HER. 

Be om frelse for dem som drives av Islams ånd og hat - at de må få møte Jesus Kristus.

Ugudelighet, Israel-hat og sodomi i Norge. Guds dom og kall til omvendelse og frelse. Bønn for Israel og Norge!

 

Bladet Evangelisten m.fl starter Bedehuskanalen TV. Norges Bibelkirke er med som en av samarbeidspartnerne!

 

Vær med å be for dette initiativet - at Guds vilje må skje, at Bibelen, Guds Ord, må nå ut til mennesker - og skape Gudsfrykt, syndenød, vekkelse, frelse, oppbyggelse, undervisning!

***

Oppbyggelige sanger! 

***

Kriser: Norge og store deler av verden opplevde i 2020 og i 2021 spesielle tider.  Men det er også flere - og større kriser. Les nedenfor også om den største krisen.

Koronaviruset - pandemien - har påvirket dagliglivet for mange.

For Guds folk - Du som er frelst - er dette fortsatt sant: Ingen er så trygg i fare, som Guds lille barneskare.

 

Husk: Gud - himmelens og jordens skaper - Bibelens Gud - har full kontroll!

Gud, den Allmektige, er på tronen - han er historiens Herre. Det er Han vi skal ærefrykte - og vende oss om til - med syndsbekjennelse - og ta imot Jesus, frelseren og hans tilgivelse!

Vi ber til Herren Jesus Kristus om at myndighetene, statsminister, regjering, storting, kongefamilie og øvrige myndigheter må vende om til Gud, og Bibelen - Guds Ord. At de må få gudsfrykt og bekjenne sin synd og bli frelst. At  ugudelige lover og livsførsel endres og at vårt folk omvendes fra synd - ved Guds  Ord og Ånd - og blir frelst ved tro på Jesus Kristus, Guds Sønn.

Land og folk har krenket, gjort opprør mot den Hellige Gud, hans Ord, lov og bud, og skaperordning.

En mye større krise enn korona-pesten i Norge er de tusenvis av drap av ufødte menneskeliv i mors mage.

Dessuten myndighetenes opprør mot Guds skaperordning:  Gud skapte mennesket i sitt bilde - til mann og kvinne. I de offentlige skolene, i skolebøker, i direktorater, departementer og politiske miljøer formidles og fremholdes en ideologi om "flytende kjønnsidentitet" som forvirrer og forfører  mennesker, spesielt barn og unge. 

Gud, Himmelske Far: Vi fortjener din vrede og dom over vår synd mot deg. Vi har krenket deg i tanker, ord, gjerninger og forsømmelser.

Se i nåde til hver og en av oss, for din barmhjertighets skyld.

Vend våre hjerter til deg og ditt ord. Tilgi vår synd for Jesu skyld, og frels oss - og gi oss det evige liv ved bibelsk tro på Jesus Kristus som Frelser og Herre i våre liv. 

Amen 

 

DEN STØRSTE KRISEN: 

Så seier Herrens Ord i Joh. 3,36:

"Den som trur på Sonen, har evig liv.

 Men den som ikkje vil tru på Sonen, skal ikkje sjå livet, men Guds vreide vert verande over han."

 

Å forkaste og forvrenge Bibelen, Guds Ord og stå imot sannheten, Jesus Kristus,

være ufrelst og gå evig fortapt er den største krisen og ulykken for mennesket, for land og folk.

 

Frelse - hva er det? Hvordan blir jeg frelst?

Jesus sier: Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Matt. 11,28

 

HØR HERRENS ORD!

Lytt til Bibelundervisning fra nettradio:

Info om Radio DSF   

Rohkos

****

Også en god  kristen nettradio:

 

***

Aktuelt fra allmenne media, som supplement/alternativ:

dagen   timesofisrael israeltoday

document   foxnewslive foxnews

***

 

Land! Land! Land! Hør Herrens Ord!

Jer. 22,29

Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. 1. Tim. 1,15.

 

Det evige livet, frelsen - fra Guds dom og evig fortapelse - er derfor også for deg - Guds kjærlighet til deg!

Gud kaller deg nå til frelse!

Vend om og ta imot Jesus Kristus

som frelseren og Herren din

før det blir for sent!

*******

 

 

 ******

Se på fikentreet - Israel!

Forløsningen - opprykkelsen nærmer seg. Jesus står for døren - Han kommer snart - plutselig! Hør hva Han sier:

Lær en lignelse av fikentreet: Så snart det kommer saft i dets grener, og dets blader springer ut, da vet dere at sommeren er nær;

slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at han er nær for døren.

Matt. 24,32-33.

 

 

Sannheten setter deg fri!
Kom til Jesus, Guds Sønn - han som er veien, sannheten og livet.

Gud kaller deg til frelse fra synden, dommen og fortapelsen:

La oss vende om til   Jesus Kristus, tilbake til Bibelen - Guds Ord!

 

Norges Bibelkirke  er et  landsdekkende nettverk og kirkesamfunn for alle som tar Bibelen på alvor.

Norges Bibelkirke tilbyr et bibeltro alternativ til Den norske kirke (Dnk, folkekirken) som - bl a ved sin godkjenning og velsignelse av sodomi (homofile forhold) - har forvrengt og forkastet Bibelen, Guds hellige, sanne, levende Ord, Herrens skaperordning, gode vilje og bud.   Få råd her.

Vårt råd i korthet: Meld deg ut! 

***

Jesus sa da til de som var kommet til tro på ham (Joh.8,31-32):

Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. 

Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.

 

***

INNMELDINGSSKJEMA for NORGES BIBELKIRKE HER

Jesus sa til dem (Luk. 24,46-47:

Så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.

Så sier Herren (1. Kor.6,9-11):

Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike?

Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.

***

Hvem som helst kan bli frelst

som til Gud seg vender.

Dette bud Herren Gud

ut i verden sender.

 

Halt og blind byr han inn

syndere og fromme.

Hvem som vil lytte til

får til bryllup komme.

 

Se på ham, det Guds Lam!

Han vil gi oss livet!

Arme barn: Syndens garn

vil Han sønderrive!

Sangboken nr 172

Hva sier Skriften?

Dersom vi sier at i har samfunn med ham (Gud, Jesus), men vandrer i mørke (forsvarer synd og lever i synd) da lyver vi og gjør ikke sannheten.

Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. (1.Joh. 1,6-7)

 Bønn:

Herre, allmektige, hellige, nådige Gud, Bibelens Gud - himmelens og jordens skaper:

Omvend meg, du.

Så blir jeg omvendt! 

For Herren Jesu Kristi skyld.

Amen!  (Jer. 31,18)

Nyhet: SANGBOKA - Norges kristne sang- og salmebok

Skrevet av: , publisert 19.10.2023

 

SANGBOKA - Norges kristne sang- og salmebok er kommet!

Den rike kristne sang- og salmeskatten som vi har i Norge er nå samlet i en helt ny sang- og salmebok. En felles evangelisk kristen sangbok for hele Norge!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne sangboka har med svært mange av de kristne sangene og salmene som er sunget her i landet oppigjennom hundreårene. 

Sangboka har hele 997 sanger og salmer, herunder 50 barnesanger. Det er også en egen ungdomsbolk med 20 sanger. Ellers er egentlig alle sangene og salmene i Sangboka også for ungdom!

Sangene og salmene formidler Bibelske sannheter som vi kan ta til oss, lære av og få stor glede, hjelp, trøst, håp, ransakelse, oppbygelse og veiledning i livet som menneske og kristen - i troen og livssamfunnet med  Herren Jesus Kristus på vandringen hjem til himmelen. 

 

Syng for meg sangen om Jesus!

Jesus - Guds frelse: 

"Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Hvor meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, bli frelst fra vreden. (Rom. 5:8-9)

 

Se, Gud er min frelse! Jeg er trygg og frykter ikke.

For Herren Herren er min styrke og lovsang.

Han ble meg til frelse. (Jes. 12:2)

 

VEKKELSENS SANGBOK

Mange av sangene og salmene er sprunget ut av og brukt i vekkelser oppigjennom årene. Her er sanger som inneholder erfaringer fra livet uten Jesus Kristus - kallet til omvendelse, syndsbekjennelse og frelse. Jesus kaller til frelse enda - I dag er nådens tid, i dag er Gud å finne! Vend om og ta imot Jesus nå! Jesus kaller deg! Han har deg kjær. Kom til han nå!

 

OPPBYGGELSE, TRØST, GLEDE OG HÅP

Jesu frelsesverk er kjernen og hovedinnholdet i Sangboka. Guds kjærlighet som ble vist oss ved at Jesus Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Hvor meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden!  (Rom 5:8).

Dette budskapet om Jesu stedfortredende strafflidelse og soningsdød på Golgatas kors i Jerusalem for snart 2000 år siden - for alle mennesker synder - dette budskapet er Guds kraft til frelse for alle som tror! Dette er frelsesns grunn, grunn til takk, glede, trøst, håp og evig liv!

Så kan du og jeg - alle - få vende om og ta imot Jesus Kristus og hans fullbrakte frelsesverk. Åpne hjertet vårt og slippe Bibelens Jesus Kristus, den levende Guds Sønn, inn i hjertet og livet - som Frelser, Herre og Hyrde!  

Virkelig noe sant og stort og gledelig å synge om!

***

NB! NB! INFO:

BEDHUSKANALEN har program om den nye sangboka! Se under "Les mer"!

LES OGSÅ NOEN ANDRE SOM OMTALER SANGBOKA UNDER!

 

 

ANDAKTSBOK og BIBELSTUDIE-hjelp

Til hver sang er det bibelreferanser som viser sangtekstens forankring i Bibelen - Guds Ord. Disse er utarbeidet med bistand fra mange forkynnere og bibellærere fra ulike sammenhenger innen vekkelses- og bedehusbevegelsen. Arbeid med sangtekster og bibeltekster er en mulighet til rik oppbyggelse, læring og vokster i trosslivet med Jesus Kristus. HAN blir stor! 

 

BØNNEBOK. Sangboka er en meget god hjelp i ditt personlige bønneliv i troslivet med Jesus Kristus.  Mange sanger kan brukes i personlig bønneliv. Gode formuleringer, formet av kristne mennesker fra tidligere tider.

 

FAMILIESANGBOK! Vi vil gjennom sangboka oppmuntre og oppfordre til familesamlinger ukentlig, ja- daglig. Finn, dvs ta - prioriter tid til dette! Familien samles ved Jesu føtter med Bibel-lesing, sang og bønn! Bruk Bibel-boka og Sangboka! La alle få et eksemplar - les og syng høyt! Jesus Kristus er hos dere! Også hos deg, om du er alene. - Du er ikke alene, Jesus Kristus er hos deg, og nær deg - når du har ei stille stund med Bibel, bønn og sang!

 

BARNESANGBOK - TROSOPPLÆRING - "Den fyrste son eg høyra fekk"

La sangen om Jesus Kristus - bli den første sangen barna får høre! Og barne-barna!

La barna komme til Jesus! Ha sangstuder i familien! Syng sammen med barna i hjemmene. La hvert barn få sin egen sangbok fra de kan lese - og som de kan lre å lese i og lære om Gud, skaperen, Jesus - Frelseren - og hvor trygt det er å høre Jesus til, ha Jesus i hjertet, be til han, synge om han og følge han!

I vår tid tid med nedbrytende, løgnaktige og forførende undervisning og påvirkning er bibelsk trosopplæring og undervisning og personlig og felles trosutøvelse i form av Bibel-lesing og felles-sang utrolig viktig!

 

EN SANGBOK OGSÅ FOR IKKE-KRISTNE, for deg som ikke er kjent i Bibelen og med Bibelske ord og begreper.

Sangboka har ordforklaringer til mange ord i sangtekstene, også sentrale bibelske ord og begreper blir forklart - enkelt, og kortfattet.

 

SANGBOK for folk - og fedreland!

LAND! LAND! LAND! HØR HERRENS ORD!

KOM, la oss vende om til HERREN! Sangboka har med de nordiske landenes nasjonalsager, Israels nasjonalsang og Samefolkets sang.

Også andre kjente og kjære sanger om landet vårt: Fagert er landet du oss gav. Gud signe vårt dyre fedreland. Også en del nye sanger!.

 

BIBELVERS gjengis på innledningssiden til de ulike emnebolkene i Sangboka. Guds Ord taler direkte til deg - knyttet til det som emnedelen handler om!

 

La oss ta vare på og bruke den kristne sang- og salmeskatten vi har! La oss formidle denne skatten  gi den videre til barna og de unge! Syng sammen i hjemmene!

La barna få hver sin egen sangbok - sammen med egen Bibel!

Les høyt fra Bibelen - og syng sammen fra Sangboka i hjemmene mor-far-barn, mann og kone, flere sammen i lag og foreninger, på samlinger i bedehus og forsamlingslokaler.

Hver sang i Sangboka har bibelreferanser som knytter sangteksten til Bibelen. Derfor er Sangboka også en ypperlig andaktsbok, sammen med Bibelen!

 

Syng for meg sangen om Jesus!

 

Den nye sangboka er en viktig og verdifull gave til deg selv, til familien og andre som du er glad i!

Sangboka har også forklaringer til ord og begreper i Bibelen, og til gamle ord, eller ukjente/lite brukte ord, som finnes i noen av sangene og salmene.

Boka egner seg godt å gi som gave til ikke-kristne, mennesker som er lite kjent med Bibelen og den kristne, bibelske tro. Den gir et tydelig vitnesbyrd om Jesus Kristus, og en innbydelse til å komme til Ham, ta i mot Jesus Kristus - den gode hyrden, som leiter etter hvert enkelt villfarent menneske, som vi alle i utgangspunktet er i oss selv. Jf Jesaias kap 53, Lukas kap 15, Rom. kap 1 og kap 3.

 

Kjøp Sangboka nå!

Sangboka selges i kommisjon av Lunde Forlag, og kan bestilles hos alle landets bokhandlere.

STØTT de kristne bokhandlene - besøk dem og kjøp boka der! Se under "Les mer"!

 

 

 

En gave med evighetsbetydning!

 

Sangboka har fått et vakkert omslag. Innholdet er solid og godt med mange kjente og kjære sanger og salmer, og en del nye - skrevet etter 1983 (da Sangboken Syng for Herren, ble utgitt.)

 

Sangboka vil - i tillegg til det som er nevnt ovenfor - gi sann Bibelsk trøst og håp til Guds folk nå i endetiden. De som er frelst, født på ny og er Jesu disipler er fremmede og pilegrimer her i verden på reise hjem - til himmelen, der Gud, vår Far, er og vår Herre Jesus Kristus.

Mange sanger oppmuntrer og påminner oss om å våke, være åndelig edrue og be -

og ikke bli forført bort fra Bibelen, bort fra Bibelens Jesus Kristus, Guds Sønn, eller av en annen ånd eller til et annet evangelium (jf 2.Kor. 11:1flg)

men være beredt/rede/klar til å bli med når Jesus kommer igjen for å hente/rykke opp sine - for at vi da for alltid skal være sammen med ham! 

Trøst da hverandre med disse ord! (Jf 1. Tess 4:16-18).

Les hva Bibelen, Guds Ord sier om endens tid, tegnene og hva som skal skje: Lukas 21,7-36.

Blant annet sier Herren Jesus Kristus: ..."Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til."

Herren Jesus Kristus sier også: "La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud og tro på meg!....Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er." Joh. 14:1-6

 

Les også Filipperbrevet kap 3 vers 18-21!

 

*** NB! NB! NB! NB! NB! NB! ***

BEDEHUSKANALEN har program om den nye Sangboka!

SE HER:  Se AKKURAT NÅ fra 5.2.2024

 

FLERE ANBEFALINGER OG INFORMASJON:

Misjon Sarepta anbefaler Sangboka!

Her er lenke til en artikkel fra Fitjarposten.no fra mandag 25. september om to sangforfattere som har sanger i Sangboka!

HER ER lenke til en artikkel i Dagen 19. oktober 2023

Leserinnlegg i Dagen 29. januar 2024

Stykke i På hjemveg, desember 2023, bladet til Evangelisk Luthersk Misjonslag

Bladet Utsyn, januar 2024, som utgis av Norsk Luthersk Misjonssamband.

 

SANGBOKA anbefales videre også av den erfarne forkynnaren og bibellæraren Audun Hjellvik (Frå hans Facebook-side): "Melder meg på i flokken av imponerte sjeler mtp den nye Sangboka......Inneheld mange skattar av gamle og nyare sangar.....Sangboka er brukande til både til lesing og syngjing! Her har mange gjort mykje godt arbeid!

Så her får me berre seia løp og kjøp og syng!"

 

 

MANGE SANGER OG SANGFORFATTERE ER MED i SANGBOKA:

Her finner du blant annet de kjente salmene "Vår Gud han er så fast en borg", av Martin Luther (1483-1546), "Herre Gud, ditt dyre navn og ære", av Petter Dass (1647-1707), "Gud, signe vårt dyre fedreland", av Elias Blix (1836-1902) og sangene "Ingen er så trygg i fare, som Guds lille barneskare", av Lina Sandell (1832-1903), "Navnet Jesus blekner aldri", av David Welander (1896-1967), "Å, du kjære Golgata", av Aage Samuelsen (1915-1987), "Hjemme i himlen", av Leonard Gudmundsen (1924-1990), "Sjelen den trenger til hvile", av Øivind Fragell (1914-1993) og "Du får koma til Jesus", av Trygve Bjerkrheim (1904-2001) og mange, mange andre!

 

Av nålevende forfattere finner du blant annet sangene "Gud, han gav sin kjære Sønn/Til Jesus kan du komme", av Lars K. Vik, "Jeg hviler i nåden" av Torstein Lindhjem, "Jesus har frelst min sjel/Nå er jeg på vei til himlens land", av Finn Arne Lauvås, "Hvile i Guds plan", av Håkon C. Hartvedt, "I fred kan eg sove", av Haldis Reigstad, "Bare i håp til Gud", av Irene Krokeide Alnes, "Jesu siger, er min siger", av Brith-Jorunn Hovda, "Hvis jeg ikke hadde Jesus", av Odd Bergum, "I dag må du bera meg, Jesus", av Annbjørg Helland Sævareid, "Herre, gjev meg dine auge", av Sølvi Hopland, "Barna så på Jesus", av Kristin Reitan, "Den største skatten som finnes", av Ole Bjørn Reinertsen og "Det blir ingen jul uten Jesus", av Frida Blaker.

 

SANGBOKA KAN TJENE SOM EN FELLES EVANGELISK KRISTEN SANGBOK I NORGE! ANBEFALES FOR ALLE KRISTNE, I ALLE HJEM OG FORSAMLINGER; SKOLER; LEIRSTEDER!

 

Kjøp sangboka nå, pris kr 399,-. Også som gave til en eller flere du er glad i - og som du vil gi en gave med et innhold som har evighetsverdi!

Besøk de kristne bokhandlene som har Sangboka i butikken!

Sangboka - Norges kristne sang- og salmebok

ISBN 978-82-692947-0-5,

Utgiver: Norges Bibelkirke.

I kommisjon: Lunde Forlag

 

Bibelbutikkene i Haugesund, Sandnes, Bryne, Egersund og Tønsberg

Ordet è ditt - bokhandel i Stavanger

SunnBok i Leirvik på Stord,

Bok og media, Oslo

 

Sangboka kan også bestilles hos nærmeste bokhandel - altså i bokhandel-butikker over hele landet!

OGSÅ PÅ nettshop til ARK og NORLI, til kr 399,- og gratis frakt: 

se her:

https://www.norli.no/boker/hobby-og-fritid/kunst-og-kultur/musikk/sangboka

https://www.ark.no/produkt/boker/dokumentar-og-faktaboker/sangboka-9788269294705
 

 

 

Melodier til sangene: Norges Bibelkirke ønsker å gi ut delhefter med de melodiene som hører til sangene i Sangboka. (Noter og besifring, samt tekst) Dette er krevende, særlig tidsmessig og økonomisk. Forhåpentligvis har vi et delhefte nr 1 klar over nyttår 2024.

Ønsker du å gi en gave til dette arbeidet, kan du gi din gave til Norges Bibelkirke sin bankkonto: 1503.83.60873. Hjertelig takk! 

 

***

NY SANGBOK - BAKGRUNN for at Norges Bibelkirke gir ut Sangboka - Norges kristne sang- og salmebok

Mange medlemmer i Norges Bibelkirke - særlig også foreldre med konfirmanter - dessuten mange andre i kristen-Norge har ønsket seg og ettespurt en ny sangbok som inneholder sang- og salmeskatten vi har her i Norge, og som kristenfolket, bedehusvennene - og flere andre - har sunget oppigjennom årene - til glede, oppbyggelse, ransakelse, trøst, veiledning, vekkelse, frelse og hjelp.

Styret i Norges Bibelkirke  har i tre-fire år arbeidet med utarbeidelse av en ny sangbok. Helt fra starten la vi dette i Herren Jesus Kristus sine hender - at han måtte veilede, hjelpe og legge til rette - etter sin vilje og velsigne. Vi er som den velse gutten som kom til Jesus med nistepakken sin, da folket - de 5000 foruten kvinner og barn - var til stede og ikke hadde mat. Jesus velsignet det som gutten kom med - og det ble til mat - til velsignelse for de mange.

Nå er vi glade og takknemlige for at medlemmene våre rundt om i landet kan samles på sine lokale bedehus sammen med andre troende og i hjemmene sammen med familien og andre - til oppbyggelse gjennom Bibelen og Sangboka!

All ære og takk til Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus, vår Frelser, Herre og hyrde!

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer